Кримінально-правова характеристика хуліганства

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика хуліганства ... 5
Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину ... 13
2.1. Об'єкт злочину ... 13
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 16
2.3. Суб'єкт злочину ... 21
2.4. Суб'єктивна сторона хулiганства ... 23
2.5. Кваліфіковані види хуліганства ... 26
2.6. Відмежування хуліганства від суміжних правопорушень ... 29
Висновки ... 37
Задача 1. Шорин, працюючи складником НВП "Електромаш", вирішив викрасти автомагнітолу ... 39
Задача 2. Вантажний літак Росії, який перевозив радіоактивні відходи, зазнав ушкоджень біля берегів Ялти ... 41
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Кримінально-правова характеристика хуліганства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кримінально-правова характеристика хуліганства"

Курсова робота "Кримінально-правова характеристика хуліганства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кримінально-правова характеристика хуліганства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кримінально-правова характеристика хуліганства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кримінально-правова характеристика хуліганства" і призначений виключно для пошукових систем.

Специфіка Російської культури і її роль в розвитку російської і світової культури - Питання про специфіку російської філософії став сьогодні, в епоху відродження раніше "забутої і проклятої" вітчизняної релігійно-ідеалістичної думки, одним з самих актуальних. Навколо нього ведуться гострі дискусії. Гострота їх не випадкова: проблема специфіки російської філософії йде своїм корінням в осмислення особливостей вітчизняної культури, російської національної самосвідомості і в дослідження взаємодії філософствування в Росії з філософськими ідеями, концепціями Заходу і Сходу. У першому і другому томах даного підручника вже освітлювалася проблема специфіки філософії Росії застосовно до. Локк Джон - (1632-1704) - англійський філософ, народився в сім'ї адвоката. Вивчав медицину, був домашнім лікарем графа Шефтсбері - видного суспільного діяча часів Реставрації. Разом з ним емігрував за межу (в 1683 р.), повернувшись в Англію лише після революції 1688-1689 рр. Життя Локка протікало в основному в епоху другої, славної Англійської революції і після неї. Він брав активну участь в політичній і ідеологічній боротьбі, що відбувалася як філософа, економіста, суспільного діяча, що прагнув в своїх творах обгрунтувати законність компромісу між двома пануючими класами англійського суспільства. Б.Рассел. ІДЕОЛОГІЯ - система концептуально оформлених представлень і ідей, яка виражає інтереси, світогляд і ідеали різних суб'єктів політики - класів, націй, суспільства, політичних партій, суспільних рухів - і виступає формою санкціонування або існуючого в суспільстві панування і влади (консервативні ідеології), або радикального їх перетворення (ідеології "лівих" і "правих" рухів). Ідеологія і форма суспільної свідомості - складова частина культури, духовного виробництва. Термін "ідеологія" ввів французький філософ Антуан Деспот де Траси ("Елементи ідеології". -. Еротичне - Поняття, вказуюче переживання і фантазії, пов'язані з сексуально-почуттєвою областю життя людини. Світове еротичне мистецтво утворить вельми значний сектор світової культури, ігнорування якого незмірно б оскопило і спростило наші уявлення про людину. Історичний досвід перетворення еротичної теми в мистецтві проливає світло на відносність "дозволеної" і "недозволеної" в поведінці людини, на рухливість критеріїв в розведенні його потреб на "істинні" і "неістинні". Присутнє у всіх культурах і цивілізаціях, Е. мистецтво демонструє почуттєву пластичність людини в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кримінально-правова характеристика хуліганства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОЙНБІ (TOYNBEE) Арнольд Джозеф (1889-1975) - англ. історик, філософ, дипломат і суспільств, діяч, що створив один з найбільш оригінальних варіантів концепції локальних цивілізацій. Якщо "ранній" Т. (10-і рр.) бачив в нац. гос-ве осн. одиницю усесвітньої історії, а "середній" (20-40-і рр.) шукав таку в локальних цивілізаціях, то "пізній" (50-70-і рр.) рухається від вивчення вищих релігій до всеосяжного, "екуменічного" бачення розвитку людства. Саме це відрізняє його від Шпенглера, що вважав, що існування людства - "пустий звук". Для Т. абсолютно неприйнятний натуралізм автора "Заходу Європи", його вивід про тотальну роз'єднаність і. НЕВІДЧУЖУВАНІ ПРАВА ОСОБИСТОСТІ - комплекс належних людині від народження прав і свобод, що визначає його правоздатність і міру особистої автономії по відношенню до дій інших осіб або суспільних інститутів. Н. п. л. в сучасній соціально-політичній думці є компонентом комплексу прав людини. У такій якості вони являють собою підмурівок як природного права, так і права взагалі. З правовий т. зр. Н. п. л. вважають екзистенциональную самоценность індивідів і не переносяться автоматично на співтовариства, в які так чи інакше включається індивід, не придушуються і не відчужуються ними. У сукупність Н. п. л. входять цивільні права і. Сократ - (469- 399 до н.е.) - древньогрецький філософ. Був сином каменотеса і повивальной бабки. Дістав різносторонню освіту. Брав активну участь в суспільного життя Афін. У 399 р. до н.е. йому було пред'явлене обвинувачення в тому, "що він не шанує богів, яких шанує місто, а вводить нові божества, і повинен в тому, що розбещує юнацтво". Він був засуджений до смерті і випив отруту - цикуту. Сократа характеризує різноманітна і інтенсивна філософська діяльність, що виражалася в основному у викладі своїх вчень в формі бесіди. Тому про погляди Сократа можна судити лише по трьох джерелах: Аристофану.
У вступі курсової "Кримінально-правова характеристика хуліганства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВИПРАВДАННЯ - один з видів обгрунтування наукового знання, що спирається на використання аксиологических аргументів, оцінного аналізу виникаючих питань і можливих відповідей на них. О. того або інакшого висловлювання свідчить про оцінне відношення людини до нього з точки зору мислимого в йому змісту. Строїтся О. за допомогою операторів нормативної модальності - "обов'язково", "заборонено", "дозволено" і т.п. і операторів аксиологической модальності - "добре", "погано", "рівноцінно", "байдуже" і т.п., тобто до доводів такого роду відносяться моральні і правові норми, оцінки, угоди, індивідуальні і групові інтереси.

ЖЕНЬ - (кит., букв. - гуманність, людяність, милосердя, доброта) - одна з основоположних категорій китайської філософії і традиційної духовної культури, що суміщає три головних смислових аспекту: 1) морально-психологічний - "[родинна] любов/жалість до людей" (ой жень), що стоїть в одному ряду з "боргом/справедливістю" (в), ритуальною "благопристойностью" (чи), "разумностью" (чжи), "мужністю" (юний); 2) соціально-етичний - сукупність всіх видів правильного відношення людини до іншої людини і суспільства; 3) етико-метафізичний -. ДУМКА - форма відображення в мисленні зв'язку між предметом (об'єктом) і його властивостями, що виражає або істину, або брехню. Видові відмінності С. залежать від об'єму і змісту предметів, що відображаються і від характеру зв'язку предметів і властивостей. Відповідно до традиційних логічних уявлень структура простого атрибутивного С. включає в себе наступні базові компоненти: два терміни і зв'язка. Один з термінів означає поняття об'єкта С. і називається суб'єктом (лати. subjectum), іншої - означає властивість або групу властивостей, що приписуються даному об'єкту, і називається предикатом (лати.
Список літератури курсової "Кримінально-правова характеристика хуліганства" - більше 20 джерел. ЛАКТАНЦИЙ Луций Цецилій Фірміан - латинський християнський апологет. Про його життя відомо в основному з творів Ієроніма. Лактанций дістав хорошу освіту, був учнем Арнобія. Ок. 300 зайняв кафедру риторики в Нікомедії, де Діоклетіан в той час розташував столицю імперії; в цей же час звернувся в християнство. Однак ок. 305, через гоніння на християн, він покинув свій пост і відправився на Захід. Приблизно з 308 по 317 перебував вихователем у старшого сина Костянтина, Кріспа. Крім римських класиків (передусім Цицерона, а також Лукреция, Варрона, що високо ціниться ним Сенеки) до джерел Лактанция потрібно віднести його. ФОРМАЛІЗМ - (лати. forma-зовнішній вигляд, зовнішній контур) - 1. Моральний - різновид морального догматизму, що виявляється в способі виконання етичних вимог: в чисто зовнішньому проходженні заповідям і нормам, в формальному виконанні обов'язку, коли людина не задумується над соціальним значенням своїх вчинків, не усвідомлює дійсного значення своєї етичної діяльності або не здатна вмотивувати її з т. зр. потреб об-ва і людини. При цьому скрупульозне виконання суворо зафіксованих етичних правил нерідко супроводиться порушенням найважливіших загальних принципів моралі -гуманізму, справедливості, поваги до.

НЬЯЯ - (санскр., букв.- правило, міркування, входження в предмет, аналитич. дослідження, логіка), одна з ортодоксальних систем інш.. філософії (див. Астіка); не відкидає авторитет Веди, але своє вчення будує на незалежних основах. У мн. відносинах Н. близька еайшешике, і нерідко вони розглядаються разом як єдина система. Основи Н. закладені "Ньяясутрой" Готами, видимо, в нач. н. е. Ідеї Н. розвивалися в "Ньяябхашье" Ватсьяяни, в соч. Уддьйотакари, Вачаспаті, Удаяни, Джаянти і інш. Н. прагнула до критич. тлумаченню традиц. для Др. Індії метафизич. проблем. Виходячи із звільнення (мокша).
Посилання в тексті роботи "Кримінально-правова характеристика хуліганства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НОВИКОВ Петро Сергійович - (28 серпня-1901, Москва - 9 січня 1975, там же) - російський математик і логік. У 1925 закінчив фізико-математичний факультет Московського університету, в 1929 аспірантуру під керівництвом Н. Н. Лузіна. З 1934 співробітник відділу теорії функцій Математичного інституту ім. В. А. Стеклова АН СРСР, в 1957 - 73 завідує відділом математичної логіки. Доктор фізико-математичних наук (1935), академік АН СРСР (1960). Вів активну і різносторонню педагогічну роботу В 1944 - 70 завідуючий кафедрою математичного аналізу Московського педагогічного інституту ім. В. І. Леніна. Для наукової творчості. СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ - ідейна течія в бурж. суспільствознавстві кон. 19 - нач. 20 вв., до-рому властиве зведення закономірностей розвитку человеч. суспільства до закономірностей биологич. еволюції і висунення принципів природного відбору, боротьби за існування і виживання найбільш приспособнленних як визначальні чинники суспільств. життя. Найбільш раннім попередником С. д. з'явився Т. Мальтус, а непосредств. його фундатором - Г. Спеннсер. С. д. надзвичайно різнорідний. Серед його предстанвителей прихильники соціальної нерівності (амер. соціолог У.Самнер) і його противники (итал. соціологи М. Ваккаро, Е. Феррі); бурж. МАНХЕЙМ Карл - (27.3.1893, Будапешт, 9.1.1947, Лондон), ньому. соціолог. У 1933 емігрував В Великобританію. M.питался створити последоват. концепцію, що пояснює специфіку відображення соціальної дійсності. Він запозичав у К. Маркса положення про залежність суспільств. свідомості від суспільств. буття, ідеології від економич. відносин, однак вульгаризував їх. М. вважав, що погляди різних соціальних груп продиктовані лише їх безпосередніми інтересами. Відкидаючи к. об'єктивний критерій істинності в пізнанні суспільних явищ, М. прийшов до позиції историч. релятивізму. Називаючи свою т. зр.

ЧЕСНІСТЬ - моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності. Включає правдивість, принциповість, вірність прийнятим зобов'язанням, суб'єктивну переконаність в правоті справи, що проводиться, щирість перед інш. і перед самим собою відносно тих мотивів, к-рими чоловік керується, визнання і дотримання прав інш. людей на те, що їм законно належить. Протівоположностью Ч. є обман, брехня, крадіжка, віроломство, лицемірство. Требованіє Ч. зумовлене необхідністю спільної діяльності людей в процесі соціальної практики, взаємної координації їх дій і потребами повсякденного гуртожитку. Однак в. ФІКСАЦІЯ - міцний і систематичний зв'язок суб'єкта з певними особами або образами, відтворюючий один і той же спосіб задоволення бажань, структурно організований за зразком однієї з стадій такого задоволення, друк дитячого досвіду, збереження прихильності до певних стратегій досягнення цілей, перевага певних типів об'єкта і архаїчних відносин. Ф. може бути актуальною, явною, а може залишатися відносно прихованої, але переважаючою тенденцією, що допускає для суб'єкта можливість регресії. Направлений розвиток лібідо, спосіб включення в несвідоме деяких незмінних содержаний (життєві обставини, образи. АГНОСТИЦИЗМ - (від греч. - недоступний пізнанню) - одна з вічних тенденцій світоглядного характеру, а також філософське вчення, зв'язані з сумнівом в можливості людини істинно пізнавати мир. Для позначення цієї позиції англійський дослідник Т. Гекслі ввів в 1869 р. термін "агностицизм". Існують два різновиди А.: одна з них пов'язана із затвердженням про непізнаваність надчутливих аспектів буття (об'єктивних законів природи, всюдисущого духа, сутностей речей), друга - з поширенням цього затвердження також на феноменальні аспекти реальності: об'єктивні явища приховані від нас пеленою майи, кажимости. ТАЛМУД - (від інш.. ламейд - вивчення) - зведення релит, трактатів, що закріпили идеологич., культові і религ.-правові представлення іудаїзму феод. періоду. Письмове оформлення Т. тривало 3 віки (3 - 5 вв.); як усна традиція виник значно раніше (за 2 - 1 вв. до н. е.). У Т. відбився комплекс есхатоло-гич. ідей (уявлення про кінець світу, віра в страшний суд, воскресіння з мертвих і загробну подяку), невідомих раніше ре-ліг. свідомості євреї. У ньому розроблена громіздка система іуд. обрядовість, що складається з 248 наказів і 365 заборон. У умовах життя в т. н. діаспорі культові розпорядження Т.