Державні гарантії оплати праці працівникам

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державних гарантій оплати праці працівникам ... 5
1.1. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати ... 5
1.2. Право працівника на оплату праці ... 13
Розділ 2. Характеристика державних гарантій оплати праці працівникам ... 17
2.1. Особливості державних гарантій оплати праці в Україні ... 17
2.2. Спеціальні гарантії та компенсації ... 23
Розділ 3. Удосконалення механізмів державного та договірного регулювання системи оплати праці на основі досвіду західних країн ... 28
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Державні гарантії оплати праці працівникам" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державні гарантії оплати праці працівникам"

Курсова робота "Державні гарантії оплати праці працівникам" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державні гарантії оплати праці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державні гарантії оплати праці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державні гарантії оплати праці" і призначений виключно для пошукових систем.

Директива 39 - Наказ, підписаний Гитлером 8 грудня 1941, приписуючий німецьким збройним силам в Росії перейти до оборони. Розраховуючи завершити блицкриг проти СРСР протягом однієї нищівної літньої кампанії, Гитлер мав намір "стерти Ленінград з лиця землі", а потім знищити противника під Москвою. Незважаючи на те, що командування вермахта настирливо попереджало його з початком зими припинити настання і зробити перегрупування і поповнення військ, Гитлер вимагав неухильного здійснення плану "Барбаросса" будь-якою ціною, внаслідок чого німецькі війська, натрапивши на відчайдушний опір противника, були знекровлені. ВАЛУЙ (Волуєв) Дмитро Олександрович - (14.09.1820 - 23.11.1845), російський історик і суспільний діяч, один з видних представників слов'янофільського вчення. Закінчив Московський університет (1841). Видав "Сибірський збірник" (1844) і "Збірник історичних і статистичних відомостей про Росію і народи їй единоверних і единоплеменних" (1845). У першому надрукував матеріали по історії Московській Русі, зібрані в архівах і у приватних осіб, і "Дослідження про місництво" - свій самий великий історичний труд (отд. изд. 1845), що поклав початок вивченню місництва. У другому збірнику в передмові виклав слов'янофільські ідеї, в розробці яких. Шернер, Фердінанд - (Schoerner), (1892-1973), генерал-фельдмаршал німецької армії. Народився 12 червня 1892 в Мюнхене. Учасник 1-й світової війни, був нагороджений медаллю "За доблесть". Брав участь в придушенні "Пивного путчу" 1923, хоч і симпатизував нацистському руху і перебував членом декількох націоналістичних організацій. Згодом став ярим поклонником Гитлера і одним з самих відданих йому високопоставлених офіцерів. У 1942-43 Шернер командував 19-м гірничо-стрілецьким корпусом в Лапландії, потім, до 1 лютого 1944, 40-м танковим корпусом, що воював на Україні. 7 квітня 1944 він був призначений головнокомандуючим. Бориса Євген Іванович - Бориса, Євген Іванович, - публіцист і суспільний діяч (1853 - 1900); закінчив юридичний факультет Новороссийського університету, служив в одес. гір. упр., в херс. земстві (1891 - 1900), в 70-х роках брав участь в політичних кухлях, знаходився в посиланні (1879 - 1881) в Якутській області, писати початків в 1875 р., надрукував багато газетно-публіцистичних статей з питань: внутрішнього життя, економічним, селянським, польським, українським, сектантським, літературно-критичні і театральні нариси, кореспонденції з Австрійської України і Сибіру. Брав близьку участь в редагуванні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державні гарантії оплати праці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Томсон Олександр Іванович - Томсон (Олександр Іванович) - лінгвіст, народився в 1860 році Закінчив курс по санскритсько-персидському розряду факультету східних мов. Вирішальний вплив на його подальші заняття лінгвістикою надав московський гурток лінгвістів, з Ф.Ф. Фортунатовим і Ф.Е. Коршем у розділі. У 1887 році він захистив при Санкт-Петербургском університеті дисертацію на міру магістра: "Лінгвістичні дослідження" (I, Санкт-Петербург, 1887), в 1891 році при Московському університеті дисертацію на міру лікаря: "Історична граматика сучасної вірменської мови міста Тіфліса" (Санкт-Петербург, 1890. Клінгер, Максимільян - (1752 - 1831) - німецький поет-драматург, один з представників "трагічного сентименталізму", який панував в Німеччині в кінці XVIII сторіччя і був безпосереднім попередником романтизму. У цьому русі, що отримав назву "бурі і натиску" (Sturm und Drang) по заголовку однієї з найбільш відомих драм Клінгера, знайшли собі в Німеччині відгомін політичне і літературне бродіння другої половини XVIII віку. У ньому відбилися передусім ідеї Руссо, його незадоволення дійсністю, протест проти неї в ім'я вільної особистості, культ природи і первісного стану, ідеали свободи і рівності. На ньому видно і вплив. Голубовський Петро Васильович - Голубовський, Петро Васильович - історик, доктор російської історії (1857 - 1907). Освіту отримав на історико-філологічному факультеті університету святого Володимира, в якому перебував професором по кафедрі російської історії. Головні труди Голубовського: "Хроніка Дітмара як джерело для російської історії" (Київ, 1879); "Історія Северської землі до половини XIV сторіччя" (Київ, 1880); "Печенеги, торки і половци до нашестя татар. Історія южнорусских степів IX - XIV віків" (Київ, 1884, магістерська дисертація); "Болгари і хазари. Східні сусіди Русі при Володимирові святому" (.
У вступі курсової "Державні гарантії оплати праці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Фазі, Джемс - (1796 - 1878) - швейцарський політичний діяч і журналіст. У молодості жил у Франції, де боровся з урядом реставрації. У 1817 р. взяв участь в основі журналу "La France chretienne", негайно закритого цензурою. Зазнаючи неодноразового переслідування за свою опозиційну діяльність, Фазі в 1833 р. повернувся в Женеву, де став у розділі конституційного руху. У 1842 р. йому вдалося добитися часткового перегляду женевської конституції. З 1843 по 1846 р. Фази був членом швейцарської Великої Ради. У 1846 р. Фази керує повстанням проти швейцарського уряду і стає у розділі тимчасової революційної влади.

СИСЛЕЙ - (Sisley) Альфред (1839, Париж - 1899, Море-сюр-Луен, поблизу Фонтенбло), французький живописець, пейзажист; представник імпресіонізму. Народився в сім'ї спроможного комерсанта, англійця за походженням. У віці 18 років батьки послали Сислея для вивчення комерції в Англію. Там майбутній художник відвідував музеї, вивчаючи твори своїх великих співвітчизників Дж. Тернера і Дж. Констебла, живопис яких назавжди залишився для нього неповторним зразком. У Парижі Сислей вчився у Брав участь у виставках імпресіоністів (1874, 1876, 1877, 1882 рр.). Батько довгий час матеріально підтримував художника, але. НЬИНГМАПА - (тиб., букв. "стара") - тиб. школа буддизму, виникнення до-ой зв'язується з ім'ям проповідника Падмасамбхави (8 в.). Її послідовники використовують т. н. терчхой "таємні книги", ніби сховані під час гоніння на буддизм при царі Лангдарма (9 в.). Наново таємні тексти стали відкриватися в 14 в. Вчителя школи поділили ці тексти на декілька видів; в частині., в розділі тантри були виділені групи, к-рі відрізняються від традиц. класифікації: крия, або ритуал; упайога - злиття абсолютної і відносної істин і медитація циклів п'яти татхагат; йога - призвання персонажа пантеону, ототожнення.
Список літератури курсової "Державні гарантії оплати праці" - більше 20 джерел. СПОНТАННІСТЬ - (лати. spontaneus мимовільний) - мимовільність; характеристика процесів, викликаних не зовнішніми впливами, а внутрішніми причинами; також самодіяльність, здатність активно діяти під впливом внутрішніх спонук. Філософське розуміння С. уперше розроблялося античними атомистами в зв'язку з проблемами необхідності і випадковості, можливості і дійсності, імовірності. свободи волі. Напр., Епікур, розглядаючи мимовільне відхилення атома від прямої лінії при падінні, зв'язував це з обгрунтуванням випадковості і свободи волі, з відмовою від механічного детермінізму. Однак визнання С. саме по собі не. ТЕОДИЦЕЯ - (греч. theos-бог і dike-право справедливості) - виправдання бога відносно зла, що допускається ним на землі. Необхідність теоретичного пояснення, як можна сумістити віру у "всемогутнього" і "всевишнього" бога з існуванням зла в світі, завжди виникала перед теологами, а також перед філософами-ідеалістами, що вважають бога джерелом усього існуючого. Звичайно зло пояснюється ними як випробування, ниспосланное богом людині, або ж як необхідний елемент предустановленной гармонії, розуміння до-ой ніби недоступно простим смертним. У історії філософії найбільш відомі Т.

ИБН МИСКАВАЙХ - єврейський поет і філософ. Його філософський трактат "Джерело життя" був написаний на арабській мові; оригінал не зберігся (лати. пер. "Fons vitae", ed. С. Baumker, fasc 1 - 3,1892 - 95). Ибн Гебіроль тяжів до неоплатоническому пантеїзму, але на відміну від неоплатоников надавав набагато більше значення матерії, яку розглядав як субстанцію не тільки тілесного, але і духовного. Запозичене з античної філософської традиції противоположение матерії і форми доводиться їм аж до рівня Бога, причому якщо форма інтерпретується як витвір волі Бога (Ибн Гебіролю належить вчення.
Посилання в тексті роботи "Державні гарантії оплати праці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОРГАНІЗМ - (від позднелат. organizmo - влаштовую, повідомляю стрункий вигляд) - жива істота; що охоплює обширну сферу самостійної матеріальної єдності, яка в своїй структурі підлегла передусім фізико-хімічним законам. Крім того, організм як єдність безлічі органів являє собою певну форму життя. Організм пов'язаний з органічним миром: оскільки створений інш. буттям, він пов'язаний з минулим, а оскільки сам створює інш. буття, він вступає в майбутнє. З неорганічним миром він пов'язаний за допомогою обміну речовин. У зв'язку з тим що організм є яскравим прикладом динамічно впорядкованого (див. Порядок) цілого. ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ - фон (Leibniz, 1646-1716) - ньому. філософ, математик, мовознавець, історик, юрист, винахідник. Решеніє Л. ряду психологічних проблем означало новий крок в розумінні природи психічного і свідомості. На відміну від свого сучасника Дж. Локка, Л., по-перше, не вважав душу "чистою дошкою", яку заповнює письменами прижиттєвий досвід індивіда, а порівнював її з брилою мармуру, в якому є вже деякі "прожилки", або екраном зі складками. Душа, по Л., ще до всякого досвіду має свої індивідуальні особливості, нахили, внутрішні умови і т. п., які опосередкують зовнішні враження. Стереотипи етнічні - відносно стійкі уявлення про моральні, розумові, фізичні якості, властиві представникам різної етнічної спільності. У змісті С. е., як правило, зафіксовані оцінні думки про вказані якості. Крім цього, в змісті С. е. можуть бути присутній і забобони, упередження по відношенню до людей даної національності. С. е. прийнято поділяти на автостереотипи і гетеростереотипи. Автостереотипи - думки, думки, оцінки, що відносяться до даної етнічної спільності її представниками. Як правило, автостереотипи містять комплекс позитивних оцінок. Гетеростереотипи, тобто сукупність оцінних думок про інш.

Депресивний розлад рекурентний - неодноразове повторення приступів депресивного розладу настрою. Нерідко це відбувається в певний час року. Поширеність захворювання в населенні досягає, за різними даними, 2-11%, а ризик захворюваності протягом життя - 30%. Основне значення в розвитку розладу мають генетичні і конституциональні чинники. Перший приступ захворювання нерідко буває спровокований впливом зовнішніх чинників, частіше за все психотравмирующей ситуацією, з повторенням приступів ендогенний характер депресії стає все більш очевидною. Крім типових виявів депресії (гипотимия, брадифрения, гипобулия, почуття провини, ідеї. Райх (REICH) Вільгельм - (24.03.1897, Галіция, Австрія - 3.11.1957, Льюїсбург, США) - немецко-американський психолог. Біографія. З 1922 р. - керівник венского семінару по психоаналитической терапії. У 1934 р. стався його розрив з Міжнародною психоаналитической асоціацією. З 1939 р. жил в США. Дослідження. На початку 20-х рр. зробив спробу об'єднати психоаналіз з марксизмом на основі ідеї про сексуальну революцію. Створив свою власну теорію характеру як захисного механізму, що дозволяє захистити індивіда від зовнішніх впливів і від його власних пригнічених влечений ( "характерологический панцирь"). На відміну від. ПІДСВІДОМА КОМУНІКАЦІЯ - En.: Subliminal communication В повсякденному житті ми нерідко робимо головою ствердні або негативні знаки або відповідаємо на усмішку, не помічаючи цього. Іменний такий вигляд комунікації ми стараємося розвинути в гіпнозі. Тому ми дуже уважні до повідомлень, які пацієнт посилає нам ненавмисно, часто не усвідомлюючи цього. Деякі види поведінки, не будучи формально коммуникативними, проте містять для нас послання: наприклад, покашлювання. Подібним же образом оператор може дати зрозуміти або відчути пацієнту, що дана поведінка заслуговує того, щоб бути генерализованним (мінімальні ознаки). Картина світу етнічна - єдина когнитивная орієнтація, що є фактично невербализованним, имплицитним вираженням розуміння людьми "правив життю" кожного суспільства (в тому числі і етнічної спільності). К. м. е. являє собою зведення основних допущень і припущень, що звичайно не усвідомлюються і що не обговорюються, які направляють і структурують поведінку представників даної спільності. Вважається, що вся нормативна поведінка групи або спільності є функція особливої К. м. е. Згідно Р. Редфілду, жодна людина не тримає всього, що він знає про мир і відчуває, цілком в свідомості, але в той же час обізнаний мислячий інформатор може.