Джерела та система кримінального права

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження кримінального права ... 5
1.1. Поняття та ознаки кримінального права ... 5
1.2. Предмет і метод кримінального права ... 8
1.3. Принципи та функції кримінального права ... 18
Розділ 2. Характеристика системи кримінального права ... 23
2.1. Поняття системи кримінального права ... 23
2.2. Система кримінального права ... 24
2.3. Джерела кримінального права ... 28
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Джерела та система кримінального права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела та система кримінального права"

Курсова робота "Джерела та система кримінального права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела та система кримінального права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела та система кримінального права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела та система кримінального права" і призначений виключно для пошукових систем.

Міропольський Сергій Ірінеєвич - Міропольський Сергій Ірінеєвич - письменник (1842 - 1907). Закінчив Московську духовну академію. Перебував членом Синодального учбового комітету. У 1896 р. став видавати на засобу Синоду журнал "Народна освіта". Головні його труди: "Ян-Амос Коменський" (Санкт-Петербург, 1872 і 1892), "Про музичне утворення народу в Росії і Західній Європі" (3-е изд., Санкт-Петербург, 1910), "Підручник грамоти для молодих солдат" (изд. 13-е, Санкт-Петербург, 1911), "Повчання для повчальних по підручнику для молодих солдат" (изд. 11-е, Санкт-Петербург, 1912), "Методика навчання листу" (6-е изд., Санкт-Петербург. Струве Петро Бернгардович - (1870-1944). Російський економіст, філософ, історик і публіцист. НайВидніший представник "легального марксизму". На початку 90-х років Струве активно брав участь в ідейній боротьбі з народниками, випустив в 1894 р. гучну книгу "Критичні нотатки", яка критикувала народництво з точки зору марксизму. У 1898 році Струве ще рахується с. і стає автором славнозвісного маніфесту I з'їзду партії, але невдовзі виступає вже критиком марксизму і с. по всьому фронту: в політичній економії критикує теорію трудової цінності, в соціології і філософії - матеріалістичну діалектику (особливо революційні. Блеклов Степан Михайлович - Блеклов, Степан Михайлович, - публіцист і земських статистик. Народився в 1860 р. По закінченні курсу в Московському університеті (1885) працював в земствах полтавському, тверском, орловском і таврическом, займаючись статистикою в двох останніх в посаді завідуючого. У 1896 - 1905 роках був голосним тульского земства і тульской міської думи. У 1902 р. поступив статистик в московську міську управу, але був відчужений від міської і земської служби адміністрацією. У 1904 - 05 роках брав участь в "Союзі звільнення" і в земських з'їздах; в кінці того ж року за участь в організації всеросійського. ЕМИНЕСКУ - (Eminescu) (справжнє прізвище Емінович) Михайло (1850, Ботошані, або Іпотешті - 1889, Бухарест), румунський поет. Відбувався з сім'ї дрібного поміщика, вчився в ун-тах Вени і Берліна, де дістав різносторонню гуманітарну освіту. У творчості Емінеську відбилися соціальні, етично-філософські, естетичні проблеми сучасності. Величезне враження зробила на нього Паріжська комуна (1871), свідком розгрому якої він був. Боротьбі комунарів Емінеську присвятив поему "Імператор і пролетар" (1874), в якій символічно зображав дві історичні сили - буржуазію і пролетаріат, показував неминучість.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела та система кримінального права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Цезар Гай Юлій - Цезар Гай Юлій (Caesar, Gaius Julius) (100-44 до н.е.), рим. полководець і диктатор. Рід. в сім'ї патриціїв, в 63 р. до н.е. став Великим понтификом (верховним жрецем) по угоді між Помпеєм иКрассом в т.н. 1-м тріумвіраті. Вибраний консулом в 59 р., отримав пер. Иллирию, Цизальпінськую і Трансальпійськую Талію. Видатний воєначальник, що умів добитися дисципліни в армії, підкорив Галію, перетнув р. Рейн і здійснив дві експедиції в Британію. Після загибелі Красса Помпеї зробив спробу позбавити Ц. влади, і останній повинен був або відмовитися від неї добровільно, або затвердитися з допомогою воен. сили. Ц. Рейтц Володимир Миколайович - Рейтц (Володимир Миколайович) - педіатр, народився в 1838 році, вихованець Санкт-Петербургской військово-медичної академії, з 1890 року почесний професор Імператорського Еленінського клінічного інституту по дитячих хворобах. Р. захистив дисертацію: "Значення термометрии в дитячих хворобах" (Санкт-Петербург, 1863). Під час знаходження з вченою метою за межею Р. представив, в 1867 році, Венської Академії Наук роботи: "Untersuchungen ueber die kunstlich erzeugte croupose Entzundung der Luftroehre", напеч. в LV т. "Sitz. d. Acad. d. Wissensch." (працював в лабораторії. Бірюков Павло Іванович - Бірюков, Павло Іванович - письменник, послідовник і друг Л.Н. Толстого. Народився в 1860 р. в дворянській сім'ї Костромської губернії. Вчився в пажеском корпусі, морському училищі, морській академії. Працював на головній фізичній обсерваторії, але скоро вийшов у відставку і став завідувати заснованим Л.Н. Толстим і В.Г. Чертковим видавництвом "Посередник". У 1892 р. трудився в столових Самарської губернії, влаштованих Товстим під час голоду. У 1895 р. їздив на Кавказ для дослідження духоборческого руху. За складену ним відозву на користь духоборов "Допоможіть" був висланий в 1897.
У вступі курсової "Джерела та система кримінального права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мафія - Мафія (Mafia), междунар. таємне про-у, виникле на про. Сіцілія В совр. вигляді існує з 1806-15 рр., коли під тиском Великобританії були зроблені спроби роздрібнити величезні зем. володіння сицилийской феод, аристократії. Розігнані особисті вооруж. загони землевласників звичайно перетворювалися в розбійницькі банди. Вони створювали альтернативну систему управління і правосуддя поза межами компетенції законної влади. У 1860 р. нове пр-у Віктора Еммануїла II спробувало позбавити Сицилію від банд, але до того часу вони вже контролювали більшість править, установ і поліцейських дільниць. У.

МОРМОНИ - "Святі останнього дня" - члени релігійної секти, заснованої в 1830 р. а США. Її фундатор Д. Сміт опублікував так звану "Книгу Мормона". Містить понад 300 цитат з Біблії і являє собою паралель Ветхому і Новому заповітам. Еклектичное віровчення М- засновується на цій книзі і прозріннях Сміта. У 1843 р. на основі одного з них Сміт проголосив багатоженство (відмінено в 1890 р.), а також принцип теократичної організації общини М. Первоначально преследуемі, М. переселилися на Захід США, де заснували місто Солт-Лейк-Сити, що стало "меккой" М. В 1896 р. заселеним ними. Козацтво - вільні люди із збіглих селян і посадских людей, що селилися в кінці XIV - початку XVII в. на околицях Російської і Польсько-Литовської держав і об'єднані з XV в. в самоврядні військові общини донських, волжских, запорізьких і інших козаків, що несли службу в прикордонних районах. Уряд прагнув використати козацтво для охорони меж і у війнах, в XVIII в. остаточно підпорядкувало його, перетворивши в привілейований військовий стан, яким воно і було до 20-х років ХХ віку. Козацтво було неоднорідне по своєму майновому і соціальному положенню. У ХVI - ХVII вв найбіднішою і самої численною.
Список літератури курсової "Джерела та система кримінального права" - більше 20 джерел. ЛАНДШАФТ - (німий. Landschaft - пейзаж, вигляд) - в широкому значенні - загальний вигляд місцевості або те або інакше її зображення (сільський Л., культурний Л.). Спочатку Л- з'являється в иск-ве лише як синонім пейзажу, тобто як зображення природних природних видів ("ландшафтная живопис"). З розвитком природопреобразующей діяльності, створенням антропогенно-го, тобто перетвореного людиною, ", природний природний Л. придбаває самостійну естетичну цінність. У совр. екологічній естетиці під Л. розуміється гармонічне поєднання всіх природних компонентів (рельєф, морфологічні частини, клімат, грунти. ГРОССЕТЕСТ Роберт (1175 - 1253) - засновник і найбільш видний мислитель оксфордської школи, франциськанец, єпископ Лінкольна, канцлер Оксфордського ун-та. Р. - один з перших перекладачів природничонаукових праць Арістотеля з мови оригіналу і автор коментарів до цих праць. Центральне місце у філософській системі Р. займає "метафизика світла, висхідна до неоплатоновско-араб. традиції (Неоплатонізм). Світло розумілося їм як якнайтонша матерія, первинна форма і енергія, універсальна субстанція, здібна до самораспространению із створеної богом крапки, що світиться. Т. обр. виникає Всесвіт, плотський сприйманий світ, що.

Детермінізм - (determino - визначаю) - філософське вчення про закономірний універсальний взаємозв'язок взаємообумовленості явищ об'єктивної дійсності, результат узагальнення конкретно-історичних і конкретно-наукових концепцій, теорія, що розглядає всі явища матеріального і духовного світу як взаимообусловленні: одне явище (причина) проводить інше явище (слідство). Філософський детермінізм фіксує різноманітні форми взаємозв'язків і взаимотношений явищ об'єктивної реальності (генетична (причинно-слідчі), статистична, просторова, тимчасові, зв'язку станів і коррелятивні зв'язку, функціональні і цільова.
Посилання в тексті роботи "Джерела та система кримінального права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУАЛО (BOILEAU) Нікола - (1636 - 1711) - фр. поет-сатирик, теоретик класицизму, правила і норми к-рого виклав у віршованому трактаті "Поетичне мистецтво" (1674), названому так в наслідування Горацию. Цей трактат - приклад характерного для XVII в. розвитку естетичної думки практиками иск-ва, своєрідне повчання початківцю поету, художнику. Однак від академічних наставлений віршований трактат Б. відрізняє широта поглядів, жвавість і справжня схвильованість долями иск-ва, що нарівні з теоретичною значущістю визначило довгу історичну долю цього соч. Визнання наявності і протистояння цих сфер психіки людини. F55 Зловживання речовинами, не зухвалими залежності - Широка різноманітність препаратів і народних коштів можуть бути причиною для використання цієї рубрики, але особливо важливими є наступні групи: психотропні препарати, які не викликають залежності, такі як антидепрессанти; проносне; анальгетики, які можуть бути куплені без лікарського рецепта, такі як аспірин і парацетамол. Хоч спочатку препарат і може бути виписаний медичним працівником або рекомендований ним, він починає прийматися тривалий період, без необхідності і часто в підвищеному дозуванні, чому сприяє доступність препарата, купованого без рецепта. Хронічне і невиправдане вживання. БИОПОЛИТИКА - наукова область, сформована на стику біології, соціології і політологій, що досліджує форми межорганизменних взаємодій на різних рівнях біологічної еволюції, включаючи людину. Вивчаються також надорганизменні (биосоциальні) структури, такі як колонія бактерій, сім'я мурашок, зграя риб, група мавп, сучасна національна держава. Б. приділяє переважну увагу тим аспектам соціальних систем і соціальної поведінки різних форм життя, які порівнянні з політичними структурами і політичною поведінкою людини. Б. займається пошуком аналогів влади, панування, авторитету, управління, конфліктів в різних.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗМ - Точка зору, енергійно поширювана фізиком П. Бріджманом (хоч і не їм запропонована, як деякі передбачають). По суті затверджується, що операционализировать поняття науки - значить визначити їх, обмежити їх значення конкретними операціями, що використовуються при їх вимірюванні. Операционализм в психології приймався радикальними бихевиористами, і їх теоретична і емпірична термінологія була освічена значною мірою за допомогою операциональних визначень. Таким чином, наприклад, сила "потяга голоду" визначалася як вказане число часів позбавлення їжі, "класичне зумовлення" розглядалося як даний набір. Біотіпи людини - типологія  людей  по  нейро-гуморальному основі   виходячи   з  особливостей  симпатико-адреналиновой системи (САС).  Виділяють три типи б.ч.:  1. А-тип (адреналиновий);  2.  НА-тип (норадреналиновий); 3. А НА-тип (змішаний). А-тип  характеризується  підвищеною  тривожність,  загостреним почуттям відповідальності,  серйозним відношенням до справи. Звичайно ці люди не уміють розслаблятися, відпочивати. Надлишкові, неадекватні  можливостям організму нервові навантаження часто приводять до різних сердечно-судинних захворювань. Більше за 1/3 чоловіків відносяться до А-типу. НА-тип. КОМУНІКАЦІЯ МАСОВА - сукупність відкритих, впорядкованих процесів передачі соціально значущої інформації, що піддаються цілеспрямованому регулюванню і певних духовних цінностей даного суспільства, що використовуються правлячою елітою для затвердження і надання ідеологічного, політичного, економічного або організаційного впливу на оцінки, думки і поведінку людей. К.м. характеризується, по-перше, рассредоточенностью аудиторією; по-друге, наявністю широкомасштабних коммуникативних процесів, що здійснюються за допомогою технічних засобів; по-третє, передачею інформації одночасно по різних каналах. ПОКОЛІННЯ - формація людей, об'єднаних часом народження в інтервалі 10 років, що має деякі загальні враження про певні події, моду і т. д. Прагнення кожного нового П. знайти свою особу активно експлуатує реклама, що пропонує зробити цим "обличчям" товари, що рекламуються, послуги, зірок шоу-бізнесу. Відомий девіз "Нове покоління вибирає "Пепси"", під яким однойменна компанія вела бої з "Кока-Кола" в США ще в 1960-х рр. "Пепси-кола" позиціонували як знак молодості, символ нового П. Те, хто тоді "вибрав" цей напій, давно.