КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОЛОГІЯ

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність і значення криміналістичної ідентифікації ... 5
1.1. Поняття ідентифікації ... 5
1.2. Об'єкти, типи і види ідентифікації ... 6
1.3. Загальна методика ідентифікації ... 9
Розділ 2. Поняття і значення криміналістичної габітології (габітоскопії) як галузі криміналістичної ідентифікації ... 13
2.1. Поняття і значення криміналістичної габітології ... 13
2.2. Класифікація ознак зовнішності людини ... 17
2.3. Криміналістичне документування ознак зовнішності людини методом словесного портрета ... 18
2.4. Криміналістична характеристика і методика діагностики татуювання ... 26
2.5. Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в криміналістиці ... 32
Розділ 3. Криміналістичні види ідентифікації людини за ознаками зовнішності в кримінальному процесі ... 37
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Криміналістична габітологія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Криміналістична габітологія"

Курсова робота "Криміналістична габітологія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Криміналістична габітологія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Криміналістична габітологія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Криміналістична габітологія" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРРАТИВНАЯ ТИПОЛОГІЯ - Франц. TYPOLOGIE NARRATIVE. Термін нарратологии. Одним з піонерів нарративной типології був німецький дослідник Отго Людвіг, що запропонував ще в кінці XIX в. типологію "форм оповідання" (Ludwig:)(i89l). Останні за часом і найбільш впливові і докладні типи класифікації дані Ю. Мюсарра-Шредер (Musarra-Schreder.-1981) і Я. Лінтвельтом (Lintvelt:198l). Принципи нарративной типології XX в. були закладені англійським літературознавцем П. Лаббоком в 1921 р. (Lubbock:1957) на основі аналізу творчості Товстої, Флобера, Теккерея, Діккенса, Мередіта і Бальзака. Метою дослідження. БЕНТАМ Ієремія - (15 лютого 1748, Лондон - 6 червня 1832, там же) - англійський філософ, правознавець і реформатор, один з основоположників утилітаризму. Ідеї Бентама вплинули на характер політичних реформ в Великобританії в 1-й підлогу. 19 в., а також на теоретичні погляди багатьох британських мислителів (Джеймса Мілля, Дж. С. Мілля, Д. Остіна, Д. Грота і інш.) і політиків. Народився в сім'ї спадкового адвоката. У ранньому дитинстві вивчав класичні мови. Вчився в Вестмінстерської школі, в 1760 поступив в Королівський коледж Оксфордського університету. По закінченні його в 1764 вивчав право в. "КАПІТАЛ" - головний труд К. Маркса, в до-ром він досліджував капиталистич. спосіб произ-ва, відкрив економич. закон руху бурж. суспільства і економічно обгрунтував необхідність коммунистич. перетворення суспільства. Створений в основному в 1857-67. По визначенню В. І. Леніна, "До." - зразок науч. аналізу самої складної суспільств. формації, найбільше политикозкономич. твір (див. ПСС, т. 1, з. 140 і т. 2, з. 11). Разом з тим "До." - найбільше филос. і историч. произв. Маркса. Створенню свого економич. вчення Маркс присвятив 40 років життя - з 1843 по 1883. Процес роботи над. ТЯНЬ - (кит., букв. - небо, а також природа, бог, божество) - категорія китайської філософії і культури Застосовується в чотирьох основних значеннях або їх комбінаціях: 1) верховне божество, вища божественна сила; 2) вищий природний початок, що співвідноситься в тріаді сань цай ("три цінності") з Землею - початком більш низького рівня і людиною - медіатором між ними; 3) природа як абстрактна "природна" цілісність, поняття, синонимичное біному тянь ди (Небо і Земля), вказуючому біполярну универсум; 4) головний природний початок в людині, що визначає його "[індивідуальну].
Кожна вагома структурна частина курсової "Криміналістична габітологія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЖЕЙМС, Джемс (JAMES) Уїльям - (1842 - 1910) - амер. психолог і філософ, основоположник прагматизму. Закінчив медичну школу Гарвардського унта (1869), вчився в Німеччині, з 1873 - викладач анатомії і фізіології Гарвардського ун-та, там же проф. філософії (з 1885) і психології (з 1889). Першою роботою, що принесла Д. популярність, була двотомна кн. "Наукові основи психології (90, русявий. изд. 1902), в якій він підсумував зроблене в цій області, зокрема В. Вундтом, і визначив два основних вектори в дослідженні психічного - лабораторні експерименти і феноменологічне спостереження потоку свідомості. Д. прийняв. ЛОГІЧНИЙ АТОМІЗМ - філософська концепція, сформульована Б. Расселом в його роботах "Наше пізнання зовнішнього світу" (1914), "Філософія логічного атомизма" (1918), "Містицизм і логіка" (1918) идр., а також Д. Вітгенштейном в "Логико-філософському трактаті" (1921). Є унікальним по своїй прозорості прикладом проекції певної концепції логічної структури мови на реальність і створення відповідній цій структурі онтологічної доктрини. Як вказував сам Розсадив: "Я постараюся сформулювати... певний вигляд логічної доктрини і на основі цього... певний вигляд. АНТИНОМИИ ВІДНОШЕННЯ ІМЕНУВАННЯ - антиномии, виникаючі в ситуаціях іменування при застосуванні правила заміни рівного рівним (принципу взаимозаменимости). Напр., в пропозиції "Птолемей вважав, що Сонце обертається навколо Землі", заміна вираження "Сонце" на рівне йому вираження "центральне тіло сонячної системи" приводить до логічного твердження "Птолемей вважав, що центральне тіло сонячної системи обертається навколо землі". Такі порушення виявив Г. Фреге в контекстах з непрямою мовою. Пізнє було виявлене, що аналогічні антиномии мають місце і в контекстах без непрямої мови. Подальші.
У вступі курсової "Криміналістична габітологія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АЛФАВІТ - набір букв або подібних ним знаків, що використовуються в писемності, де кожна буква означає одну або декілька фонем. Алфавіти не були древнейшей основою писемності, отримавши розвиток від ієрогліфів або письмових зображень, що застосовувалися, наприклад, в Древньому Єгипті, і від силлабического листа, в якому одна одиниця зображає склад, як в Мікенах. Однак "конвергенція" писемності і усної мови здійснилася в повній мірі лише з появою алфавіта. У переказах народів світу лист є задарма богів. Наприклад, древні єгиптяни свої ієрогліфи - "мова богів" -.

ГІРКИЙ Максим - (псевдонім Пешкова Олексія Максимовича) (1868 - 1936) - русявий. радянський письменник, родоначальник радянської літри, літературний критик і публіцист; ініціатор створення і перший голова Союзу письменників СРСР. Становленіє Г. як письменника і теоретика иск-ва відбувалося на рубежі двох епох, в період народження, використовуємо визначення Ф. Енгельса, "нової, пролетарської ери". Це наклало особливий відбиток на творчість і естетичні переконання Г.: він виступив продовжувачем традицій русявий. літри XIX в. і одночасно був, зі слів В. І. Леніна, "безумовно найбільшим. ЧЕРНИШЕВСКИЙ Микола Гаврілович - (1828-89) - русявий. соціаліст-утопіст і революційний демократ, економіст, філософ, соціолог, письменник і літературний критик. Один з основоположників народництва, попередник марксизму в Росії, Співробітничаючи в журналі "Сучасник" (до 1862), перетворив його до ведучого друкарського органу селянської демократії. У 1862 р. арештований і відправлений в сибірську каторгу. Міровоззреніє Ч. розвиває традиції русявий. революційно-демократичної думки (Белинский, Герцен) і прогресивної західноєвропейської філософії: фр. матеріалізму XVIII в., утопічних соціалістів Сен-Симона і Фурье, Фейербаха.
Список літератури курсової "Криміналістична габітологія" - більше 20 джерел. ФРЕЙМ - (від англ. frame - каркас, кістяк) - поняття, введене в 1974 р. фахівцем з штучного інтелекту М. Мінським для кращого представлення і моделювання феномена "швидкодії" людського мислення. Мінський визначає Ф. як структуру даних для представлення стереотипної ситуації і порівнює його з мережею, що складається з вузлів і зв'язків між ними. Мінський розрізнює "верхні рівні" Ф., що складаються з понять завжди вірних по відношенню до передбачуваної ситуації, і більш низькі рівні терміналів (або "осередків"), які повинні бути заповнені характерними прикметами. Термінал визначається завданням. СЕРЛ Джон - (рід. 1932, Денвер, шт. Колорадо, США) - американський філософ, представник аналітичного напряму в сучасній західній філософії. З 1959 викладає в Каліфорнійськом університеті в Берклі. Випробував вплив ідей лінгвістичної філософії Д. істина, які розвинув і удосконалив в книзі "Мовні акти" (1969). У основі розробленої ним класифікації головних видів дій, вироблюваних мовою, лежить поняття "иллокутивная мета". Серл вважає, що число дій, вироблюваних за допомогою мови, обмежено: ми повідомляємо іншим, який стан речей; ми намагаємося примусити інших здійснити щось; ми беремо.

МаксимІсповедник - славнозвісний діяч і вчитель церковний (582-662), самий сильний, після Орігена, філософський розум на християнському Сході, глибокий знавець Платона, Арістотеля і неоплатоников, прославився в історії церкви своєю невпинною і енергійною боротьбою проти єресі монофелитской, винайденої константинопольским патріархом Сергиєм і імператором Гераклієм і що підтримується їх наступниками, а також всією тогочасною ієрархією на Сході (за винятком єрусалимського патріарха Софронія). Відбуваючись від знатних батьків, М. дістав чудову освіту і був секретарем імператора Гераклія, але, коли той видав.
Посилання в тексті роботи "Криміналістична габітологія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАТЕРНАЛІЗМ - (від лати. patemitas - батьківство) - система, принципи і практика державного управління, побудованого по парадигмі виховання і контролю батька над дітьми в патріархальній сім'ї. Зведений в масштаб держави, патерналізм відомий в древніх інтерпретаціях царя як пастиря, а народу як стада, пастви. Цар-пастир збирає воєдино, оберігає і веде народ-паству; завдяки його невпинним турботам він харчується і відтворюється. Але головна задача пастиря складається в тому, щоб забезпечити безпеку і збереження пастви: його невсипущий контроль тягнеться як на всю паству загалом, так і на кожного з неї окремо. ВІДЧУЖЕННЯ - філософська категорія для позначення суспільного процесу, в межах якого відбувається перетворення результатів і продуктів діяльності людей в незалежну силу, що стає вище за своїх творців і переважну їх. У концепціях німецької філософської классики 19 в. проблема О. ув'язувалася з трактуванням людської діяльності в контексті таких її ипостасей, як "овещнение" і "опредмечивание". Гегель уперше в світовій філософії відмітив, що в основі О. лежить відчужена діяльна суть особистості. Раб, згідно Гегелю, був рабом тому, що весь об'єм його діяльності був відчужений пану. У концепції О. Маркса. Юлія Крістева - (болг. Юлія Кр'стева; фр. Julia Kristeva; 24 червня 1941, Слівен, Болгарія) - французька исследовательница літератури і мови, психоаналітик, письменниця, семиотик, філософ і оратор. Народилася в Слівене, Болгарія. З 1960-х рр. живе у Франції. Видатна представниця постструктурализма. Ученица Р. Барта, пропагандист і истолкователь ідей М. М. Бахтіна. Юлія Крістева веде активну суспільну діяльність як феміністка і публіцист. Почесний доктор багатьох університетів Європи і США, член Британської академії, професор університету Паріж імені Дені Дідро, титулярний член Паріжського психоаналитического.

ІЗРАЇЛЬ з Сен-Максимина - (ок. 900, Бретань - ок. 970) - граматик, логік, богослов, поет. Вчився в Римі. До 939 жил в Англії, де збереглися зроблені ним підбірки грецьких текстів, з 940 - в Тріре, де був наставником Бруно (925 - 95), брата Отгона Великого і майбутнього архієпіскопа Колоні (Кельна). Єпископ без кафедри, Ізраїль влаштувався в Сен-Максимине в Тріре, ставши вченим консультантом архієпіскопа Ротберта (930 - 956). З його граматичних робіт збереглося віршоване "De arte metrica". Він коментував "Ars minor" Доната і "Коментар" Ремігия з Осерра на цю роботу (втрачені). З діяльністю. БУТТЯ - категорія, фіксуюча основу існування (для миру загалом або для будь-якого різновиду існуючого); в структурі філософського знання виступає предметом онтології (див. Онтологія); в теорії пізнання розглядається як базисна для будь-якої можливої картини світу і для всіх інших категорій. Перші спроби дозволу проблеми джерела існування того, що є - в міфологіях, релігіях, в натурфилософии перших філософів. Філософія як така ставить метою передусім знаходження справжнього (на відміну від кажимого) Б. і його осмислення (або - участь в ньому). Наукообразная філософія йде по шляху визначення. МАЛИНОВСКИЙ Броніслав Каспер - (7.4.1884, Краков, - 16.5.1942, НьюХейвен, шт. Коннектікут, США), англ. етнограф і соціолог, один з фундаторів функціональної школи в етнографії. За походженням поляк. На основі великого фактич. матеріалу, зібраного в 1914-18 в ході польових етнографич. досліджень на Нової Гвінеє і в Меланезії, сформулював осн. положення функционализма. Як метод дослідження суспільства і культури функционализм, по М., характеризується прагненням описати різні форми культурного життя в їх цілісності і взаємозв'язку між отд. елементами культур, що вивчаються, залишаючи збоку походження і динаміку культури. РАДКЛИФФ-БРАУН - Редклифф-Враун (RadcliffeBrown) Алфред Реджіналд (17.1.1881, Бірнмінгем -24.10.1955, Лондон), англ. етнограф, один з творців "соціальної антропології" як теоретич. дисципліни, що вивчає "примітивні" человеч. общенства в їх цілісність, розділ формально-структурного крила англ. антропологич. функционализма. Р. на основі синтезу социологизма Дюркгейма з еволюціонізм Спенсера шляхом порівняє. аналізу прагнув створити єств. класифікацію структур первісних суспільств. Трактуючи соціальні системи як динамич. системи человеч. взаємовідносин і виндов діяльності, він проводив.