Кримінально-правові підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальнотеоретичні засади звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з зв'язку з дійовими каяттями ... 5
1.1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності ... 5
1.2. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності ... 7
1.3. Види звільнення від кримінальної відповідальності ... 11
Розділ 2. Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовими каяттями ... 15
2.1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям ... 15
2.2. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям як різновиду звільнення від кримінальної відповідальності ... 19
2.3. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям ... 26
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Кримінально-правові підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кримінально-правові підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям"

Курсова робота "Кримінально-правові підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" і призначений виключно для пошукових систем.

ХОЛ (HALL) Стюарт - (р. в 1932) - представник постнеклассической мислительной традиції, британський теоретик в області "культурних досліджень" (див.). Директор Центра Культурних досліджень в Бірмінгемськом університеті (1964 - 1979); нині професор соціології в Відкритому Університеті. Основні твори: "Культурні дослідження": дві парадигми" (1980), "Культурні дослідження і Центр: деякі проблематики і проблеми" (1980), "Кодування/декодування" (1980), "Проблема ідеології: марксизм без гарантій" (1983), "Об постмодернизме і артикуляції" (1986), "Критичні діалоги в культурних дослідженнях" (1996), "Репрезентація. НАРРАТИВ - (лати. narrare - язикової акт, тобто вербальное виклад - на відміну від уявлення) - поняття філософії постмодерна, фіксуюче процессуальность самоосуществления як спосіб буття оповідного (або, по Р.Барту, що "повідомляє") тексту. Найважливішою атрибутивною характеристикою Н. є його самодостаточность і самоценность: як відмічає Р.Барт, процессуальность оповідання розвертається "ради самої розповіді, а не ради прямого впливу на дійсність, тобто, зрештою, поза якою-небудь функцією, крім символічної діяльності як такої". Класичною сферою виникнення і функціонування Н. виступає історія як. НОВЕ КОНФУЦИАНСТВО - [синь жуцзя; синонимичні терміни - сучасне нове конфуцианство (сяньдай синьжуцзя, дандай синьжуцзя); сучасне конфуцианство (сяньдай жуцзя, дандай жуцзя); постконфуцианство (хоужуцзя)] - філософський напрям в китайській думці, що зародився в 1920-е рр. Передумовою його формування стали спроби китайських мислителів 19 в. знайти можливість адаптації конфуцианской культури до виклику з боку науково-раціоналістичної культури Заходу. До попередників нового конфуцианства можна віднести політика Чжан Чжідуна (1837 - 1909) з його теорією збереження "китайського вчення як основа з обранням. Дійсність - У категоріях розуму поняття Дійсність пов'язане з поняттями можливості і необхідності, займаючи середину між ними. Передусім повинне в самому понятті дійсності розрізнювати двояке значення: дійсність фактів свідомості, як таких, і дійсність їх предмета або об'єктивного змісту. Все, що відбувається в чиїй-небудь свідомості, тим самим дійсне як таке, тобто як стан цієї свідомості, безвідносно до чого-небудь поза ним. У цьому чисто-психологічному значенні поняття Дійсність не допускає ніяких мір і не викликає ніякого питання: факт існування даного стану в свідомості свідчить про саме собі.
Кожна вагома структурна частина курсової "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОБГРУНТУВАННЯ ИНТУИТИВИЗМА. Пропедевтическая теорія знання - одне з найважливіших произв. Н. О. Лосського. Уперше, під заголовком "Обгрунтування містичного емпіризму", було опубліковано в журн. "Питання філософії і психології" (1904, № 2-5; 1905, №21). 1-е книжкове видання з новим і остаточним варіантом заголовка "О.і." вийшло в 1906 р. (Спб.; 2-е изд. - Спб., 1908; 3-е изд. - Берлін, 1924). Цей труд по праву можна вважати маніфестом русявий. интуитивизма, в ньому Лосський виступив з широким викладом своєї гносеологічної доктрини, під прямим впливом до-ой формувалися погляди інш. русявий. интуитивистов. Книга складається з 2 ч. У 1-й міститься докладний. "АНТИ-ДЮРИНГ" - назва, під якою вийшло російське видання твору Ф. Енгельса "Переворот в науці, зроблений паном Євгеном Дюрінгом" ("Herrn Eugen Duehrings Umwaelzung der Wissenschaft". Lpz., 1878). Спочатку публікувалася у вигляді серії статей в німецькій соціал-демократичній газеті "Vorwaerts" з січня 1877 по липень 1878. Книга написана в формі критичного аналізу переконань німецького філософа Дюрінга, що набули деякого поширення в рядах німецької соціал-демократії, з метою показати неспроможність його претензій на ніби довершений ним переворот в філософії і науці і. ІНТУЇЦІЯ - (від лати. intuitio - пильний, уважний вдивлявся, споглядання) - здібність до прямого розсуду істини, збагнення її без всякого міркування і доказу. Для И. звичайно вважаються типовими несподіванка, неймовірність, безпосередня очевидність і неусвідомленість шляху, ведучого до її результату. З "безпосереднім схоплюванням", раптовим осяянням і прозрінням багато неясного і спірного. Іноді навіть говориться, що І., безсумнівно, існує і грає помітну роль в пізнанні. Далеко не завжди процес наукової і тим більше художньої творчості і збагнення світу здійснюється в розгорненому, розчленованому на етапи.
У вступі курсової "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАРКОВ Андрій Андрійович - (22 вересня 1903, Санкт-Петербург - 11 жовтня 1979, Москва) - математик і логік, син математика акад. А. А. Маркова (1856 - 1922), фундатор російського конструктивного напряму. Закінчив фізико-математичний факультет Петроградського університету (1924) по фізичному відділенню. Почавши з робіт по хімії, квантовій механіці, теорії відносності, прикладному геофизике, а потім і по небесній механіці, Марков до 1935 був естественньим ходом досліджень підведений до математики, де потім працював практично у всіх основних її теоретичних областях. У 1935 йому без захисту дисертації був присуджений вчений.

"АБХИДХАРМАКОША", "Абхидхармакоша-шастра" - (санскр. Abhidhannakosa - sastra - "Енциклопедія Абхидхарми" або "Сума роз'яснень буддійської доктрини") - твір Васубандху. Включає основний текст в 600 віршованих шлок ("Абхидхармакоша-каріка") і прозаїчний коментар, на нього в 8000 рядків ("Абхидхармакоша-бхашья"). "Абхидхармакоша" відноситься до раннього періоду творчості Васубандху, коли він був ченцем в хинаянистической школі сарвастивада (що пізніше трансформувалася в школу вайбхашиков) і ще не перейшов на позиції школи саутрантиков. Його текст спирається на найважливіші. Дамб - (204-270) - основоположник неоплатонизма, течії, в основу якого лягла вимога погодити платонизм з аристотелизмом, принцип єдності духовного початку. Спочатку Дамб викладав усно і тільки в зрілому віці став записувати свої думки. Порфирій систематизував всі твори Дамба і розділив їх на шість груп по дев'ять творів в кожній групі, тому вони і отримали назву "Еннеади" (по-грецькому "еннеада" - дев'ятка). Згідно Дамбу, структура буття виступає в наступному вигляді: буття є ієрархією трьох субстанцій - Єдиного, Розуму і Душі. Єдиному належить вище місце. Поняття Єдиного головне.
Список літератури курсової "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" - більше 20 джерел. НАТОРП (NATORP) Пауль - (1854-1924) - ньому. філософ, представник марбургской школи неокантианства. Вивчав філософію в ун-тах Берліна, Бонна і Стасбурга. З 1881 до своєї кончини викладав філософію в Марбургськом ун-ті, проф. з 1892. Свій творчий шлях Н. почав з дослідження філософії Платона. Він вважав, що правильно зрозуміти платоновский ідеалізм можна лише через критичну філософію Канта. Згідно з інтерпретацією Н., основна думка Платона складається в тому, що "ідея" є не предметом, існуючим незалежно від мислення, а логічним законом, що виражає єдність в різноманітті і постійність в мінливості. Цей закон являє собою також. ГОРИЗОНТ - Термін-метафора, що характеризує одну з основних рис интенциональной життя свідомості. У самому широкому значенні горизонт символізує перцептуальную грань будь-якого предмета, що сприймається, що змінюється в залежності від рухливості свідомих интенций. Свідомість, направлена на предмет, має справу не тільки з його сиюминутной актуальністю, але і з повнотою потенційних властивостей, що представляють собою не пусті можливості, а цілий пленум змістовних симптомів і ознак. Така, по Гуссерлю, природа будь-якого переживання; в кожній фазі його свідомої фіксації і власного протікання його.

ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ - в психоаналитической теорії будь-які психічні процеси, що дозволяють свідомості досягнути компромісного розв'язання проблем, що не піддаються повному дозволу, і захистити його від негативних, травмуючих особистість переживань. Захисні механізми включаються здебільшого неусвідомлено, компроміс, що досягається звичайно містять приховання індивідом від себе внутрішніх спонук або почуттів, які загрожували б самоуважению або могли викликати тривогу. Ці механізми - своєрідні способи психічного захисту свідомого Я (Его) від небезпечних влечений і імпульсів. Термін уперше був вжитий Зігмундом Фрейд.
Посилання в тексті роботи "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Засвоєння аристотелизма в схоластиці - В XI-XII вв., внаслідок більш грунтовного знайомства з мусульманською літературою в завойованих християнами областях, головним чином в Іспанії, і завдяки тій, що продовжувалася протягом двох сторіч діяльності перекладачів з арабської і грецької мов, латинському Заходу стало доступне обширне зведення філософських творів, ядро якого складали роботи Арістотеля і труди таких відомих його мусульманських истолкователей, як Ібн Сина (Авіценна) і Ібн Рушд (Аверроес). Включення аристотелизма в схоластику полегшувалося викладанням аристотелевской логіки в школах, проте для асиміляції метафізики і. МАКИАВЕЛЛИ Нікколо - (3.5.1469, Флоренція, - 22.6.1527, там же), итал. суспільств. діяч, политич. мислитель, історик, воен. теоретик. Відбувався з древньої, але патрицианской сім'ї, що збідніла. У період республіки М. активно займався политич. діяльністю, протягом 14 років беззмінно поміщаючись секретаря Ради десяти (1498-1512), виконував важливі дипломатич. доручення. Після политич. перевороту, к-рий повернув владу сім'ї Медічи, М. був запідозрений в участі в антиурядів. змові, відчужений від справ і потім висланий в свій маєток поблизу Флоренції, де написав велику частину своїх творів. У политич. трактатах М. ДУНЬ У - (кит. - раптове прояснення) - постулат китайського буддизму, що затверджує можливість досягнення стану Будда не поетапним накопиченням знань, а миттєвим осяянням. Протиставляється цзянь у (поступовому проясненню). Уперше був сформульований Даошеном. Виходячи з концепції про іманентну наявність в кожній людині якостей будда (фо син), Даошен затверджував, що реалізація цих якостей здійснюється раптовим проясненням - актом спонтанного усвідомлення істинного Я (чжень у), тобто власної природи будда (фо син). Подальший розвиток питання про дунь у отримав у вченні Хуейнена - шостого.

СВАСТИКА -   - символ чотирьох основних сил, чотирьох сторін світла, стихій, часів року і ідеї перетворення елементів. Свастика ще і символ родючості землі, символ життя, світла, достатку. Знак проник в Західну Європу разом з східним купецтвом, був відомий кельтам, в дохристиянському Римі, в невеликих державах Середземномор'я, у етрусков, що вважалися не ким інакшим, як посланниками богів. Мальтійський хрест - свастика з чотирьох трикутників, що сходяться в центрі. До 20-х рр. XX в. свастика використовувалася в чисто пізнавальному (науково-дослідному) плані як знак, за допомогою якого розраховували залучитися до. СЕРЕБРЯННИКОВ Олег Федорович - (4 серпня 1930, Ленінград - 12 липня 1991, Ленінград) - російський логік і філософ. У 1949 поступив на філософський факультет Ленінградського державного університету, який закінчив в 1953. Після закінчення аспірантури на кафедрі логіки БРЕШУ працював на цій кафедрі до останніх днів. Отримав міру доктора філософії в 1976 за роботу "Теорія логічного висновку і евристичні методи мислення". У 1976 - 1978 викладав логіку і філософію в університеті Гавани (Куба). З 1984 - професор кафедри логіки БРЕШУ. Наукові інтереси були зосереджені гл. про. на розробці дедуктивного методу в науці і. АЛГЕБРА БУЛЯ - історично перший розділ математичної логіки, розроблений ірландським логіком і математиком Дж. Булем в середині XIX в. Буль застосував алгебраїчні методи для рішення логічних задач і сформулював на мові алгебри деякі фундаментальні закони мислення. Буль представляє логіку як алгебру класів (будемо означати їх символами А, В, З,...). Основними операціями в А. Б. є: складання класів AA.B; множення класів ААВ; доповнення класу А'. Властивості цих операцій описуються наступними аксіомами: la. Al(В(З)=(ACB) BC - асоціативність складання; 16. A1(В(З)= (АСВ) ВР - асоціативність множення; 2a. A2B= BBA -. БРУНО БАУЕР І ПЕРВИННЕ ХРИСТИЯНСТВО - робота Ф. Енгельса, написана для газети "Dei Sozialdemokrat" в квітні 1882 з приводу смерті Бауера. Незважаючи на розрив з Б. Бауером в результаті його политич. еволюції - вправо, до аполог - прус. монархії, і філософське - до суб'єктивного ідеалізму, Маркс і Енгельс продовжували стежити за його роботами по критиці Нового заповіту і історії раннього християнства і високо їх оцінювали, що знайшло своє вираження в статті Енгельса. Зазначаючи, що "офіційні теологи... списували у нього і тому одностайно його замовчували", Енгельс затверджує, що Бауер "коштував більше.