Класова теорія походження права

(курсова робота з теорії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження класової теорії походження права ... 5
1.1. Поняття, суть та зміст права ... 5
1.2. Поняття класової концепції походження держави і права ... 10
1.3. Матеріалістична теорія в працях її основоположників та послідовників (Маркса, Енгельса та Леніна) ... 14
Розділ 2. Характеристика класової концепції походження права ... 19
2.1. Головні переваги класової концепції, її значення для розвитку вчень про державу і право ... 19
2.2. Основні недоліки класової концепції походження права ... 23
Розділ 3. Класова концепція походження держави в сучасному світі і в Україні ... 28
3.1. Класова концепція походження права в правовій думці мислителів України ... 28
3.2. Класова теорія та сучасність ... 29
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 33

Для придбання курсової роботи "Класова теорія походження права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Класова теорія походження права"

Курсова робота "Класова теорія походження права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Класова теорія походження права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Класова теорія походження права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Класова теорія походження права" і призначений виключно для пошукових систем.

Капіталізм - Капіталізм (capitalism), економ, система, заснована на приватній власності, коли ср-ва произ-ва, розподілу і обміну знаходяться в руках отд. осіб або корпорацій і керуються ними. Ця система поступово розвивалася в Європі протягом 16-19 вв. Спочатку кап. відносини виявилися в банківській справі і торгівлі, а після промислової революції - верб пром. произ-ве. При більш розвинених формах До., заснованих на принципі прийняття рішень приватними підприємцями, участь гос-ва в економ, політиці зводиться до мінімуму, тобто К. передбачає вільну торгівлю, хоч капіталісти іноді звертаються за допомогою до. Казахстан - Казахстан (Kazakhstan), велике гос-у з преимущ. мусульм. нас., розташоване у внутр. частини Євразії до В. від Каспійського моря, на терр. бив. СРСР. Його степові простори протягом віків були рідним будинком кочових казахів-скотарів, землі к-рих протягом першої половини 19 в. поступово анексувала царська Росія, поки, нарешті, влада ханів не була ліквідована в 1848 р. У нач. 20 в. тут виник націоналістичний рух. У 1916 р. сталося криваве повстання проти царизму. У 1917 р. в столиці країни Алма-Аті було проголошене створення нац. пр-ва, однак ця спроба Самостійність була пригнічена. Паульсон Антон Михайлович - Паульсон (Антон Михайлович) - зоолог, народився в 1837 році. Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті (1857 рік), отримавши золоту медаль за твір по хімії. У 1860 році займався анатомією людини в медико-хірургічній академії. У 1862 році відряджений за межу в Гисенський університет, де займався у Лейкарта і Екгардта. У 1865 році призначений приват-доцентом університету св. Володимира по кафедрі зоології. У 1867 році захистив магістерську дисертацію в Санкт-Петербурге і затверджений штатним доцентом. У 1875 році отримав міру доктора зоології в Варшаві. З 1872 року. Гомерівські гімни - Ця назва носить те, що збереглося під ім'ям Гомера зібрання творів 33 гекзаметрических різної довжини, адресованих богам. Їх складали рапсоди в якості так званих проемий (вступів), якими вони передували читання пісень Гомера на поетичних агонах під час культових свят в різних релігійних центрах Греції. Це були відозви до божества, що вшановується. Короткі, іноді усього в декілька віршів, гімни перелічували лише прізвиська бога і просили про заступництво, потім викладалася (часто з великою майстерністю оповідача) священна легенда або будь-яке інше оповідання про цього бога. Однак не всі гімни.
Кожна вагома структурна частина курсової "Класова теорія походження права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Дорн Борис Андрійович - Дорн, Борис Андрійович - відомий ориенталист (1805 - 1881). Отримавши звання приват-доцента Лейпцигського університету, зайняв в Харківському університеті кафедру східних мов; потім перебував професором історії і географії Сходу в інституті східних мов при міністерстві іноземних справ, а в Петербургськом університеті викладав санскритська і афганська мови. Ординарним академіком перебував з 1852 року. Дорн - перший з європейських вчених, що зайнявся вивченням мови афганов і розробкою їх історії по тубільних джерелах, і перший з росіян - ефіопською писемністю. Зверх багатьох рецензій для. Ігельстрем Осип Андрійович - Ігельстрем (Осип Андрійович) - барон, а потім граф і генерал від инфантерии, син лифляндского дворянина. Під час першої війни з Туреччиною, особливо відрізнився при взятті міцності Аккермана. Завдяки заступництву Потемкина И. в 1784 р. отримав місце генерал-губернатора сибірського і уфимского. Брав участь в шведській війні і перебував уповноваженим від російського двора при укладенні Верельського договору (1790). У 1792 році переведений намісником в Пськов, а в наступному році призначений генерал-губернатором київським, чернігівським і новгород-северским. У кінці того ж року був посланий в Варшаву. Пальмерстон Генрі Джон Темпл, 3-й віконт - Пальмерстон Генрі Джон Темпл, 3-й віконт(Palmerston, Henry John Temple, 3rd Viscount) (1784- 1865), англ. гос. діяч, пер, в 1807 р. став членом палати общин від партії тори, з 1809 по 1828 р. - мін. по воен. справам. Перейшовши до вигам, П. в 1830 р. - мін. иностр. справ в їх пр-ве і займав цей пост майже безперервно до 1841 р., а потім з 1846 по 1851 р. Протягом цього періоду підтримав "Бельгію в її боротьбі за незалежність від Нідерландів, встав на сторону кон-ституц. монархій Іспанії і Португалії проти абсолютистських претендентів, що стояли на позиціях абсолютизму, і протидіяв експансії.
У вступі курсової "Класова теорія походження права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ХЕТАГУРОВ - Коста (Костянтин) Леванович (1859, з. Нар, нині Алагирського р-на Північної Осетії - 1906, з. Георгиевско-Осетинське, нині з. ім. Коста Хетагурова Карачаево-Черкесии), осетинський поет і суспільний діяч. Син військовослужбовця, виріс в сім'ї горских селян. Вчився в петербургской Академії мистецтв (1881-85). Жил у Владікавказе, влаштовував виставки картин, музично-літературні вечори, сприяв розвитку театру і шкільної освіти в Осетії. Активний публіцист, редактор опозиційної газети "Північний Кавказ" (1893-1903). Зазнавав репресій. Писав ліричні вірші, романтичні і сатиричні поеми.

Іоанн Безземельний - Іоанн Безземельний (John) (1167 - 1216), король Англії (І99 - 1216). Мл. син Генріха II, став королем після смерті брата Річарда I Левине Серце, відтіснивши законного претендента принца Артура з Бретані. Прізвисько "Безземельний" пояснюється тим, що на відміну від братів при народженні І. не отримав від батька зем. володінь. Коли Річард зійшов на престол (1189), він передав І. графство Глостершир. У відсутність брата, що відправився в хрестовий похід, І., що залишався в Англії, інтригами добився змови з франц. королем Пилипом II проти Річарда. Рез-том правління І. було знецінення грошей. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - неповторна своєрідність к. явища, отд. істоти, людини. У самому загальному плані І. як особливе, що характеризує дану одиничність в її якостей. відмінностях, протиставляється типовому (див. Тип) як загальному, властивому всім елементам даного класу або значній частині їх. Ідея И. в антич. філософії була пов'язана передусім з розробкою інш.. атомистами Левкиппом і Демокрітом поняття атома, або індивіда. Починаючи з епохи Відродження, акцентування І. отд. людини в протилежність традиц. суспільств. зв'язкам і встановленням стають початковою точкою новоевроп. індивідуалізму. У філософії.
Список літератури курсової "Класова теорія походження права" - більше 20 джерел. ГОББС (HOBBES) Томас - англ. филосеф-матеріаліст. Етика у Г. виступає зв'язуючою ланкою між філософією і соціально-політичних вченням. Г. розвинув поле женпиг? Бекона про "природжений егоїзм", підкреслюючи неизмгнность "природи людини", і користі як визначальному моральному принципі. Взаємне обмеження егоїзму людей на основі природного закону сама охранездияг № виникаюча на договірних початках держава кладуть кінець "війні всіх проти всіх" і до-моральному стану людства. Громадянські обов'язки співпадають за змістом з моральним боргом; джерело моралі - право, а її критерієм виступає закон. Г. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРОГРАМА - основне поняття концепції науки Лакатоса. Під Н. розуміється серія сменяющих один одного теорій, що об'єднуються певною сукупністю базисних ідей і принципів. Будь-яка наукова теорія повинна оцінюватися разом з своїми допоміжними гіпотезами, початковими умовами і, головне, в ряду з попередніми їй теоріями. Згідно Лакатосу, Н. є основною одиницею розвитку наукового знання. Вона складається з ядра програми (сукупність онтологічних, концептуальних і методологічних допущень, що зберігається без змін у всіх теоріях програми), захисного пояса (сукупність допоміжних гіпотез, що оберігають ядро від.

ФЕНОМЕНАЛІЗМ - субьективно-идеалистич. вчення, згідно з до-ромом пізнання має справу не з об'єктами матеріального світу, існуючими незалежно від свідомості, а лише з сукупністю елементарних почуттєвих компонентів (відчуттів, "почуттів. даних", сенсибилий і т. п.). Вважаючи, що весь зміст пізнання може бути редуцировано до почуттів. сприйняттям, Ф. визнає їх єдності. реальністю, доступною людині. Існування матеріальних об'єктів прирівнюється в Ф. до їх наблюдаемости в досвіді індивідуального суб'єкта (положення Берклі: "існувати значить бути що сприймається"), тлумачиться як продукт уяви.
Посилання в тексті роботи "Класова теорія походження права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІСІМКОВИЙ ШЛЯХ - (санскр. astangikamarga) доктрина буддизму, що становить зміст четвертою з чотирьох благородних істин. Вісімковий шлях - це правильні погляди, правильні наміри, правильна мова, правильні дії, правильний образ життя, правильні зусилля, правильне усвідомлення і правильне зосередження. Т. о., вісімковий шлях включає три основні складові: "культуру поведінки" (правильні думка, слово, дія), "культуру медитації" (правильні усвідомлення і концентрація) і "культуру мудрості" (правильні погляди). "Культура поведінки" - це п'ять (або десять) основних заповідей (панчашила):. Корсаков Сергій Сергійович - (22.01.1854 - 1.03.1900) - російський психіатр, один з фундаторів експериментальної психологічної лабораторії в Москві в 1886 р. Біографія. Закінчив в 1875 р. Московський університет. У 1887 р. захистив докторську дисертацію про алкогольний параліч. З 1888 р. читав курс психіатрії і вів практикум на медичному факультеті Московського університету, з 1892 р. помістився там професора. Організатор Наукового суспільства невропатологів і психіатрів (1891). Один з фундаторів "Журналу невропатології і психіатрії", який почав виходити з 1901 р. Дослідження. Засновувався на ідеях І.М.Сеченова. Трактував. БРОДИ - ТРЕНДЕЛЕНБУРГА ПРОБА - (у вітчизняній літературі - Броди - Троянова - Тренделенбурга проба, по іменах хірургів - В. С. Brodie, вітчизняного А. А. Троянова, 1849-1916, і німецького F. Trendelenburg, 1844-1924) - метод оцінки стану клапанного апарату поверхневих посагів при варикозній хворобі: пацієнт в положенні лежачи на спині підіймає ногу, після випорожнення поверхневих посагів місце впадіння великої подкожной вени стегна в стегнову притискують пальцем або накладають джгут на верхню третину стегна. Хворого просять встати, і через 60 секунд сдавление припиняють. Швидке, протягом декількох секунд, заповнення.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ - Процес, який звичайно описується як "пояснення речі значущим образом" або словами, що дає такий ефект. Хоч це визначення і не є неправильним, воно не розкриває важливу і складну импликацию: сама дія інтерпретації має на увазі існування у інтерпретатора концептуальної схеми або моделі, яка дозволяє вважати те, що спостерігається і інтерпретується логічно відповідним фактам і поясненням, що виводяться з цієї моделі. Отже, є два класи моделей вживання. (а) Наукова інтерпретація, в якій модель є теоретичною і пояснення являє собою характеристику дійсності. Таким чином, чи. Ехолалія - (від греч. echo "луна, відгомін" і lalia "мова") - "компульсивное і, очевидно, безглузде повторення слова або фрази, щойно вимовлених іншою людиною" (Ребер). Часто це симптом захворювання. Литвинов повільно взяв цю руку і слабо потис її. "Будемте друзями", - шепнула Ірина. "Друзями", - задумливо повторив Літвінов. "Так, друзями... Будемте запросто, неначе ніколи нічого не трапилося..." "Неначе нічого не трапилося..." - повторив знову Літвінов (І. Тургенев, Дим). Віра Сергіївна поклала обидві свої руки на плечі. МЕТАФОРА - стежок, вживання слів і виразів в переносному розумінні, виходячи з схожості, аналогії; зближення в мові двох предметів по схожості або констрасту. Напр., "зуби білі як цукор", "іноземець Василь Федора". У метафоричному значенні можуть вживатися як імена предметів, так і позначення з ознак (дієслова, прилагательні, прислівники), напр., "гостра бритва"? "гостре слово" або (в класі імен): "дубина? "наш директор - дубина". Окремо виділяють гіперболічні "наш швейцар - справжній Геркулес". М. властиві поетичній мові: "Метелиця як. АЛЬБЕРС-ШЕНБЕРГА СИНДРОМ - (описаний німецьким хірургом і рентгенологом H. E. Albers-Schonberg, 1865-1921; синоніми - мармурова хвороба, доброякісний остеопетроз, остеопетроз дорослих, генерализованний остеосклероз) - спадкове захворювання, що характеризується збільшенням густини кісток і аномаліями формування скелета. Маніфестує в юнацькому або молодому віці, може виявлятися патологічними переломами, болями в кістках, остеомиелитом нижньої щелепи. Гиперостоз кісток черепа може викликати параліч II, III, VII пар черепно-мозкових нервів і приводити до атрофії зорового нерва, параліча зовнішніх м'язів ока і лицьового.