Використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ

(курсова робота з криміналістики)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ.....4
1.1. Поняття судового розгляду кримінальних справ.....4
1.2. Сутність судового слідства.....5
1.3. Особливості криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ.....9
Розділ 2. Аналіз особливостей використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ.....15
2.1. Техніко-криміналістичне забезпечення судового слідства.....15
2.2. Тактика судового слідства як складова та самостійна частина криміналістичної тактики.....22
2.3. Використання знань та засобів криміналістичної методики під час розгляду кримінальних справ у суді.....29
Висновки.....34
Список використаної літератури.....35

Для придбання курсової роботи "Використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ"

Курсова робота "Використання криміналістики у судовому розгляді кримінальних справ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Використання криміналістики у судовому розгляді", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Використання криміналістики у судовому розгляді" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Використання криміналістики у судовому розгляді" і призначений виключно для пошукових систем.

Снігиревський Олександр Васильович - Снігиревський (Олександр Васильович) - скульптор, народився в Санкт-Петербурге, в 1840 р., дванадцяти років від роду поступив в учні Санкт-Петербургской Ларінської гімназії, але в 1858 р. перейшов в Академію Мистецтв. Займаючись в ній, за свої успіхи в малюванні і ліпленні отримав три малі і дві великі срібні медалі, в 1868 р. був нагороджений малою золотою медаллю за виконання програми "Прометей, що крається орлом" і в 1870 р. випущений з академії зі званням класного художника 1 ст., отриманим за барельєф "Довір'я Олександра Великого до його лікаря, Пилипа". Невдовзі відвідав. Прозріння - Це слово вживається в особливому значенні, коли говориться про справи і події, якими незримий Бог (Іс. 45:15) відкривається Своєму витвору; і передусім в совісті, в природі і в історії (Рим. 1:19,32; 2:14,15; Пс. 18; Деян. 17: 24 і дав.); в підготуванні спасаючої благодаті в середовищі Ізраїля з самого покликання Авраама до її повного вияву у Христу (Деян. 7:2 і дав.; Іоан. 1:14 і дав.), а також в дії Його Духа в Церкві (Мат. 11:25; Іоан. 14:21: 2 Кор. 12:1; Гал. 1:16; Еф. 1:17; 3:3) до явища слави остаточної досконалості (Лук. 17:30: Рим. 8:18,19; 1 Співається. 1: 7; 1 Іоан. 3:2). Боняк - половецкий хан. Уперше зустрічається в літописах в 1096 році. У травні Боняк, скориставшись відсутністю у Києві Святополка Ізяславича і Володимира Мономаха, осаждавших в м. Стародубе Олега Святославича, спустошив околиці Києва і спалив князівський двір на Берестове. 20 липня цього ж року Боняк "безбожний, шолудивий" (ПВЛ) знову раптово з'являється у Києва. Ледве не взявши міста, він пожег і розграбував навколишні села і монастирі, в тому числі і Печерський. У 1097 році Боняк виступає вже як союзник російського князя Давида Ігоревича в його боротьбі з угорцями. У битві на ріці Вагре (біля м. ЗАБОРОННА ЇЖА (Маахалот асурот) - Кушанья або напої, заборонені Торою* або постановами мудреців, серед них продукти тварини і рослинного миру. З рослинних продуктів заборонені: продукти нового урожаю (до 1. Нісана*); тевель (урожай, з якого не зняті десятина* і трума*); орла (плоди перших трьох років після посадки дерева); злаки, що зросли з посіву в роки шмита* і ювілею*. З тваринних продуктів заборонені: шматки м'яса, відрізані від живої тварини; падло - тварина, вмерла своєю смертю; трейфа - тварина, покалічена хижаком, а також тварина, зарізана не по ритуалу, хвора тварина; нечисті тварини і птахи, гади і комахи, згідно з ознаками.
Кожна вагома структурна частина курсової "Використання криміналістики у судовому розгляді" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Революційні події в Молдавії - Революція у Франції і в інших державах Західної Європи прискорила вибух революційного руху в Дунайських князівствах, народна маса яких випробовувала на собі двійчастий гніт: місцевих бояр і турецької влади. У березні 1848 р. група представників опозиційного боярства і ліберальної буржуазії Молдавії, що обтяжувалися деспотичним режимом господаря Михайла Стурдзи, представила петицію з вимогою припинення адміністративного і поліцейського свавілля, скасування внутрішніх митних зборів і проведення прогресивних перетворень. У інтересах боярства автори петиції вимагали також розширення прав боярского. Фазі, Джемс - (1796 - 1878) - швейцарський політичний діяч і журналіст. У молодості жил у Франції, де боровся з урядом реставрації. У 1817 р. взяв участь в основі журналу "La France chretienne", негайно закритого цензурою. Зазнаючи неодноразового переслідування за свою опозиційну діяльність, Фазі в 1833 р. повернувся в Женеву, де став у розділі конституційного руху. У 1842 р. йому вдалося добитися часткового перегляду женевської конституції. З 1843 по 1846 р. Фази був членом швейцарської Великої Ради. У 1846 р. Фази керує повстанням проти швейцарського уряду і стає у розділі тимчасової революційної влади. Бестужев (псевдонім Марлінський), Олександр Олександрович - (1797 - 1837) - був членом Північного Суспільства; після повстання 14 грудня 1825 р. був засланець на поселення в Якутськ, а в 1829 р. переведений рядовим на Кавказ. Він почав друкуватися в журналах ще в 1819 р. і належав до літературного кола Пушкина, Грібоєдова і Рилеєва. Розквіт його літературної діяльності відноситься до останнього десятиріччя його життя. Написане ним за цей період зробило його одним з любимих письменників того часу. Повісті Марлінського носять на собі всі риси того бурхливого протестуючого настрою в літературі, який передував на Заході.
У вступі курсової "Використання криміналістики у судовому розгляді" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ИССИНА 1-Я ДИНАСТІЯ - Царська династія, що правила в XXI-XVIII вв. до Р. Х. в месопотамском місті Іссине. Династія затвердилася в невеликому і що не грало в колишні віки помітної ролі містечку Іссине в роки краху держави Ура, яка пасла під ударами еламитов і кочевников-амореев. Біля 2017 р. до Р. Х. воєначальник урского царя Ибби-Суена на ім'я Ишби-Ерра проголосив себе тут царем. При ньому і його найближчих нащадках (аж до Ишме-Дагана) Іссин процвітав і розповсюдив свою владу на велику частину Нижньої Месопотамії. У ці роки був відбудований зруйнований еламитами Ур, відтіснені в степ кочевники-амореи, будувалися фортеці.

ЕЛУЛ - Шостий місяць, вважаючи від Нісана*, і дванадцятий місяць, вважаючи від Тішрі*, як прийнято зараз. З знаків Зодіаку відповідає йому знак Діви - Бетула. Назва відбувається від вавілонського "улулу" - "жнива". Елул згадується уперше в книзі Нехемьі* (VI, 15). У цьому місяці двадцять дев'ять днів. З місяцем Е. пов'язано декілька пам'ятних подій нашої історії. Серед них - початок Іудейської війни проти римлян. Месяц Е. - це місяць і покаяння, і підготовки до Судного Дня*, так як відразу ж услід за Е. наступають "Ямім нораим". "І весь місяць сурмлять в шофар* в синагогах після ранкової молитви. Мета. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - (естеств. матеріалізм) - стихійні материалистич. і диалектич. переконання дослідників. В. І. Ленін характеризував Е. м. як "стихійне, неусвідомлюване, неоформлене, філософськи-несвідоме переконання переважної більшості дослідників в об'єктивній реальності зовнішнього світу" (т. 18, з. 367). Е. м. органічно пов'язаний з пізнанням природи, розвитком природознавства. Для Е. м. характерні стихійна діалектика, визнання об'єктивності природи і її законів, можливості пізнання навколишнього світу, обгрунтування неспроможності религ. підходу до природи. Обмеженість Е. м. виражається в його филос.
Список літератури курсової "Використання криміналістики у судовому розгляді" - більше 20 джерел. АЛЕН (ALAIN), справжнє ім'я Шартье (CHARTIER) Еміль Огюст - (1868-1951) - франц. філософ, письменник, літературний критик, есеїст. Закінчив Еколь Нормаль, був проф. в Ліцеї Генріха IV. А. вплинув значний чином на викладання філософії у Франції, на творчість Андре Моруа, Камю, Сартра. Філософія для Людина дуалистичен, оскільки є духовно-тілесною істотою. Але, незважаючи на початкову раздвоенность людини, гармонія духа і тіла можлива, і в її встановленні - пряма задача філософії як потрібної всім практичної мудрості. Об'єктивний фізичний мир, з точки зору А., байдужий до миру людських надій і емоцій, тому тільки сама людина виступає джерелом як всього свого. ФРЕЙД (Зігмунд) - австрійський невролог і психіатр, фундатор психоаналізу (Фрейберг, сег. Пришбор, Чехія, 1856 - Лондон, 1939). У Франції (1.885) випробував на собі вплив Шарко, чия основна ідея - це те, що неврози, зокрема істерія, є психічними афектами, що не вражають організм. Працюючи з 1895 по 1897 р. в Віні спільно з Брейером, він міг спостерігати лікування істерії шляхом освоєння розумового минулого за допомогою гіпнотичного сну і доведення до свідомості тієї, що було початковою причиною емоційного шоку; цей шок був пов'язаний з подіями сексуального життя. Відтепер це спостереження лягло в основу його.

ДЖАСТИФИКАЦИОНИЗМ - один з варіантів філософії логічного емпіризму (позитивізму), що вважав емпіричний досвід джерелом, основою і критерієм істинності наукового знання. З точки зору джастификационистов (Р. Карнап, Г. Рейхенбах, К. Гемпель і інш.) головне призначення досвіду - затвердження істинності наукових гіпотез і теорій, а задача філософії науки - виробіток методу визначення міри цього підтвердження, який повинен служити головною основою вибору найкращої з гіпотез. З цієї точки зору найкраща гіпотеза або теорія - та, яка має найбільшу міру підтвердження досвідом. Оскільки відношення підтвердження.
Посилання в тексті роботи "Використання криміналістики у судовому розгляді" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРАДОКСИ (логіки і теорії множин) - (греч. paradoxes - несподіваний) - формально-логічні протиріччя, к-рі виникають в змістовній множин теорії і формальній логіці при збереженні логічної правильності міркування. П. виникають тоді, коли дві взаємовиключаючих (що суперечать) думки виявляються в рівній мірі доказовими. П. можуть з'явитися як в межах наукової теорії, так і в звичайних міркуваннях (напр., що приводиться Расселом перифраза його парадокса про безліч всіх нормальних множин: "Сільський перукар голить всіх тих і тільки тих жителів свого села, які не голяться самі. Чи Повинен він голити самого себе? ). Оскільки формально-логічна. ПИТИРИАЗ - (pityriasis) - група шкіряних захворювань, що характеризуються утворенням тонких отрубевидних лусочок. У цей час даний термін використовується тільки в поєднанні з визначальним його прикметником. Наприклад, себорейная екзема (pityriasis alba) являє собою захворювання, що часто зустрічається у дітей, що характеризується появою на обличчі безбарвних плям, що лущаться; ці плями також можуть бути виявом атонической екземи. Поява висипу у вигляді плям або папул на тулубі і кінцівках (pityriasis rosea) звичайно має вірусне походження; висип, що спочатку утворюється має вигляд невеликих одиничних плям на. ДАНЕ: ОБРОБКА СТАТИСТИЧНА - які б ні були цілі і методи досліджень психологічних, дані, що отримуються в результаті можна розглядати як результати вимірювань різних психологічних явищ і пр. Під вимірюванням тут розуміється процедура приписування числових значень об'єктам, що вивчаються згідно з певними правилами. Вимірювання в психології специфічні: як об'єкти, що вимірюються виступають не самі по собі психічні явища, а показники - різні "одиниці" поведінки і діяльність і фізіологічні реакції. Саме на основі їх якісного і кількісного аналізу дослідник судить об тих, що стоять за ними і психічних явищах, що.

ІНСТИНКТ-ТЕОРІЯ І ОБ'ЄКТ-ТЕОРІЯ - (instinct THEORY AND OBJECT THEORY) Ці терміни використовуються для розрізнення положень, з яких одні пов'язані з ІНСТИНКТАМИ і їх мінливістю, а інші - з відносинами індивіда зі своїми ОБ'ЄКТАМИ. З формальної точки зору таке розрізнення штучне, оскільки інстинкти направлені на об'єкти, а об'єкти можуть бути значущі лише в тому випадку, якщо у індивіда є спонукання до відносин з ними. Практично, однак, така відмінність існує реально, а саме: між теоріями, що вважають, що індивід знаходить здатність мати відносини з об'єктами на деякої стадії РОЗВИТКУ, і теоріями, які вважають, що він. ЕББИНГАУЗ ГЕРМАН - (Ebbinghaus, 1850-1909) - ньому. психолог. Найбільш відомий своїми експериментальними дослідженнями психології пам'яті (1885). Суть експериментальної процедури при всіх приватних відмінностях її варіантів бралася в слід. Склавши безліч трехбуквенних безглуздих складів і утворивши з них ряди різної довжини, Е. прочитував їх під метроном, намагаючись запам'ятати пред'явлений матеріал. Уявна простота і механистичность процедури експерименту привела, однак, до відкриття безлічі феноменів з області психології пам'яті. Е. виявив т. н. "чинник краю", тобто краще запам'ятовування. АДДИСОНОВ СИНДРОМ - (описаний Th. Addison; синоніми - бронзова хвороба, первинна недостатність надпочечников) - двостороння поразка кори надпочечников з повним припиненням або значним зменшенням синтезу в ній гормонів; слідство аутоиммунних процесів, туберкульозу, крововиливів в надпочечники і інш. Основні ознаки захворювання описані Аддісоном - "млявість і слабість, серцебиття, біль в животі і зміна кольору шкіри". Схильність до пігментації шкіри і слизових оболонок зумовлює їх характерне бронзове забарвлення. Звичайні артеріальна гипотензия, зниження апетиту, нудота, болі в животі, блювота і понос. Сепарационная тривога - (сепарація - "розділення, розлучення") - неспокій в зв'язку з можливою втратою іншої людини або предмета, обстановки, до яких індивід прив'язаний. Сюди включається і неспокій про особу або предмет прихильності, якщо він вдалині, не поряд, небажання внаслідок цього куда-л. йти або виїжджати або щоб виїжджав, йшов предмет прихильності. Ср. неспокій матері про можливу втрату дитини або навпаки, дружиною - чоловіка, а також про втрату предмета, який на якийсь час попав в чужі руки. Зокрема, це виявляється в ситуації розлучення. Мені краще за всіх відомо, як жорстокі страждання випробовуєш.