Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Прioритетнi напрями розвитку законодавства України про прилеглу зону ... 5
Розділ 2. Мiжнародний район морського дна - дeлiмiтацiя, правовий статус та правовий режим ... 15
Розділ 3. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985) ... 26
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)"

Курсова робота "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна. Справи про континентальний шельф (Лiвiя / Мальта) (1982-1985)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." і призначений виключно для пошукових систем.

ПЛАТОН Афінський - (427-347 до н. е.) - древньогрецький філософ. Перший філософ, чиї твори дійшли до нас не в коротких уривках, що цитуються іншими, а повністю. ЖИТТЯ. Батько Платона Арістон, що відбувався з роду останнього афинского царя Кодра і афинского законодавця Солона, рано помер. Мати - Періктіона, також з роду Солона, двоюрідна сестра одного з 30 афинских тиранів Крітія, повторно вийшла заміж за Пірілампа, друга Перікла, багатія і відомого політика. Третій син Арістона і Періктіони Арістокл отримав прізвисько "Платон" ("широкий") від свого вчителя гімнастики за ширину. Енергійне, чоловіче, гостре (OXYS) і м'яке, жіноче, стримане (COSMIOS) - а) Ці поняття, які згодом в еллинистической естетиці грали велику роль, суміщають у Платона в собі як ознаки принципово структурної, так і ознаки якісно структурної естетичної форми. З одного боку, як говорив Платон, поняття чоловічого і жіночого стилю не володіють якоюсь певною і чіткою формою, яку ми знаходимо, наприклад, в симетрії або пропорції. Тут висувається просто не" який принцип структури, а не сама структура. З іншого ж боку, обидві ці естетичні форми вже передбачають наявність структурних форм, і симетрії, і пропорції, і ритму. Це примушує нас назвати дві вказані естетичні. ГОЛОС-ЛИСТ - Франц. PHONE-GRAMME. Постулат, важливий у всій системі доказів Дерріди, - теза про примат графічного оформлення мови над усною, живою мовою. З цим пов'язано і прагнення французького вченого довести принципову перевагу грамматологии над фонологией, або, як він виражається, над принципом фонологизма, в чому укладається ще один аспект його критики соссюровской теорії знака, заснованої на переконанні, що "предметом лінгвістики є не слово звучне і слово графічне в їх сукупності, а виключно звучне слово", що помилково "зображенню звучного знака" приписувати "стільки ж або навіть. ТОМУ Рене Фредерік (р. в 1923) - французький математик і філософ, творець математичної теорії катастроф. Основні напрями наукових інтересів - алгебраїчна топологія, диференціальна топологія. У напрямі і стилі своїх досліджень Т. близький до групи Бурбаки. Основні роботи: "Стабільність структур і морфогенез. На шляхи до загальної теорії моделі" (1972), "Теорія катастроф: її минулий стан і майбутні перспективи" (1974) і інш. Математична теорія катастроф в своїх основах має труди Пуанкаре але теорії бифуркаций динамічних систем, висхідних до його докторської дисертації (1879), і розвиненої Андроновим і Уїтні по теорії особливостей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБЩИНА - в широкому значенні самі різні соціальні і виробничі об'єднання (міські комуни, земляцтва, релігійні співтовариства і т. п.), засновані на принципах самоврядування; в найбільш поширеному значенні - форма організації сільськогосподарського виробництва і селянського життя, в основі до-ой лежить колективне землекористування. Саме в цьому останньому значенні О. стала предметом розгляду русявий. суспільної думки XIX - нач. XX в. Представники дворянської опозиції, що виступали за звільнення селян від кріпацтва, висували аргументи на користь розвитку вільної О. Пестель в "Російській правді" пропонував. ОЦІНКА - спосіб встановлення значущості чого-небудь для діючого і суб'єкта, що пізнає. Можна виділити три типи значущості: теоретичний (гносеологічні Про.), ціннісний (аксиологические Про.), практичний (реалізація гносеологічних і аксиологических О. через вольові імпульси суб'єкта в системах предметних і коммуникативних дій). Предметом оцінювання в гносеологічних О. є іманентні властивості об'єктів, об'єкти "самі по собі". Предметом оцінювання в аксиологических О. є властивості об'єктів і самі об'єкти в їх здатності (позитивна аксиологическая значущість) або нездатності (негативна аксиологическая значущість). Олексій Степанович Хом'яків (1804-1860) - російський філософ, розвивав ідеї слов'янофільства у філософії. Він був родом з сім'ї дворянина-поміщика, помер від холери. Хом'яків заклав основи метафізичної філософської системи, розвиненої в роботах подальших російських філософів. Він вважав, що Божія істина виходить за межі логічного збагнення. Вона є об'єкт віри, в той же час віра не є щось, що суперечить логічному розумінню, хоча вона і володіє металогичеським характером. Він вважав, що гармонія віри і розуму дає "всецелий розум". Чоловік є істота, що володіє раціональною волею і етичною свободою. Свобода виражається в свободі вибору.
У вступі курсової "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАРИС РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ - соч. Шпета (ч. 1. Пг., 1922). "Як я можу писати історію російської філософії, яка якщо і існує, то не у вигляді науки, тоді як я визнаю філософію тільки як знання", - помітив про свої ускладнення при написанні цієї роботи Шпет. Відкидаючи філософію як мораль, проповідь або світогляд і вважаючи вищим її історичним і діалектичним рівнем філософію як знання, він не заперечував, однак, наявності попередньої історії, протягом до-ой філософія "стає в знання". По його переконанню, русявий. філософія якраз і починає підходити до цієї стадії розвитку, тому внутрішньо необхідно підвести перед вказаним.

ПЕСИМІЗМ - (від лати. pessimum - найгірший) - один з двох основних видів сприйняття світу, що виражає негативне, підозріле, недовірливе відношення до нього; протистоїть оптимізму. У буденному розумінні - пригнічений настрій, схильність бачити і підкреслювати негативні сторони дійсності, відчуття безвихідності і безцільності життя, дуже хвороблива реакція на невдачі. У филос. розумінні песимістичний світогляд вказує на переважання в світі страждань і марну боротьбу добра зі злом, на торжество несправедливості, на безглуздя людського життя і історичного процесу. У филос. роздум песимістичні мотиви уперше. "МІСТО СОНЦЯ" - ("La citta del Sole", лати. "Civitas Sous") - твір Т. Кампанелли, де в художній формі даний опис ідеальної міста-держави. Про нього розказує Гостіннику деякий генуезець-мореплавець, що побував на острові Тапробана і сонячний град, що відвідав. Написаний в 1602 спочатку по-італійському, "Місто Сонця" було перекладене на латинську мову і в 1623 уперше опублікований в Німеччині як додаток до "Політики", 3-й частини труда Кампанелли "Реальна філософія" (Appendix Politicae Civitas Sous. Idea reipublicae. - "Realis Philosophiae epilogisticae.
Список літератури курсової "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." - більше 20 джерел. ТІЛА-БЕЗ-ОРГАНІВ - (франц. corps sans organes) - термін уперше з'являється у французького поета А. Арго, близького до сюрреалізму і нового театру, що розвивав ідеї: людське тіло (акторське передусім ) повинно виражати себе в рухах, які не були б приречені організацією органів, були б не органічними і органоподобними, а що творяться: "Все, що ми робимо, відбувається саме по собі, без допомоги якого-небудь органу, всякий орган - паразит..." Тіла-без-органів є передусім аналогом тіл руху: протоплазматическая субстанція (В. Райх, С. Ейзенштейн), космічна плоть (Д. Лоуренс), гротескна телесность (М. Бахтін). "СУНЬ-ЦЗИ" - ("[Трактат] Вчителя Суня", "Сунь-цзибін фа" - "Сунь-цзи про військове мистецтво", "Закони війни Вчителя Суня") - древнейший в світі військово-теоретичний трактат з 13 розділів (пянь), основоположний текст "школи військової філософії" (бин цзя), головний в її канонічному "Семікніжії" (У цзин ци шу). Традиційно приписується воєначальнику Сунь-цги, чиїм ім'ям озаглавлений, і відповідно датується кон. 6 - нач. 5 в. до н. е. Знайдений в 1972 в захороненні початку епохи Хань (206 до н. е. - 8 н. е.) новий розширений варіант.

АКАДЕМІЯ - платоновская, заснована Платоном ок. 385 до н. е. религ. союз, що мав на меті шанування муз, т. н. школа Платона; проіснувала до 6 в. н. е. Названіє А. (спочатку Академія) відбувається від імені мифич. героя Академа, до-рому були присвячені придбані Платоном гимнасий і сад поблизу Афін. У главі союза стояв схоларх, той, що обирається з членів А. Члени А. добровільно обмежували себе у сні, стримувалися від плотської любові і мясоедения. У А.разрабативался широке коло дисциплін: філософія, математика, астрономія, природознавство і інш. Особлива роль математики підкреслена в девізі А.:.
Посилання в тексті роботи "Законодавство України про прилеглу зону. Мiжнародний район морського дна..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГЕТЕ Іоганн Вольфганг - (28.8.1749, ФранкфуртнаМайне - 22.3.1832, Веймар), ньому. поет і мислитель. З 1775 жил в Веймаре. Унікальність положення Г. в культурі рубежу 18-19 вв. визначалася тим, що його поетич. творчість і науч. заняття (остеологія, мінералогія, ботаніка, фізика - вчення про колір) не просто доповнювали, але продовжували і взаимопроникали один одного. Це виражало тенденцію Г. до универсализму знання і світогляду і швидше відповідало ренесансному типу творчості, збагаченому, однак, рядом нових ідей. Мир малювався Г. як сукупність живих форм, що органічно розвиваються на всіх рівнях буття, як суцільних. Медітатівноє мистецтво - Виникло, передусім, в середовищі американських художників, що працювали в орбіті абстрактного експресіонізму, як реакція на підвищену агресивно-напружену емоційність і строкатість більшості картин абстрактних експресіоністів, на зайву увагу до динаміки жесту і механицизм творчого процесу в живописі дії, на свідому приземленность мистецтва представників art informel (див.: Інформель). Сильний вплив на М.і. надала захопленість художньої інтелігенції східними філософіями, що зокрема набув в той час широкого поширення в Європі і Америці дзен-буддизмом. Східний досвід використання мистецтва (в формі деяких. ФУНКЦІЯ - (від лати. functio - здійснення, виконання) (филос.), відношення двох (групи) об'єктів, в до-ром зміні одного з них супроводить зміна іншого. Ф. може розглядатися з т. зр. наслідків (сприятливих, несприятливих - дисфункциональних або нейтральних - афункциональних), що викликаються зміною одного параметра в інш. параметрах об'єкта (функціональність), або з т. зр. взаємозв'язки отд. частин в рамках нек-рого цілого (функціонування). Понятіє Ф. введене в науч. оборот Лейбніцем. Надалі в філософії інтерес до Ф. як однієї з фундаментальних категорій зростав по мірі поширення в різних областях науки.

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - філософська доктрина, предмет якої - людське існування в його конкретній реальності і на рівні індивіда, що є членом суспільства. Дана "точка зору" діаметрально противоположен точці зору картезианской філософії і всіх раціоналістичних систем взагалі: це реакція філософії людини на філософію розуму і ідей. Зовсім не являючи собою "істоту" спочатку дане і зобов'язане своїм існуванням розуму, людина спочатку являє собою лише небуття і сам факт існування "абсурден", тобто відірвана від всякого значення. Одним словом, людина існує до того, як бути (про що. "МО-ЦЗИ" ("Мудрець MO") - древнекитайский філософський трактат 5 - 3 вв. до н. е., що викладає вчення школи мо цзя. Названий на прізвище основоположника цієї школи Мо Ді. Нумерація і порядок розділів "Мо-цзи" визначені в кінці 1 в. до н. е. Лю Сяном. У 15 в. трактат включений в збірник даосских творів "Дао цзан". Перші три розділи - "Цинь шан" ("Наближення служивих"), "Цю шень" ("Об самовоспитании"), "Сожань" ("Вплив прикладу") приписуються Мо Ді, але є пізнішою підробкою. Одинадцять розділів викладають основи вчення Мо Ді і погляди. MOP Томас (1478-1535, страчений по велінню Генріха VIII) - англійський юрист і філософ. Лорд-канцлер (1529-1532). Головний філософський твір про ідеальну державу - "Вельми корисна, а також і цікава, справді золота книжечка про найкращий пристрій держави і про новий острів Утопія" (1516). (Дослівно "утопія" означає "нигдея" - місце, якого немає). У першій її частині М. живописует трагічний процес збезземелюваного англійських селян, коли "вівці поїли людей". У другій частині мова йде про небувале, ідеальне суспільство, де немає приватної і особистої власності, де все належить всім, де всі трудяться (не більш 6 годин щодня), немає влади. ДХЬЯНА - (санскр. dhyana, пасли jhana, кит. chan, япон. zen - роздум, споглядання, медитація, зосередження) - поняття індійського релігійно-філософського умогляду. Часто ототожнюється з медитацією як методом релігійного самоудосконалення. У більш технічному значенні розробляється в буддизмі і в йогові Патанджалі. У буддизмі терміном "дхьяна" означалася сукупність медитативних практик - 4 дхьяни або 8 дхьян, - використаних Будда в досвіді "пробудження" (бодхи) і досягнення нірвани і що є обов'язковими для всіх віруючих, прагнучих до вищої духовної досконалості. Буддійські тексти.