АМНІСТІЯ

(курсова робота з кримінального права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності.....5
1.1. Поняття кримінальної відповідальності.....5
1.2. Підстави кримінальної відповідальності.....11
Розділ 2. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності.....16
2.1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.....16
2.2. Поняття судимості та її правові наслідки.....20
Розділ 3. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності на підставі амністії.....26
3.1. Механізм дії амністії та її застосування в Україні.....26
3.2. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акту помилування.....34
Висновки.....40
Література.....42

Для придбання курсової роботи "Амністія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Амністія"

Курсова робота "Амністія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Амністія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Амністія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Амністія" і призначений виключно для пошукових систем.

Конт(AUGUSTE COMTE) - фундатор позитивізму, народився 19-го січня 1798 р. в Монпелье, де батько його був складальником податей. У ліцеї особливо устигав в математиці. Поступивши в політехнічну школу, він дивував професорів і товаришів своїм розумовим розвитком. У 1816 р. студенти обурилися проти одного з репетиторів і послали йому написану Контом вимогу вийти у відставку. Внаслідок цього школа була тимчасово закрита, а Конт висланий на батьківщину. Через рік він, проти волі батьків, повернувся в Париж, де насилу існував уроками математики. Спроби його знайти яке-небудь певне положення були невдалі (між іншим, він. РОБОЧИЙ КЛАС - основна проводить. сила совр. суспільства, головна рушійна сила историч. процесу переходу від капіталізму до соціалізму і комунізму. При капіталізмі - клас найманих працівників, линшенних коштів произ-ва, мешкаючих продажем своєї робочої сили і визискуваних капіталом - пронлетариат, при соціалізмі - клас трудівників социалистич. общенар. підприємств, ведуча сила суспільства. Висуваючи положення об историч. місії Р. до., маркнсизмленинизм виходить з того, що: 1) заперечення капинталистич. експлуатації закладено в самих умовах сунществования пролетаріату, його антикапиталистич. прагнення. ФЕМІНІЗМ - (лати. femina - жінка) - загальна назва руху жінок проти дискримінації по ознаці підлоги. Мова йде про одну з форм дискримінацію - сексизме (англ. sex - підлога), яка існує в культурі нарівні з расизмом - дискримінацією за расовим, етнічним принципом - і ейджизмом (англ. age - вік) - дискримінацією за віком. Статус людини в суспільстві визначається участю в економічному і політичному житті, контролем над власністю і продуктами труда, існуючою системою влади. Тому по даних параметрах можна прослідити залежне положення жінки в суспільстві. Досить широко поширена професійна дискримінація:. Основні ідеї філософії Дільтея - Звичайно (так вважав і сам Дільтей) вважають, що термін "науки про дух" (Geisteswissenschaften) уперше з'являється в німецькій мові як еквівалент поняття "moral science" з "Логіки" Дж. Ст. Мілля. Однак перше досі знайдене свідчення, належне анонімному автору, відноситься до 1787 р. 1824 роком датоване перше вживання терміну, трохи що наближається до сучасного значення, і тільки в 1847 р. - практично повністю з ним співпадаюче. У самому позначенні - "науки про дух" - часто убачають простий аналог терміну "науки про природу" (Naturwissenschaften). У противагу пануючим в XIX в. спробам "науково" оформити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Амністія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕРН Володимир Францевіч (1882-1917) - російський філософ і публіцист. Вивчав філософію в Московському університеті, де був залишений при кафедрі загальної історії, пізніше доцент і професор цього університету. У 1905 став одним з керівників (разом з В.П. Свенцицким) "Християнського братерства боротьби", християнського соціалізму, що орієнтувався на російський варіант, і що ставив завданням підготовку церковної реформи. У 1906 бере участь в підставі Московського релігійно-філософського суспільства пам'яті Вл. Соловьева, а в 1907 - в створенні при нім Вольного богословського факультету. З 1910 входить в редакцію. РУКА - поширений в багатьох культурах символ Божественної активності. Наприклад, рука, що з'являється з хмари, була ранньою формою зображення першої особи Трійці. Рука, що стискає скіпетр, меч або державу, символізує владу. Християнська символіка руки вельми багатоманітна. Так, рука, що била Христа, стала одним з інструментів Пристрастей Хрістових, а та, що дає гроші вказує на зраду Іуди. Руки (образ відбувається від дії Понтія Пілата в суді над Христом), що Вмиваються стали символом невинності, тому молода жінка, що вмиває свої руки, символізує персоніфіковану Невинність. Закриті вуаллю руки в. ШЛЕГЕЛЬ Фрідріх (1772-1829) - німецький філософ, письменник, мовознавець, один з найбільш яскравих теоретиків романтизму. Ш. разом з братом А.В.Шлегелем заснував йенський кружок німецьких романтиків і випускав найбільш відомий романтичний журнал "Атенеум". Незадоволеність наявним станом культури, ситуацією розколу між людиною і миром, що пройшов через само людську свідомість і всі його продукти, пошуки абсолюту і "томління по нескінченному" зумовили не тільки змістовне наповнення його робіт, але і їх форму. Принципова незавершеність, фрагментарність його творів відображають не тільки індивідуальні особливості стилю.
У вступі курсової "Амністія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕНГЕЛЬС (ENGELS) Фрідріх - (1820 - 95) - друг і соратник Маркса, що створив разом з ним вчення марксизму, вождь і вчитель міжнародного пролетаріату. Естетичне виховання зіграло величезну роль в формуванні соціально-політичних переконань Е. Несмотря на сувору пиетическую атмосферу, що панувала в його сім'ї, він з дитинства залучився до високої літрі і поезії, рано почав пробувати свої сили в иск-ве. Е. пише розповіді, поеми, захоплено музицирует, пробує складати хорали, виявляє талант карикатуриста. Вже в 1838 р. він публікує перший вірш "Бедуїни", а потім все більш упевнено виступає на сторінках ньому.

Солов'їв: "Критика відвернених початків" і обгрунтування суцільного знання - "Критика відвернених початків" і "Філософські початки суцільного знання" - це, як було сказано, назви ранніх робіт Вл. Соловьева. Але разом з тим це і позначення що профілюють тим і спрямувань філософа. Відвернене знання він почав піддавати критиці ще в магістерській дисертації. Тут - основа суперечливого відношення Вл. Соловьева до історії людської думки, зокрема і особливо думки філософської. Одна сторона поділа: великий російський філософ був знавцем і цінителем самих різних за своїми принципами і основами традицій філософії. Він аналізував в них все саме примітне і. ТЕКСТ-ЗАДОВОЛЕННЯ - термін постмодернистской текстології, фіксуючий її інтерпретацію класичного відношення до тексту як наділеного автохтонной семантикою (гарантованої внетекстовим референтом) і належному розумінню, що передбачає герменевтическую процедуру реконструкції значення і значення тексту. Поняття "Т.-У." введене Р.Бартом в роботі "Задоволення від тексту" (1973) і складає опозиційну пару поняттю "текст-насолода", фіксуючому власне постмодернистскую інтерпретацію феноменів текстуального ряду (див. Текст-насолода). Текст, побачений в якості Т.-У, характеризується, по Р.Барту, стабільною.
Список літератури курсової "Амністія" - більше 20 джерел. АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО (безпредметне, нефигуративное) - напрям в живописі 20 в., що відмовилося від зображення форм реальної дійсності; одне з осн. напрямів авангарду. Перші абстр. твори були створені в 1910 В. Кандінським і в 1912 Ф. Купкой. Естетіч. кредо А.і. виклав Кандінський ( "Про духовне в мистецтві", 1910 і ряді інш.). Суть його в тому, що мистецтво, що звільнилося від зображення форм видимої дійсності, може значно глибше і повніше виразити об'єктивно існуюче Духовне. А.і. розвивалося по двом осн. шляхам: 1) гармонізації "безформних" колірних поєднань; 2) створення геометрич. абстракцій. Перший напрям (гл. представники - ранній Кандінський. ТАУХИДИ Абу Хайан, ат - (між 922-932-1023?)арабський філософ. По визначенню середньовічного біографа Йакуба ар-Руми - "літератор серед філософів і філософ серед літераторів". Автор глибоких філософських творів, популяризатор знань і блискучий стиліст ("другий ал-Джахиз"), він не був визнаний за житті і знайшов славу тільки в 20 в. Твори ат-Таухиди містять відомості про культуру епохи, сучасників - "Братах чистоти", ал-Джахизе, Ібн ал-Мутаззе і інш. Був учнем логіка ас-Сиджистани, сучасником ал-Бируни і Ібн Сини. До теперішнього часу опубліковано біля половини творів, що дійшли до нас.

Істина - Таким чином, я роблю висновок, що пропозиції, вмісні змінні, можуть бути істинними внаслідок їх відношення до одного або декільком фактам, що неспостерігаються, і що це відношення такого ж роду, що і відношення, внаслідок якого істинні подібні пропозиції, що стосуються фактів що спостерігаються, наприклад, "в Лос-Енджелесе є люди". Про факти, що неспостерігаються можна говорити в загальних термінах, а не з тією конкретністю, яка можлива там, де мова йде про факти, що спостерігаються. І немає підстав не вважати "істину" поняттям більш широким, ніж "знання". Хоч дискусія досі не завершена, я думаю, що.
Посилання в тексті роботи "Амністія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Реальність - (лати. realis - речовинний, дійсний) - все існуюче насправді. Як філософська категорія "Р." означає все суще. Разом з тим, в різних філософських вченнях Р. розуміється і трактується неоднозначно. Стартові філософські уявлення Р. були створені в філософії Древнього світу (Платон, Арістотель і інш.), в якої Р., як правило, ототожнювалася з різними нематеріальними і речовинними формами буття. Категорія "Р." була введена в епоху Середньовіччя, коли внаслідок дослідження проблеми мір буття в схоластичній філософії XIII в. поняттям "Р." стали означати речі, що володіють. СУБ'ЄКТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - (від лати. sabjectum - лежачий в основі) - в філософії  науки в цей час трактується в декількох значеннях: 1) як окремий вчений, з ім'ям якого пов'язане відкриття; 2) як особливе співтовариство людей - вчених, спеціально зайнятих виробництвом знання;3) як все людство, що складається з окремих народів, коли кожний народ, виробляючи норми, ідеї і цінності, що фіксуються в його культурі, виступає як  особливий  суб'єкт  пізнавальної  діяльності.  Суб'єкти  научнойдеятельности мають спеціальну підготовку, в ході якої вони використовує свій запас знань,  освоюючи  кошти і методи його отримання, робить їх. ІРОНІЯ ІСТОРІЇ - термін філософії історії, фіксуючий феномен радикального неспівпадання цілей людських зусиль в соціальній сфері і отриманого результату. Як філософська категорія з експлицитним змістом уперше був використаний Гегелем, що трактує І.І. як засновану на "хитрості світового розуму". З обмеженою аплікацією на досвід буржуазних революцій даний термін використовувався в марксизмі: "Люди, що хвалилися тим, що зробили революцію, завжди переконувалися на інший день, що вони не знали, що робили, - що зроблена революція зовсім не схожа на ту, яку вони хотіли зробити. Це те, що Гегель називав.

ШАБДА - (санскр. eabda - слово, звук) - в індійській думці широкий спектр явищ: звук, шум, фонема, звук мови, слово, фраза, мова загалом, мова. Практично всі названі явища мали свої специфічні назви (шум і звук - дхвани, або нала, фонема - варна, слово - пада, фраза - вакья, значуща одиниця - згуртуй, мова - вач). Шабда - звук складає об'єкт слуху, зрозумілий або як вічна субстанція (миманса), або як мінлива якість (вайшешика). У останньому випадку її субстрат-носієм виступає акаша (фізичний простір, ефір). У філософії мови шабда має два аспекти: чутні звуки і слово, що сприймається (перш ніж зрозуміти значення. БОНАПАРТ (BONAPARTE) Марі (1882-1962) - французький психоаналітик. Принцеса грецька. Здобула хорошу домашню освіту. У 1907 вийшла заміж за грецького принца Георга. З 1925 пацієнтка, последовательніца, кореспондент і друг Фрейда. Публікувала статті по різних проблемах психоаналізу. Систематично надавала Фрейду усіляке сприяння у вирішенні різних проблем. У 1926 була членом-співзасновником Паризького психоаналітичного суспільства і незадовго до смерті стала його почесним президентом. У 1927 фінансувала створення журналу "Французьке ревю психоаналізу". У 1928 опублікувала роботу "Ідентифікація дочки з мертвою матір'ю". КУЛЬТУРНІ АРЕАЛИ - зони територіального поширення певних локальних культурних типів і крес. К.а. можуть охоплювати і зони межетнич. поширення яких-небудь елементів спеціалізованих культур (наприклад, ареал индо-буддійської культури або ареал політичних культур, заснованих на традиціях римського права). Поняття К.а. в багатьох відносинах близьке до поняття "локальної цивілізації", хоч і відображає, як правило, зони поширення більш частих культурних рис, а іноді і окремих форм. Концепція К.а. розроблена амер. етнологами для проведення досліджень просторового поширення явищ культури і визначення культурних. ОСТИН (AUSTIN) Джон - (1911-1960) - голений. філософ-аналітик, представник лінгвістичної філософії. ПРОФ. Оксфордского ун-та (1952-60). Його філософія не носить систематичного характеру. Пафос багатьох робіт О. був направлений проти невірного, тобто порушуючої логіку природної мови, вживання слів і цілих фраз окремими філософами. Він, зокрема, піддав критиці широко поширену в англомовній філософії теорію "почуттєвих даних", що затверджує, що зміст відчуттів і сприйнять безпосередньо дані нам в пізнавальному акті. Інша проблема, що стояла в центрі його уваги, - можливість пізнання "чужої свідомості" і його.