Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів ... 5
Розділ 2. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті ... 10
2.1. Поняття та види допиту ... 11
2.2. Процес формування показань ... 13
2.3. Викриття неправди в показаннях ... 16
Розділ 3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій ... 20
3.1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення ... 20
3.2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення ... 21
3.3. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення ... 24
Висновки ... 30
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті"

Курсова робота "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕКОНСТРУКЦИЯ - Франц. DECONSTRUCTION. Ключове поняття постструктурализма і деконструктивизма, основний принцип аналізу тексту. Під впливом М. Хайдеггера був введений в 1964 р. Ж. Лаканом і теоретично обгрунтований Ж. Деррідой. Значення деконструкции як специфічної методології дослідження літературного тексту полягає у виявленні внутрішньої суперечності тексту, у виявленні в ньому прихованих і що непомічаються не тільки недосвідченим, "наївним" читачем, але що вислизають і від самого автора ("сплячих", по вираженню Жака Дерріди) "залишкових значень", що дісталися в спадщину від мовних. Зріла грецька патристика - Незаперечна першість в боротьбі з арианством належить Афанасию Александрійському (ок. 293-373). Опанас народився в християнській сім'ї і дістав хорошу освіту; як секретар єпископа Олександра Александрійського був присутній на Нікейськом Соборі. У 326 р. Опанас був вибраний єпископом замість Олександра, що помер і пробув в цьому служінні сорок сім років. Життя Афанасия проходило неспокійно, в постійній боротьбі з арианствующими єпископами, в постійному вигнанні. У Александрії він спокійно провів лише останні роки життя. Не будучи систематиком, Опанас викладав свої творчі погляди в численних. Теологичеськиє передумови схоластичного раціоналізму - Обидва напряму середньовічної філософії - платонизм і аристотелизм - одностайні у високій оцінці можливостей людського розуму, переконані в його здатності збагнення суті речей і, що ще більш важливо, частково і Першопричини їх буття. Звісно, мислителі середньовіччя, будучи не тільки філософами, але і теологами, добре знайомими з християнською богословською традицією, зокрема з апофатическим богословием, ніколи не затверджували, що коштами тільки одного раціонального мислення можна осягнути всі таємниці божественного буття. Але вони упевнені, що деякі важливі релігійні істини, наприклад, "Бог. ТРІЙЦЯ - центральний догмат християнського віровчення, згідно з яким єдиний Бог існує в трьох особах (ипостасях): Бог-Батько, Бог-Син, Бог-Дух Святий, які пов'язані між собою як нероздільні і неслиян-них. Единосущность і ипостасность Бога зумовлюють в християнстві єдність і рівнозначність Ветхого і Нового Заповітів, а також Священного Переказу як трьох джерел прозріння; причому, якщо в Ветхому Заповіті, згідно з ортодоксальною традицією, зміст тринитарного догмата даний "прикровенно", то в Новому Заповіті воно вже експлицировано "відверте" і "відкрите". Концептуальна експликация ідеї Т., а також введення понять.
Кожна вагома структурна частина курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОЛПОЦЕНТРИЗМ - опозиція фаллогоцентризму в сучасній культурі. Телесность у всьому спектрі просторово візуалізованих метафор стає домінантою автентичності що відбувається, порятунком від "симулякризированних пустот".[8] Саме з цих позицій вів свою критику раціоналізму ("логоцентризма"), європейської філософії і культури Ж.Дерріда, згідно з яким в основі європейського раціоналізму лежить агресивна, сексуально забарвлена, навіть - непристойна і порнографичная установка, висхідна до еротичного насилля і володіння: пізнати як поять, оволодіти істиною, відкриття як зривання покривала, оголення. СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ - історично що склався сукупність методологічних регулятивов, ідеалів і норм науки, філософських принципів, що визначають зміст і спрямованість змін науки на історично-конкретному етапі її розвитку. Поняття С.Н.М. (СНМ), нарівні з поняттями "парадигма", "науково-дослідна програма", "тема", "філософські основи науки", "базові моделі знання" і інш., відноситься до ряду коштів метатеоретического дослідження структури і динаміки науки. Спочатку поняття СНМ було пов'язане з питанням про особливості фундаментальних досліджень: передбачається, що пануюча наука або лідируюча фундаментальна теорія певної епохи. САМООРГАНИЗАЦИЯ - процеси спонтанного впорядкування, виникнення просторових, тимчасових, просторово-часових або функціональних структур, що протікають у відкритих нелінійних системах. Нелинейность означає безповоротність і багатоваріантність еволюції, можливість несподіваних змін темпу і напрями течії процесів, наявність т.н. точок бифуркации, точок гілкування шляхів еволюції. С. має місце не тільки в системах живої природи і людському суспільстві; встановлено, що вона може відбуватися і в певному класі систем неживої природи. Загальні закономірності (паттерни) С. складних систем вивчаються синергетикою, що.
У вступі курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГРА - форма людських дій або взаємодій, в якій людина виходить за рамки своїх звичайних функцій або утилітарного вживання предметів. Цель И. - не поза нею, а в підтримці її власного процесу, властивих їй інтересів, правил взаємодії. І. може бути перервана без збитку для людей, що беруть участь в ній, предметів і символів, принаймні без збитку для їх звичайних утилітарних функцій і значень. І. прийнято протиставляти: а) серйозній поведінці і б) утилітарній дії з предметом або взаємодії з іншими людьми. І дійсно не є серйозною діяльністю, тому що дозволяє людині прийняти на себе якусь роль і.

РАСА - визначення групи людей, яка виділяється на основі як історично виниклих і спадково зумовлених біологічних особливостей, так і на основі сприйняття, що соціально конструюється, виниклого в ході європейської колонізації світу і европоцентристских наукових концепцій (див. Европоцентрізм). У традиційній науці прийнято ділення людства на три "великі раси" (европеоидная, монголоидная і екваторіальна, або негро-австролоидная) і расові подтипи (В. П. Алексеєв, В. В. Бунак, М. М. Герасимов). У основу цих класифікацій були встановлені зовнішні фізичні ознаки (колір шкіри. МОДА - періодично виникаюча і, часткова зміна зовнішніх форм культури, що повторюється, що відбувається під впливом мн. соціальних чинників (економічних, соціально-психологічних, культурологических, етичних і естетичних). Для мінливої, примхливої природи М. характерні: швидка зміна форм, відвертий релятивізм "модного" смаку; деспотизм, що виражається в огульному запереченні що передували і нав'язуванні нових форм, що не завжди піддаються раціональному обгрунтуванню. Механізм самоствердження і поширення М.опіраєтся на психологічні чинники - наслідування, навіювання, масове.
Список літератури курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" - більше 20 джерел. ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЯ - осн. поняття совр. філософії техніки і историко-матеріалістичного аналізу механізму суспільно-економічного розвитку. Техніка (від греч. techne - мистецтво, майстерність) як поняття має два значення. У першому означає знаряддя і інструменти труда і будь-які штучні пристрої (артефакти), створені людиною і що використовуються для перетворення навколишнього середовища, виступаючі як предмети труда, і створення інш. засобів виробництва і предметів, необхідних для задоволення різних потреб. У другому значенні означає систему навиків, рівень майстерності в реалізації того або інакшого виду. ЯКІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ - традиційні філософські категорії з числа десяти предикаментов, список яких сходить до "Категорій" і "Топіке" Арістотеля. Якість, або "яке", по Арістотелю, може розглядатися в чотирьох різних значеннях: 1) стійкі або скороминущі властивості; 2) природжені здібності або їх відсутність; 3) властивості, що зазнаються або стану; 4) контури і зовнішній вигляд. Кількість, або "скільки", характеризується Арістотелем незалежно від якості і поділяється на роздільну і безперервну кількість (на безліч і величину), причому головною властивістю кількості є рівність (нерівність). Св. Хома називав якість модусом.

Киркегор (Кьеркегор) (KIERKEGAARD) Серен - (1813-55) Датський філософ, богослов і письменник, один з попередників екзистенціалізму. "Для мислення і особистості К. характерне зіткнення констрастних, несумісних принципів і життєвих установок, що багато в чому пояснюється раннім впливом на нього, з одного боку, суворої протестантської сімейної атмосфери (з гострим відчуттям винності людини перед Богом), а з іншою - захоплення німецьким романтизмом з його естетически-евдемонистским культом насолоди і підкресленням самоценности людської особистості. Звідси - характерна для К. любов до парадокса, прагнення підкреслити.
Посилання в тексті роботи "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМІРИ - архітектурний символ переходу з однієї якості і стану в інше. Ще до виникнення храмів сакральний аспект додавався комірам за допомогою двох стовпів із з'єднуючою їх поперечкою. До такого роду спорудам відносилися финикийские стовпи Мелькарта; Священні ворота в Вавілоне прославляли Мардука і Іштар. Широке поширення отримала символіка єрусалимських Золотих воріт. Аналогічно з ними були створені Золоті ворота в Константінополе, Києві, Володимирові. Через ці ворота в Ієрусалім повинен був увійти грядущий мессія (Машиах). Відповідно до пророцтв Іїсус на ослові в'їдьтеся через них в. ИНТЕНСИОНАЛЬНАЯ ЛОГІКИ - область некласичних логік, в якій використовується поняття значення язикового вираження з метою аналізу широкого класу контекстів природної мови. Логічний аналіз поняття значення язикового вираження передбачає рішення двох взаємопов'язаних задач: (1) уточнення (експликацию) поняття значення шляхом побудови формалізованої мови і його семантики, (2) формалізацію класу загальнозначущий формул язиков-експликаторов смислових відносин. Якщо вирішується перша задача, то термін "интенсиональная логіка" вживається у вузькому значенні - як спеціальна система представлення значення. TAPCKИЙ (TARSKI) Альфред (1902-1984) - польський-американський логік і математик, один з головних представників львівсько-варшавської школи. Доцент Варшавського університету (1926). З 1939 в США. Співробітник Гарвардського університету і Інституту вищих досліджень (Прин-стогін) - з 1942. Професор математики Каліфорнійського університету (1946). Президент Міжнародного союзу історії і філософії науки. Президент Асоціації символічної логіки. Співредактор відомого журналу за логікою "The Journal of Symbolic Logic". Вніс значний внесок до розробки методів вирішення проблеми дозволу, в теорію моделей, в теорію визначності понять.

СИНКАТЕГОРЕМИ - (лати. syncategorema, sincategoreuma) - частини мови, неважливі самостійного і, на відміну від категорем, значущі лише в з'єднанні з іншими словами. До синкатегоремам відносяться дієслова, частинки, слова "всі", "кожний", "всякий", "є", "немає", "якщо", "або", "и". Термін введений Прісцианом. Особливе значення синкатегореми мають в логікові У. Оккама, який відрізнив їх від термінів. "Під терміном в прямому значенні слова розуміють те, що, взяте для позначення, може бути суб'єктом або предикатом думки. І в цьому. ФОНВИЗИН Денис Іванович - (3(14).04.1744/1745, Москва - 1(12).12.1792, Петербург) - письменник-сатирик, соціально-політичний мислитель. У 1762 р. поступив в Московський ун-т, але проучився недовго, в цьому році почалася його державно-дипломатична служба. У 1782 р. виходить у відставку. Тоді ж створює своє саме відоме сатиричне произв. - комедію "Недоросток", в до-ой викриває кріпацтво як головного винуватця всіх бід Росії, критикує систему дворянського виховання і освіти. Попитка Ф. організувати журн. "Друг чесних людей, або Стародум" не вдалася: дозволу на його видання він не отримав. У своїх соч. Ф. заявляє про себе як. НЕОКАНТИАНСТВО - ідеалістичний напрям, виниклий у другій половині 19 в. в Німеччині під лозунгом "Назад до Канта! (О. Лібман, Ф. Ланге). Набуло поширення також у Франції (Ш. Ренувье, О. Амлен), в Італії (К. Кантоні) і Росії (Введенський, Челпанов, т. наз. "легальний марксизм). Н. відтворює і розвиває ідеалістичні і метафізичні елементи філософії Канта, ігноруючи її матеріалістичні і діалектичні елементи. "Річ в собі або відкидається, або витлумачується суб'єктивно-ідеалістично як "граничне поняття або пізнання (зрозумілого як апріорне конструювання почуттєвих даних), або ціннісних прагнень. РУБИНШТЕЙН Моїсей Матвеєвич - [15(27) червня 1878, Москва - 3 квітня 1953, там же] - російський філософ, психолог і педагог. У 1905 закінчив філософське відділення Оренбургського університету. Магістерська дисертація - "Логічні основи гегелевской системи і кінець історії". Після повернення в Росію читає курси психології і філософії в Університеті Шанявського, на Вищих жіночих педагогічних курсах в Москві. З 1912 - приват-доцент, з 1918 - професор Московського університету. У 1918 - 20 - організатор і ректор Східно-Сибірського університету (Іркутськ). У 1923 - 51 - професор кафедри психології в МГПИ.