Злочини у транспортній сфері та кримінальна відповідальність за їх вчинення

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження злочинів у транспортній сфері та кримінальної відповідальності за їх вчинення ... 5
1.1. Поняття та види правопорушень на транспорті ... 5
1.2. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей злочинів у транспортній сфері та кримінальної відповідальності за їх вчинення ... 11
2.1. Злочини проти встановленого порядку водіння транспорту (ст.ст. 276, 278, 281, 286, 289 КК) ... 11
2.2. Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту (ст.ст. 277, 279, 280, 282, 283, 287, 288, 290-292 КК) ... 24
2.3. Злочини проти встановленого порядку поведінки на водних шляхах (ст.ст. 284 та 285 КК) ... 38
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Злочини у транспортній сфері та кримінальна відповідальність за їх вчинення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Злочини у транспортній сфері та кримінальна відповідальність за їх вчинення"

Курсова робота "Злочини у транспортній сфері та кримінальна відповідальність за їх вчинення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Злочини у транспортній сфері", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Злочини у транспортній сфері" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Злочини у транспортній сфері" і призначений виключно для пошукових систем.

Крекшин Петро Никифорович - Крекшин Петро Никифорович - письменник, новгородский дворянин (1684 - 1763), служив при Петрові Великому в Кронштадте доглядачем робіт, був звинувачений в розтраті казенного майна і засланець, але потім виправданий і знову прийнятий на службу. З 1726 р. займався збиранням матеріалів по російській історії. Йому приписують ряд історичних творів. Після Крекшина залишилося багато актів і інших паперів, якими користувалися Татіщев, Голіков і князь Щербатов. Ці збори були придбані графом Мусиним-Пушкиним; нині втрачене. У Імператорській публічній бібліотеці збереглися три рукописи Крекшина:. Палюмбецкий Олександр Іванович - Палюмбецкий (Олександр Іванович) - юрист (1810 - 1897). Вчився в головному педагогічному інституті в Санкт-Петербурге. По закінченні курсу П. був посланий за межу, в 1838 році визначений в Харківський університет ад'юнктом по кафедрі енциклопедії права і загального огляду системи російських державних законів. Згодом він перейшов на кафедру карного права, яку і займав до своєї відставки в 1876 році. З 1849 по 1852 рік і 1872 - 1873 рр. був ректором Харківського університету. З 1862 року він був деканом юридичного факультету. З друкарських трудів П. більш відомі: надрукована в Харкові в 1844 році. Комітет членів Засновницьких зборів (Комуч, Самарська учредилка) - есеровское уряд, створений в Самаре 8 червня 1918 р. після захвата міста белочехами. Комітет існував нелегально ще при Радянській владі, з приходом белочехов оголосив себе до скликання "Засновницьких зборів" "тимчасовою владою", що з'єднує законодавчі, виконавчі, судові і військові функції на території Самарської губернії, потім став претендувати на управління всією територією, захопленою белочехами. На початку серпня 1918 р. в Комуче було 29 чол., на початку вересня - 71 чол., а в кінці сент. - 97 чол. Комуч відмінив декрети Радянського уряду, повернув колишнім власникам націоналізовані Радянською. Красножен Михайло Єгорович - Красножен Михайло Єгорович - юрист. Народився в 1860 р. Закінчив курс в Московському університеті. Складається професором церковного права в Юрьевськом університеті. Головні його труди: "Пояснювач канонічного кодексу Східної церкви: Аристин, Зонара і Вальсамон" (2-е видання, Юрьев, 1911, магістерська дисертація), "Іновірці на Русі. Т. I. Положеніє неправославних християн в Росії" (3-е видання, Юрьев, 1911, докторська дисертація), "Походження старокатоличества і IV-й інтернаціональний старокатолический конгрес в Віні" (Юрьев, 1898), "Старі і нові закони про брак" (ib., 1898), "Про.
Кожна вагома структурна частина курсової "Злочини у транспортній сфері" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГАЛИЦКО-ВОЛИНСКОЕ КНЯЗІВСТВО - російське князівство, виникле внаслідок об'єднання Галіцкого і Владимиро-Волинского князівств (1199) волинским кн. Романом Мстіславичем (1170-1205). Це князівство було могутньою державою Європи. На чорноземних землях Галицко-Волинской Русі здавна було розвинене пашенное землеробство і скотарство. Були багаті соляні розробки. Процвітало ремесло (обробка заліза, ювелірна справа, гончарне виробництво, будівельна справа і інш.), зростали міста - Перемишль, Галіч, Владимир-Волинский, Теребовль, Дорогичин, Луцьк, Львів, Горб і інш. (понад 80 міст в XIII в.). Знаходячись на перетині. Американо-китайський і франко-китаиский договори 1844 р. - Услід за Англією і інші держави стали нав'язувати Китаю нерівноправні договори. Поразкою Китаю передусім скористалися США. Під час опіумної війни США направили до берегів Китаю свою ескадру і підтримували англійських агресорів. Після капітуляції Китаю командуючий американською ескадрою примусив гуандунские влади виплатити більше за 100 тис. лян срібла американцям у відшкодування їх збитків від знищення опіуму Лин Цзе-сюем. У 1844 р. правлячі кола США, загрожуючи Китаю війною, примусили цинское уряд підписати в Ванся нерівноправний договір. За цим договором США дістали від Китаю всі права і. Норт Фредерік - Норт Фредерік (North, Frederick) (1732 - 92), англ, гос. діяч, лорд. Як ревний прихильник вигов був призначений на міністерський пост в 1759 р. Нью-каслом. Виявив себе здатним канцлером казначейства при Трафтоне і в 1770 р. став прем'єр-мін., завершивши десятиріччя безперервних змін. Стягував податки на низькому рівні і не пускався в зарубіжні авантюри, що дорого коштують. Намагався стримати "амер. пристрасті", відмінивши всі непопулярні закони, крім акту Тауншенда, що зобов'язував колоністів платити імпортне мито. Відмовився реагувати на бостонскую бійню, але править, кабінет.
У вступі курсової "Злочини у транспортній сфері" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОКОРЕВ Василь Олександрович - (23.04.1817 - 22.04.1889), російський підприємець і економіст, прихильник збереження і розвитку самобутніх початків російської економіки. Вийшов з старообрядців поморского глузду м. Солигалича Костромської губ. Добився великих успіхів в торгівлі, розбагатів на винних відкупах. У 1870 заснував Волжско-Камский банк і Північне страхове агентство. Одним з перших російських підприємців вклав великі капітали в розвиток нафтової справи. Разом з П.І. Губоніним побудував уральську горнозаводскую дорогу. У своїх роботах показав згубність для Росії механічного запозичення західноєвропейських фінансових і.

Єлизавета Петрівна (1741-1761) - Правлінням Ганни Леопольдівни був багато хто незадоволені. Гвардія провела переворот і проголосила імператрицею дочку Петра Великого Цесарівну Єлизавету. Її спадкоємцем з метою зміцнення престолу був призначений син Ганни Петрівни, Петро Федорович. При Єлизаветі Россия вела дві війни: Шведську і так звану семирічну. Війна з Швецією закінчилася миром в Або в 1743 році, по якому приєднана до Росії частина Фінляндії до річки Кюмені. Беручи участь в семирічній (Австрія і Франція з Пруссією) війні, Єлизавета Петрівна, в особі своїх полководців, сильно утруднили короля прусського Фрідріха -II, але смерть. Британський конгрес тред-юнионов (БКТ) - Британський конгрес тред-юнионов (БКТ)(Trades Union Congress, TUC), орг-ция голений, профспілок. Заснований в 1868 р. з метою проведення общенац. конференцій, на к-рих розглядалися б питання діяльності тред-юнионов. У 1871 р. БКТ створив парлам. комітет для захисту інтересів профспілок в парламенті. Починаючи з 1889 р. БКТ активізував свою участь в политий, життя країни і в 1900 р. сприяв створенню Комітету робочого представництва, що отримав з 1906 р. назв. Лейбористської партії. На зміну парлам. комітету в 1920 р. прийшла Генеральна рада, що обирається членами профспілок. Якщо к. профспілці.
Список літератури курсової "Злочини у транспортній сфері" - більше 20 джерел. СВІТОВА ДУША - термін идеалистич. філософії і теології, крим означається деякий єдиний і активний початок або істота, ніби оживляючий і що оживляє Всесвіт і що володіє здатністю відчувати і пізнавати. Платон, напр., убачав в створеній деміургом М. д. зв'язуюча ланка між миром чистих ідей і почуттів, предметами. Життя її, по Платону, підкоряється математич. відносинам і гармонії, к-рі властиві також космич. явищам і душі людини. У тій або інакшій формі ідея М. д. властива мн. вченням. У стоїцизмі М. д. (божеств, вогненної пневма) ототожнюється з природою, в системі веданта душа світу (брахман) є божеств. СХЕМА - (німий. Schema) - поняття "Критики чистого розуму" Канта, включене ним як визначення результату синтезу уяви, що робить можливим застосування категорій до явищ (схематизм). Кант вважає схему продуктом діяльності не розуму і не чуттєвості, а продуктивної сили уяви, внаслідок чого вона стосується не поняття і не до образу, а до методу, за допомогою якого створюються різні поняття і образи. Так, число 5 або уявлення про який-небудь певний трикутник є образами. Уявлення ж про число взагалі або про трикутник як такому, не обмежене частиною об'єму, є схема. Вона вказує на правило творення.

ОБРАЗ - свідоме відтворення відсутнього або неіснуючого об'єкта (образ протистоїть "сприйняттю" - тобто репрезентації об'єкта, що є в наявності ). Вчені завжди шукали критерій відмінності між образами і реальними уявленнями, посилаючись на крайню складність і зв'язаність останніх (з об'єктом). Однак цей критерій представляється досить сумнівним. Сартр виділив чотири фундаментальних відмінності уявлення від образу. 1) Образ - це "свідомість", а не зміст уявлення, в тому значенні, що образ - це людська установка. Уявляти і сприймати - це дві установки, дві взаємовиключаючі форми свідомості.
Посилання в тексті роботи "Злочини у транспортній сфері" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. KCEHAPX з Сельовкиї - (80/75 до н. е. - 10-е рр. 1 в. н. е., Рим) - античний философ-перипатетик. Викладав в Афінах, Александрії і в кінцевому результаті в Римі, де подружився спочатку з Арієм Дідімом, а потім з цезарем Серпнем; учнем Ксенарха був славнозвісний географ Страбон. Про вчителів його нічого не відомо. Згідно з деякими припущеннями, ними могли бути перипатетики Боет Сидонський і Андроник Родосський. Незважаючи на те що антична традиція називає Ксенарха перипатетиком, насправді він був швидше критиком Арістотеля, ніж його послідовником. Єдине з відомих нам його творів - "Проти п'ятої суті" -. Посттравматічеський стрес - Розлад з характерними симптомами, який розвивається внаслідок травматичної події (наприклад, авиакатастрофи, киднеппинга або згвалтування). Симптоми посттравматического стресу починають виявлятися невдовзі після події і можуть спостерігатися протягом декількох місяців або навіть років. До них відносяться: 1. Повторне переживання що трапився: яскраві спогади, включаючи сни і кошмари про травматичну подію. 2. Ухиляння: людина старається уникати всього, що асоціюється з травматичною подією - наприклад, якщо він пережив авиакатастрофу, то не може навіть дивитися фільми, де показують літаки. 3. Відчуження:. Викликані потенціали - Словотворення. Відбувається від лати. pоtentia - сила. Категорія. Форма биоелектрической активності мозку. Специфіка. Електричні коливання системного характеру, виникаючі в нервових структурах у відповідь на роздратування рецепторов. Характеристиками викликаних потенціалів є латентний період, полярністю, форма і поведінка при різного роду впливах. Спочатку виступали як основа для аналіз реакцій мозку на зовнішні стимули, надалі стали використовуватися і для аналізу внутрішньо зумовлених нервових процесів. На основі даних, отриманих за допомогою цього методу, будуються гіпотези відносно.

ЦІНА ПОМИЛКИ - значущість помилок, як для деструктивних, так і для конструктивних процесів, пов'язаних з функціонуванням людини. Ц. про. співвідноситься з швидкістю виявлення помилки, допущеною людиною, можливістю її усунення і наслідками помилкової дії або бездіяльності. Ці наслідки можуть відбитися на якості технологічного процесу, стані об'єкта управління, зміні навколишнього середовища, збереження життя людей. У умовах НТР різко зросли вартість технічних засобів і Ц. про. людини при управлінні складними системами. Приходить розуміння, що Ц. про. має не тільки економічне, але і екологічне, соціальне. МОВА - En.: Language 1. Слідуючи Еріксону, ми вважаємо, що звичайна мова може бути тонким і ефективним робочим інструментом. У нашому підході це дає певні переваги: - проста, зрозуміла пацієнту мова або, що ще краще, мова, властива самому пацієнту, безсумнівно дозволяє встановити з ним найкращий психологічний зв'язок (Watzlawick, 1978/1980); - згідно з нашою гіпотезою, гіпноз і психотерапія є справою самого пацієнта. Ми тільки надаємо йому можливість здійснити цю роботу. Пацієнт може ефективно діяти, тільки використовуючи властиву йому мова (Erickson, 1983/1986); - ми помічаємо, що тільки проста мова може. Клінічні вияви маніакальнодепресивного психозу - Для маніакальнодепресивного психозу характерно чергування афективних психотических приступів або фаз і світлих проміжків. Відмінною рисою є відсутність змін особистості пацієнта після багаторазових приступів захворювання. З метою оцінки психотических приступів звичайно використовують термін "фаза". Під цим терміном розуміють обмежене у часі психопатологическое стан. Після закінчення фази психічне здоров'я відновлюється повністю. Тривалість фаз може варіювати від декількох днів до декількох років. Середня тривалість фази становить 3-6 місяців. Маніакальнодепресивний психоз. ЕЛЛИСА - ВАН КРЕВЕЛЬДА СИНДРОМ - (описаний педіатрами - британським R. W. В. Ellis, 1902-1966, і нидерландским S. van Creveld, 1894-1971; синоніми - хондроектодермальная дисплазия, мезоектодермальная дисплазия) - спадкове захворювання: непропорційна низкорослость, симетричне укорочение кінцівок за рахунок передпліч і гомілок, постаксиальная полидактилия грон, іноді стоп, рідке, ламке волосся або алопеция, гипоплазия або аплазия нігтів, часткова відсутність зубів, дрібні, рано випадаючі зуби, коротка верхня губа, міжгір'я губи і (або) неба. Здивовуються і внутрішні органи: природжені вади серця (дефект межпредсердной.