Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Механізм утворення слідів, їх класифікація ... 5
1.1. Поняття трасології та її значення ... 5
1.2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення ... 6
1.3. Класифікація слідів ... 7
Розділ 2. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності. Сфера застосування ... 10
2.1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації ... 10
2.2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації ... 12
2.3. Форми і види криміналістичної ідентифікації ... 17
2.4. Криміналістична діагностика ... 21
Розділ 3. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Типові слідчі ситуації та характер першочергових слідчих дій ... 23
3.1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху ... 23
3.2. Початковий етап розслідування ... 28
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності"

Курсова робота "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІВДЕННА АМЕРИКА - 4.0. Південна Америка  - обширна територія, корінне населення якої відрізняється разючою різноманітністю. І хоч будь-яке ділення на ареали не спроможний відобразити всю строкатість її етнічного складу, в більшості випадків приймається наступна класифікація: а) область Анд (від Колумбії до Чілі), що включає в себе культуру инков Перу; б) ареал Тропічного лісу, в основному зайнятий Амазонськимі джунглями; до нього примикає Гайана; в) Велике Чако; г) південний ареал, що протягся до Вогненної Землі. Незважаючи на європейське завоювання, деяким місцевим культурам вдалося зберегтися: кечуа і аймара в Перу. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ - (від лати. ratio - розум) - термін, символізуючий одну з ключових тим філософії, фундаментальну проблему, рішення якої визначається загальним змістом тієї або інакшої філософсько-методологічної концепції. Проблема складається в з'ясуванні значення "разумности" як предикации (буття, дії, відношення, мети і т. д.). Вже на рівні цієї граничної спільності проблема "розгалужується", придбаваючи різні форми і аспекти. Що таке разумность, які її істотні визначення? До яких родів і видів буття застосовні ці визначення? Історично змінні і відносні ці визначення або ж незмінні. ДАОСИЗМ - (taoism, daoism) - один з найважливіших напрямів традиційної китайської філософії, релігійної і суспільно-політичної думки, нарівні з конфуцианством і буддизмом. По Е. А. Торчинову (1993), Дослідники часто протиставляють ранній і пізній Д. К ранньому відносять вчення, викладене в трактатах "Лаоцзи" (інш. назва - "Дао-де-цзін") і "Чжуан-цзи" IV - III вв. до н. е, що має ніби виключно філософський характер; до пізньому Д. відносять вчення, що містяться в численних текстах "Дао цзана" ( "Скарбниці Дао"), що являють собою "виродження" філософії в релігію. Однак після робіт Е. А. Торчинова можна. БОНАВЕНТУРА, Іоанн Фіданца - (ок. 1217, Баньореджо, Тоськана - 15 липня 1274, Ліон) - философ-схоласт, богослов і містик, "серафічний лікар" (doctor seraphicus). З 1235 вчився в Паріжськом університеті, де в 1243 отримав міру магістра мистецтв. У 1244 вступив в орден францисканцев. У 1254 став магістром теології і до 1257 викладав у францисканской школі в Паріжськом університеті. У 1257 був вибраний генералом францисканского ордена. У 1273 став кардиналом і єпископом Альбано. Брав участь в підготовці і діяльності 2-го (Екуменічеського) Ліонського Собору, присвяченого примиренню Західної і Східної церкв (7.
Кожна вагома структурна частина курсової "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Веданта - одна з шести головних шкіл індійської філософії. Слово ved-anta означає кінець Веди. Спочатку ця назва відносилася до трактатів філософського і містичного змісту, що вміщувалися в кінці Веди, в числі так званих брахман. Велика частина цих теософических трактатів означалася також як таємне вчення - упанишад. Згодом ця древня ведийская теософия послужила основою і священним авторитетом для ортодоксальної школи індійської метафізики, до якої і перейшло назву веданта. Інакше вона називається uttara, тобто друга миманза, на відміну від першої, pиrva, вмісної релігійно-практичну частину ортодоксального. КРИЗА ЗАХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ (Проти позитивістів) - магістерська дисертація В. С. Соловьева. Спочатку була опублікована в 1874 р. у вигляді окремих нарисів під загальним заголовком "Криза західної філософії (з приводу "Філософії несвідомого" Гартмана)" в журн. "Православний огляд". Що Вийшла в тому ж році окремою книгою дисертація отримала назву "Криза західної філософії. Проти позитивістів". У виданих посмертно 8- і 10-млосних Собр. соч. філософа підзаголовок "Проти позитивістів" був взятий в дужки. Хоч дисертація є першим великим произв. Соловьева, в ній вже визначилися початкові установки і найважливіші особливості його вчення, необхідність подолання. Рудольф Карнап (1891-1970) - один з головних представників логічного позитивізму. Він народився в Роннедорфе, в Германії. Вивчав фізику, математику і філософію в університетах Фрейбурга і Вени. У своїй філософії випробував вплив Готтліба Фреге. У першій світовій війні служив в армії. Його докторська дисертація про порівняльний аналіз понять простори, які використовуються у фізиці, математиці і філософії, направлена на підкреслення важливості логічного розгляду понять. Карнап був провідною фігурою у Віденському кружку. У 1929 р. опублікував роботу "Логічна конструкція миру". У тому ж році разом з Отто Нейратом і Гансом.
У вступі курсової "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛИЛИТ - злий дух, в іудейській демонології звичайно жіночого роду. Ім'я сходить до імен трьох шумерских демонів: Лилиту, Лілу і Ардат Лили. Перший з них - суккуб, а другий - инкуб, що передбачає андрогинную природу Ліліт. Але в європейській традиції Ліліт частіше за все виступає в ролі суккуба. Вона опановує чоловіками проти їх волі з метою народити від них дітей, тому Талмуд не рекомендує чоловікам ночувати вдома одним. Згідно з одним переказом, що з'явився з одного темного місця в 1-й розділі Книги Буття ("Бо до Еви була Ліліт"), Ліліт була першою дружиною Адама, створеною йому з глини. Але у.

КАБЛИЦ Іосиф Іванович - (30. 06 (12. 07). 1848, Требешово Поневежського у. Ковенской губ. - 4(16). 10. 1893, Петербург) - соціолог і публіцист, представник правого крила ліберального народництва, що публікувався під псевд. Юзов. У суспільно-політичній діяльності К. виділяються два періоди. У перший період (з нач. і до кон. 70-х рр.) він знаходився на позиціях революційного народництва. Активно включився в діяльність анархістських гуртків, в 1874 р. в Петербурге сформував свій гурток, в к-рий входили І. Я. Чернишев, Н. Я. Стронський, В. П. Рогачева і інш. Засновуючись на ідеях М. А. Бакуніна, гурток К. визнавав доцільним. ФИКХ-ПРАВЕ - Фікх, з одного боку, являв собою умоглядну доктрину, а з іншою - був орієнтований на практику регулювання суспільних відносин. Багато яке виведення реалізовувалося на практиці, складаючи ісламський комплекс соціальних норм, які також стали означатися терміном "фикх". У значенні діючих серед мусульман правил поведінки фикх включав в себе самі різні види соціальних норм - релігійні, юридичні, етичні, а також звичаї і прості правила ввічливості і етикету, тобто був мусульманським правом в широкому, общесоциальном розумінні. Роль фикха-права в правових системах ісламських країн не.
Список літератури курсової "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" - більше 20 джерел. ШЕЛЕР (SCHELER) Макс (1874-1928) - німецький філософ і соціолог, один із засновників філософської антропології, аксиологиі і соціології знання. Професор в Кельне (1919-1928), у Франкфурті (1928). Основні твори: "Трансцендентальний і психологічний метод" (1900), "Геній війни і німецька війна" (191 5), "Війна і будівництво" (1916), "Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей" (тт. 1-2, 1913-1916), "Про вічний в людині" (1921), "Суть і форми симпатії" (1923), "Форми знання і суспільство" (1926), "Положення людини в космосі" (1928) і ін. На філософські погляди Ш. значний вплив зробили феноменологія Гуссерля, філософія життя. ФІШЕР (FISCHER) Куно (1824-1907) - німецький історик філософії 19 в., професор (з 1872), творець фундаментальних праць по історії стародавньою і особливо новою філософії, роботи якого стали класичним зразком відтворення розвитку філософського процесу. Знаходячись цілком під впливом гегелівських "Лекцій з історії філософії", головною ідеєю яких було уявлення про спадкоємність в розвитку філософських учень, Ф. поставив своєю за мету найбільш адекватну реалізацію цієї ідеї в нових культурно-історичних умовах другої половини 19 в. Відмовившись від ряду крайнощів свого великого попередника, що намагався чисто умоглядним шляхом.

"СВІТЛО неВЕЧІРНЄ: Споглядання і умогляду" - один з головних філософських творів С. Н. Булгакова, що створювався в період з 1911 по 1916. Після фрагментарних публікацій друкується періодичній робота вийшла окремою книгою у видавництві "Шлях" (М., 1917), останнє видання: М., 1994 "Світло невечірнє" завершує релігійно-філософський період творчості Булгакова, який, прийнявши в 1918 священство, надалі, не пориваючи внутрішнього зв'язку з філософською проблематикою, переходить до дослідження в основному богословських питань. Книга (сам автор називає її сповіддю) не тільки підводить певний підсумок духовної еволюції від.
Посилання в тексті роботи "Механізм утворення слідів. Ідентифікація у експертній і слідчій діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. критичний гедонизм - Людям треба виритися із замкненого кола неминучої роботи за зарплату і нав'язаного дозвілля, втекти від символічного панування і культури розваг, від "реальності" повсякденного життя і плоскої бінарної логіки. Тенденція до дематериализации товарів споживання, електромагнітні пульси, биткі в глобальних банківських мережах і супутникових коштах зв'язку, засновуються на переході від фізичного труда до управління увагою. На рівень окультних явищ інформаційний менеджмент переводиться не внаслідок схильності до поезії, але із=за вимог усунення складності: інформаційні мережі. БЛЮМЕНБЕРГ Ханс - (рід. 1920) - німецький філософ, професор університетів Гамбурга (1958 - 60), Гессена (1960 - 65), Бохума (1965 - 70) і Мюнстера (1970 - 85). Темою кандидатської дисертації (1947) Блюменберга була "проблема изначальности" (Uispriinglichkeit) в середньовічній метафізиці, темою докторської (1950) - "онтологическая дистанция" у феноменології Гуссерля. Мислення розгортається не стільки в поняттях, скільки в образах, метафорах. Звідси позначення власного філософського проекту Блюменберга в якості "метафорологии", основні риси якої викладені в книзі. МОТИВАЦІЯ - внутрішнє спонукання кдействию, що зумовлює суб'єктивно-особову зацікавленість індивіда в його здійсненні. Мотивація поведінки тісно пов'язана з такими характеристиками ідеальної сторони дії, як намір, мета, прагнення, і її потрібно відрізняти від зовнішніх стимулів і реакції на них. Різні аспекти мотивації досліджуються біологією, психологією, соціологією, політичними науками. Мотивація знаходить зміст як від об'єкта, на який направлена дія, так і від потреби, що задовольняється внаслідок його здійснення. Наявність різних потреб і шляхів їх реалізації може викликати боротьбу.

СИЛЛОГИСТИКА - (від греч. виводянщий умовивід; дедуктивний), теорія дедуктивнонго висновку, що оперує висловлюванням субьектно-предикативної структури: S є Р (де S - логич. належне, або суб'єкт, Р - логич. сказуемое, або предикат). У С. з'ясовуються загальні умови, при к-рих з одного, двох або більше за висловлювання - посилок уканзанной структури - з необхідністю слідує недо-рої нове висловлювання - висновок, а також услонвия, при к-рих таке проходження не має місця. У разі проходження висновку лише з однієї посилки є непосредств. силлогистич. висновок; у разі слендования висновку з двох. ГАЗАЛИ (аль-Газали) Абу Хамід Мухаммед ибн Мухаммед - (1058/59 - 1111) - мусульманський теолог і філософ. Естетичні переконання його тісно пов'язані з етичною філософією. У розробленій ним ієрархічній системі цінностей вони розташовуються по лінії зростаючої чистоти почуття, що викликається - від цінності життя (існування) через цінність блага і етичну цінність до естетичної цінності і цінності любові як такої. Краса, по Г., в кожному особливому своєму вияві властива лише певному колу об'єктів і її міра залежить від міри реалізації в предметі відповідної і можливої для нього досконалості. Прекрасними можуть бути не тільки предмети почуттєвого сприйняття. ШУНЬЯТА - (санскр. sunyafa - пустота, порожнистість) - фундаментальна філософська категорія буддизму махаяни, що є, по-перше, символом неописанний абсолютної єдності реальності; по-друге, поняттям, що передає значення загальної відносності, обумовленості, взаимосцепленности світобудови, відсутності в ньому якої б те не було самостійній, незалежній суті; по-третє, об'єктом вищих практик медитації. Термін "шуньята" зустрічається вже в супах Палійського канону, а також в текстах хинаянских шкіл, означаючи, як правило, відсутність вічної душі (Атман) в індивідах і нетлінних початків у. ЛАЛО (LALO) Шарль - (1877 - 1953) - фр. естетик. Будучи прихильником позитивізму в філософії, Л. проте виступив проти експериментальної естетики Г. Т. Фехнера, а також (як і Сурьо) проти естетичних ідей Бергсона, що послужило мотивом кваліфікувати його погляди, як "антибергсоновскую реакцію" у фр. естетиці 20-х рр. Прихильник естетики, заснованої на науковому знанні, Л. вважав, що вона повинна враховувати не тільки суб'єктивні (психологизация), але і об'єктивні чинники (рівень техніки, політичне і релігійне життя об-ва, побут і т. д.), використати в своїх дослідженнях досягнення інш. наук, в т. ч.