Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті

(курсова робота з криміналістики)

Вступ.....3
Розділ 1. Криміналістична діагностика: поняття, сутність і значення для розслідування злочинів.....5
Розділ 2. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті.....10
2.1. Поняття та види допиту.....11
2.2. Процес формування показань.....13
2.3. Викриття неправди в показаннях.....16
Розділ 3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій.....20
3.1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення.....20
3.2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення.....21
3.3. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення.....24
Висновки.....30
Література.....33

Для придбання курсової роботи "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті"

Курсова робота "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕКОНСТРУКЦИЯ - Франц. DECONSTRUCTION. Ключове поняття постструктурализма і деконструктивизма, основний принцип аналізу тексту. Під впливом М. Хайдеггера був введений в 1964 р. Ж. Лаканом і теоретично обгрунтований Ж. Деррідой. Значення деконструкции як специфічної методології дослідження літературного тексту полягає у виявленні внутрішньої суперечності тексту, у виявленні в ньому прихованих і що непомічаються не тільки недосвідченим, "наївним" читачем, але що вислизають і від самого автора ("сплячих", по вираженню Жака Дерріди) "залишкових значень", що дісталися в спадщину від мовних. Зріла грецька патристика - Незаперечна першість в боротьбі з арианством належить Афанасию Александрійському (ок. 293-373). Опанас народився в християнській сім'ї і дістав хорошу освіту; як секретар єпископа Олександра Александрійського був присутній на Нікейськом Соборі. У 326 р. Опанас був вибраний єпископом замість Олександра, що помер і пробув в цьому служінні сорок сім років. Життя Афанасия проходило неспокійно, в постійній боротьбі з арианствующими єпископами, в постійному вигнанні. У Александрії він спокійно провів лише останні роки життя. Не будучи систематиком, Опанас викладав свої творчі погляди в численних. Теологичеськиє передумови схоластичного раціоналізму - Обидва напряму середньовічної філософії - платонизм і аристотелизм - одностайні у високій оцінці можливостей людського розуму, переконані в його здатності збагнення суті речей і, що ще більш важливо, частково і Першопричини їх буття. Звісно, мислителі середньовіччя, будучи не тільки філософами, але і теологами, добре знайомими з християнською богословською традицією, зокрема з апофатическим богословием, ніколи не затверджували, що коштами тільки одного раціонального мислення можна осягнути всі таємниці божественного буття. Але вони упевнені, що деякі важливі релігійні істини, наприклад, "Бог. ТРІЙЦЯ - центральний догмат християнського віровчення, згідно з яким єдиний Бог існує в трьох особах (ипостасях): Бог-Батько, Бог-Син, Бог-Дух Святий, які пов'язані між собою як нероздільні і неслиян-них. Единосущность і ипостасность Бога зумовлюють в християнстві єдність і рівнозначність Ветхого і Нового Заповітів, а також Священного Переказу як трьох джерел прозріння; причому, якщо в Ветхому Заповіті, згідно з ортодоксальною традицією, зміст тринитарного догмата даний "прикровенно", то в Новому Заповіті воно вже експлицировано "відверте" і "відкрите". Концептуальна експликация ідеї Т., а також введення понять.
Кожна вагома структурна частина курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОЛПОЦЕНТРИЗМ - опозиція фаллогоцентризму в сучасній культурі. Телесность у всьому спектрі просторово візуалізованих метафор стає домінантою автентичності що відбувається, порятунком від "симулякризированних пустот".[8] Саме з цих позицій вів свою критику раціоналізму ("логоцентризма"), європейської філософії і культури Ж.Дерріда, згідно з яким в основі європейського раціоналізму лежить агресивна, сексуально забарвлена, навіть - непристойна і порнографичная установка, висхідна до еротичного насилля і володіння: пізнати як поять, оволодіти істиною, відкриття як зривання покривала, оголення. СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ - історично що склався сукупність методологічних регулятивов, ідеалів і норм науки, філософських принципів, що визначають зміст і спрямованість змін науки на історично-конкретному етапі її розвитку. Поняття С.Н.М. (СНМ), нарівні з поняттями "парадигма", "науково-дослідна програма", "тема", "філософські основи науки", "базові моделі знання" і інш., відноситься до ряду коштів метатеоретического дослідження структури і динаміки науки. Спочатку поняття СНМ було пов'язане з питанням про особливості фундаментальних досліджень: передбачається, що пануюча наука або лідируюча фундаментальна теорія певної епохи. САМООРГАНИЗАЦИЯ - процеси спонтанного впорядкування, виникнення просторових, тимчасових, просторово-часових або функціональних структур, що протікають у відкритих нелінійних системах. Нелинейность означає безповоротність і багатоваріантність еволюції, можливість несподіваних змін темпу і напрями течії процесів, наявність т.н. точок бифуркации, точок гілкування шляхів еволюції. С. має місце не тільки в системах живої природи і людському суспільстві; встановлено, що вона може відбуватися і в певному класі систем неживої природи. Загальні закономірності (паттерни) С. складних систем вивчаються синергетикою, що.
У вступі курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГРА - форма людських дій або взаємодій, в якій людина виходить за рамки своїх звичайних функцій або утилітарного вживання предметів. Цель И. - не поза нею, а в підтримці її власного процесу, властивих їй інтересів, правил взаємодії. І. може бути перервана без збитку для людей, що беруть участь в ній, предметів і символів, принаймні без збитку для їх звичайних утилітарних функцій і значень. І. прийнято протиставляти: а) серйозній поведінці і б) утилітарній дії з предметом або взаємодії з іншими людьми. І дійсно не є серйозною діяльністю, тому що дозволяє людині прийняти на себе якусь роль і.

РАСА - визначення групи людей, яка виділяється на основі як історично виниклих і спадково зумовлених біологічних особливостей, так і на основі сприйняття, що соціально конструюється, виниклого в ході європейської колонізації світу і европоцентристских наукових концепцій (див. Европоцентрізм). У традиційній науці прийнято ділення людства на три "великі раси" (европеоидная, монголоидная і екваторіальна, або негро-австролоидная) і расові подтипи (В. П. Алексеєв, В. В. Бунак, М. М. Герасимов). У основу цих класифікацій були встановлені зовнішні фізичні ознаки (колір шкіри. МОДА - періодично виникаюча і, часткова зміна зовнішніх форм культури, що повторюється, що відбувається під впливом мн. соціальних чинників (економічних, соціально-психологічних, культурологических, етичних і естетичних). Для мінливої, примхливої природи М. характерні: швидка зміна форм, відвертий релятивізм "модного" смаку; деспотизм, що виражається в огульному запереченні що передували і нав'язуванні нових форм, що не завжди піддаються раціональному обгрунтуванню. Механізм самоствердження і поширення М.опіраєтся на психологічні чинники - наслідування, навіювання, масове.
Список літератури курсової "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" - більше 20 джерел. ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЯ - осн. поняття совр. філософії техніки і историко-матеріалістичного аналізу механізму суспільно-економічного розвитку. Техніка (від греч. techne - мистецтво, майстерність) як поняття має два значення. У першому означає знаряддя і інструменти труда і будь-які штучні пристрої (артефакти), створені людиною і що використовуються для перетворення навколишнього середовища, виступаючі як предмети труда, і створення інш. засобів виробництва і предметів, необхідних для задоволення різних потреб. У другому значенні означає систему навиків, рівень майстерності в реалізації того або інакшого виду. ЯКІСТЬ і КІЛЬКІСТЬ - традиційні філософські категорії з числа десяти предикаментов, список яких сходить до "Категорій" і "Топіке" Арістотеля. Якість, або "яке", по Арістотелю, може розглядатися в чотирьох різних значеннях: 1) стійкі або скороминущі властивості; 2) природжені здібності або їх відсутність; 3) властивості, що зазнаються або стану; 4) контури і зовнішній вигляд. Кількість, або "скільки", характеризується Арістотелем незалежно від якості і поділяється на роздільну і безперервну кількість (на безліч і величину), причому головною властивістю кількості є рівність (нерівність). Св. Хома називав якість модусом.

Киркегор (Кьеркегор) (KIERKEGAARD) Серен - (1813-55) Датський філософ, богослов і письменник, один з попередників екзистенціалізму. "Для мислення і особистості К. характерне зіткнення констрастних, несумісних принципів і життєвих установок, що багато в чому пояснюється раннім впливом на нього, з одного боку, суворої протестантської сімейної атмосфери (з гострим відчуттям винності людини перед Богом), а з іншою - захоплення німецьким романтизмом з його естетически-евдемонистским культом насолоди і підкресленням самоценности людської особистості. Звідси - характерна для К. любов до парадокса, прагнення підкреслити.
Посилання в тексті роботи "Криміналістична діагностика. Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМІРИ - архітектурний символ переходу з однієї якості і стану в інше. Ще до виникнення храмів сакральний аспект додавався комірам за допомогою двох стовпів із з'єднуючою їх поперечкою. До такого роду спорудам відносилися финикийские стовпи Мелькарта; Священні ворота в Вавілоне прославляли Мардука і Іштар. Широке поширення отримала символіка єрусалимських Золотих воріт. Аналогічно з ними були створені Золоті ворота в Константінополе, Києві, Володимирові. Через ці ворота в Ієрусалім повинен був увійти грядущий мессія (Машиах). Відповідно до пророцтв Іїсус на ослові в'їдьтеся через них в. ИНТЕНСИОНАЛЬНАЯ ЛОГІКИ - область некласичних логік, в якій використовується поняття значення язикового вираження з метою аналізу широкого класу контекстів природної мови. Логічний аналіз поняття значення язикового вираження передбачає рішення двох взаємопов'язаних задач: (1) уточнення (експликацию) поняття значення шляхом побудови формалізованої мови і його семантики, (2) формалізацію класу загальнозначущий формул язиков-експликаторов смислових відносин. Якщо вирішується перша задача, то термін "интенсиональная логіка" вживається у вузькому значенні - як спеціальна система представлення значення. TAPCKИЙ (TARSKI) Альфред (1902-1984) - польський-американський логік і математик, один з головних представників львівсько-варшавської школи. Доцент Варшавського університету (1926). З 1939 в США. Співробітник Гарвардського університету і Інституту вищих досліджень (Прин-стогін) - з 1942. Професор математики Каліфорнійського університету (1946). Президент Міжнародного союзу історії і філософії науки. Президент Асоціації символічної логіки. Співредактор відомого журналу за логікою "The Journal of Symbolic Logic". Вніс значний внесок до розробки методів вирішення проблеми дозволу, в теорію моделей, в теорію визначності понять.

СИНКАТЕГОРЕМИ - (лати. syncategorema, sincategoreuma) - частини мови, неважливі самостійного і, на відміну від категорем, значущі лише в з'єднанні з іншими словами. До синкатегоремам відносяться дієслова, частинки, слова "всі", "кожний", "всякий", "є", "немає", "якщо", "або", "и". Термін введений Прісцианом. Особливе значення синкатегореми мають в логікові У. Оккама, який відрізнив їх від термінів. "Під терміном в прямому значенні слова розуміють те, що, взяте для позначення, може бути суб'єктом або предикатом думки. І в цьому. ФОНВИЗИН Денис Іванович - (3(14).04.1744/1745, Москва - 1(12).12.1792, Петербург) - письменник-сатирик, соціально-політичний мислитель. У 1762 р. поступив в Московський ун-т, але проучився недовго, в цьому році почалася його державно-дипломатична служба. У 1782 р. виходить у відставку. Тоді ж створює своє саме відоме сатиричне произв. - комедію "Недоросток", в до-ой викриває кріпацтво як головного винуватця всіх бід Росії, критикує систему дворянського виховання і освіти. Попитка Ф. організувати журн. "Друг чесних людей, або Стародум" не вдалася: дозволу на його видання він не отримав. У своїх соч. Ф. заявляє про себе як. НЕОКАНТИАНСТВО - ідеалістичний напрям, виниклий у другій половині 19 в. в Німеччині під лозунгом "Назад до Канта! (О. Лібман, Ф. Ланге). Набуло поширення також у Франції (Ш. Ренувье, О. Амлен), в Італії (К. Кантоні) і Росії (Введенський, Челпанов, т. наз. "легальний марксизм). Н. відтворює і розвиває ідеалістичні і метафізичні елементи філософії Канта, ігноруючи її матеріалістичні і діалектичні елементи. "Річ в собі або відкидається, або витлумачується суб'єктивно-ідеалістично як "граничне поняття або пізнання (зрозумілого як апріорне конструювання почуттєвих даних), або ціннісних прагнень. РУБИНШТЕЙН Моїсей Матвеєвич - [15(27) червня 1878, Москва - 3 квітня 1953, там же] - російський філософ, психолог і педагог. У 1905 закінчив філософське відділення Оренбургського університету. Магістерська дисертація - "Логічні основи гегелевской системи і кінець історії". Після повернення в Росію читає курси психології і філософії в Університеті Шанявського, на Вищих жіночих педагогічних курсах в Москві. З 1912 - приват-доцент, з 1918 - професор Московського університету. У 1918 - 20 - організатор і ректор Східно-Сибірського університету (Іркутськ). У 1923 - 51 - професор кафедри психології в МГПИ.