Застосування запобіжного заходу взяття під варту

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження застосування запобіжного заходу взяття під варту ... 5
1.1. Поняття, підстави і мета застосування заходів процесуального примусу ... 5
1.2. Взяття під варту в системі інших запобіжних заходів ... 9
Розділ 2. Аналіз основних процесуальних положень застосування запобіжного заходу взяття під варту ... 2
2.1. Порядок обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ... 2
2.2. Процесуальний порядок продовження строку тримання під вартою ... 10
Розділ 3. Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ... 17
Висновки ... 25
Література ... 27

Для придбання курсової роботи "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Застосування запобіжного заходу взяття під варту"

Курсова робота "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Застосування запобіжного заходу взяття під варту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ, дисципліна - (лати. disciplina - вчення) - сукупність процесів і результатів організації, структурации, социализации, институционализации теоретичних знаниевих практик як предустанавливающих нормований, санкціонований і легітимний порядок мислення і витікаючих з цього порядку дій (діяльність) в конкретних предметно-проблемних областях (галузях) пізнання. Як особлива форма організації знання в культурі Д. уперше оформляється в античності (Древня Греція) у вигляді цілісності (сукупності) філософських дискурсов і характеризує в подальшому пізнавальні практики європейської культури: як. ПРОТЕСТАНТИЗМ - (від лати. protestans - такий, що публічно заявляє) - сукупність церкв і сект, які виникли в ході Реформації і нарівні з католицизмом і православ'ям утворять третій основний різновид християнства. Термін "протестантизм" сходить до т. н. "Протестации", з якою на імперському сеймі в Шпейере (1529) 20 німецьких князів і уповноважених міст виступили проти антилютеранської постанови католицької більшості. Реформація 16 в. означала корінну перебудову наднациональной Католицької церкви відповідно до потреб нової буржуазної епохи, що протиставила станово-феодальному ладу ідеологію. НОМАДОЛОГИЯ - Франц. NOMADOLOGIE. Термін Ж. Делеза і Ф. Гваттарі. Зі другої половини 80-х років все більш виразно стали відчуватися негативні наслідки антропологічного песимізму і почали з'являтися роботи (включаючи того ж Фуко), де робилися спроби теоретично обгрунтувати необхідність опору особистості стереотипам масової свідомості, що нав'язуються індивіду масскультурой, протистояти яким у роздробленої, фрагментированного язикової свідомості постмодернистского людини - з теоретичної, зрозуміло, точки зору - виявлялося дуже мало шансів. Але оскільки всі ці спроби робилися в рамках. ГОББС Томас - (5 квітня 1588, Малмсбері - 4 грудня 1679, Хардуїк) - англійський философ-номиналист, матеріаліст, теоретик суспільства і держави. Народився в сім'ї сільського священика. Закінчив Оксфордський університет (1608). Бакалавр мистецтв. Працював вихователем в аристократичному сімействі У. Кавендіша. Значну роль в філософському розвитку Гоббса зіграло вивчення античної і середньовічної філософії і науки, а також його співпраця (1621 - 26) з Беконом. Здійснив декілька подорожей у Францію і Італію, де познайомився з Галілеєм, твір якого "Діалог про дві системи світу, Птолемеєвой і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вертов Дзіга (Денис Кауфман) - (1896 - 1954) Радянський кінорежисер і теоретик кіно. З 1918 р. знімає документальні фільми про громадянську війну і інформаційно-агітаційну хроніку ("Кіно-Правда"). На початку 20-х рр. В., що знаходиться під влянием ідей футуристів (див.: Футуризм), пише статті і маніфести, в яких означає свою теоретичну позицію в кінематографі. Фільм "Кіно-Очей" (1924) став одним з перших найбільш яскравих втілень цієї позиції. Вертовские ідеї "киноглаза", монтажу, "життя зненацька" знайшли в ньому своє відображення. Розвиток вони отримали в. КОЗЛІВ Олексій Олександрович (1831-1901) - російський філософ і видавець. Вчився на фізико-математичному, потім на історико-філологічному факультеті Московського університету. Вчителював (викладав словесність), був поклонником учень Фейєрбаха і Ш. Фурье, захоплювався революційними ідеями, заарештовувався. Потім займався сільським господарством. У віці зразкового 40 років захопився філософськими ученнями - Шопенгауера, Канта, Е. Гартма-на. Особливо цінував Дюрінга, вважав його одним з корифеїв сучасної німецької філософії. У 1875 виїхав до Франції, але отримавши запрошення Київського університету повернувся. З 1876 - приват-доцент, з. НЕОБХІДНІСТЬ І ВИПАДКОВІСТЬ - співвідносні філософські поняття; необхідним називають явище, однозначно детермінований певною областю дійсності, передбачуване на основі знання про неї і незмінюване в її межах; випадковим називають явище, привнесене в цю область ззовні, не детермінований нею і, отже, не передбачуване на основі знання про неї. Звичайно необхідність грає головну, а випадковість - другорядну роль. Від необхідності як конкретного об'єкта відрізняють необхідність як світовий принцип. Він був усвідомлений вже в релігійних міфах - вченнях про карму, дао, долі і т. д. З виникненням науки необхідність по суті.
У вступі курсової "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВТОРСЬКА МАСКА - Англ. AUTHOR'S MASK. Термін постмодернизма, запропонований американським критиком К. Мамгреном (Malmgren: 1985). Вчені, що досліджували організацію текстових структур творів постмодернизма (Д. Лодж, Д. Фоккема), виявили різні способи створення ефекту навмисного оповідного хаосу, фрагментированного дискурса про сприйняття світу як розірваного, відчуженого, позбавленого значення, закономірності і впорядкованості. Загалом підхід цих дослідників допоміг описати руйнівний аспект практики постмодернизма - ті способи, за допомогою яких постмодернисти демонтують традиційні оповідні зв'язки всередині.

"ТИМЕЙ" - діалог Платона, що відноситься до пізнього періоду його творчості. Оспорити пізній характер "Т." намагався Г. Оуен (1953), що об'єднував "Т." в одну групу з "Державою" і інш. діалогами середнього періоду. Його піддав критиці X. Черніс (1957), що довів, що "Т." написаний пізніше "за Державу", "Теетета" і "Парменіда" і, ймовірно, пізніше "за Софіста" і "Політика". Якщо "Держава" показала, що індивідуальна доброчесність краще усього може розвинутися при правильному гос. пристрої, то "Тімей". ЗОРОАСТРИЗМ - релігійне вчення, що розповсюдилося в 1-м тисячолітті до н. е. на північному сході Ірану і в суміжних областях Афганістану і Середній Азії. Прихильники зороастризма іменуються в різних текстах також маздаяснийцами, парсами, огнепоклонниками; мусульмани дали їм принизливе прізвисько "гебри". Назва "зороастризм" пов'язана з ім'ям легендарного основоположника релігії - Зардушта (інакше Заратуштра, Заратустра; греч. - Зороастр). Вважають, що він був реальною історичною особою і жив не пізнє 7 в. до н. е. Древність виникнення і пізніше гоніння на прихильників.
Список літератури курсової "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" - більше 20 джерел. АВЕРИНЦЕВ Сергій Сергійович (р. 1937) - російський культуролог, філософ, літературознавець. Доктор філологічних наук. Зав. відділенням Інституту історії світової культури при МГУ (з 1991). Член-кореспондент АН СРСР (нині РАН) (1987), дійсний член РАЕН, член Європейської академії (1991), член Всесвітньої академії культури (1992). Почесний доктор церковних наук Східного інституту (Рим). Лауреат Державної премії СРСР по науці (1990) за статті в книзі "Міфи народів світу". Основні философско-культурологические твори: "Грецька "література" і близькосхідний "словесність" (1971), "Плутарх і антична біографія" (1973), "Порядок космосу. ПРОЗА ХУДОЖНЯ - 1. Невіршована письмова або усна художня мова, тобто формально - мова, що характеризується відсутністю сумірного ділення на відрізки, майстерно створена або виконана і що володіє потенціями естетичного впливу. 2. Для людського сприйняття - несценарний комбінований вигляд мистецтва, паралельний мистецтву кіно і телебачення. Відмінність його від останніх - в більшої задействованности індивідуальних здібностей уяви, мислення, емпатии. Реальні феномени прози - підсумок різних видів творчості, пов'язаних з писанням, прочитанням, уявним або звичайним вимовленням, графічним зображенням (для письмової.

КУРТЦ Підлога - (рід. 1925, Ньюарк, США) - філософ, культуролог, теоретик і практик світського (секулярного) гуманізму. один з представників сучасного американського свободомислия. Закінчив Колумбійський університет (1949). почесний професор Університету штату Нью-Йорк (Буффало, США). Куртц належить до натуралістичної і прагматичної традиції, випробував вплив ідей К. Маркса, Дж. Дьюи, учень С. Хука. У роботах "Повнота життя" (1974), "Ізобільность: філософія щастя" (1978), "Евпраксофі: життя поза релігією" (1989) розробив концепцію "евпраксофи".
Посилання в тексті роботи "Застосування запобіжного заходу взяття під варту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БИК -   - тварина, символізуюча сексуальну силу. Поклоніння бику фіксується повсюдно в древньому світі. У Індії - це священний бик Шиви - Нанді, що втілює статеву енергетику. Обожнювання биків мало місце у ассирийцев, финикийцев, халдеїв, греків і інш. Бик вважався атрибутом Зевса - верховного грецького бога. Якщо орел - його космічний прообраз, то бик - земний. При викраденні Європи Зевс звернувся саме в бика, символізуючого запліднюючу силу. На космологічному рівні бик виражає творчу, животворящу силу Деміурга. У Єгипті було виявлено біля 60 тисяч захоронень муміфікованих і вміщених в саркофаг биків. Разом. ИРРАЦИОНАЛИЗМ - (лати. irrationalis - безрозсудний). 1. Філософські вчення, що наполягають на обмеженості пізнавальних можливостей розуму, мислення і визнаючих осн. родом пізнання інтуїцію, почуття, інстинкт і т. п. І. вважає дійсність хаотичної, позбавленої закономірності, що підкоряється грі випадку, сліпій волі. Иррационалистические тенденції простежуються протягом всієї історії філософії, однак в більш вузькому значенні термін "І. відноситься до тих течій філософії, к-рі складалися в зіставленні себе раціоналізму нового часу. Широке поширення І., як правило, отримує в переломні епохи розвитку. ВІЧНІСТЬ - нескінченність часу існування матеріального світу, зумовлена несотворимостью і неуничтожимостью матерії і її атрибутів, матеріальною єдністю світу. В. властива лише матерії загалом; кожна конкретна матеріальна система має початок і кінець у часі, є скороминущою. Прізнаніє В. матеріального світу - початковий принцип всякої послідовно материалистич. філософії. Що Протистоять матеріалізму теологія і об'єктивний ідеалізм трактують В. як атрибут бога або абс. духа. Як нескінченне і абсолютне довершена істота бог перебуває не у часі, а в В. Еслі у часі все виникає і зникає, то в В., властивої богу.

АСОЦІАЦІЯ в мистецтві - (від лати. associo - зв'язую) - спосіб досягнення худож. виразності, заснований на виявленні зв'язку почуттєвих образів, виникаючих в процесі безпосереднього відображення дійсності, з уявленнями, що зберігаються в пам'яті або закріпленими в культурно-історичному досвіді людської життєдіяльності. Поняття "А." склалося в філософії античності. Уперше передумови асоціативних процесів в духовній діяльності були осмислені Арістотелем, що висунув ідею про можливе формування образів на основі А. Определяя характер пізнання "через наведення", він виділяє осн. види А.: по суміжності. ВАТІКАН - (Vaticano) - 1) назва одного з 7 горбів, на к-рих розташований Рим; 2) комплекс будівель, що включає храм св. Петра, апостолнч. палац з Сикстінської капелою, в до-ой з 15 в. обираються тата; 3) офиц. резиденція тат з 1870, коли була ліквідована світська влада тат і Пій До проголосив себе "в'язнем" Ватікану; 4) територія гос-ва-міста В. розміром в 44 га, виниклого в 1929 внаслідок Латеранських договорів. укладених Пієм XI з Муссоліні. Глава В. - чана римск., володіє неогранич. владою монарха. Адм. справами (фінансами, будівництвом і пр.) В. управляють кардинальская комісія губернатор, як. ЕВОЛЮЦІОНІЗМ - теорія, згідно якою різні види тваринного Світу виникають і змінюються просто в ході руху еволюції (наприклад, людина сталася від мавпи). Ця теорія, гарячими оборонцями якої були Ламарк (1744-1829) і Дарвін (1809-1882), сьогодні вже майже не користується довір'ям. Вона залишає між видами пропуски, які антропологія і палеонтологія, видно, не можуть заповнити. Замість загального еволюціонізм ми визнаємо параллелизм видів, що не контактують між собою, але що еволюціонують незалежно один від одного в досить вузьких рамках. Наприклад, вигляд мавп може еволюціонувати, але така еволюція завжди дасть лише. ІНДУКЦІЯ - (від лати. наведення, спонукання) - метод пізнання, заснований на формально-логічному умовиводі, коли загальний висновок робиться на основі приватних посилок. Індукція - це рух нашого мислення від одиничного до загального. Наукова індукція  як метод багатозначний: використовується в емпіричних процедурах і в дедуктивних теоретичних міркуваннях. На емпіричному рівні індукція, як метод, досліджувалася Арістотелем і називалася їм "інтуїтивна індукція", тобто це мислительний процес, коли з деякої безлічі випадків  виділяються загальні властивості і ототожнюються з кожним окремим випадком.