Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність та види джерел міжнародного права ... 4
Розділ 2. Звичай як одне з основних джерел міжнародного права ... 7
Розділ 3. Особливості застосування міжнародно-правового звичаю ... 14
Висновки ... 31
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права"

Курсова робота "Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Звичай як джерело міжнародного приватного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Звичай як джерело міжнародного приватного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Звичай як джерело міжнародного приватного права" і призначений виключно для пошукових систем.

жінка - помічниця Адама (людини, чоловіка) (Побут 2.18,22), створена Богом з частини його плоті. Після гріхопадіння була поставлена Богом під повне панування чоловіка (Побут 3.16). У всьому Писанні підкреслюється її підлегле (похідне) значення (1Кор 11.3,7-9) і тільки як така, вона служить прототипом образу Церкви-Тіла Христа. Перед зустріччю з Богом на горі Синай Господь наказав через Моїсея, щоб народ - чоловіки (ср. Ісх 23.17; 34.23) освятилися, для чого ним було наказано вимити одяг і не торкатися до жінок (Ісх 19.10,15, ср. 1Ц 21.4-5; 1Кор 7.1; Від 14.4). Під час природного витікання з тіла жінки. Пареміографи - грецькі автори, що писали про афоризми (гр. paroimia) або збірники, що складали з них. Аристотель перший зайнявся ними в труді з тією ж назвою. По його слідах пішов Теофраст, автор твору Про прислів'я (Peri paroimion). Збори висловів склали також перипатетик Клеарх і стоїк Хрісипп. У еллинистическую епоху збірники висловів для літературних цілей складали Демон, Арістофан Візантійський, твір якого складався з 2 книг віршованих афоризмів і 4 книг прозаїчних, а Дідім написав труд про приказки (в 13 книгах), представивши в ньому все, що на той момент знали об цю александрийские філологи, не соромлячись при. Наполеон I (Наполеон Бонапарт) - (1769- 1821 рр.) - французький імператор в 1804- 1814 рр. і в березні - червні 1815 р. Уродженець Корсики. Початків службу у військах в 1785 р. в чині молодшого лейтенанта артилерії; висунувся в період Французької революції (досягши чину бригадного генерала) і при Директорія (командував армією). У листопаді 1799 р. здійснив державний переворот (18 брюмера), внаслідок якого став першим консулом, фактично зосередивши в своїх руках всю повноту влади; в 1804 р. проголошений імператором Франції (в 1805 р. - королем Італії). Наполеон I ввів сувору централізацію адміністративного апарату, створив. Божерянов Іван Миколайович - Божерянов, Іван Миколайович, - письменник. Народився в 1852 р., закінчив курс наук в Миколаївському кавалерійському училищі в 1870 р.; три роки був вільним слухачем в С.-Петербургськом університеті, служив в департаменті митних зборів, потім перебував при міністерстві внутрішніх справ (з 1892 - 1895 роки). Крім численних статей по історії російського мистецтва, вміщених в різних періодичних виданнях, брав найближчу участь в редакції "Російського Вісника" (з 1889 - 1896 роки) і написав наступні книги і брошури: "Нарис історії розвитку мистецтв в царювання Петра Великого" (СПб., 1872);.
Кожна вагома структурна частина курсової "Звичай як джерело міжнародного приватного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кульман Єлизавета Борисівна - Кульман, Єлизавета Борисівна - поетеса (1808 - 1825), німкеня, що народилася і що жила в Петербурге. Рано розвинувшись і виявивши видатні лінгвістичні здібності (вільно володіла десятьма мовами) і поетичне обдаровання, Кульман отримала помилковий напрям, в дусі пихатого і чисто зовнішнього класицизму. Дванадцяти років вона перевела Анакреонта на п'ять мов прозою і на три віршами; до 16 років написала ряд віршів, видала антологічний збірник "Вінок" і досить фальшиві "Російські казки". Російсько-німецька "Корінна" (її псевдонім) добре володіла віршем, але далі версифікації піти не встигла; лише. ПИОПИ II - Цар ЄГИПТУ ДРЕВНЬОГО 6-й ДИНАСТІЇ, що правив в 2254-2160 рр. до Р. Х. Правління Піопі II було дуже довгим - воно продовжувалося 94 року (це, ймовірно, було саме тривале царювання в історії). Він зійшов на престол ще дитиною як соправитель Меренри I. Когда старший брат помер, Піопі було усього шість років, і деякий час країною управляла його мати Енехнес-Мерира, що належала до знатного роду тинских князів. Вона була дуже енергійною жінкою і послала декілька експедицій вгору за течією Ніла в багату Нубію. Син продовжував її політику. При Піопі єгиптяни затвердилися в цій країні: в Нубії. Ватерлоо, битва при - Ватерлоо, битва при (Waterloo, battle of) (18 червня 1815 р.), вирішальна битва між франц. армією і англо-пруськими військами поблизу білі, селища Ватерлоо, що відбулося в кінці періоду "Ста днів". Спішно зібрана Наполеоном армія нараховувала 72 тис. чол., а армія союзників на чолі з Веллінгтоном - 68 тис. (перебувала з англ., голланд., білі, і ньому. частин). Однак під час бою до союзників приєдналися пруські війська числ. 45 тис. чол. Напередодні вночі вибухнула сильна гроза, і Наполеон відклав атаку до полудня, з тим щоб земля встигла підсохти. До двох часів дня прибув перший пруський.
У вступі курсової "Звичай як джерело міжнародного приватного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Обнінський Петро Наркизович - Обнінський, Петро Наркизович - публіцист і суспільний діяч (1837 - 1904). Кінчив Московський університет по юридичному факультету в 1859 р.; був одним з світових посередників першого заклику в Калужської губернії при губернаторові В.А. Арцимовиче (III, 934); своїм власним селянам надав безвідплатно кращі свої землі. У 1866 - 1869 роках був світовим суддею в Калужської губернії, пізніше - прокурором московського окружного суду. Відстоював інтереси робітників в московській присутності по фабричних справах. Як голова московського суспільства піклування про незаможних і потребуючих захисту дітей.

Брестський мир - мир, укладений між Радянською Росією, з одного боку, і імперіалістичною Німеччиною - з іншою, в березні 1918 р. цьому миру передувало німецький наступ на молоду Радянську Республіку, після розриву попередніх брест-литовських переговорів в листопаді 1917 року. Мир, нав'язаний нам Німеччиною, своїми принизливими і грабіжницькими умовами, нагадував ганебний Тільзітський мир, прийнятий Німеччиною під п'ятою Наполеона I в 1807 році. За Брест-Литовським мирним договором Німеччина повинна була отримати від нас величезну контрибуцію і фактично анексувала колишнє Царство Польське, всю Курляндію, частину. ВИДЖНЯНА - (санскр., від виджна - розрізнювати, розпізнавати), поняття інш.. теорії пізнання і психології, що означає здатність розрізнення, розпізнавання, дискурсивного мислення і відповідно знання, що передбачає аналіз складу об'єкта і його відмінностей від інш. порівнянних з ним об'єктів. Понятіє В. отримало особливий розвиток в буддизмі, де В. входить в двусоставний комплекс, об'єднуючий духовні і матеріальні елементи індивідуальності (нама - рупа); нараховується 89 підрозділів В., що обіймають різні види пізнання (за допомогою п'яти органів чуття, умаманаса, розрізнення хорошого.
Список літератури курсової "Звичай як джерело міжнародного приватного права" - більше 20 джерел. АТЕЇСТИЧНА ЛЕКЦІЯ - Одне з коштів усної атеистич. пропаганди. Увійшла в арсенал останньою з перших років Сов. власті і грала важливу роль в идейно-воспитат. роботі. Особливо широке А. л. стала застосовуватися в період діяльності Союзу вояцтв. безбожників. З створенням у вт. підлога. 30-х рр. лекторських груп при республіканських, крайових, обласних і районних орг-циях Союзу вояцтв, безбожників А. л. стала гл. засобом науч. пропаганди. У наст. вр. лекційну науч. пропаганду в основному веде про-у "Знання". Діяльність лекторів-атеїстів об'єднують і направляють науч. ради по пропаганді атеистич. знань. ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД - що стихійно складаються під впливом повсякденного досвіду погляди людей на навколишню дійсність і самих себе, к-рі є основою для їх практич. діяльність і моралі. По суті 3. з. являє собою некритич. поєднання наївного реалізму з пануючими в даному суспільстві традиц. уявленнями. Оскільки в основі 3. з. лежить безпосередньо практич. відношення людини до миру, він не підіймається до рівня науч. і филос. осмислення дійсності, в чому і виражається його обмеженість. У історії філософії існують протилежні тенденції в тлумаченні суті і значення 3. з. Так, франц. матеріалісти 18 в. вважали, що релігія.

Почуття провини і несправедливості - перше почуття: перетворює соціальне оточення в суворого суддю, хворому здається, що його всі засуджують. Почуття несправедливості відрізняється від почуття провини неприйняттям уявного вироку навколишніх. Людина відчуває себе несправедливо скривдженим людьми (владою, державою) або долею і бунтує проти неї. У основі його невротизирующего почуття лежить віра в справедливість, розуміючи швидше по-дитячому (тобто елемент нерозвиненої свідомості), в формі уявлення про справедливий, добрий, соціально опікаючий мир. Сам факт, що дійсність не така, що неможливо пройти через життя не.
Посилання в тексті роботи "Звичай як джерело міжнародного приватного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ІСТИННИЙ СОЦІАЛІЗМ - різновид дрібнобуржуазного соціалізму, виниклий в Німеччині в середині 40-х рр. 19 в. (К. Грюн, Гесс, Г. Кріге, О. Люнінг, Г. Пютман). Філософські погляди "істинних соціалістів склалися на базі еклектичного поєднання ідей фр. і англ. соціалістів-утопістів і младогегельянцев з етикою Фейербаха. "Істинні соціалісти вважали соціалізм надкласовою теорією, оголошуючи його подоланням відчуження, зрозумілого в надто абстрактній формі, і реалізацією некой загальнолюдської суті; заперечуючи класову боротьбу, вони виступали з проповіддю примирення соціальних протиріч; пропагували відмову від. ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗУМОВЛЕННЯ - Експериментальна процедура, в якій підкріплення виникає тільки після того, як суб'єкт відповідним образом відреагує. Лабіринти, прямі коридори, проблемні ящики і т.п. - все це приклади експериментальних приладів, що використовуються для вивчення інструментального зумовлення. На деякі речі, що стосуються цього терміну, потрібно звернути увагу. (а) Назва відбувається від того факту, що виникнення відповідної реакції інструментально у викликанні підкріплення. Протиставляється класичному зумовленню, при якому безумовний стимул з'являється незалежно від того, чи виникає зумовлена реакція. (би). ОБ'ЄКТИВНИЙ І СУБ'ЄКТИВНИЙ - (objective and subjective) "Є філософськими і фізіологічними термінами, що відрізняють поняття і відчуття, що мають зовнішню причину, від тих, які мають чисто психічну природу" - Fowler (1965). Звідси: фізичний біль - об'єктивне явище, сновидіння і галюцинації - суб'єктивні. Психоаналіз в значній мірі має справу з взаємозв'язком об'єктивних і суб'єктивних явищ; його іноді розглядають як деяку змішану психологію на тій основі, що психоаналіз бере до уваги обидва різновиди явищ і використовує поняття, джерелом яких служать як спостереження поведінки, так і інтроспекція (або.

Прагнення - (лати. libido) - 1. в психоаналізі - гіпотетична психічна енергія, яка виходить з підсвідомості (Ід) і "вкладена" або "інвестована" в процеси, структури і об'єктні уявлення. Спочатку лібідо ототожнювалося з сексуальним інстинктом. У більш пізніх роботах З.Фрейд змінив свою позицію і наблизив значення лібідо до життєвої енергії, яка стала ним вважатися енергією інстинкту життя - Ероса. Проте в широких психоаналитических колах ця пізня теорія лібідо не возобладала над раннім його трактуванням, так що сексуальна коннотация лібідо, в найбільш поширеній інтерпретації. Вкліненіє мозку диенцефальное - Син.: Вклинение мозку транстенториальное. Варіант синдрому вклинения мозку. Розвиток об'ємного патологічного вогнища в медиальних відділах супратенториального простору і зміщення структур проміжного мозку у вирізку мозжечкового намета. При цьому в зв'язку зі здушенням стовбура мозку виникає наростаюча втрата свідомості, порушується ликвородинамика, розвивається підвищення внутрішньочерепного тиску. Можливі децеребрационная ригидность (див.), порушення симпатичної иннервации. Зіниці в таких випадках вузькі, хоч і реагують на світло. У зв'язку з розладом регулюючих впливів кори на дихальний центр. Локалізація вищих психічних функцій - Словотворення. Відбувається від лати. localis - місцевий. Категорія. Теоретичний концепт, що виражає собою більш або менш однозначна відповідність певних дільниць мозку і психічних процесів. Специфіка. Проблема зв'язку психіки і мозку ставилася ще в трудах Гиппократа, Галена. У новий час її рішення було представлене в дослідженнях представників вузького локализационизма і антилокализационизма. Адекватне рішення було запропоноване в теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій, розробленій Л.С.Виготським і А.Р.Лурія. Згідно з цією теорією психічні функції людини необхідно. АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРИ - поняття, введене К. Леонгардом і що означає надмірну вираженість окремих рис вдачі і їх поєднань, що представляє крайні варіанти норми, що межують з психопатіями. А. х. відрізняються від останніх відсутністю одночасного вияву властивою психопатіям тріади ознак: стабільності характеру у часі; тотальність його виявів у всіх ситуаціях; соціальної дезадаптации. А. х. властива уразливість особистості по відносинах не до будь-яких (як при психопатіях), а лише до певного роду психотравмирующим впливам, адресованим до т. н. "місцю найменшого опору" даного типу характеру, при збереженні.