Класова теорія походження права

(курсова робота з теорії права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження класової теорії походження права.....5
1.1. Поняття, суть та зміст права.....5
1.2. Поняття класової концепції походження держави і права.....10
1.3. Матеріалістична теорія в працях її основоположників та послідовників (Маркса, Енгельса та Леніна).....14
Розділ 2. Характеристика класової концепції походження права.....19
2.1. Головні переваги класової концепції, її значення для розвитку вчень про державу і право.....19
2.2. Основні недоліки класової концепції походження права.....23
Розділ 3. Класова концепція походження держави в сучасному світі і в Україні.....28
3.1. Класова концепція походження права в правовій думці мислителів України.....28
3.2. Класова теорія та сучасність.....29
Висновки.....32
Список використаних джерел.....33

Для придбання курсової роботи "Класова теорія походження права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класова теорія походження права"

Курсова робота "Класова теорія походження права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класова теорія походження права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класова теорія походження права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класова теорія походження права" і призначений виключно для пошукових систем.

Капіталізм - Капіталізм (capitalism), економ, система, заснована на приватній власності, коли ср-ва произ-ва, розподілу і обміну знаходяться в руках отд. осіб або корпорацій і керуються ними. Ця система поступово розвивалася в Європі протягом 16-19 вв. Спочатку кап. відносини виявилися в банківській справі і торгівлі, а після промислової революції - верб пром. произ-ве. При більш розвинених формах До., заснованих на принципі прийняття рішень приватними підприємцями, участь гос-ва в економ, політиці зводиться до мінімуму, тобто К. передбачає вільну торгівлю, хоч капіталісти іноді звертаються за допомогою до. Казахстан - Казахстан (Kazakhstan), велике гос-у з преимущ. мусульм. нас., розташоване у внутр. частини Євразії до В. від Каспійського моря, на терр. бив. СРСР. Його степові простори протягом віків були рідним будинком кочових казахів-скотарів, землі к-рих протягом першої половини 19 в. поступово анексувала царська Росія, поки, нарешті, влада ханів не була ліквідована в 1848 р. У нач. 20 в. тут виник націоналістичний рух. У 1916 р. сталося криваве повстання проти царизму. У 1917 р. в столиці країни Алма-Аті було проголошене створення нац. пр-ва, однак ця спроба Самостійність була пригнічена. Паульсон Антон Михайлович - Паульсон (Антон Михайлович) - зоолог, народився в 1837 році. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті (1857 рік), отримавши золоту медаль за твір по хімії. У 1860 році займався анатомією людини в медико-хірургічній академії. У 1862 році відряджений за межу в Гисенський університет, де займався у Лейкарта і Екгардта. У 1865 році призначений приват-доцентом університету св. Володимира по кафедрі зоології. У 1867 році захистив магістерську дисертацію в Санкт-Петербурге і затверджений штатним доцентом. У 1875 році отримав міру доктора зоології в Варшаві. З 1872 року. Гомерівські гімни - Ця назва носить те, що збереглося під ім'ям Гомера зібрання творів 33 гекзаметрических різної довжини, адресованих богам. Їх складали рапсоди в якості так званих проемий (вступів), якими вони передували читання пісень Гомера на поетичних агонах під час культових свят в різних релігійних центрах Греції. Це були відозви до божества, що вшановується. Короткі, іноді усього в декілька віршів, гімни перелічували лише прізвиська бога і просили про заступництво, потім викладалася (часто з великою майстерністю оповідача) священна легенда або будь-яке інше оповідання про цього бога. Однак не всі гімни.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класова теорія походження права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Дорн Борис Андрійович - Дорн, Борис Андрійович - відомий ориенталист (1805 - 1881). Отримавши звання приват-доцента Лейпцигського університету, зайняв в Харківському університеті кафедру східних мов; потім перебував професором історії і географії Сходу в інституті східних мов при міністерстві іноземних справ, а в Петербургськом університеті викладав санскритська і афганська мови. Ординарним академіком перебував з 1852 року. Дорн - перший з європейських вчених, що зайнявся вивченням мови афганов і розробкою їх історії по тубільних джерелах, і перший з росіян - ефіопською писемністю. Зверх багатьох рецензій для. Ігельстрем Осип Андрійович - Ігельстрем (Осип Андрійович) - барон, а потім граф і генерал від инфантерии, син лифляндского дворянина. Під час першої війни з Туреччиною, особливо відрізнився при взятті міцності Аккермана. Завдяки заступництву Потемкина И. в 1784 р. отримав місце генерал-губернатора сибірського і уфимского. Брав участь в шведській війні і перебував уповноваженим від російського двора при укладенні Верельського договору (1790). У 1792 році переведений намісником в Пськов, а в наступному році призначений генерал-губернатором київським, чернігівським і новгород-северским. У кінці того ж року був посланий в Варшаву. Пальмерстон Генрі Джон Темпл, 3-й віконт - Пальмерстон Генрі Джон Темпл, 3-й віконт(Palmerston, Henry John Temple, 3rd Viscount) (1784- 1865), англ. гос. діяч, пер, в 1807 р. став членом палати общин від партії тори, з 1809 по 1828 р. - мін. по воен. справам. Перейшовши до вигам, П. в 1830 р. - мін. иностр. справ в їх пр-ве і займав цей пост майже безперервно до 1841 р., а потім з 1846 по 1851 р. Протягом цього періоду підтримав "Бельгію в її боротьбі за незалежність від Нідерландів, встав на сторону кон-ституц. монархій Іспанії і Португалії проти абсолютистських претендентів, що стояли на позиціях абсолютизму, і протидіяв експансії.
У вступі курсової "Класова теорія походження права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХЕТАГУРОВ - Коста (Костянтин) Леванович (1859, з. Нар, нині Алагирського р-на Північної Осетії - 1906, з. Георгиевско-Осетинське, нині з. ім. Коста Хетагурова Карачаево-Черкесии), осетинський поет і суспільний діяч. Син військовослужбовця, виріс в сім'ї горских селян. Вчився в петербургской Академії мистецтв (1881-85). Жил у Владікавказе, влаштовував виставки картин, музично-літературні вечори, сприяв розвитку театру і шкільної освіти в Осетії. Активний публіцист, редактор опозиційної газети "Північний Кавказ" (1893-1903). Зазнавав репресій. Писав ліричні вірші, романтичні і сатиричні поеми.

Іоанн Безземельний - Іоанн Безземельний (John) (1167 - 1216), король Англії (І99 - 1216). Мл. син Генріха II, став королем після смерті брата Річарда I Левине Серце, відтіснивши законного претендента принца Артура з Бретані. Прізвисько "Безземельний" пояснюється тим, що на відміну від братів при народженні І. не отримав від батька зем. володінь. Коли Річард зійшов на престол (1189), він передав І. графство Глостершир. У відсутність брата, що відправився в хрестовий похід, І., що залишався в Англії, інтригами добився змови з франц. королем Пилипом II проти Річарда. Рез-том правління І. було знецінення грошей. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - неповторна своєрідність к. явища, отд. істоти, людини. У самому загальному плані І. як особливе, що характеризує дану одиничність в її якостей. відмінностях, протиставляється типовому (див. Тип) як загальному, властивому всім елементам даного класу або значній частині їх. Ідея И. в антич. філософії була пов'язана передусім з розробкою інш.. атомистами Левкиппом і Демокрітом поняття атома, або індивіда. Починаючи з епохи Відродження, акцентування І. отд. людини в протилежність традиц. суспільств. зв'язкам і встановленням стають початковою точкою новоевроп. індивідуалізму. У філософії.
Список літератури курсової "Класова теорія походження права" - більше 20 джерел. ГОББС (HOBBES) Томас - англ. филосеф-матеріаліст. Етика у Г. виступає зв'язуючою ланкою між філософією і соціально-політичних вченням. Г. розвинув поле женпиг? Бекона про "природжений егоїзм", підкреслюючи неизмгнность "природи людини", і користі як визначальному моральному принципі. Взаємне обмеження егоїзму людей на основі природного закону сама охранездияг № виникаюча на договірних початках держава кладуть кінець "війні всіх проти всіх" і до-моральному стану людства. Громадянські обов'язки співпадають за змістом з моральним боргом; джерело моралі - право, а її критерієм виступає закон. Г. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРОГРАМА - основне поняття концепції науки Лакатоса. Під Н. розуміється серія сменяющих один одного теорій, що об'єднуються певною сукупністю базисних ідей і принципів. Будь-яка наукова теорія повинна оцінюватися разом з своїми допоміжними гіпотезами, початковими умовами і, головне, в ряду з попередніми їй теоріями. Згідно Лакатосу, Н. є основною одиницею розвитку наукового знання. Вона складається з ядра програми (сукупність онтологічних, концептуальних і методологічних допущень, що зберігається без змін у всіх теоріях програми), захисного пояса (сукупність допоміжних гіпотез, що оберігають ядро від.

ФЕНОМЕНАЛІЗМ - субьективно-идеалистич. вчення, згідно з до-ромом пізнання має справу не з об'єктами матеріального світу, існуючими незалежно від свідомості, а лише з сукупністю елементарних почуттєвих компонентів (відчуттів, "почуттів. даних", сенсибилий і т. п.). Вважаючи, що весь зміст пізнання може бути редуцировано до почуттів. сприйняттям, Ф. визнає їх єдності. реальністю, доступною людині. Існування матеріальних об'єктів прирівнюється в Ф. до їх наблюдаемости в досвіді індивідуального суб'єкта (положення Берклі: "існувати значить бути що сприймається"), тлумачиться як продукт уяви.
Посилання в тексті роботи "Класова теорія походження права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІСІМКОВИЙ ШЛЯХ - (санскр. astangikamarga) доктрина буддизму, що становить зміст четвертою з чотирьох благородних істин. Вісімковий шлях - це правильні погляди, правильні наміри, правильна мова, правильні дії, правильний образ життя, правильні зусилля, правильне усвідомлення і правильне зосередження. Т. о., вісімковий шлях включає три основні складові: "культуру поведінки" (правильні думка, слово, дія), "культуру медитації" (правильні усвідомлення і концентрація) і "культуру мудрості" (правильні погляди). "Культура поведінки" - це п'ять (або десять) основних заповідей (панчашила):. Корсаков Сергій Сергійович - (22.01.1854 - 1.03.1900) - російський психіатр, один з фундаторів експериментальної психологічної лабораторії в Москві в 1886 р. Біографія. Закінчив в 1875 р. Московський університет. У 1887 р. захистив докторську дисертацію про алкогольний параліч. З 1888 р. читав курс психіатрії і вів практикум на медичному факультеті Московського університету, з 1892 р. помістився там професора. Організатор Наукового суспільства невропатологів і психіатрів (1891). Один з фундаторів "Журналу невропатології і психіатрії", який почав виходити з 1901 р. Дослідження. Засновувався на ідеях І.М.Сеченова. Трактував. БРОДИ - ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРОБА - (у вітчизняній літературі - Броди - Троянова - Тренделенбурга проба, по іменах хірургів - В. С. Brodie, вітчизняного А. А. Троянова, 1849-1916, і німецького F. Trendelenburg, 1844-1924) - метод оцінки стану клапанного апарату поверхневих посагів при варикозній хворобі: пацієнт в положенні лежачи на спині підіймає ногу, після випорожнення поверхневих посагів місце впадіння великої подкожной вени стегна в стегнову притискують пальцем або накладають джгут на верхню третину стегна. Хворого просять встати, і через 60 секунд сдавление припиняють. Швидке, протягом декількох секунд, заповнення.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ - Процес, який звичайно описується як "пояснення речі значущим образом" або словами, що дає такий ефект. Хоч це визначення і не є неправильним, воно не розкриває важливу і складну импликацию: сама дія інтерпретації має на увазі існування у інтерпретатора концептуальної схеми або моделі, яка дозволяє вважати те, що спостерігається і інтерпретується логічно відповідним фактам і поясненням, що виводяться з цієї моделі. Отже, є два класи моделей вживання. (а) Наукова інтерпретація, в якій модель є теоретичною і пояснення являє собою характеристику дійсності. Таким чином, чи. Ехолалія - (від греч. echo "луна, відгомін" і lalia "мова") - "компульсивное і, очевидно, безглузде повторення слова або фрази, щойно вимовлених іншою людиною" (Ребер). Часто це симптом захворювання. Литвинов повільно взяв цю руку і слабо потис її. "Будемте друзями", - шепнула Ірина. "Друзями", - задумливо повторив Літвінов. "Так, друзями... Будемте запросто, неначе ніколи нічого не трапилося..." "Неначе нічого не трапилося..." - повторив знову Літвінов (І. Тургенев, Дим). Віра Сергіївна поклала обидві свої руки на плечі. МЕТАФОРА - стежок, вживання слів і виразів в переносному розумінні, виходячи з схожості, аналогії; зближення в мові двох предметів по схожості або констрасту. Напр., "зуби білі як цукор", "іноземець Василь Федора". У метафоричному значенні можуть вживатися як імена предметів, так і позначення з ознак (дієслова, прилагательні, прислівники), напр., "гостра бритва"? "гостре слово" або (в класі імен): "дубина? "наш директор - дубина". Окремо виділяють гіперболічні "наш швейцар - справжній Геркулес". М. властиві поетичній мові: "Метелиця як. АЛЬБЕРС-ШЕНБЕРГА СИНДРОМ - (описаний німецьким хірургом і рентгенологом H. E. Albers-Schonberg, 1865-1921; синоніми - мармурова хвороба, доброякісний остеопетроз, остеопетроз дорослих, генерализованний остеосклероз) - спадкове захворювання, що характеризується збільшенням густини кісток і аномаліями формування скелета. Маніфестує в юнацькому або молодому віці, може виявлятися патологічними переломами, болями в кістках, остеомиелитом нижньої щелепи. Гиперостоз кісток черепа може викликати параліч II, III, VII пар черепно-мозкових нервів і приводити до атрофії зорового нерва, параліча зовнішніх м'язів ока і лицьового.