Закон як джерело кримінально-процесуального права

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження закону як джерела кримінального процесуального права ... 5
1.1. Сутність джерел кримінального процесуального права ... 5
1.2. Поняття кримінального процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві ... 10
Розділ 2. Характеристика кримінального процесуального законодавства ... 13
2.1. Система кримінального процесуального законодавства України ... 13
2.2. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб ... 16
Розділ 3. Сучасні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства і основні шляхи їх розв'язання ... 26
3.1. Теоретичні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства ... 26
3.2. Проблеми практики застосування кримінально-процесуального закону та шляхи їх вирішення ... 29
Висновки ... 32
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Закон як джерело кримінально-процесуального права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Закон як джерело кримінально-процесуального права"

Курсова робота "Закон як джерело кримінально-процесуального права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Закон як джерело кримінально-процесуального права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Закон як джерело кримінально-процесуального права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Закон як джерело кримінально-процесуального права" і призначений виключно для пошукових систем.

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич - Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич - геолог. Народився в 1861 р. Закінчив курс на фізико-математичному факультеті Петербургського університету. Складається професором петроградского політехнічного інституту і вищих жіночих курсів. Спеціальністю Левинсона-Лессинга є петрографія, але ним надруковані роботи також по кристалографії, мінералогії, грунтознавству, палеонтології і геології. Його дослідження торкаються Уралу, Кавказу, Олонецкой, Ніжегородської, Полтавської губерній. Найважливіші роботи: "Олонецкая диабазовая формація" (магістерська дисертація; в "Трудах. Терновський Сергій Олексійович - Терновський (Сергій Олексійович, народився в 1848 р.) - письменник, доктор церковної історії, професор по кафедрі єврейської мови і біблійній археології в Казанської духовній академії, син священика міста Москви, вихованець Київської духовної академії. У 1872 р. видав пам'ятник XVII в.: "Ікона" ("Архів Південно-Західної Росії", ч. I, т. V, Київ, 1872), з передмовою і обширним введенням, вмісною "Дослідження про підкорення київської митрополии московському патріархату"; за цей труд він отримав міру магістра богословия. Написав ще: "Нариси з церковній. Руанда - Руанда (Rwanda), гос-у в Центр. Африці. Знайшла совр. межі в кон. 19 в. під владою королів народу тутси - скотарів, що підпорядкували собі землеробів бахуту (хуту). У 1890 р. Німеччина оголосила Р. частиною Німецької Вост. Африки. У 1916 р. цю терр. зайняли білі, війська, і вона стала, згідно з мандатом Ліги Націй, подмандатной терр. Бельгії. Після закінчення гражд. війни (1959) між тутси і хуту Р. була (1961) оголошена республікою, а в 1962 р. - незалежним гос-вом. Ті, що Займали тепер пануюче положення хуту вимусили мн. тутси покинути країну, але після приходу до влади в 1973 р. президента Жувена-ля. Анаксагор - грецький філософ. Працював в Афінах приблизно з 461 р., був іншому Перікла і Евріпіда. Звинувачений в безбожии, покинув Афіни. Помер в Лампсаке. Твір Про природу (Peri physeos; fr.), створене в 467 р. ще в VI в. н. е. знав Симпліций. А. вважався першою людиною, яка вела "науковий образ життя" (bios theoretikos). Послідовники Сократа, особливо Есхин, сперечалися з А., вважаючи його софістом. Подібно Емпедоклу, А. старався примирити науку Геракліта з поглядами Парменіда і Зенона Елейського. Погоджувався з думкою Парменіда про незмінність буття. Народження і загибель є лише вічність.
Кожна вагома структурна частина курсової "Закон як джерело кримінально-процесуального права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОКРИВАЛО БОГОРОДИЦІ - православне свято, встановлене на Русі в XII віці в спогад про чудове явище Богоматері у Влахернськом храмі в 910 р. під час облоги Константінополя арабами: що знаходилися в храмі Андрій Юродивий і його учень Епіфаній на цілонічному пильнуванні побачили Богоматерь з сонмом святих, яка простягла своє покривало (мафорий) над тими, що зібралися в храмі і молилася про позбавлення народу від бід. Святкується 1 (14) жовтня. Самі ранні зображення Покривала відомі вже з XIII віку; в XIV віці складається стійка иконография святкової ікони, існуюча в двох варіантах: московському і новгородском. Московський варіант. Ададуров Василь Євдокимович (Адодуров) - Ададуров (Адодуров), Василь Євдокимович, математик і письменник. Народився в 1702 році. У 1727 році був студентом академії і звернув на себе увагу математика Бернуллі. Займався також перекладом древньої історії Байера і статей для академічних видань. У 1733 році А. перший з росіян був визнаний ад'юнктом математики. У 1736 році йому був доручений нагляд за присланими в академію з Москви учнями, в числі яких був Ломоносов. Переклав на німецьку мову "Укладення царя Олексія Михайловича", декілька творів Крафта, Ейлера і інших і написав міркування про вживання букв "ь" і "ь". У 1740 році А. трохи. Хаммерштейн, Курт фон - (Hammerstein-Equord), (1878-1943), генерал-полковник німецької армії, один з керівників рейхсвера, головнокомандуючий сухопутними військами. Народився 26 вересня 1878 в Хинріхсхагене. Під час 1-й світової війни служив в Генштабі. У 1930 змінив генерала Вільгельма Хейе на посту командуючого сухопутними силами рейхсвера. Здатний, хоробрий і чесний офіцер, Хаммерштейн вважав, що його борг - це служіння батьківщині. Він відкрито демонстрував презирство до Гитлеру і його руху. Зимою 1930 він ясно дав зрозуміти, що не зупиниться перед застосуванням військової сили у разі спроби Гитлера захопити.
У вступі курсової "Закон як джерело кримінально-процесуального права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Штеннеса, заколот - Спроба повстання всередині нацистської партії. 20 лютого 1931 Гитлер, що вирішив домагатися влади законними методами, виступив із зверненням до штурмовикам СА з вимогою стриматися від вуличних битв: "Я розумію ваші страждання і гнів, але ви не повинні братися за зброю". Це звертання викликало бурю обурення серед штурмовиков Берліна, що розцінили його як зраду основним революційним принципам партії. Оберстфюрер СА Вальтер Штеннес, і без того незадоволений керівництвом Гитлера, відмовився виконати наказ фюрера. Ця найповніша зрада партійних принципів, заявив він. При сприянні тогочасного гауляйтера.

Волженськиє (також Волжінськиє) - Волженськиє (також Волжінськиє) - російські дворянські роди, з яких древнейший відбувається від Веріго Юрьевича Волженського, що володів в 1595 р. маєтками в Вяземськом повіті. Сини його, Михайло і Петро, убиті в 1614 р. при облозі Смоленська. Потомство першого з них записано в VI частину родовідної книги Костромської губернії. Інший рід Волженських відбувається від Петра Томілова (Талова) Волженського, дарованого за Смоленськоє облогове сидіння 1633 - 1634 рр. маєтками в Мешовськом повіті; записаний в VI частині родовідної книги Смоленської і Калужської губерніях. Третій рід Волженських йде. Варшавський договір - військово-політичний союз європейських соціалістичних держав. Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу підписаний в травні 1955 р. в Варшаві представниками Болгарії, Угорщини, ГДР, Польщі, Румунії, СРСР, Чехословакиї, а також Албанії (з 1962 р. не бере участі в діяльності організації). Організація Варшавський договір була створена у відповідь на створення в 1949 р. військово-політичного блоку західноєвропейських капіталістичних держав НАТО, націленого проти країн соціалістичного табору. Однією з головних заслуг Варшавського договору є зрив "холодної війни". Варшавский договір вніс.
Список літератури курсової "Закон як джерело кримінально-процесуального права" - більше 20 джерел. ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ - вияв небайдужості і активності при вирішенні конфлікту обов'язків або ідей; протилежно абстрагованості, байдужості, нейтральності. Саме слово, що стало популярним останнім часом завдяки роботам прихильників персонализма і екзистенціалізму, є сучасним лише на перший погляд: хіба Сократ не викладав в свій час "філософію, що виражає певну позицію" по відношенню до життя? Або Паськаль, пишучий свої "Думки" в спис "вільнодумцям", або Абай в "Словах повчання", обіговій до сучасників і нащадків? Як би там не було, певна позиція в мисленні, а особливо в філософії не. ПРО - древнейшая з букв алфавіта, що не змінила свою форму з того самого часу, як біля 3000 років тому финикийци перейняли у семітів символ під назвою ayin, т. е. "око". У грецькому алфавіті цей символ спочатку передавав як довгий, так і короткий звук [про]. Пізніше, щоб виділити довгий [би], греки ввели новий символ "омега", який був поставлений в кінець алфавіта, а колишнє "о" стали використати для позначення короткого звуку. По частоті використання це четверта з букв англійського алфавіта і єдина, що нагадує за формою губи, що вимовляють свій звук. Священна буква у.

ТАРГУМ - (Халд.) Букв., "Тлумачення", від кореня тарген, тлумачити. Виклад єврейських Пісаній. Деякі з Таргумов дуже мистични, причому арамейский (або таргумский) мова використовується по всьому "Зохару" і іншим каббалистическим книгам. Щоб відрізнити цю мову від єврейської, званої "особою" священної мови, його називають ahorayim, "задня частина", істинне значення якої потрібно читати між рядків, згідно з певними методами, які давалися що вивчає. Латинське слово тергум, "спина", зроблене від єврейського або, вірніше, арамейского і халдейского таргум. "Книга Даніїла" починається на єврейській.
Посилання в тексті роботи "Закон як джерело кримінально-процесуального права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТІЙКІ ОБРАЗИ - Середні рівні станів гиперконтроля - це ті, на яких модифікація поведінки зустрічає найменші перешкоди і які найбільш схильні постгипнотическому навіюванню. Що сталося в чиєму-небудь житті - не так важливо, як воно інтерпретується. Для успішного промивання мозків не обов'язково карати або нагороджувати, але можна змінити самооценку, перепрограммировать або зруйнувати психо-кібернетичні петлі, контрольні схеми затвердження і відмови. Люди здатні витерпіти розрив між власними думками і поведінкою лише в невеликих кількостях. Вигоди або результати відносяться до певних типів поведінки і/або. ЕГОРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - доктор юридичних наук, професор. У 1999 м. в Москві в Дипломатичній академії МЗС РФ захистив докторську дисертацію по темі: Збройні конфлікти і міжнародне право" Спеціальність: 12.00.10 - міжнародне право. Запропонував оригінальну типологію збройного конфлікту. Вважає, що відсутність у Росії стійких і меж, що надійно охороняються, стабільних і передбачуваних відносин між суб'єктами РФ, відвертості і передбачуваність поведінки політичних суб'єктів (партії і руху, окремих груп громадян і т. д.), можливості вирішувати неминучі конфлікти в рамках що підтримується законом і звичаєм. Лицемірство - (від лицемір в первинному значенні "актор", ср. лицедій) - нещирість, удаване чистосердечие і доброзичливість, нерідко як схильність, що доставляє індивіду приховане задоволення (як при гуморі, іронії); так само як і дія з метою прагматичної вигоди. Типова реакція на лицемірство - простодушне довір'я, растроганность, недовір'я, роздратування, презирство, лицемірство у відповідь; при пізнішому виявленні лицемірства партнера - здивування, досада, розчарування, стійке недовір'я, обережність, відчуження, презирство. Лицемірство часто поєднується з презирством до його об'єкта.

Крюгер (KRUEGER) Фелікс - (19.08.1874 - 25.02.1948) - німецький філософ і психолог, фундатор Лейпцигської школи в психології. Біографія. Дістав освіту в Мюнхенськом університеті. З 1906 р. професор психології, з 1917 р. директор Інституту експериментальної психології в Лейпциге. Фундатор журналу "Neue psychologische Studien". З 1927 р. - голова Німецького філософського суспільства. Надалі дискредитував себе дуже тісним зв'язком з нацизмом. Дослідження. Будував свою філософію на основі об'єктивного ідеалізму. По його уявленнях, повернення в психологію "душі" передбачає, що психіка не буде більше зводитися лише до явищ свідомості. Олігофренічеський плюс - термін Т.П.Симсон (1948), означає олигофреноподобний психічний дефект, виникаючий при початку шизофренії у віці дитини до 3 років (Е.Блейлер вказує, що 1% всіх випадків захворювання шизофренією доводиться на 1-й рік життя після народження). Нормальний психічний і розумовий розвиток дитини з початком захворювання уривається, падає активність, наростають аутизм, емоційний і інтелектуальний дефіцит, спостерігаються інші розлади (сну, живлення, моторики, мови, вегетативної регуляции і інш.). З закінченням приступу і по мірі розвитку ремісії психічний стан і поведінка пацієнтів в тій або інакшій мірі. МЕТОД ПРОБ І ПОМИЛОК - (англ. trial-and-error learning) - форма навчання, детально описана в докторській дисертації Е. Торндайка (1898). Торндайк надавав домінуюче значення навику, який, згідно з його поглядами, утвориться шляхом закріплення випадкових рухових і мислительних актів, що приводять до досягнення необхідних для живої істоти результатів. Так, кішка, посаджена в т. н. проблемну клітку і позбавлена їжі, починає кидатися по клітці, знаходить вихід, вийде на свободу і отримує їжу. При повторенні дослідів час, що затрачується твариною на те, щоб вийти з клітки, поступово, хоч і з великими коливаннями. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА - процес формування, закріплення і активізації готовності особистості, колективу до певного виду діяльності або виконання задачі. П. п. до виконання конкретної задачі - це вплив на особистість, групу з метою настройки на виконання цієї задачі і створення суб'єктивних умов для ефективного використання і вияву знань, навиків, умінь, здібностей, інш. якостей в процесі майбутньої діяльності. П. п. повинна відображати психологічну структуру майбутньої діяльності. П. п. спортсмена, лікаря, вчителя, керівника має свої особливості. Є і спільні риси в П. п. представників різних професій. Вони пов'язані з якісними.