АМНІСТІЯ

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття кримінальної відповідальності та притягнення до кримінальної відповідальності ... 5
1.1. Поняття кримінальної відповідальності ... 5
1.2. Підстави кримінальної відповідальності ... 11
Розділ 2. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності ... 16
2.1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності ... 16
2.2. Поняття судимості та її правові наслідки ... 20
Розділ 3. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності на підставі амністії ... 26
3.1. Механізм дії амністії та її застосування в Україні ... 26
3.2. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акту помилування ... 34
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Амністія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Амністія"

Курсова робота "Амністія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Амністія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Амністія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Амністія" і призначений виключно для пошукових систем.

Конт(AUGUSTE COMTE) - фундатор позитивізму, народився 19-го січня 1798 р. в Монпелье, де батько його був складальником податей. У ліцеї особливо устигав в математиці. Поступивши в політехнічну школу, він дивував професорів і товаришів своїм розумовим розвитком. У 1816 р. студенти обурилися проти одного з репетиторів і послали йому написану Контом вимогу вийти у відставку. Внаслідок цього школа була тимчасово закрита, а Конт висланий на батьківщину. Через рік він, проти волі батьків, повернувся в Париж, де насилу існував уроками математики. Спроби його знайти яке-небудь певне положення були невдалі (між іншим, він. РОБОЧИЙ КЛАС - основна проводить. сила совр. суспільства, головна рушійна сила историч. процесу переходу від капіталізму до соціалізму і комунізму. При капіталізмі - клас найманих працівників, линшенних коштів произ-ва, мешкаючих продажем своєї робочої сили і визискуваних капіталом - пронлетариат, при соціалізмі - клас трудівників социалистич. общенар. підприємств, ведуча сила суспільства. Висуваючи положення об историч. місії Р. до., маркнсизмленинизм виходить з того, що: 1) заперечення капинталистич. експлуатації закладено в самих умовах сунществования пролетаріату, його антикапиталистич. прагнення. ФЕМІНІЗМ - (лати. femina - жінка) - загальна назва руху жінок проти дискримінації по ознаці підлоги. Мова йде про одну з форм дискримінацію - сексизме (англ. sex - підлога), яка існує в культурі нарівні з расизмом - дискримінацією за расовим, етнічним принципом - і ейджизмом (англ. age - вік) - дискримінацією за віком. Статус людини в суспільстві визначається участю в економічному і політичному житті, контролем над власністю і продуктами труда, існуючою системою влади. Тому по даних параметрах можна прослідити залежне положення жінки в суспільстві. Досить широко поширена професійна дискримінація:. Основні ідеї філософії Дільтея - Звичайно (так вважав і сам Дільтей) вважають, що термін "науки про дух" (Geisteswissenschaften) уперше з'являється в німецькій мові як еквівалент поняття "moral science" з "Логіки" Дж. Ст. Мілля. Однак перше досі знайдене свідчення, належне анонімному автору, відноситься до 1787 р. 1824 роком датоване перше вживання терміну, трохи що наближається до сучасного значення, і тільки в 1847 р. - практично повністю з ним співпадаюче. У самому позначенні - "науки про дух" - часто убачають простий аналог терміну "науки про природу" (Naturwissenschaften). У противагу пануючим в XIX в. спробам "науково" оформити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Амністія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕРН Володимир Францевіч (1882-1917) - російський філософ і публіцист. Вивчав філософію в Московському університеті, де був залишений при кафедрі загальної історії, пізніше доцент і професор цього університету. У 1905 став одним з керівників (разом з В.П. Свенцицким) "Християнського братерства боротьби", християнського соціалізму, що орієнтувався на російський варіант, і що ставив завданням підготовку церковної реформи. У 1906 бере участь в підставі Московського релігійно-філософського суспільства пам'яті Вл. Соловьева, а в 1907 - в створенні при нім Вольного богословського факультету. З 1910 входить в редакцію. РУКА - поширений в багатьох культурах символ Божественної активності. Наприклад, рука, що з'являється з хмари, була ранньою формою зображення першої особи Трійці. Рука, що стискає скіпетр, меч або державу, символізує владу. Християнська символіка руки вельми багатоманітна. Так, рука, що била Христа, стала одним з інструментів Пристрастей Хрістових, а та, що дає гроші вказує на зраду Іуди. Руки (образ відбувається від дії Понтія Пілата в суді над Христом), що Вмиваються стали символом невинності, тому молода жінка, що вмиває свої руки, символізує персоніфіковану Невинність. Закриті вуаллю руки в. ШЛЕГЕЛЬ Фрідріх (1772-1829) - німецький філософ, письменник, мовознавець, один з найбільш яскравих теоретиків романтизму. Ш. разом з братом А.В.Шлегелем заснував йенський кружок німецьких романтиків і випускав найбільш відомий романтичний журнал "Атенеум". Незадоволеність наявним станом культури, ситуацією розколу між людиною і миром, що пройшов через само людську свідомість і всі його продукти, пошуки абсолюту і "томління по нескінченному" зумовили не тільки змістовне наповнення його робіт, але і їх форму. Принципова незавершеність, фрагментарність його творів відображають не тільки індивідуальні особливості стилю.
У вступі курсової "Амністія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕНГЕЛЬС (ENGELS) Фрідріх - (1820 - 95) - друг і соратник Маркса, що створив разом з ним вчення марксизму, вождь і вчитель міжнародного пролетаріату. Естетичне виховання зіграло величезну роль в формуванні соціально-політичних переконань Е. Несмотря на сувору пиетическую атмосферу, що панувала в його сім'ї, він з дитинства залучився до високої літрі і поезії, рано почав пробувати свої сили в иск-ве. Е. пише розповіді, поеми, захоплено музицирует, пробує складати хорали, виявляє талант карикатуриста. Вже в 1838 р. він публікує перший вірш "Бедуїни", а потім все більш упевнено виступає на сторінках ньому.

Солов'їв: "Критика відвернених початків" і обгрунтування суцільного знання - "Критика відвернених початків" і "Філософські початки суцільного знання" - це, як було сказано, назви ранніх робіт Вл. Соловьева. Але разом з тим це і позначення що профілюють тим і спрямувань філософа. Відвернене знання він почав піддавати критиці ще в магістерській дисертації. Тут - основа суперечливого відношення Вл. Соловьева до історії людської думки, зокрема і особливо думки філософської. Одна сторона поділа: великий російський філософ був знавцем і цінителем самих різних за своїми принципами і основами традицій філософії. Він аналізував в них все саме примітне і. ТЕКСТ-ЗАДОВОЛЕННЯ - термін постмодернистской текстології, фіксуючий її інтерпретацію класичного відношення до тексту як наділеного автохтонной семантикою (гарантованої внетекстовим референтом) і належному розумінню, що передбачає герменевтическую процедуру реконструкції значення і значення тексту. Поняття "Т.-У." введене Р.Бартом в роботі "Задоволення від тексту" (1973) і складає опозиційну пару поняттю "текст-насолода", фіксуючому власне постмодернистскую інтерпретацію феноменів текстуального ряду (див. Текст-насолода). Текст, побачений в якості Т.-У, характеризується, по Р.Барту, стабільною.
Список літератури курсової "Амністія" - більше 20 джерел. АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО (безпредметне, нефигуративное) - напрям в живописі 20 в., що відмовилося від зображення форм реальної дійсності; одне з осн. напрямів авангарду. Перші абстр. твори були створені в 1910 В. Кандінським і в 1912 Ф. Купкой. Естетіч. кредо А.і. виклав Кандінський ( "Про духовне в мистецтві", 1910 і ряді інш.). Суть його в тому, що мистецтво, що звільнилося від зображення форм видимої дійсності, може значно глибше і повніше виразити об'єктивно існуюче Духовне. А.і. розвивалося по двом осн. шляхам: 1) гармонізації "безформних" колірних поєднань; 2) створення геометрич. абстракцій. Перший напрям (гл. представники - ранній Кандінський. ТАУХИДИ Абу Хайан, ат - (між 922-932-1023?)арабський філософ. По визначенню середньовічного біографа Йакуба ар-Руми - "літератор серед філософів і філософ серед літераторів". Автор глибоких філософських творів, популяризатор знань і блискучий стиліст ("другий ал-Джахиз"), він не був визнаний за житті і знайшов славу тільки в 20 в. Твори ат-Таухиди містять відомості про культуру епохи, сучасників - "Братах чистоти", ал-Джахизе, Ібн ал-Мутаззе і інш. Був учнем логіка ас-Сиджистани, сучасником ал-Бируни і Ібн Сини. До теперішнього часу опубліковано біля половини творів, що дійшли до нас.

Істина - Таким чином, я роблю висновок, що пропозиції, вмісні змінні, можуть бути істинними внаслідок їх відношення до одного або декільком фактам, що неспостерігаються, і що це відношення такого ж роду, що і відношення, внаслідок якого істинні подібні пропозиції, що стосуються фактів що спостерігаються, наприклад, "в Лос-Енджелесе є люди". Про факти, що неспостерігаються можна говорити в загальних термінах, а не з тією конкретністю, яка можлива там, де мова йде про факти, що спостерігаються. І немає підстав не вважати "істину" поняттям більш широким, ніж "знання". Хоч дискусія досі не завершена, я думаю, що.
Посилання в тексті роботи "Амністія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Реальність - (лати. realis - речовинний, дійсний) - все існуюче насправді. Як філософська категорія "Р." означає все суще. Разом з тим, в різних філософських вченнях Р. розуміється і трактується неоднозначно. Стартові філософські уявлення Р. були створені в філософії Древнього світу (Платон, Арістотель і інш.), в якої Р., як правило, ототожнювалася з різними нематеріальними і речовинними формами буття. Категорія "Р." була введена в епоху Середньовіччя, коли внаслідок дослідження проблеми мір буття в схоластичній філософії XIII в. поняттям "Р." стали означати речі, що володіють. СУБ'ЄКТ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - (від лати. sabjectum - лежачий в основі) - в філософії  науки в цей час трактується в декількох значеннях: 1) як окремий вчений, з ім'ям якого пов'язане відкриття; 2) як особливе співтовариство людей - вчених, спеціально зайнятих виробництвом знання;3) як все людство, що складається з окремих народів, коли кожний народ, виробляючи норми, ідеї і цінності, що фіксуються в його культурі, виступає як  особливий  суб'єкт  пізнавальної  діяльності.  Суб'єкти  научнойдеятельности мають спеціальну підготовку, в ході якої вони використовує свій запас знань,  освоюючи  кошти і методи його отримання, робить їх. ІРОНІЯ ІСТОРІЇ - термін філософії історії, фіксуючий феномен радикального неспівпадання цілей людських зусиль в соціальній сфері і отриманого результату. Як філософська категорія з експлицитним змістом уперше був використаний Гегелем, що трактує І.І. як засновану на "хитрості світового розуму". З обмеженою аплікацією на досвід буржуазних революцій даний термін використовувався в марксизмі: "Люди, що хвалилися тим, що зробили революцію, завжди переконувалися на інший день, що вони не знали, що робили, - що зроблена революція зовсім не схожа на ту, яку вони хотіли зробити. Це те, що Гегель називав.

ШАБДА - (санскр. eabda - слово, звук) - в індійській думці широкий спектр явищ: звук, шум, фонема, звук мови, слово, фраза, мова загалом, мова. Практично всі названі явища мали свої специфічні назви (шум і звук - дхвани, або нала, фонема - варна, слово - пада, фраза - вакья, значуща одиниця - згуртуй, мова - вач). Шабда - звук складає об'єкт слуху, зрозумілий або як вічна субстанція (миманса), або як мінлива якість (вайшешика). У останньому випадку її субстрат-носієм виступає акаша (фізичний простір, ефір). У філософії мови шабда має два аспекти: чутні звуки і слово, що сприймається (перш ніж зрозуміти значення. БОНАПАРТ (BONAPARTE) Марі (1882-1962) - французький психоаналітик. Принцеса грецька. Здобула хорошу домашню освіту. У 1907 вийшла заміж за грецького принца Георга. З 1925 пацієнтка, последовательніца, кореспондент і друг Фрейда. Публікувала статті по різних проблемах психоаналізу. Систематично надавала Фрейду усіляке сприяння у вирішенні різних проблем. У 1926 була членом-співзасновником Паризького психоаналітичного суспільства і незадовго до смерті стала його почесним президентом. У 1927 фінансувала створення журналу "Французьке ревю психоаналізу". У 1928 опублікувала роботу "Ідентифікація дочки з мертвою матір'ю". КУЛЬТУРНІ АРЕАЛИ - зони територіального поширення певних локальних культурних типів і крес. К.а. можуть охоплювати і зони межетнич. поширення яких-небудь елементів спеціалізованих культур (наприклад, ареал индо-буддійської культури або ареал політичних культур, заснованих на традиціях римського права). Поняття К.а. в багатьох відносинах близьке до поняття "локальної цивілізації", хоч і відображає, як правило, зони поширення більш частих культурних рис, а іноді і окремих форм. Концепція К.а. розроблена амер. етнологами для проведення досліджень просторового поширення явищ культури і визначення культурних. ОСТИН (AUSTIN) Джон - (1911-1960) - голений. філософ-аналітик, представник лінгвістичної філософії. ПРОФ. Оксфордского ун-та (1952-60). Його філософія не носить систематичного характеру. Пафос багатьох робіт О. був направлений проти невірного, тобто порушуючої логіку природної мови, вживання слів і цілих фраз окремими філософами. Він, зокрема, піддав критиці широко поширену в англомовній філософії теорію "почуттєвих даних", що затверджує, що зміст відчуттів і сприйнять безпосередньо дані нам в пізнавальному акті. Інша проблема, що стояла в центрі його уваги, - можливість пізнання "чужої свідомості" і його.