Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві ... 5
1.1. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному судочинстві ... 5
1.2. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація ... 10
Розділ 2. Характеристика особливостей доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві ... 15
2.1. Поняття, способи збору і перевірки доказів ... 15
2.2. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу ... 20
2.2. Поняття і значення оцінки доказів ... 25
2.3. Джерела доказів ... 29
Висновок ... 39
Список використаних джерел ... 41

Курсова робота виконана за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України 2012 року

Для придбання курсової роботи "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві"

Курсова робота "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" і призначений виключно для пошукових систем.

Я - безпосередньо мені дана цілісність мого індивідуального життя. Я сприймаю себе як центр моєї свідомості, як те, кому належать мої думки, бажання, переживання. У той же час Я - це єдність моєї індивідуальної біографії, ця та, що гарантує мою саме-ідентичність. Нарешті, Я - це те, що управляє моїм тілом, це інстанція, що забезпечує вільне прийняття моїх рішень і несучу відповідальність за їх здійснення і наслідки. Історично різні способи постановки і розв'язання проблеми Я пов'язані з різними етапами розвитку культури і разом з тим виражають неоднакове розуміння людини, можливостей пізнання і. МИСЛЕННЯ - направлений процес переробки інформації в когнитивной системі живих істот. М. реалізовується в актах маніпулювання (оперування) внутрішніми ментальними репрезентаціями, що підкоряються певній стратегії і що приводять до виникнення нових ментальних репрезентацій. М. виникає у тварин в ході біологічної еволюції, коли интенция до дії диференціюється від її безпосереднього, автоматичного перекладу в моторні акти і звільняє в когнитивной системі просторово-образну модель навколишнього середовища. М. передбачає наявність у когнитивного суб'єкта внутрішніх когнитивних станів, зміст яких. ЛУНАЧАРСЬКИЙ Анатолій Васильович (1875-1933) - діяч більшовицької партії і радянського гос-ва, публіцист, філософ, історик і теоретик культури. Освіту здобув в Першій Київ. гімназії (1887-95) і Цюріх, ун-те (1895-98), де відвідував, зокрема, філос. і біопсихол. семінар Р. Авенаріуса; у кон. 90-х рр. зближувався з групою "Звільнення праці"; один з п'яти членів "літ. групи більшовиків", співредактор газет "Вперед" і "Пролетар". У 1909 прилучився до групи "Вперед" (А.А. Богданов і ін.) і опинився поза партією більшовиків; у травні 1917 увійшов до Петербургу, групи "межрайонцев" (Л. Троцький, В. Володарський, М. Мануїльський, М. Урицкий і ін.). ГВАТТАРІ (Гаттарі) Фелікс (1930- 1992) - французький психоаналітик і філософ. Один з творців шизоаналіза. Основні власне філософські твори Р. написані спільно з Делезом: "Капіталізм і шизофренія" (т. 1 "Анті-едіп", 1972; т. 2 "Тисячі плато", 1980), "Кафка" (1975), "Різома" (1976), "Що таке філософія" (1990). Р. також автор індивідуальних робіт: "Психоаналіз і трансверсальность" (1972), "Молекулярна революція" (1977), "Машинне несвідоме" (1978), "Шизоаналітічеськие картографії" (1989) і ін. Здійснив цикл робіт по дослідженню шизофренії, вважаючи її точкою відліку для розуміння неврозу. Виявив цікавість до психоаналітичних ідей, але.
Кожна вагома структурна частина курсової "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНЦЕПТ - (від лати. conceptus - збори, сприйняття, зачаття) - акт "схоплювання" значень речі (проблеми) в єдності мовного висловлювання. Термін "концепт" введений в філософію Абеляром в зв'язку з аналізом проблеми универсалий, що зажадав розщеплення мови і мови. Принцип "схоплювання" простежується з ранньої патристики, оскільки він пов'язаний з ідеєю неопределимости речі, перевершуючою рамки поняття, модальним характером знання, при якому пріоритетним виявлялося знання діалектичне (формою його організації був диспут), і коментарем, якого вимагало все створене, розраховане. ТРАВМА (психічна) - поняття психоаналізу, яке переносить на психологічний рівень медичне (хірургічне) поняття травми (греч. trauma: пошкодження з порушенням шкіряного покривала, виникле внаслідок зовнішнього насилля). Внаслідок травми, що порушує роботу психіки, суб'єкт вступає в хибне коло нав'язливих повторень (слів, вчинків, сновидінь і інш.) або страждає від параліча волі і дії. Саме трактування травми в психоаналізі зазнавало значних змін. Спочатку Фрейд вважав травму (як правило, сексуальну) реальною подією життя пацієнтів, пережитою ними в ранньому віці внаслідок домагань дорослих (теорія спокушення). БУДДИЗМ В КОРЕЇ - Буддизм проник в Корею у вт. підлога. 4 в. Першим з тих, що трьох існували в той час на Корейському півострові гос-в, де він почав розповсюджуватися, було Когуре. У 372 до двора когуреского вана разом з послом кит. царства Раннє Цинь прибув чернець Суцдо, що привіз зображення Будда і будда. літру. Невдовзі були створені і перші монастирі. У Пекче буддизм з'явився на 12 років пізніше, коли в 384 туди прибув з Вост. Цзинь чернець Маранантха. У третьому гос-ве - Силла спроби пропаганди буддизму відмічені ще в 5 в., але офіційно буддизм був прийнятий ваном Попхином в 527. Після цього (в 60-х рр. 7.
У вступі курсової "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОТТОКАР Микола Петрович (1884-1957) - історік-медієвіст. Як і Карсавін, ідейним однодумцем і близьким іншому к-рого він був, О. стоїть у витоків нової соціальної історії і її історіко-антропол. напрями. Випускник Петербург, ун-та, учень Гревса, з листопада 1916 проф. Перм. ун-та, що функціонував тоді як філія Петроград. ун-та. Восени 1922 (1923) О. був вимушений покинути Росію і виїхати на захід. Берлін, Париж і, нарешті, флоренція - такі гл. віхи його емігрантського шляху. Італія, в міських архівах к-рой він провів немало годин під час своїх наукових відряджень в роки студентства і роботи над магістерською діс., стала для нього.

РАЦІОНАЛЬНА РЕКОНСТРУКЦІЯ - (в історії науки) - застосування методологічної моделі зростання і розвитку наукового знання до опису і пояснення історичних змін в науці. Підданий раціональній реконструкції історичний рух науки з'являється як процес, що задовольняє певним раціональним критеріям, що пропонуються даною моделлю. Напр., шдуктчвчзм розглядає історію науки як процес емпіричних відкриттів і подальшого формулювання "законів" як індуктивних узагальнень високої міри імовірності; методологічний фальсификационизм - як висунення гіпотез з їх подальшим спростуванням (зокрема, через "вирішальні. ПИФАГОРЕИЗМ - древньогрецький філософська школа, яка існувала в 6-4 вв. до н.е., що виходила з того, що число є, по-перше, суттю всіх речей і, по-друге, принципом, який упорядковує і організує всесвіт. Пероначально П. існував в рамках релігійно-філософського співтовариства, заснованого Піфагором. Перший письмовий виклад П. дав Філолай, від твору якого дійшли нечисленні фрагменти. З кінця 5 в. до н.е. П. зближується з лінією сократовско-плато-новской філософії. Останній великий представник до н.е.). У 1 в. до н.е. традицію П. продовжує неопифагореизм, що існував аж до 3 в., основні.
Список літератури курсової "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" - більше 20 джерел. КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ - Англ. SHORT CIRCUIT, франц. COURT-CIRCUT. Термін, введений англійським теоретиком Д. Лоджем (Lodge: 1981, з. 135). Будь-який процес інтерпретації художнього твору, затверджує Лодж, заснований на його порівнянні з дійсністю і тим самим ніби передбачає наявність певного зазора, дистанції між літературним текстом і реальним миром, між мистецтвом і життям - те, що якраз постмодернизм і намагається подолати, влаштувавши "коротке замикання", щоб привести читача в шоковий стан і не дати йому можливості асимілювати "постмодернистское лист" "конвенціональними категоріями". ІСТОРИЗМ - (Historismus, historicism, historicisme). У XX в. значення поняття І. коливалося від нейтрального (Теодор Літт, Манхейм) і позитивного (Ротхакер, Ф. Майнекке) до негативного (Тиллих, Хайдеггер, Кроче). Негативні коннотации термін І. придбав в останню третину XIX - початку XX віку. У противагу словоупотреблению постгегелевского ідеалізму (де під "історизмом" розуміли спекулятивну філософію історії), в неокантианстве И. означає або змішення теорії і історії, підміну "систематичного" вимірювання філософствування "історичним" (Наторп), або фетишизацію детермінізму (Зіммель), або релятивізм.

Предмет релігійної філософії - Схоластична філософія, або схоластика, є системою релігійної філософії. Її часто називають християнською філософією середньовіччя. Вже самі словосполучення: релігійна філософія, християнська філософія, - породжують ряд питань. Філософія, зокрема антична філософія, - це дитя вільної, не обмеженої зовнішніми розпорядженнями думки; філософія нічого не приймає на віру, судячи кожне положення розуму. Релігія ж звертається швидше не до розуму, а до серця людини, апелюючи до непрореченої таємниці. Коло представлень і образів релігійної свідомості окреслене раз і назавжди - Священним Писанням, релігійними.
Посилання в тексті роботи "Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ НАУКИ - це процеси накопичення і зростання наукових знань. Виділяють три основних підходи до розкриття механізмів розвитку науки. Перший -  кумулятивистский (від лати. cumulatio - збільшення, накопичення), який виник на етапі формування класичної науки, що затверджує, що наука розвивається шляхом простого приросту знання, збільшення його об'єму і кожне нове відкриття, теорія, гіпотеза збільшують об'єм знань, розширюють можливості пояснення явищ, певною мірою заглиблюють розуміння природи (при цьому нічого не відкидається), тобто зростання наукового знання - це чисто кількісні накопичення. Другий  еволюційний. СЮЖЕТ - (від фр. sujet - тема, предмет) - динамічний аспект произв. иск-ва: розгортання дії у всій його повноті, розвиток характерів, людських переживань, взаємовідносин, вчинків і т. п., взаємодія персонажів і обставин; ціле худож, що стає. произв., внутрішнє смислове зчеплення образів. С. відображає протиріччя що відображається в иск-ве житті і виражає авторську концепцію дійсності. Він органічно пов'язаний з ідеєю твору, є способом її розвитку і виявлення. Одновременно С. - це спосіб існування фабули в худож. произв.: С. і фабула складають єдиний конструктивний елемент произв., що виявляється. ДИОГЕН ЛАЕРТИЙ - (1-я підлога. 3 в.) - автор єдиної біографічної історії грецької філософії, що збереглася, близької до жанру "наступництв" і вмісної також доксографический матеріал (див. Доксографи). Повний заголовок в Паріжськом кодексі: "Життя і думка прославлених філософів разом з скороченим зведенням переконань кожної філософської школи". Структура твору визначається штучним розділенням всіх філософських шкіл на два ланцюжки "наступництв": "ионийскую" (від Анаксимандра до стоїцизму, кн. Il - Vil) і "италийскую" (від Піфагора до Епікура, кн.

СЕЛЯНСТВО - суспільний клас, зайнятий в сільському господарстві і що має в своєму володінні або користуванні землю і інш. засобу виробництва. Формується при розкладанні первіснообщинного устрою з виділенням сімейного господарства. При феодалізмі клас, визискуваний великими землевласниками - феодалами (поміщиками). У минулому у мн. країнах світу селянин як член сільської общини володів громадською землею. У докапіталістичних суспільно-економічних формаціях К. є класом дрібних сільськогосподарських виробників, ведучих індивідуальне господарство, як правило, силами однієї сім'ї. При капіталізмі К. АНАЛОГІЯ - (греч analogia - відповідність) - схожість нетотожних об'єктів в нек-рих сторонах, якостях, відносинах Умовивід по : об'єкт В володіє ознаками а, b, з, а, е, об'єкт З володіє ознаками b, з, а, е; отже, об'єкт З, ймовірно, володіє ознакою а. На ранніх етапах розвитку науки А. нерідко замінювала систематичне спостереження і експериментування, а висновки по А базувалися, як правило, на схожості у зовнішніх і другорядних ознаках На А будувалася велика частина натурфилософских концепцій аж до пізнього середньовіччя, А влаштовувалася схожість держави з людським організмом, а в епоху механицизма -. АБСУРД - (лати. absurdus - те, що втратило стрункість і значення звучання) - в екзистенціалізмі ХХ в. розпад, безглуздя і безнадійність людського існування. Затверджуючи безглуздя життя, ми "розуміємо в ній відсутність абсолютного блага і можливість заповнення ним нашого життя, ми заперечуємо існування Бога і божественність людини" (С.Франк). Задача філософії - знайти, виразити і обгрунтувати значення буття всупереч абсурду. 1) Антична філософія (неоплатонизм і стоїцизм) орієнтувалася на логосность світу і пояснювала абсурдне як хаос, викликаний "древньою зухвалістю"; йому дане обмежене місце. УМОВИ ПІЗНАННЯ - один з компонентів (нарівні з об'єктами пізнання і дослідниками) початкового пізнавального відношення в природознавстві. На рівні спостережень і експерименту під умовами пізнання розуміється фон досліджуваних речей і процесів (стан атмосфери, вакууму, різні поля і т. п.), який опосередковано взаємодіє з об'єктами пізнання, а також кошти дослідження цих об'єктів - системи відзивів і вимірювальні інструменти і прилади, сконструйовані дослідниками на основі певних передумов. На теоретичному рівні під умовами пізнання мається на увазі "мова спостережень", функціонуюча в даній теоретичній.