Висновок експерта як криміналістична категорія

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження висновку експерта як криміналістичної категорії ... 5
1.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві. Судова експертологія і судова експертиза ... 5
1.2. Сучасні погляди на висновки експерта як криміналістичну категорію ... 9
Розділ 2. Характеристика висновку експерта ... 18
2.1. Питання які вирішує експерт у своєму висновку ... 18
2.2. Значення висновку експерта в судово-слідчій діяльності ... 25
2.3. Зміст висновку експерта ... 27
2.4. Процедура закріплення висновку експерта ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Висновок експерта як криміналістична категорія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Висновок експерта як криміналістична категорія"

Курсова робота "Висновок експерта як криміналістична категорія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Висновок експерта як криміналістична категорія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Висновок експерта як криміналістична категорія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Висновок експерта як криміналістична категорія" і призначений виключно для пошукових систем.

Франко (Баамонде) Франсисько - Франко (Баамонде) Франсисько (Franco (Bahamonde), Francisco) (1892-1975), ісп. полководець і розділ гос-ва (1939-1975). Будучи монархістом, він зробив швидку воєн. кар'єру до 1931 р., коли Альфонсо XIII відрікся від престолу і було утворено респ. пр-во. На якийсь час пішов в тінь, але до 1935 р. став начальником Генерального штабу ісп. армії. Коли після виборів у фев. 1936 р. до влади прийшло лівіше пр-во, в армії став назрівати воєн. змова. Ф. не відразу вирішив прилучитися до нього, але в липні очолив прибулі з Марокко війська для настання на Мадрид і скидання республіки. Після 3 років жорстокої. Болховськиє - Болховские князья і князівство. Князья Болховськиє, відомі в Московській Русі, мабуть, не мали відношення до князьям, що володіли в першій половині XIII в. Болоховской землею. Вони відбувалися, ймовірно, або від князя Івана Андрійовича Болха, правнука Св. Михайла Чернігівського (свідчення Родовідної книги, надрукованої у "Літописі Московського Суспільства Історії і Древностей", т. X, заперечуване даними Оксамитової книги), або від князя Олександра Івановича Болховського, сина Івана Святославича Болха, що сидів на долі, що виділилася з Карачевського князівства в Болхове (можливо, нинішнє уїздне місто. ФРАНЦИСК II - Король Обох Сицилії з династії Бурбонів, що правив в 1859-1860 рр. Син Фердінанда II і Терези Австрійської. ЖЕ.: з 1859 р. Марія, дочка герцога Баварського Максиміліана (рід. 1841 р. Помер 1925 р.). Рід. 1836 р. Помер 1894 р. Франіїськ, що вступив на престол після смерті Фердінанда II, був неосвіченим і обмеженим юнаком, що цілком знаходився в руках лютої, боязкої камарильи. Він шукав опори своєї влади в доносах і терорі і наполегливо не бажав вводити в країні конституцію. У квітні 1860 р. в Сицилії спалахнуло повстання, яке послужило сигналом до рішучої кампанії на користь італійської єдності. У. ДОКУЧАЕВ Василь Васильович - (17.02.1846 - 26.10.1903), російський вчений-дослідник, фундатор сучасного наукового грунтознавства і комплексного дослідження природи. Народився в сім'ї сільського священика. Закінчив Смоленськую семінарію і Петербургський університет. У 1877, склавши (разом з В.І. Чаславським) оглядову грунтову карту Європейської Росії, початків вивчення російського чорнозему - "царя грунтів", внаслідок чого їм були закладені основи вчення про грунт як особливе природно-історичне тіло і про чинники почвообразования. У 1886 дав першу в світі наукову класифікацію грунтів. Як істинний патріот і громадянин.
Кожна вагома структурна частина курсової "Висновок експерта як криміналістична категорія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Хвостів, А. Н. - міністр внутрішніх справ царської Росії. Один час був вологодским, а пізнє нижегородским губернатором. Був вибраний в IV Державну Думу, де очолював фракцію правих. У жовтні 1915 р. був призначений міністром внутрішніх справ. Призначення Хвостова розцінювалося громадською думкою як відповідь царського уряду на виступи буржуазної опозиції влітку 1915 р. Л. Д. Троцкий дає наступну характеристику Хвостова: "Спершу тульский віце-губернатор, що розправлявся з революцією 1905 р.; далі, прославлений вологодский і нижегородский губернатор, через шлях поліцаймейстера що спонукав артисток до "взаємності", потім. Авенаріус Михайло Петрович - Авенаріус, Михайло Петрович, російський фізик, народився в 1835 році в Царському Селі, помер в 1895 році; в 1858 році кінчив курс Санкт-Петербургского університету і поступив викладачем у другу санкт-петербургскую гімназію. У 1862 році А. був відряджений за межу і до кінця 1864 року вивчав фізику у Магнуса в Берліні і Кирхгоффа в Гейдельберге. Після повернення в 1865 році захистив магістерську дисертацію "Про термоелектрику" і був призначений на кафедру фізики в Київський університет. По захисту в 1866 році докторської дисертації "Про електричні різниці металів при різних температурах", був. Кисляков Микола Михайлович - Кисляков, Микола Михайлович - земських статистик, син селянина. Народився в 1861 р. Був народним вчителем, але внаслідок залучення до дізнання по політичній справі був від посади звільнений. Працював по земській статистиці в Курське і Нижньому Новгороде. З 1895 р. завідував статистичним відділенням Пськовської губернії земської управи. Йому належить ряд нарисів по господарській статистиці і народній освіті в статистичних збірниках Курської і Ніжегородської губерній, між іншим - цікаві в методологічному відношенні стаття "Рілля" ( "Матеріали до оцінки земель Ніжегородської губернії"). Редагував основний.
У вступі курсової "Висновок експерта як криміналістична категорія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Позиційна війна - Позиційна війна (trench warfare), вигляд бойових дій, коли війська протиборствуючих сторін розташовуються на укріплених позиціях, що захищають їх від вогню противника. У нач. 1-й світової війни, незважаючи на розвиток переносного автоматич. зброї і мобільної артилерії, у воен. науці переважало переконання, що перемога може бути досягнута в рез-ті масованих атак піхоти. Після першої битви на Марне на Західному фронті обидві сторони обладнували тисячі кілометрів траншей, що йдуть паралельними рядами, сполучених складною системою ходів і захищених колючим дротом. Поява цих оборонних ліній, що тягнулися.

Азіній Поліон - (Caius Asinius Pollio) - римський державний діяч, полководець, оратор і історик другої половини I в. до Р.Х. Роділся в 76 р. до Р.Х., помер в 4 р. від Р.Х. брав участь в громадянських війнах в Римській республіці на стороні Цезаря і Антонія, залишаючись вірним своїм республіканським поглядам. У 40 р. до Р.Х. був консулом, а потім проконсулом в Македонії. У правління Серпня відійшов від політики, зайнявся суспільною і творчою діяльністю. Створив першу публічну бібліотеку в Римі, сприяв поширенню творів Горация і Вергилія, перший ввів звичай презентації нових літературних творів, що включає виступ. АПОХА-ВАДА - (від санскр. apoha - виключення, відрізнення і vada - вчення, доктрина) - вчення буддійського філософа Дчгнаги, згідно з яким значення слова визначається не позитивно (значення слова А є об'єкт В), а чисто негативно - виключенням всіх інших можливих значень (значення слова А є виключення не-А). Напр., вимовляючи слово "корова", ми означаємо не корову, а те, що не є биком, конем і т. д. Задовго до Дігнаги близькі погляди розвивав брахманистский граматик Вьяді, який затверджував, що значенням слів є не родові властивості (акрити), а індивідуальні речі (дравья). У зв'язку з цим він.
Список літератури курсової "Висновок експерта як криміналістична категорія" - більше 20 джерел. ЗВИЧКИ - дії і вчинки, виконання к-рих стало потребою; укорінені в психіці людей способи поведінки, що виявляються у вигляді однотипних дій, що повторюються в схожих умовах. Внаслідок багаторазового повторення людиною однакових дій процес рішення ним практичної задачі поступово автоматизується, виробляються відповідні навики, схильності, к-рі безучастия мислення включаються в дію при попаданні людини в звичні умови, П. значно полегшують і спрощують процес соціальної діяльності людини. Вчинок, що раніше вимагав від людини аналізу ситуації, виробітку рішення, іноді самопринуждения, коли стає звичним. МАГІЯ - (лати. magia), чаклунство, чаклунство, чаклунство, обряди, покликане сверхьестеств. шляхом впливати на мир (явища природи, людей, духів). Різновиди магич. дій пов'язані з різними сторонами життєдіяльності колективу, "доповнюють" практич. діяльність: хоз. ") і інш. (продуктивна, запобіжна і деструктивна, по класифікації Б. К. Маліновського). По Дж. Фрейзеру, магич. обряди засновані на помилковому причинно-слідчому зв'язанні схожих або наступних одне за іншим (суміжних) явищ; звідси два типи знищення зображення - загибель ворога, і т. п.) і контагиозная (заразлива.

РОЗУМ - здатність людини осмислювати буття загалом і його значення, значення людського життя і діяльності, покликання людини, а також соотнесенность світового буття з трансцендентним. Розум, як і вся природа людини, частково потемнен і поранився гріхом, але це не позбавило його здатності осягати видиму і невидиму реальність. Розумна здатність - одна з виразів духовності людини, вона прославляє його над всім тварним світом. Людина мислить за допомогою свого розуму, але змістом мислення стає досвід різного роду - від почуттєвого сприйняття до особового спілкування і релігійного прозріння. Дія розуму.
Посилання в тексті роботи "Висновок експерта як криміналістична категорія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕФІНІЦІЯ - (від лати. definitio - обмеження) - визначення поняття, розкриття поняття шляхом перерахування його ознак, тобто шляхом вказівки на зміст поняття (див. Поняття, Предикат). Дефініція понять емпіричних предметів може полягати лише у вказівці істотних ознак, тому що такі поняття мають нескінченно велику кількість ознак (див. Абстракція). З точки зору точність розрізнює суворі дефініції, які є тільки в математиці, і поняття-вказівки. З точки зору приватних моментів і функцій розрізнюють: 1) аналітичні дефініції і синтетичні, тобто дефініції, функцією яких є пояснення шляхом аналізу, і дефініції. СИНКРЕТИЗМ - в психології - особливість мислення і сприйняття - нерасчлененность функцій психічних на ранніх етапах розвитку дитини (у віці ранньому і дошкільному). Виявляється в тенденції без достатніх основ зв'язувати між собою різнорідні явища. Ряд дослідників відмічали синкретичность дитячого сприйняття, що виражається в нерасчлененности почуттєвого образу об'єкта, у відсутності виділення і співвіднесення його внутрішніх зв'язків і компонент. Згідно Л. С. Виготському, синкретизм зумовлений прагненням дитини приймати зв'язок вражень за зв'язок речей. При цьому синкретические узагальнення виступає. теорія взаємодії виходів (Д. Тібо, Г. Келлі) - бихевиористская теорія про диадическом взаємодію людей. Її суть. Всяке межличностное відношення - це взаємодія. Стабільність відносин залежить від того наскільки учасники диади взаємно вигадують від нього, наскільки "винагорода" (матеріальні вигоди, підвищення статусу, розширення владних повноважень і інш.) кожного в даній диаде відносин більше втрат (витрат). Схожість людей саме по собі - винагорода, оскільки дає можливість емпатии, вираження свого Я, своїх цінностей. Чим вище за дистантность між особистостями, ту великими повинні бути зусилля, витрати для підтримки відносин, тим менш.

ПРИМУСОВИЙ ВИБІР (МЕТОДИКА) - Загальна назва для процедури, при якій від суб'єкта потрібно вибрати один пункт або з встановленого набору з двох або більше за альтернативи. Є декілька варіацій цієї методики, і вони використовуються в різних областях, таких як оцінка особистості, визначення особистих переваг, дослідження паї/ дослідження прийняття рішення і т.д. Основна методика є важливою, оскільки вона дозволяє контролювати ряд сторонніх чинників, які легко можуть спотворити результати експерименту. Наприклад, в широко опросниках самооценки особистості, що використовуються соціальна бажано часто може втручатися у власні. НУНАН СИНДРОМ - (на ім'я американського педіатра J. A. Noonan, рід. в 1921; синонім - тернеровский фенотип з нормальним кариотипом) - спадкове захворювання: нанизм, криловидні шийні шкіряні складки, щитообразная грудна клітка з широко розставленими сосками, грудина виступає в проксимальной частині і западає в дистальной; широко розставлені очі, птоз повік, епикант, антимонголоидний розріз очей, микрогнатия, низкорасположенні вушні раковини, арковидное небо, міжгір'я язичка, порушення прикусу, миопия, косоокість, низьке зростання волосся на потилиці, вальгусная деформація локтевих суглобів, аномалії. Хвороба Паркинсона - Син.: Паркинсонізм ессенциальний. Захворювання, що з'являється порушенням в мозку біохімічних реакцій катехоламинового ряду, в основі яких лежать поразка кліток чорної субстанції і зв'язаний з цим дефіцит медіатора допамина в підкоркових структурах мозку. Виявляється звичайно у віці 45-55 років різною мірою вираженість трьох основних ознак акинезии, ригидности м'язів і гиперкинеза в формі паркинсонического тремора, а також постуральні симптоми. Характерні рідке мигання (див.), гипомимия (див.), микробазия, поза "прохача", хода ляльки (див.), ахейрокинез (див.), симптом. Симптоми шизофренії першого рангу - (Schneider, 1955) - продуктивні психопатологические симптоми шизофренії, що мають істотно важливе діагностичне значення. Згідно К.Шнейдеру такими симптомами є: звучання власних думок, слухові галюцинації антагоністичного змісту, соматичні галюцинації або сенестопатии, що коментує вербальні галюцинації, відчуття зовнішнього впливу на думки, почуття, спонукання і дій, симптомів відвертості, обривів думки (шперрунги), маревних сприйнять (почуттєве марення). Достовірна діагностика шизофренії, по К.Шнейдеру, передбачає: 1. наявність всіх симптомів першого рангу, 2. відсутність ознак органічного.