Поняття та характеристика злочину з усіченим складом

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Методологічні засади дослідження поняття та характеристики злочину з усіченим складом ... 5
1.1. Поняття складу злочину і його значення в кримінальному праві України ... 5
1.2. Класифікація складів злочину ... 9
Розділ 2. Злочин з усіченим складом в кримінальному праві України ... 13
2.1. Поняття усіченого складу злочину ... 13
2.2. Відмежування усіченого складу злочину від інших складів ... 18
Розділ 3. Злочини з усіченим складом в кримінальному праві зарубіжних країн ... 23
Висновки ... 28
Список використаної літератури ... 30

Для придбання курсової роботи "Поняття та характеристика злочину з усіченим складом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття та характеристика злочину з усіченим складом"

Курсова робота "Поняття та характеристика злочину з усіченим складом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Злочин з усіченим складом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Злочин з усіченим складом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Злочин з усіченим складом" і призначений виключно для пошукових систем.

КРАСНОВ Микола Миколайович мл. - (дон.) - рід. в 1918 р., ст. Урюпінської; автор книги. "Незабутнє". Народився в Москві, по місцю служби батька, полковника ген. штабу, і на Дон привезений немовлям. Від 1920 р. перебував з батьками в Югославії, де закінчив середню школу і з військово-інженерного училища зроблений в чин подпоручика Югославської армії; воював проти військ Третьго Райха, відступив в Грецію і там взятий в полон, з якого прийнятий в Німецьку армію; від вересня 1941 р. по квітень 1945 бився на Східному фронті проти СРСР в рядах Браденбургської дивізія. Був там тричі нагороджений орденами і поранився. Восени 1943 р. Літвінов, Павло Кузьмич - українець, син землед., богомаз; рід. 1 янв. 1885 р. в з. Борисовке, Курськ. губ.; оконч. 3 кл. уч-ща. У 1903 р. перебував в пропаганд. кухлях і в февр. того ж року арешт. на демонстрації, через 2 м. звільнений, знов арешт. і висланий в Еніс. губ., звідки біг в Київ, потім в Бердічев і тут під кличкою "Пилкою" вів пропаг. РСДРП. У кінці року арешт. і висланий на батьківщину, звідки попрямував в Екатерінослав, а потім в Ростов п/Д.; тут робіт. у військової орг. РСДРП пропаганд. під кличкою "Сисойка". У 1905 р. арешт., від'їхав 2 м. креп. і адміністративний висланий в Іркутськ. МАЙКОПСКИЙ ВІДДІЛ - до 1920 р. адміністративний район Кубанського краю; освічений після 1861 р. коли імператор Олександр I надав в користування Кубанському Війську передгір'я Західного Кавказького Хребта, хоч в цей час їх ще займали горские племена. Первинне населення М. відділу склали переселені туди Козаки скасованого Азовського Війська, Кубанци-Линейци, Донци, Терци і Уральци, а також декілька станиць колишніх служивих городових Козаків з Росії. Останні прийшли на Кавказ зі своїми колишніми назвами (Тверська, Тульська, Ніжегородська і т. д.). Тут же невдовзі виникли землеробська слобода і села. ЛАНГАХ - Династія султанів, що правила в 1444-1526 рр. в Мультане (Пакистан). Афганське плем'я Лангах знайшло незалежність після розпаду Делійського султаната Сейідов. Його вождь Сахра Лангах віддав свою дочку в дружини губернатору Мультана Шайху Йусуфй Курайши. Зробившись родичем останнього, він отримав мотив для частого відвідування міста. У 1444 р., скориставшись зручним випадком, Сахра захопив міську цитадель і встановив в Мультане свою владу. Після цього він прийняв титул султана Кутб ад-дина Махмуда і заснував династію Лангах. Коли в Діли затвердився Бахлул Лоді, він двічі намагався повернути собі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Злочин з усіченим складом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ципкин, Ізраїль Семенович - єврей, син бухгалтера, учень; рід. в 1881 р. в Вільно, вчився в ремесл. уч-ще. У 1900 р. принадл. до орг. Бунда ("Соц. биб-ки") в Вільно, вів организ. роботу і пропаганду. Арешт. там же 31 янв. 1901 р., переправлений в Петербург, звідки через 14 м. висланий в Верхоленський повіт, Іркутськ. губ. Біг на південь Евр. Росії і влітку 1902 р. вступив в Екатерінославськ. орг. Партії соц.-революціонерів; під кличкою "Володя" сост. чл. до-та, вів агитац. роботу і пропаганду. Восени того ж року був роз'їзним організатором Києвськ. до-та, робіт. в друкарні під кличкою. Толмачев Іннокентій Павлович - Толмачев (Иннокентий Павлович) - геолог. Народився в 1872 році. Закінчив курс по фізико-математичному факультету СПб. університету в 1897 році. У 1896 році працював по петрографии у професора Циркеля в Лейпциге і в 1899 році - по палеонтології у професора Циттеля в Мюнхене. З 1897 по 1899 рік був асистентом по кафедрі геології в Юрьевськом університеті. У 1899 році вибраний вченим охоронцем геологічного музею Імператорської Академії Наук. У 1898 - 99 і 1902 роках працював на Алтаї, в 1900 році - в Енісейської губернії. У 1904 році був відряджений Імператорським географічним. ФЕДОТОВ Павло Андрійович - (22.06.1815 - 14.11.1852), живописец-рисовальщик. Будучи на службі в гвардійському полку в Петербурге, Федотов захопився малюванням, самостійно зробив важливі кроки по шляху до оволодіння майстерністю художника, брав уроки живопису у викладачів Петербургської Академії мистецтв, але спеціальної художньої освіти не мав. Творчу діяльність Федотов початків з карикатури. Вийшовши у відставку, зображав в сатиричній, нерідко гротескній, формі "події вседневной життя". Першою його значною картиною з'явився невеликий жанровий твір "Слідство кончини Фідельки" (1844). Федотова називають "Гоголем в російському.
У вступі курсової "Злочин з усіченим складом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Абаєв Тепсаруко - (1818-не пізнє 1898), прапорщик міліції (04.02.1864), з абазинских узденей (стан агмиста). У службі перебував козаком 1-го Волгського козачого полку з 01.01.1839, після переформування - у 2-м Волгськом козачому полицю. Служив в конвої головнокомандуючого Окремим Кавказьким корпусом. Зроблений в урядники 30.10.1848. Нагороджений бронзовою медаллю на Андріївській стрічці в пам'ять про Кримську (Східної) війну 1853-1856, срібною медаллю на Георгиевско-Александровской стрічці, хрестом "За службу на Кавказі", "мусульманською" відзнакою Військового ордена 4-й міри під №.

Гейм Іван Андрійович - Гейм (Іван Андрійович) - професор Московського університету, народився в Німеччині в 1758 р., вчився в Геттінгенськом університеті. У 1779 р., як гувернера при синові А.А. Лопухина, переселився в Росію, визначився лектором німецької мови і класичних древностей, потім був професором і інспектором Благородного пансіону, читав на російській мові історію і статистику. Помер в 1821 р. Гейм залишив цілий ряд географическо-статистичних трудів: "Versuch einer vollstandigen geographisch-topographischen Encyclopedie des Russischen Reichs" (Геттинген, 1796), "Керівництво до комерційної науки". Карніцкий Іосиф Іванович - Карніцкий, Іосиф Іванович - відомий юрист (1840 - 1914). Освіту отримав в Парижі, в 1862 р. поступив на державну службу, спочатку в царстві Польському, потім в одному з департаментів міністерства юстиції. У 1877 - 1882 роках Карніцкий перебував товаришем обер-прокурора цивільного касаційного департаменту Сенату; потім призначений був сенатором. З моменту установи редакційної комісії з складання цивільного укладення (1882) Карніцкий увійшов в її склад, залишався в ній аж до завершення її робіт, був одним з самих діяльних її співробітників, а після смерті А.А. Кніріма - її головою. Роботі в комісії.
Список літератури курсової "Злочин з усіченим складом" - більше 20 джерел. ФУНДАМЕНТАЛИЗМ - соціально-психологічний і ідеологічний феномен,. .. У межі фундаменталистская установка свідомості передбачає перенесення сакрального відношення з ідеального змісту культури на самі її форми, які, т.ч., стають фактичними об'єктами шанування і поклоніння. Внаслідок цього фундаменталистская установка в свідомості і психології людей абсолютизує певні соціально-культурні встановлення. У світлі діалогічної концепції культури, Ф. виникає з певної установки на взаємодію з іншою культурою, що характеризується интенцией закритости, і в зв'язку з цим від тісно пов'язаний з культурним. ФЕН ЮЛАНЬ - (р. 1895, Танхе, пер. Хенань), кит. філософ, творець т. н. нового неоконфуцианства (синь лисюе), історик кит. філософії. Належав до групи кит. немарксистських мислителів, що виступали в 20-40-х рр. за об'єднання традиц. кит. і совр. зап. філософії. Нове неоконфуцианство Ф. Ю. являло собою своєрідний синтез неоконфуцианства школи Чен-Чжу (див. Чен І, Чжу Сі) з елементами даосизма, буддизму і зап. течій, особливо позитивізму. У основі його вчення чотири "пустих", "позбавлених положит.содержания", формальних поняття: липринцнп (ідеальна форма, вищим вираженням її є велика.

ГУСИНООЗЕРСКИЙ ДАЦАН - (тиб. назва - Даши Гандан Даржалінг) - ламаистский монастир в Бурятії. Заснований в 1741. Реставрований в 1853. Божество-охоронець Г. д. - Лхамо. Монаст. комплекс Г. д. включав 17 великих і малих храмів. З самої основи (поряд з Цонгольським дацаном) був резиденцією хамбо-лами. З 1809 офіційно стає центром управління будда. духовенства на терр. Забайкалья. Прі Г. д. діяла филос. школа цаннит (чойра) (див. Цанніт чооре), заснована в 1861. Культ і система освіти - монг. (ургинская). Г. д. видавав книги на тиб. і монг. мовах. У 1938 Г. д. був закритий, частина його храмів зруйнована.
Посилання в тексті роботи "Злочин з усіченим складом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НОРМАЛЬНЕ - відповідне правилу, нормі.Поняття "нормальний індивід" вживається звичайно в соціальному значенні. Це індивід, зростання і тип якого відповідають середньостатистичний даним його країни (американець нормального зростання виявиться в Італії ненормально високим) і чий розум до того ж відображає всі соціальні забобони і психологічні звички його групи. У цьому значенні англосаксонская педагогіка піклується не стільки про передачу знань, скільки про соціальне виховання індивідів, направлене на те, щоб зробити з них "хороших англійців" або "хороших американців", - одним. ЛІДЕР - (від англ. leader - ведучий) - член групи, який в значущих ситуаціях здатний впливати істотний чином на поведінку інших учасників. Л. є найбільш авторитетною особистістю, що реально грає центральну роль в організації спільної діяльності і регулюванні взаємовідносин в групі. Л. може бути одночасно керівником групи, а може їм і не бути. Дуже часто поняття "Л." і "керівник" ототожнюються, що є неправомірним. Основні відмінності між ними зводяться до наступного. 1) Керівник призначається офіційно, а Л. висувається неофіційно, стихійно. 2) Керівнику законом дані певні. РИВЕНА СИНДРОМ - (описаний американським ендокринологом G. Reaven; синоніми - метаболічний синдром, синдром Х, синдром инсулинорезистентности, "смертельний квартет") - комплекс метаболічних порушень, зумовлених зниженням чутливості периферичних тканин до інсуліну. Виявляється абдоминальним ожирінням, артеріальною гипертензией, змінами липидного складу крові і цукровим діабетом 2-го типу. Поєднання цих розладів підвищує смертність від ИБС в 2-3 рази. Зустрічається частіше у жінок. Діагноз встановлюють при наявності трьох або більше за критерії: коло талії більше за 89 см у жінок і більше за 102.

САМОПІЗНАННЯ - вивчення і розуміння своєї внутрішньої суті в процесі діяльності, пізнання, направлене на самого себе. Здатність до самопознанию властива тільки людині. Реалізовується за допомогою сприйняття і осмислення своєї поведінки, дій, переживань, результатів діяльності. Складність самопознания в його ориентированности на внутрішній світ, багатий індивідуально-суб'єктивними, самобутніми моментами. Зарождаєтся С. в дитячому віці. Наростає разом з розумовим розвитком дитини. Процес самопознания розвивається поступово, часто неусвідомлено. Развітіє С. дозволяє людині, пізнаючи свій. СТАДІЙ, ТЕОРІЯ - Назва, застосовна для позначення будь-якої теорії розвитку, яка характеризує зростання, будь те фізичний, сенсомоторний, когнитивний, моральний і т.д., як послідовний рух через ряд стадій. Теорії стадій мають тенденцію бути або теоріями дозрівання, або интеракционистскими теоріями, тобто в основному біологічно визначуваними або що виводяться з взаємодій між біологічним і средовим чинниками. Стандартні критерії наукової адекватності вимагають, щоб теорія стадій володіла, принаймні, чотирма характеристиками. По-перше, вона повинна передбачати якісні відмінності в поведінці, що з'являються. ДЮРКГЕЙМ - (Durkheim) Еміль (1858-1917) - французький філософ, педагог і соціолог, фундатор французької соціологічної школи. З 1887 р. вів курси по соціології і педагогіці в ун-те Бордо, з 1896 - професор соціології і педагогіки, з 1902 р. - в Сорбонне. З 1896 р. по 1912 р. видавав Соціологічний щорічник. Розвивав ідею про залежність людської психіки від культури. Вплинув на розвиток психологічних досліджень відносин між індивідом і суспільством. Виділив як основний пояснювальний принцип людської поведінки поняття колективних уявлень, що виробляються суспільством як особливих фактах соціального життя, які визначають. УЧЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЯ - (англ. learning organization) - течія в організаційній поведінці 1990-х рр., заснована на визнанні цінності знань для зростання конкурентних переваг. Організаційні знання містяться в продуктах людської діяльності (обладнанні, базах даних, оформленні), в організаційних структурах (ролях, системах заохочення, процедурах) і людях (уміннях, цінностях, верованиях, практиках) (Kim, 1993; Levitt, March, 1988; Schein, 1992). Для фахівців різної спрямованості характерні різні способи освоєння навколишнього світу. Відповідно, процедури навчання повинні враховувати ці базові відмінності в способах освоєння.