Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками

(курсова робота з кримінології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками ... 5
1.1. Поняття злочинів у сімейно-побутовій сфері ... 5
1.2. Характеристика злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками ... 15
2.1. Основні причини насильницьких злочинів у сфері сімейно-побутових відносин ... 15
2.2. Аналіз особливостей вчинення жінками насильницьких злочинів на сімейно-побутовому ґрунті ... 21
2.2. Основні напрямки профілактики насильницьких злочинів на сімейно-побутовому ґрунті, що вчиняються жінками ... 29
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками"

Курсова робота "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНДУЇЗМ - 15.1. У басейні ріки Інд, що охоплює сьогодні північно-західну Індію і прилеглу до нього територію Пакистана, підйом культури спостерігається приблизно одночасно з аналогічним процесом у всіх великих державах западноазиатского регіону, таких як Вавілонія, Ассірія і Фіникия; культурними центрами долини Інда були міста Мохенджо-Даро і Хараппа. З 1600 м. до н.е., тобто до арійського завоювання, культура ця поступово приходить в занепад. Крім храмів, місцями відправлення культів могли бути водоймища для обмивання; вражає уяву міська система трубопроводів, що подають проточну воду. Судячи по. ЛІБЕРАЛІЗМ - (від лати. liberalis - вільний) - найменування "сімейства" ідейно-політичних течій, історично розвинених з раціоналістичної і просвітницької критики, якої в 17 - 18 вв. були піддані західноєвропейське станово-корпоративне суспільство, політичний "абсолютизм" і диктат церкви в світському житті. Філософські основи "членів ліберального сімейства" завжди були різні до несумісності. Історично найважливіші серед них: 1) вчення про "природні права" людини і "суспільному договорі" як підмурівку легітимного політичного пристрою (Дж. ІНТЕРНЕТ - (InterNet) (англ. взаимо-мережа або мережа мереж) - феномен культури, що конституювався в останній третині 20 в. на технологічній основі загальносвітової системи комп'ютерних мереж і в певному значенні що являє собою модельну обьективацию змісту і функціонування ноосфери. І. виявляє собою свого роду варіант гипермедиа, синтетично об'єднуючий як феномени мультимедіа (вербальний текст, відеотекст, звуковий текст і т.п.), що змістовно артикулювалися, так і феномен гипертекста, що функціонально артикулювався, тобто розгалужену систему зв'язків (посилань) між текстами і документами мультимедіа на. ЛЕВИ-СТРОС (LEVI-STRAUSS) Клод - (р. 1908) - фр. етнолог, соціолог і антрополог, творець структурної антропології. Закінчивши филос. відділення Паріжського унта, Л. в нач. 30-х рр. поїхав в Бразілію, де в 1935 - 1939 вів польові дослідження в тропічних джунглях серед племен намбиквара, бороро, кадувео і інш. Проф. соціології ун-та в Сан-Паулу (1935 - 1938). У 1941 - 1947 жив в США, тут продовжив свої етнографічні дослідження, але вже серед індіанських племен Сівба. Америки. Радник фр. посольства в США з питань культури (1946 - 1947), заст. директора Антропологічного музею в Парижі (1949 - 1950), проф., зав. кафедрою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БУБЕР (BUBER) Мартін (Мардохай) (1878-1965) - евр. реліг. мислитель, письменник, філософ-екзистенціаліст. Вчився в гімназії в Львові, а потім в ун-тах Відня, Лейпціга, Цюріха, Берліна. Захистив діс. по історії хріст. містики епохи Відродження і Реформації. У 1923 опублікована книга "Я і Ти", що принесла йому світову славу. У 1924-33 проф. філософії іудаїзму і етики в ун-те Франкфурта-на-Майне. У 1933 емігрував з Німеччини до Швейцарії, потім до Палестини. З 1938 - проф. соціальній філософії до Єрусалиму, ун-те. Після Другий мир. війни виїжджав з лекціями в США, ФРН. У 1960-62 Би. став президентом Ізраїльської академії наук. У 1963 в. Цінність - 1. Поняття, яке характеризує "граничні", безумовні основи людського буття. 2. Значення певних предметів, явищ, процесів для людини, соціальних груп, суспільства загалом. Вказані два значення поняття "Ц." часто розходяться, а часом і суперечать один одному: те, що в філософії розглядається в якості У свою чергу, конкретні предмети, які цінні для індивіда, в філософському значенні не є Ц. Понятіє Ц. порівнянно з поняттям суті людини, яка не завжди співпадає з індивідуальним людським існуванням. Філософське розуміння Ц. передбачає наступні її особливості: Ц. і "суть. Іоанн Худоба Еріугена - Навіть на фоні деякого пожвавлення культури, властивому Каролінгському відродженню, різко виділяється фігура Іоанна Худоби Еріугени (ок. 810-ок. 877). Ірландець за походженням, він прийшов у Францію, де жил при дворі Карла Лисого; заступництво короля забезпечило йому необхідну свободу для вчених трудів. У мисленні Еріугени найбільш відчутно вплив платонизма, сприйнятого ним через західну (Августін) і східну (Ориген, Григорій Нісський, Псевдо-Дионисий, Максим Сповідник) патристику. Деякі твору грецьких Батьків Церкви Еріугена переклав на латинську мову. Згідно Еріугене, істинна.
У вступі курсової "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАЖДАН Олександр Петрович (1922-1997) - історік-візантініст, дослідник в області соціальної історії і культури европ. ср.-вековья. Чл. Нац. Комітету Візант. досліджень і Амер. Медієвістіч. Академії. Автор 20 книг на русявий. і англ. яз. і ок. 700 статей. У 1941-42 закінчив істор, ф-т Башкир, педін-та, в 1946 - аспірантуру Ін-та історії АН СРСР, захистивши діс. (у 1952 випущена книгою) по аграрній історії Візантії 13-15 вв., у 1961 - докт. діс. (написана в 1952, в 1960 - опубл. книгою), присвячену візант. селу і місту 9-10 вв. Після закінчення аспірантури вимушений був виїхати з Москви. У 1947-56 викладав історію ср. століть, античності і.

ФЕДОТОВ Георгій Петрович - (1(13).10.1886, Саратов - 1.09.1951, м. Бекон, Нью-Джерсе, США) - філософ, історик, публіцист. Вчився в Технологічному ин-ті в Петербурге (з к-рого за участь в с. русі був виключений і висланий за межу); повернувшись в 1908 р. на батьківщину, продовжив освіту на історичному отд. Петербургского ун-та. У 1914-1918 рр. - приват-доцент Петербургського, в 1920-1922 рр. -  проф. Саратовского ун-тов. У 1925 р. емігрував і відновив викладацьку діяльність: 1926-1940 рр. - проф. Православного Богословського ин-та в Парижі; 1943-1951 рр. -   в Православній духовній семінарії в Нью-Йорку. З 1931 по 1939 р. Ф. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДЕСКРИПТИВНОЕ, Висловлювання описове - висловлювання, головною функцією якого є опис дійсності. Якщо опис, що дається висловлюванням, відповідає реальному положенню справ, висловлювання вважається істинним, якщо не відповідає - помилковим. В. д. є оповідна пропозиція, що розглядається разом з його змістом (значенням) як істинна або помилкова. В.д. частіше за все має граматичну форму оповідної пропозиції: "Плутоній - хімічний елемент", "У ромба чотири сторони" і т. п. Однак опис може виражатися і пропозиціями інших видів; навіть питальна пропозиція здатна у відповідному контексті виражати опис. В.д. відрізняється від висловлювання.
Список літератури курсової "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" - більше 20 джерел. ЧЕРНИШЕВСКИЙ Микола Гаврілович - [12(24) липня 1828, Саратов - 17(29) жовтня 1889, там же] - російський філософ, письменник, публіцист, літературний критик. У 1846 - 50 вчився на історико-філологічному відділенні Петербургського університету, в 1851 - 53 викладав літературу в Саратовської гімназії. У ці роки сформувалися його республіканські і соціалістичні переконання. Оволодіння гегелевским філософською спадщиною привело Чернишевського до висновку, що загальні принципи, висунені Гегелем, відрізняються широтою і потужністю, застосування ж їх самим німецьким мислителем до аналізу конкретної дійсності виявляє. CEA (ZEA) Леопольдо (р. 1912) - мекс. філософ, найвидніший представник т.н. "філософії лат. суті". Наукова думка С. багато в чому пов'язана з концепцією "перспективизма" Ортеги-и-Гассета, сприйнятою через исп. філософа X. Гаоса. Від своїх вчителів С. успадкував принцип включення в филос. рефлексію конкретності обставин і множинність реальності. Творч. діяльність С. і напряму, що представляється ним співпала з кризою авторитету европ. цивілізації на світовій арені і з пробудженням нац. самосвідомість народів т.н. "третього миру", що заявили про себе багатим спектром националистич. ідеологій. Регіональна і практич.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ - (префікс  "нано"  -  від  греч.  карлик  -  вигадав японський вчений  Танігучи) - 1) закономірний етап розвитку технології, пов'язаний з управлінням речовиною на атомно-молекулярному рівні і об'єднуючий гуманітарну і інженерну філософію техніки; 2)  сукупність методів і прийомів, що забезпечують можливість контрольованим образом створювати имодифицировать об'єкти, що включають компоненти з розмірами менше за 100 нм, хоч би в одному  вимірюванні, і внаслідок цього принципово нові якості, що отримали, що дозволяють здійснити їх  інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи.
Посилання в тексті роботи "Запобігання сімейно-побутових насильницьких злочинів, що вчиняються жінками" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Медея - (греч.)  - чарівниця, дочка царя Колхиди Еета і океаниди Ідії (варіант: Гекати), внучка Геліоса, племінниця Кирки. У міфі про похід аргонавтів М. допомогла їм добути золоте руно. Коли аргонавти на чолі з Ясоном прибутку в Колхиду, що протегували ним боги вселили М. пристрасну любов до Ясону. За обіцянку одружуватися на ній М. допомогла Ясону подолати випробування, призначені Еетом, а потім повідомила герою, що Еет хоче погубити його. Приспавши чарівним зіллям дракона-вартового, М. допомогла Ясону оволодіти золотим руном і разом з ним бігла з Колхиди. Щоб заримувати того, що. ПРАВОСЛАВНА ФІЛОСОФІЯ - религ. напрям, виниклий як обгрунтування правосл. віровчення і культу. Ідейн. джерелами П. ф. з'явилися неоплатонизм, патристика, никейская ортодоксия. Спираючись на платоновско-аристотелевскую традицію і містику ареопагитиков. її видні представники Іоанн Дамаськин, патріарх Фотій прагнули весь комплекс христ. понять сформулювати відповідно до вимог аристотелевской логіки і на цій основі обгрунтувати їх істинність і нескороминущу цінність. Иоанн Дамаськин сформулював початкові установки христ. схоластики, обгрунтував уявлення про науку як служницю богословия. У його соч. переплітаються. БОДРИЙЯР ЖА - Н (1929-2007) французький філософ, але більше соціолог, культуролог. Викладав в Паріжськом університеті, читав лекції в Європі, США. Австралії. Він не просто працював в сфері постмодернистской "академічної" філософії, а популяризував її і одночасно викривав разом з миром постмодерна і порядками в ньому, породжуючим сам феномен постмодернизма. Головною мішенню його  аналізу є споживче суспільство з його рекламою, формалізмом і псевдодеятельностью. Виступає  проти бездумного сциентизма, технологизма і глобалистской гегемонії Америки. Комбінував ідеї  марксизму і психоаналізу, хоч пізніше від.

ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ - нідерландський гуманіст, незаконнонароджений син голландського священика, дістав освіту в Парижі, потім викладав в Кембрідже. Там знайомиться з Мором і стає його близьким другом. У 1499 в Англії зустрічає Дж.Колета, видного богослова того часу, який спонукає направити його знання древніх мов і літератури на вивчення біблійних текстів. Е.Р. зіграв важливу роль в підготовці Реформації як критик церкви і учений-библеист. У 1509 вийде його сатиричний твір "Похвала дурості", що висміює чернецтво і що наполягає на важливості внутрішньої духовності. Ця книга, витримавши десятки видань за житті Е.Р., стає. АЕРОБАЦИЯ - (Греч.) Букв., підняття або ходіння по повітрю, без якого-небудь видимого посередництва при цьому; "левитация". Вона може бути свідомою або несвідомою; в першому випадку це магія, у другому - або хвороба або сила, що вимагає трохи пояснювальних слів. Ми знаємо, що земля - магнетичне тіло; фактичні - як встановили деякі вчені і як Парацельс затверджував років 300 тому - вона є одним великим магнітом. Вона заряджена одним виглядом електрики, - назвемо його позитивним, - який вона постійно розвиває спонтанною дією всередині себе або в центрі руху. Людські тіла, також як всі інші форми матерії. ЛІБЕРАЛІЗМ - (від лати. liberalis - вільний) - в політичній філософії захист індивідуальних свобод і самореалізації, прагнення звести на немає роль традицій, авторитетів. віровчень і ідеологічних доктрин, вільнодумства, сприяння інноваціям і творчим ініціативам, заперечення незмінних духовно-етичних основ життя, демократична форма правління, поетапні реформи соціальних і політичних інститутів і пр. У християнській думці XIX - початки XX в. (в основному протестантської): вимогу адаптувати релігійні ідеї до сучасної культури, змінити мову і форму передачі євангельської звістки; відмова від авторитаризму в. ПОСТИ - религ. заборони або обмеження на їжу взагалі або нек-рі її види. Використовуються в різних релігіях як одне з важливих коштів церк. регламентації життя віруючих, поглиблення їх релігійності. Зі слів богословів, П. є. действенним засобом очищення і оновлення людської душі". Існують багатоденні і одноденні П. В православ'ї до перших відносяться великий П. перед великоднем, різдвяний, або Пилипа, - перед різдвом, Петров - перед святом апостолів Петра і Павле і успенский - перед успением. Однодневние П. наказуються віруючим по середах і п'ятницях, а також в інш. дні року (напр., у водохресну.