Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї"

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика злочину ... 5
Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину ... 8
2.1. Об'єкт злочину ... 8
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 13
2.3. Суб'єкт злочину ... 22
2.4. Суб'єктивна сторона злочину ... 24
2.5. Відмежування складу злочину від суміжних ... 27
Висновки ... 31
Задача 1. Самойленко, раніше засуджений за крадіжки індивідуального майна громадян (судимості не зняті і не погашені), прийшов до гуртожитку, де мешкала його знайома Петрашевська ... 34
Задача 2. Заставенко І., працюючи бухгалтером малого приватного підприємства "Легіон", за вказівкою директора підприємства Заїки В. протягом 2000 року шляхом перекручення бухгалтерського обліку та звітності знижував розмір отриманого прибутку ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї""

Курсова робота "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." і призначений виключно для пошукових систем.

ФОРМАЛЬНА ЕТИКА - розділ (аспект) етики, в якому досліджуються морально-правові (або просто моральні) форми поведінки (абстраговані від його етично-правового змісту) з метою знаходження формальних критеріїв правильності поведінки. (Термін "право" використовується в даній статті в значенні "природне право", яке, на відміну від "позитивного права", не проводить принципової відмінності між правом і мораллю, тобто розглядає мораль і право як єдину систему.) Ф. е. - важливий розділ етики, т. до. формально-етична правильність поведінки є необхідною, хоч і недостатнім, умовою успіху в уникненні зла і в. Буття і небуття. Багатоваріантність індійської онтології - Відповідь на питання, що є Початок, не міг бути вичерпним без соотнесенности Початку з похідним з нього "битийствующим". Що являє собою навколишній світ, яке його походження, що можна в ньому змінити, поліпшити, яка в цьому роль людини - ось ті питання, якими задавалися всі філософи незалежно від того, де і коли вони жили. Індійська філософська традиція відрізняється багатоваріантність відповідей на онтологічні питання. Тут склалися три варіанти основних підходів - філософський монізм, дуалізм і плюралізм. Почнемо з останнього у варіанті, представленому системою вайшешика, однією з. Хайдеггер ( HEIDEGGER) Мартін - (1889-1976) Найбільший німецький мислитель XX сторіччя, один з найбільш впливових ідеологів постмодернистского свідомості (див.: Постмодернізм), надав величезний вплив на сучасну західну естетику і філософію мистецтва. Вивчав філософію в університеті Фрейбурга, професор Марбургського (1922-1928), Фрейбургського (1929-1933) університетів, з 1933 р. ректор того ж університету. З 1951 р. з перервами читав лекції і веди семінари в Фрейбургськом, Церінгенськом, Ле Торі (Франція) і інших університетах. З 1973 р. зайнятий підготовкою зборів своїх творів, які, за задумом автора, приблизно. ГУССЕРЛЬ Едмунд - (8 квітня 1859, Просніц27 квітня 1938, Фрейбург в Брейсгау) - німецький філософ, творець сучасної феноменології як особливого типу філософії і як філософського напряму. Вчився (з 1876 по 1887) математиці, фізиці, філософії в Лейпциге, Берліні, Віні і Галле. У 1882 захистив дисертацію по математиці "Нариси по теорії числення імовірностей" у К. Вейерштрасса і став його асистентом. Під впливом прослуханих в Віні лекцій Ф. Брентано захопився філософією і вирішив зробити її професійною справою свого життя. У 1886 Гуссерль за порадою Брентано відправився до його учня К. Штупфу в Галле.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕКОН Френсис - (22 січня 1561, Лондон - 9 квітня 1626, Хайгет) - англійський філософ, письменник і державний діяч, один з родоначальників філософії Нового часу. Народився в сім'ї високопоставленого сановника елизаветинского двора, лорда-охоронця великого королівського друку. Вчився в Трінітіколледже в Кембрідже (1573 - 76) і в юридичній корпорації Грейс-Инн (1579 - 82). У 1586 став старшиною цієї корпорації. Вів обширну судову практику і обирався в парламент. Високі державні посади почав займати при Якове I Стюарте. З 1618 - лорд-верховний канцлер і пер Англії. У 1621 снят з цього поста в зв'язку з. Шеллінг: Від філософії свободи до філософії прозріння - "Філософія свободи", розвинена Шеллінгом в роботі "Філософські дослідження про суть людської свободи" (1809) і більш пізні твори, служить продовженням і переусвідомити ідей його ранньої філософії. І не тільки ідей про свободу, але і поняття абсолюту. Якщо в ранніх творах абсолют був наближений до процесів пізнання, усвідомлення проблем світу і людини, то тепер "основою світового процесу" Шеллінг вважає волю. Не тільки і не стільки знання, скільки воля дозволяє пояснити зло і провину, в такій великій кількості що нагромадилися в світі. Зло нез'ясовне ні з розуму Бога, ні навіть з розумної волі -. Інтенциональная позиція Д. Деннета - Елімінатівізм був критично зустрівся не тільки тими філософами, які, будучи далекі від експериментальних досліджень і підходів сучасної науки, вважали дослідження свідомості чисто концептуальним, але і тими, хто володів сучасною науковою проблематикою і прагнув при цьому створити матеріалістичну теорію свідомості. До числа таких філософів-вчених відноситься Денієл Деннет, який зробив "свідомість" однієї з головних тим свого вчення, що інтенсивно розвивається. У противагу Черчленду він вважає, що до уваги повинні бути прийняті інтуїції НП, особливо важливі в аспекті межличностной комунікації.
У вступі курсової "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СПІЛКУВАННЯ - процес взаємозв'язку і взаємодії суспільств. суб'єктів (класів, груп, особистостей), в до-ром відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями і навиками, а також результатами діяльності; одна з необхідних і загальних умов формування і розвитку суспільства і особистості. Реальними посередниками всіх форм О. є не тільки результати духовної діяльності - ідеї, цінності, ідеали, почуття і настрої, але і матеріальні речі - знаряддя і кошти человеч. труда, об'єкти, що втілюють соціальні цінності і человеч, досвід. У процесі О. передається і засвоюється соціальний досвід.

ВИРОБНИЦТВО СУСПІЛЬНЕ - социальнофилософское поняття, вживане для позначення і характеристики процесу і способу (основи) людської життєдіяльності загалом. Слова "виробництво", "виробляти" використовуються при цьому в гранично широкому значенні і в різних семантичних оттенках, - є у вигляду не тільки "виготовляти, виробляти, виробляти", але і "здійснювати, народити, зробити". А визначення "суспільне" підкреслює, що мова йде про спільну діяльність людей, вступаючих в процесі виробництва в деякі відносини, що мають суспільний характер і значення. Поняття. НАРОДНА ДЕМОКРАТІЯ - форма политич. організації суспільства, що затвердилася в ряді країн Європи і Азії внаслідок народно-демократичних революцій 40-х рр. 20 в. Возникновеніє Н. д. пов'язано з другим етапом загальної кризи капіталізму, характером 2-й світової війни, з вирішальною роллю СРСР в звільненні від фашизму і окупації народів Європи і Азії. У переважній частині цих країн Н. д. виникла як революц. влада, керована робочим класом; в ході переростання нар. революції в соціалістичну Н. д. перетворилася в форму диктатури пролетаріату. У Болгарії, як пише Т. Жівков, влада ".. по. своєму класовому характеру.
Список літератури курсової "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." - більше 20 джерел. ПАРЕЙСОН (PAREYSON) Луїджі (1918-1991) - італійський філософ. Академік, член Міжнародного інституту філософії. Основні твори: "Філософія існування і Карл Ясперс" (1940), "Нариси по екзистенціалізму" (1943), "Екзістенция і особа" (1950), "Естетика. Теорія формування" (1954), "Система свободи" (1965), "Теорія мистецтва" (1965), "Проблеми естетики" (1965), "Бесіди про естетику" (1966), "Філософія свободи" (1989) і ін. Відштовхуючись від тієї, що полемізує з Гегелем ідеї Кьеркегора про те, що індивід ("Одиничний" (що оспорює і скидає систему; що протистоїть всім формам світобачення - пантеїзму і імманентізму, наприклад, - що проголошують поглинання. МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Емнльевнч - (1874 - 1940) - радянський режисер, теоретик театру. Творчий шлях М. відмічений постійним шуканням нових форм, коштів виразності театрального иск-ва. У 1905 - 07 рр. спочатку спільно зі своїм вчителем Станіславським, а потім самостійно зробив досвід створення умовно-узагальнених форм символистского театру. З 1908 р. висунув і реалізовував обширну програму "традиционализма" - відтворення методом стилізації вигляду старовинних видовищ. Осн. його теоретичні постулати того часу викладені в книзі "Про театр" (1913). Різко противополагая свої пошуки буржуазній драмі і безкрилому.

Ернст Мах (1838-1916) - один з основоположників емпіріокритицизму, званого ще по його імені махізмом Він був крупним австрійським фізиком, що зробив багато відкриттів в своїй області. Мах став відомий як філософ після виступу з поряд робіт, в яких намагався вирішити виниклу кризу у фізиці за допомогою тлумачення початкових теоретичних понять класичної фізики. Мах виходить з того, що людське пізнання починається з відчуттів, які він називає елементами, і говорить, що ці елементи володіють нейтральним характером. Він пише: Отже, сприйняття, як і уявлення, воля, відчуття, одним словом -весь внутрішній і.
Посилання в тексті роботи "Кримінально-правова характеристика злочину "Виготовлення, ... підроблених грошей..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ - (від лати. on ginalis - первинний, первинний) - самобутність, неповторність естетичного об'єкта і суб'єкта, що виявляється в багатстві і своєрідності змісту і форми произв. иск-ва, в глибині і нестандартности естетичного сприйняття світу, в оцінці і критичній інтерпретації явищ иск-ва. Інтерес до проблеми худож. О. посилюється в період становлення буржуазного об-ва в зв'язку із зростанням соціальної диференціації і особистої відособленості людей. У естетиці Просвещенія О. виступає передусім як властивість худож. смаку, заснованого на доводах розуму і вивченні зразків иск-ва. У Канта - це. БРИДЖМЕН Перси Уїльяме - (21 квітня 1882 Кембрідж, США-20 серпня 1961, Рандолф, Нью-Хемпшир) - американський фізик і філософ науки, теоретик операционализма; лауреат Нобелівської премії по фізиці (1946). Закінчив Гарвардський університет (1904), з 1908 викладач в ньому, з 1919 - професор. У 1926 - 35 - професор математики і філософії природи в університеті Хиттінса, в 1950 - 54 - знову в Гарвардськом університеті. Член американської Академії мистецтв і наук, Американського філософського суспільства, а також інш. наукових суспільств. Бриджмен був експериментатором в області фізики і техніку високого тиску. Широку. ОСТВАЛЬД (OSTWALD) Вільгельм (1853-1932) - німий. хімік і філософ, лауреат Нобелівської премії по хімії (1909). Освіту здобув в Дерптськом ун-те (1872-75). З 1882 - проф. Ризького політехнікуму. У 1887 зайняв кафедру хімії в Лейпцигськ. ун-те. О. - один з найбільших реформаторів науки і натурфілософії 20 в. Значна переоцінка його наукової діяльності відбулася в кінці 70 - нач. 80-х рр., в рамках утвердівшейся в науці парадигми синергетики (самоорганізації). Роботи останнього періоду життя О. опубліковані частково і їх вивчення не закінчилося. О. фактично першим визначив культуру як явище, що вимагає для свого вивчення особливої науки.

БОЛЬЦАНО Бернард (1781-1848) - чеський філософ, теолог, математик, логік. Закінчив Університет Карлов в Празі (факультет філософії в 1800, факультет теології в 1805). Займав кафедру історії релігії Карлова Університету з 1805 по 1820, потім позбавлений права читання лекцій за "вільнодумність", після чого зміг працювати тільки над проблемами математики і логіки. Основні праці (у математиці і логіці): "Наукоученіє" (1837, огляд традиційних логічних учень з викладом основ логіки), "Парадокси нескінченного" (перше видання - 1851). У працях по логічних підставах математичного аналізу Б. першим підійшов до. ЄВГЕНІКА - (греч. eugenes - благородний, хорошого роду) - вчення про спадкове здоров'я людини і шляхах поліпшення його спадкових властивостей, про можливі методи активного впливу на еволюцію людства з метою подальшого вдосконалення його природи, про умови і закони успадкування обдарованості і таланту, про можливе обмеження передачі спадкових хвороб майбутнім поколінням. Термін Е. був уперше введений англійським психологом і антропологом Ф. Гальтоном в кінці 19 в., а основні положення Е. були сформульовані ним в 1904. Основна задача Е., по Гальтону, - це вивчення чинників, що впливають на поліпшення спадкових. ПЛИФОН, Плетон Георгій Геміст - (ок. 1355, Константінополь - 25 липня 1452, Містра) - візантійський философ-платоник, вчений і політичний діяч. Викладав філософію в Містре. Розробив проекти широких політичних реформ, покликаних вивести Грецію з кризи візантійської державності і повернути її до споконвічних, античних початків (в русявий. пер. див. "Мови про реформи". - "Візантійський літопис", 1953, т. 6). У 1438 - 39 Пліфон, беручи участь в роботі Феррарсько-флорентійського собору, зблизився з італійськими гуманістами, активно пропагував грецьку філософію (платонизм) і науку. Його вплив породив задум створення. ВІРА І РОЗУМ (В СЕРЕДНІ ВІКИ) - Поява схоластичної філософії пов'язана з роздвоєнням віри і розуму, внаслідок чого виникло питання про авторитет віри по відношенню до розуму, теології до філософії. Иоанн Худоба Еріугена (IX в.) наполягав, що між розумом, що шукає істину, і вірою в її "католицькому сповіданні" не може бути протиріч, бо істина одна і вона - від Бога. П.Абеляр (XII у.) відійшов від критерію церковности віри і заявив, що у разі неузгодження авторитетів питання про істину вирішує розум. Ансельм Кентерберійський (XI - XII в.) сприйняв від Августіна (VI в.) ідеал "віри, що шукає розуміння", що розкриває себе в розумі.