Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження кримінально-правових заходів по припиненню діяльності злочинних організацій ... 5
1.1. Поняття "злочинна організація" як форма співучасті ... 5
1.2. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень і основних напрямків їхньої діяльності ... 7
1.3. Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації ... 16
Розділ 2. Спеціальні державні органи по боротьбі з організованою злочинністю, їх компетенція ... 25
2.1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України ... 25
2.2. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України ... 26
2.4. Повноваження спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ... 28
2.5. Заходи щодо забезпечення боротьби з організованою злочинністю ... 30
Розділ 3. Правові засади діяльності спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України ... 32
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій"

Курсова робота "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" і призначений виключно для пошукових систем.

ІННОВАЦІЯ І ПОВТОРЕННЯ. МІЖ ЕСТЕТИКОЮ МОДЕРНА І ПОСТМОДЕРНА - стаття Еко (Innovation et r?р?tition: entre esth?tique moderne et postmoderne // Reseaux, n. 68 CNET - 1994 pour la version fran?aise). У стислій формі в ній представлений майже весь тематичний репертуар досліджень Еко протягом 30 років: це проблеми поетики "відкритого твору", роль читача, різні типи читацької аудиторії, теорія "можливих світів" застосовно до аналізу фабульних очікувань читача, відмінності між авангардистський і постмодернистской естетикою, проблеми маси медиа і масової культури, поняття "текстової компетенції", в основі якої лежить "енциклопедія" читача, аналіз "серійного" мистецтва. ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ - загальна назва для ряду підходів в соціально-гуманітарному і філософському пізнанні останньої третини 20 в. Подібно структурализму - явище міждисциплінарне і міжнародне. Знайшов своє вираження в літературознавстві, філософії, соціології, історії, мистецтвознавстві. Поширений га. про. у Франції і США, в Німеччині іноді носить назву "неоструктурализм". Сам інтерес до такого називання або позначення (структурализм або постструктурализм) йде не зсередини, а ззовні, це зовнішні ярлики явищ, а не самохарактеристики. При цьому відношення постструкгурализма до. Дерева - Жителі лісів, слов'яни шанували рослини, зокрема дерева, як надприродних істот і віддавали повинне їх цілющим властивостям, використовуючи ці властивості в своєму житті. З лечебников і травников, якщо правильно перевести їх з древньої мови, можна черпнути багато відомостей, які будуть корисні і сучасній людині, нащадку древніх слов'ян. Дуб - це могутнє дерево, символ величезної життєвої сили, довголіття. Слов'яни вважали його священними. Дуб завжди був таким, що віддає свою силу і могутність людині. При прямому контакті з ним людина отримує максимально можливу кількість життєвої. Абстрактне мистецтво - (безпредметне, нефигуративное) Один з головних і найбільш радикальних напрямів в авангардній (див.: Авангард) живопису XX в., що відмовилося від зображення форм дійсності, що візуально сприймається, точніше - від миметического принципу в зображальному мистецтві; від изоморфизма і орієнтоване виключно на виразні, асоціативні, синестезические (див.: Синестезія) властивості кольору, неизоморфних форм, абстрактних колірно-форм і їх незліченних поєднань. Перші абстрактні твори були створені в 1910 р. В. Кандінським і в 1912 р. Ф.Купкой. Естетичне кредо А.і. виклав Кандінський в книзі "Про духовне в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЦІОНАЛЬНО - ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ - революція, що зростає з нац. руху і направлена на знищення иностр. панування і завоювання нац. незалежність, ліквідацію нац. гньоту і експлуатації, реалізацію нацією її права на самовизначення, на створення нац. гос-ва. У нац. рухах докапиталистич. епохи народності і нац. групи боролися проти иноземного ярма, відстоювали своє існування. Епоха капіталізму викликала до життя масові, общенар. нац. руху і Н. р. Формування і консолідація націй, підйом нац. самосвідомість веде до різкого загострення протиріч між иностр. поневолювачами і пригнобленими народами, залучають до боротьби проти чужоземного. ФРОММ Еріх (1900-1980) - німий.-амер. соціальний філософ, філос. антрополог і культуролог, один з реформаторів психоаналізу. У 1922 отримав ступінь докт. філософії до Гейдельберг. ун-те. У 1929-32 - співробітник Ін-та соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне. У 1933 емігрував в США; викладав в Колумбійському і Йельськом ун-тах. У 1951-67 очолював Ін-т психоаналізу при Нац. ун-те в Мехіко. У 1974 переселився до Швейцарії. Вніс великий внесок до розвитку філософії, психології, антропології, історії і соціології релігії, культурології. На відміну від традіц. культурології, к-рая спирається на філософію історії і розглядає. ГЕДОНИЗМ - (від греч. - задоволення) - тип етичних вчень, а також система етичних переконань, згідно яким всі моральні визначення (зміст понять добра і зла і інш.) виводяться із задоволення (позитивні) і страждання (негативні). У вченнях представників киренской школи гедонизм складається як різновид світогляду, що відстоює пріоритет потреб індивіда перед соціальними встановленнями як умовністю, що обмежують його свободу, переважними його самобутність. Саме у киренаиков виявляється подвійність гедонизма як практичного вчення: з одного боку, в тій мірі, в яку гедонизм затверджував самоценность.
У вступі курсової "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Детурнемент - Деконструктивистский метод (див.: Деконструкция) культурного виробництва (арт-діяльність), розробленого і ультрарадикальной, що використовувався групою "Си-туационістський Інтернаціонал" (Internationale Situationiste, 1957 - 1973, Франція - Північна Європа). Історично і теоретично ситуационисти були спадкоємцями традицій артистичного і політичного радикалізму, що досяг апогею в дадаизме і сюрреалізмі (і особливо відчутного в маніфестах Андре Бретона). Роздуму над проблемою ідентифікації мистецтва як особливому роді людської діяльності виявили його цільову близькість до.

ПРИНЦИП БАГАТОЗНАЧНОСТІ - положення, відповідно до якого всяке висловлювання має один (і тільки одне) з трьох або більше за истинностних значень. П. м. лежить в основі багатозначної логіки і протиставляється лежачому в підмурівку класичної логіки двузначности принципу. Згідно з останнім, всяке висловлювання є або істинним, або помилковим, тобто приймає одне з двох можливих истинностних значень - "істинно" і "помилково". П. м. говорить, що висловлювання має одне з п значень істинності, де і більше двох і може бути як кінцевим, так і нескінченним. Першими логічними системами, що спираються на П. м., були трехзначная логіка Я. СВЕРХОРГАНИЧЕСКОЕ - одне з понять, що використовувалися в історії соціальної думки для пояснення специфич. характеру социокультурньгх феноменів, тобто якості, що відрізняє їх від природних явищ. Інтерпретація феноменів об-ва і культури як "сверхорганических" передбачає їх несводимость до феноменів єств. порядку (физич., химич., биол.) і вимагає пояснення соціальних і культурних фактів через інші соціальні і культурні факти. Таке одне з правил социол. методу, встановленого Дюркгеймом. Найбільш розроблені версії концепції "З." були створені Спенсером і Кребером. Термін "З." уперше ввів Спенсер.
Список літератури курсової "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" - більше 20 джерел. ФЛОРОВСКИЙ Георгій Васильович - [28 серпня (9 вересня) 1893, Елізаветград - 11 серпня 1979, Прінстон, США] - російський православний богослов, філософ, історик культури. Народився в сім'ї, що дала ряд священослужитель і професорів. Довго коливався, вибираючи між духовною академією і університетом. Закінчив в 1916 історико-філологічний факультет Новороссийського університету. Вивчав також природні науки, опублікував роботу по експериментальній фізіології. Був залишений для підготовки до професорського звання. З 1919 приват-доцент по кафедрі філософії і психології. У 1920 емігрував в Болгарію. У 1922 переїхав в Прагу. Після захисту. КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНА - система історично чого склався політичних традицій, переконань, цінностей, ідей і установок практичної політичної поведінки, що забезпечує відтворювання політичного життя суспільства на основі спадкоємності. У політичній науці цей термін з'явився досить пізно, в 1950-е рр., завдяки роботам амер. політологів Г. Алмонда і С. Верби. К.п. виконує в суспільстві цілий ряд важливих функцій: когнитивную (політичні знання), емоційну (політичні почуття), оцінну (політичні цінності і ідеали як основа політичних оцінок), регулятивную, коммуникативную, захисну, интегративную. При порівнянні політичних.

Богатирі - Крім богів, шанували древні слов'яни богатирів, людей, обдарованих великою силою. Їх вважали напівбогами. Серед них були волоти - велетні непомірної величини і сили, що володіли задарма невразливості, Полкан - получеловек-полуконь, який охороняв сонячних коней Свентовіда, Слов'ян - князь слов'ян, що відрізнявся незвичайною хоробрістю. На ріці Волхов він заснував місто Славянськ, яке було зруйнований варягами. Пізніше він був знов відбудований, але вже під ім'ям Детінец. Після ж руйнування Детінца спорудять був на його місці Новгород. Напівбогами вважали і великого мудреця і чарівника Волхва.
Посилання в тексті роботи "Кримінально-правові заходи по припиненню діяльності злочинних організацій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУГАЇВ Микола Васильович - (14(26).О9. 1837, Душет Тіфлісської губ. - 29.05(10.06). 1903, Москва) - математик і філософ, проф. математики, декан фізико-математичного ф-та Московського ун-та, батько А. Белого. Як математик Б. відомий вченням про "преривних функції" (аритмология), що має значення і для філософії. Математику він розділяє на теорію безперервних і теорію преривних функцій (математичний аналіз і аритмологию). Преривность, на його думку, виявляється там, де з'являється самостійна індивідуальність, виникає питання про доцільність, де з'являється естетична і етична задачі. Аритмологический підхід, писав. ЧИРНХАУЗ Еренфрід Вальтер фон - (10 квітня 1651, Кизлінгсвальд поблизу Герліца - 11 жовтня 1708, Дрезден) - німецький філософ, просвітник, вчений, винахідник технології виготовлення саксонської порцеляни. Член ряду зарубіжних академій, співробітник міжнародного наукового журналу "Acta eruditorum", був особисто знаком і активно переписувався з найбільшими європейськими вченими і філософами, в т. ч. з Лейбніцем і Спінозой. У листах до останнього піддав критиці "геометричний метод" його "Етики", показав необгрунтованість дедуктивного виведення різноманіття властивостей тілесного світу з. ЗВ'ЯЗОК - відносини між об'єктами, що виявляються в тому, що стану або властивості будь-якої з них міняються при зміні стану і властивостей інших. Наявність будь-якого зв'язку накладає обмеження на можливі зміни об'єкта і протиставляється поняттям незалежності і свободи. Відсутність зв'язку між об'єктами означає їх взаємну незалежність. Характер і різноманітність зв'язків, існуючих між компонентами системи, визначає міру складності даної системи. При цьому властивості системи не володіють властивістю дистрибутивности по відношенню до властивостей вхідних в неї складових, що вимагає специфічного.

ЗВИЧАЙ - вигляд суспільної дисципліни; історично що склався і поширена в об-ве або колективі форма дій, що повторюються в певних обставинах. Соціальне життя при всій її різноманітності і складності характеризується частою повторюваністю схожих ситуацій, к-рі вимагають від людей однотипних вчинків. Загальноприйняті прийоми і способи труда, що повторюються в рамках одного об-ва форми суспільно-політичної діяльності, шлюбно-сімейного життя, взаємовідносин людей в побуті, релігійні ритуали і т. п. - все це і складає О. в самому широкому значенні слова. За допомогою їх відбувається передача форм масової. ПОЯСНЕННЯ, - функція науч. пізнання, розкриття суті об'єкта, що вивчається; здійснюється за допомогою збагнення закону, до-рому підкоряється даний об'єкт, або шляхом встановлення тих зв'язків і відносин, к-рі визначають його істот. риси. О. передбачає опис об'єкта (належного поясненню) і аналіз останнього в контексті його зв'язків, відносин і залежності. У структурі О. як познават. процедури розрізнюють слід. елементи: початкове знання про об'єкт; знання, що використовується як умова і засіб познават. дії, пов'язані із застосуванням знання, основ О., до об'єкта, що пояснюється. Найбільш розвинена. КЛОНУВАННЯ - процес створення генетично ідентичних копій живих організмів (або їх фрагментів - молекул, кліток, тканин, органів і т. д.). Термін "клон" відбувається від грецького слова klon, що означає - гілочка, втеча, живець. З] процесом створення клонов в цьому значенні майже кожний знаком по вегетативному розмноженню рослин живцями, бруньками або бульбами в сільському господарстві. Однак, на відміну від рослинних, клітки тварин, диференціюючись в процесі онтогенеза, позбавляються так званої тоте-потентности (т. з. здібності до утворення будь-яких типів кліток даного організму), що і був. МОРЕНЕ Якоб (Джекоб) Леві - (20.5.1892, Бухарест -14.5.1974, Бікон, Нью-Йорк, США), психіатр, соціальний психолог, фундатор социометрии. М. виходив з того, що крім макроструктури суспільства, що вивчається соціологією, існує внутр. неформальна мікроструктура, що утворюється переплетенням індивідуальних влечений, тяжіння і отталкиваний. Спираючись на психоаналіз і гештальтпсихологию, М. вважав, що психич. здоров'я людини зумовлене його положенням в малій групі, в системі межиндивидуальних влечений, симпатій і антипатій. Процедури социометрии (социометрич. тест і інш.) дозволяють виявляти невидимі емоційні зв'язки між.