Вирок суду в кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Історичні аспекти вироку ... 5
Розділ 2. Поняття, значення і види вироків ... 20
Розділ 3. Порядок постановлення вироків ... 25
3.1. Питання що вирішуються судом при постановленні вироку ... 25
3.2. Принцип таємниці нарадчої кімнати ... 28
Розділ 4. Порядок проголошення вироку ... 32
4.1. Окрема думка судді ... 32
4.2. Окрема ухвала (постанова) суду ... 33
Висновок ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Вирок суду в кримінальному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Вирок суду в кримінальному процесі"

Курсова робота "Вирок суду в кримінальному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Вирок суду в кримінальному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Вирок суду в кримінальному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Вирок суду в кримінальному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

Бертран Рассел (1872-1970) - Шлях до філософії. Бертран Рассел - всесвітньо відомий англійський учений, філософ, громадський діяч. У шістнадцять років він прочитав "Автобіографію" свого хрещеного батька, Мілля (1806 - 1873), що справила на нього велике враження. Перу Мілля належала і перша теоретична праця по філософії, прочитаний Расселом у вісімнадцять років. Ця робота ("Система логіки") визначила помітний вплив ідей Мілля і Д.Юма, думки якого, розвивав Мілль, на майбутні філософські позиції Рассела. У творчості Рассела виділяються три періоди. Перший, відданий освоєнню математики і філософії, тривав - разом з навчанням -. ЧОЛОВІК - істота, найбільш відома самому собі в своїй емпіричній фактичности і найбільш важко вловиме в своїй суті. Спосіб буття людини у Всесвіті так унікальний, а його структура складена з так різнорідних і суперечливих елементів, що це служить майже непереборною перешкодою на шляху виробітку якого-небудь короткого, нетривіального і в той же час загальноприйнятого визначення таких понять, як "чоловік", "природа людини", "суть людини" і т. п. Можна розмежувати щонайменше чотири підходи до визначення того, що таке людина: 1) чоловік в природній систематиці тварин, 2). Ікона і авангард - І. (від греч. eikon - образ, зображення) - один з головних феноменів православної культури загалом і російської зокрема; важлива категорія православної релігійно-естетичної свідомості. Як культовий зображальний образ І. почала формуватися в раннехристианский і ранневизантийский періоди (IV-VI вв.) і придбала свої класичні форми в Візантії IX-XI вв. після остаточної перемоги иконопочитания, а потім - в Древній Русі в XIV-XV вв. Про високу значущість І. для православної свідомості свідчить встановлення спеціального церковного свята в честь перемоги иконопочитания, яке іменується як. ПОЛІТИКИ - (греч гос. або суспільств. справи, гос-у), сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, націями і інш. социальнними групами, ядром до-ой є проблема завоневания, утримання і використання гос. власті. Саме істотне в П.- це "... пристрій государственнной влади" (Ленін В. І., ПСС, т. 23, з. 239); .. є участь в справах держави, направленние держави, визначення форм, задач, змісту діяльності держави..." (там же, т. 33, з. 340). Будь-яка суспільств. проблема придбаває политич. харакнтер, якщо її рішення, прямо або опосередковано, пов'язане з класовими.
Кожна вагома структурна частина курсової "Вирок суду в кримінальному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КЕЛЬТИ - 18.1. Населення і мова. Уперше кельти згадуються в історії в V в. до н.е.; вони розселяються на обширних територіях, від Іберійського півострова до Ірландії і Англії і далі, до Малої Азії (галати). Самосвідомість кельтів складається в період, що іменується "латенской культурою", або Другим Віком заліза. Кельтська експансія була зупинена германцями, римлянами і даками. У 51 м. до н.е. Цезар завоював Галію. У Англії і Ірландії кельти також виявилися під иноземним володарюванням. Сьогодні кельтські мови вживаються тільки в острівній зоні (ірландський, гельский і валлийский). 18.2. ЕВТАНАЗІЯ, ейтаназия, еутаназия - (від греч. благой, хороший і смерть) - легка, спокійна, безболісна смерть. Термін "евтаназія" введений Ф. Беконом, згідно з яким "борг лікаря складається не тільки в тому, щоб відновлювати здоров'я, але і в тому, щоб полегшувати страждання і муки, що заподіюються хворобами... навіть і в тому випадку, коли вже немає ніякої надії на порятунок і можна лише зробити саме смерть більш легкої і спокійної, тому що ця евтанасия... вже сама по собі є чималим щастям" (Бекон Ф. Соч. в 2 т., т. 2. М., 1978, з. 269). У 1826 німецький лікар Карл Ф. Маркс використав термін. ТУЛМИН Стівен Еделстон - (25 березня 1922-97) - американський філософ аналітичного напряму, випробував значний вплив філософії Л. Вітгенштейна. Закінчив Королівський коледж в Кембрідже (1951), викладав філософію в Оксфорді, професор Лідського університету (1955 - 59), потім переїхав в США, де з 1965 викладав філософію в різних університетах (Мічиганськом, Каліфорнійськом, Чикагськом, Північно-Західному (Іллінойс) і інш., а також в університетах Австралії і Ізраїля. У 1950-х рр. виступив з критикою неопозитивистской програми обгрунтування наукового знання, запропонувавши історичний підхід до науково-дослідних процесів.
У вступі курсової "Вирок суду в кримінальному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОЛОДЯЗЬ - життя, істина, "око води", вказуюче зв'язок з минулим, з миром мертвих і тому що має чарівні властивості. Колодязь може означати деяку глибину, схожу на могилу. У підтвердження цьому існує колодязь Бархут, який був пов'язаний з пеклом і є могилою пророка Худа. Колодязь також став могилою Понтія Пілата: коли Тібр не прийняв тіла, його скинули в глибокий колодязь, оточений горами. Тобто ідея колодязя містить в собі глибокий метафізичний підтекст, в зв'язку з тим що вода не тільки дарує життя, але і віднімає її. Крім того, колодязь в міфології являє собою шлях сполучення між повітрям.

ЯСПЕРС Карл - (23.2.1883, Ольденбург, - 2(3.2.1969), Базель), ньому. философ-екзистенциалист і психіатр. З 1908 асистент психиатрич. клініки в Гейдельберге; з 1916 проф. психології, з 1921 проф. філософії Гейдельбергського упта (в 1937 був відчужений від преподават. діяльність, до до-ой повернувся в 1945); з 1948 - в Базельськом ун-ті. У "Загальній психопатології" ("Allgemeine Psychopathologie", 1913) Я. на основі аналізу переживань психічно хворих запропонував перегляд і уточнення понять, вживаних в психіатрії. Після 1915 відійшов від дослідження проблем психіатрії; в подальшому ряд робіт. ГУМАНІЗМ - (лати. humanus - людяний) - система світогляду, основу якого складає захист достоїнства і самоценности особистості, її свободи і прав на щасті. Джерела сучасного Г. сходять до епохи Відродження (15 - 16 вв.), коли в Італії, а потім в Німеччині, Голландії, Франції і Англії виникає широкий і багатоликий рух проти духовного деспотизму церкви, що обвила, життя людини системою жорстких регламентації, проти її аскетичної і цинічної моралі. Соціальну підоснову Г. складала боротьба "третього стану (буржуазії, селянства, ремісників, міського плебса) проти пануючої феодальної аристократії і.
Список літератури курсової "Вирок суду в кримінальному процесі" - більше 20 джерел. ФОРМА І МАТЕРІЯ - [лати. пер. forma et material, в філософії Арістотеля дві з чотирьох "причин", або "принципів" ("початків" - див. Архе), буття. Протівопоставленіє Ф. і м. термінологічно створене Арістотелем, але концептуально було підготовлено Платоном (ср. "годувальницю" і "прототип" "Тімея", "межу і безмежну" "Філеба", "одну і невизначену двоицу" "вчень", що непишуться - див. Діада) і ще раніше піфагорійцями (Філолай). Греч, термін ейдос, звичайно перекладаний в аристотелевских текстах як. ФИЛИОКВЕ - (лати. filioque - і від Сина) - догматичне доповнення, внесене католицькою церквою, спочатку помісними церквами -  исп. в VI в., франкской - в IX в., а потім і Римом - біля 1014-1015 м., в християнський "Символ віри" (прийнятий на Нікейськом і Константінопольськом вселенських соборах в IV в.) і вказуюче, що Святий Дух виходить у вічності від Батька і від Сина, одна з головних догматичних основ розділення вост. і зап. церкв. Для релігійного філософа, що намагається раціонально пояснити діалектику божественних початків, відношення до Ф. має принципове значення і позначається на його конфессиональной.

ІНТРОСПЕКЦІЯ - (лати. introspectare - дивитися вглиб) - метод психології, задача якого складається в тому, щоб за допомогою спеціального аналізу вичленить з всіх зв'язків предметного зовнішнього світу явища свідомості як безпосередні переживання. Хронологічно перший метод психологічної науки. Зобов'язаний своєю появою картезиан-ско-локковскому розумінню предмета психології. Згідно з Декарту в природі людини, виявляються два протилежних, незалежних початки: душа і тіло, що виникає з двох різних субстанцій: матерії - субстанції протяжної і не мислячої і душі - субстанції мислячої і не протяжної.
Посилання в тексті роботи "Вирок суду в кримінальному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУДДИЗМ В США - Буддизм з'явився в США на рубежі 19 і 20 вв.; його послідовниками і пропагандистами були в осн. іммігранти з Японії, Китаю, Кореї, буддисти-місіонери, навколо к-рих групувалося невелике число американців. Вони проживали у великих містах США, розселилися на зап. побережжя Сівба. Америки, в Каліфорнії. У 1893 в Чікаго пройшов Всесвітній конгрес релігій, на до-ром були присутні буддисти. Після конгресу почалося паломництво вост. буддистів в США і зворотний рух - американців на Схід, де вони проходили навчання в будда. монастирях. Значить, роль в пропаганді буддизму в США зіграв Судзуки Д. Т., к-рий. ТЕОМОНИЗМ - (theomonism, від греч. monos - один, єдиний і греч. theos - бог) - єдність в Богові, об'єднання різної віри на основі единобожия. Слово "теомонизм" - богоединство, складається з того ж коріння, що і "монотеизм" - единобожие, але воно означає не просто віру в єдиного Бога, а об'єднання самої віри на основі єдиного предмета віри. Іудаїзм, християнство і іслам, а також їх численні розгалуження представляють різні форми единобожия - і разом з тим історично ворогували між собою: загальна любов до Одного Творця перетворювалася в їх взаємні ревнощі. Але якщо Бог єдиний, то і віра повинна бути єдина. АНАРХІЗМ - (від греч. anarchia - безвладдя, безвладдя) - філософська і соціально-політична течія, що закликає до повної відмови від всіх форм державного, правового і інституційного управління об-вом. Анархістські ідеї зустрічаються вже в античності і в середні віки. Критику ролі держави, що відчужує можна зустріти у Лао-Цзи, Арістіна, Зенона, стоїків, згодом - в анабаптистской, гусистской і інш. ересях. Однак в суворому значенні А. у вигляді теоретично оформленої позиції виникає в кінці 18 в. як реакція на формування власних протиріч капіталістичного виробництва і результат розчарування в етатистском.

ХРОНОС в постмодернизме - фундаментальне поняття філософської концепції темпоральности Делеза, фіксуюче феномен історичної реальності як перманентно перебуваючого тотального теперішнього часу (див. Теперішній час). Постмодернистская модель історичної темпоральности характеризується радикальною відмовою філософії від лінійного бачення часу (див. Постісторія), що передбачає розсуд в послідовності подій однозначної примусової каузальности (див. Неодетермінізм). Саме в цьому контексті Делезом - в рамках моделювання історичної темпоральности в роботі "Логіка значення" - див. "Логіка значення" (Делез) - і запропонована. ШЛЕЙЕРМАХЕР ФРИДРИХ ( - 1768-1834) - німецький історик, філософ і протестантський  теолог,  сучасник німецького романтизму, фундатор герменевтики як самостійної наукової дисципліни, який розглядав її как'искусство розуміння" і переорієнтував герменевтику з розробки правил тлумачення конкретних  текстів на аналіз загальних принципів їх розуміння, запропонувавши наступні принципи герменевтического  аналізу: 1) диалогичностигуманитарного мислення; 2) діалектичної взаємодії частини  і  цілого при розуміння текстів; 3) залежність розуміння від знання внутрішнього і зовнішнього життя автора тексту; 4). МЕДИТАЦІЯ - (від лати. "роздум") - зосереджений роздум про який-небудь предмет, в ході якого досягається повна концентрація свідомості, відвернення від зовні-випадкових обставин, незвичайна ясність розуміння сущностной сторони об'єкта. М., як правило, опосредуется допоміжними процедурами: спогляданням певного об'єкта (часто умовного, що не відноситься безпосередньо до предмета М.), ритуальними діями, використанням матеріальних коштів медитационного зосередження (четки, мандала, янтра, символи, мантри і інш.). Як спосіб пізнання М. найбільш широко поширена в різноманітних містичних школах. КОНФОРМІЗМ - (лати. conformis - подібний, згідний) - поняття, вказуюче пристосовницьку, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючих думок і т. д. На відміну від колективізму, що передбачає активну участь індивіда у виробітку групових рішень, свідоме засвоєння колективних цінностей і витікаюче звідси співвіднесення власної поведінки з інтересами колективу, об-ва і, у разі необхідності, підкорення останнім, К. є відсутність власної позиції, безпринципне і некритичне проходження будь-якому зразку, що володіє найбільшої силон тиску (думка більшості, визнаний авторитет, історична традиція і т. п.).