Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика торгово-економічних відносин та їх регулювання ... 5
1.1. Торгово-економічні відносини: поняття, види, особливості ... 5
1.2. Система джерел регулювання міжнародних торгово-економічних відносин, та місце в ній міжнародних торгових договорів ... 9
Розділ 2. Правове регулювання торгово-економічних відносин у межах міжнародних торгових договорів ... 12
2.1. Міжнародні торгові договори, як основа для регулювання торгово-економічних відносин: поняття, види, особливості ... 12
2.2. Особливості міжнародно-правового регулювання порядку укладення міжнародних торгових договорів між державами ... 14
2.3. Міжнародно-правове регулювання та особливості регулювання міжнародних торгових договір між державами та міжнародними економічними організаціями ... 17
Розділ 3. Міжнародний торговельний договір в практиці окремих держав ... 24
3.1. Загальна характеристика міжнародних торгових договорів в регулюванні торгово-економічних відносин деяких держав Європи (на прикладі Македонії) ... 24
3.2. Тенденції розвитку міжнародного договірного права в Україні в контексті регулювання торгово-економічних відносин ... 32
Висновки ... 41
Список використаних джерел ... 43
Додаток ... 45

Для придбання курсової роботи "Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин"

Курсова робота "Міжнародні торгові договори: джерело регулювання торгово-економічних відносин" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Міжнародні торгові договори...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Міжнародні торгові договори..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Міжнародні торгові договори..." і призначений виключно для пошукових систем.

БОЖЕСТВЕННЕ ПРАВО - комплекс уявлень об особливу трансцендентальном миропорядке або нормативному розпорядженні, виступаючому по відношенню до позитивно-правового регулювання як основа, змістовний і категориального базис. По своєму значенню уявлення об Б. п. сходять до міфології родово-племінного суспільства, пов'язаної з тотемическими уявленнями, культом предків, культом вождів і інш. Сюжетно сюди можна віднести міфи тотемно-етиологического плану, міфи про культурних героїв, міфологічну генеалогію, міфи про табу. Найбільш раннім варіантом перед ставлений об Б. п. потрібно вважати ідею безпосереднього вручення або. БЛАГО - стан і умова досконалості, здійсненої буття; ведуче поняття средиземноморско-європейської (иудео-християнської) культури, одне з традиційно прийнятих в ній імен божественного початку. Якщо в синонимичном понятті добра домінує мотив абсолютного етичного боргу і вольового вибору, то поняття блага більше за онтологично. Добрість Творця - межа монотеистического світовідчування; в архаике і політеїзмі вона не зрозуміло сама собою. У надрах європейської культури те і справа дає про себе знати загроза недоброго начальника буття (манихейство і інш. єресі, оригінальні системи думки Леонардо. РОЗДІЛЕННЯ МОВ - поняття, запропоноване філософією постмодернизма (див. Постмодернізм) в контексті аналізу проблеми співвідношення мови (див. Мова) і влади (див. Влада) і фіксуюче феномен диференціації статусу язикових структур по відношенню до владних структур, породжуючий різні типи дискурсивних практика (див. Діськурс). Потрібно відмітити, що в даному контексті мова йде про владу як обьективированной і институциализированной у відповідних соціальних структурах: про Владу - "її численних державних, соціальних і ідеологічних механізмів" (Р.Барт) - на відміну від широко феномена влади мови, що аналізується в. Локк:права і свободи людини в природному і цивільному станах - Локк - в згоді з цілим рядом авторів XVII в. - розрізнював "природне" і "цивільне" стану людини і людства. Так званий природний стан іноді зводився до некой сивої і легендарної "доісторичної" древності людського роду, ледве чи не до часів Адама, а цивільне - також до вельми далекого, але вже "історичному" стану, що співпав з формуванням суспільства, яке побудоване на принципах власності, державності, правових і етичних норм. Однак головне призначення поняття "природний стан" для Локка - аж ніяк не в зверненні до туманного віддаленого минулого. Мова йде в основному про те, що люди можуть полічити.
Кожна вагома структурна частина курсової "Міжнародні торгові договори..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗМІЇ - багатогранний міфологічний символ протистояння людині. Ворожнеча людини і змії - одна з найбільш поширених мифологем у більшості народів. Згідно древнеиндийской теогонии, що мешкали в повітряних сферах змієподібні чудовиська - асури - довгий час виступали противниками богів. Крім них, в міфах древньої Індії згадувалися голі - велетенські антропоморфні змії, керуючі підземним царством. Там вони будували собі прикрашені золотом і коштовними каменями розкішні палаци. Голі володіли здібністю до перевтілення і часто з'являлися серед людей в людському вигляді. У цей час популярністю користується. ВІДЧУЖЕННЯ, - соціальний процес, властивий класово антагонистич. суспільству і що характеризується перетворенням діяльності людини і її результатів в самостоят. силу, пануючу над ним і ворожу йому. Джерела О.- у відносить. відособленні індивідів в произ-ве і виникаючої на цій основі приватної власності, в антагонистич. розподілі праці. О. виражається в пануванні матеріалізованого труда над трудом живим, в перетворенні особистості в об'єкт експлуатації і маніпулювання з боку пануючих класів, у відсутності контролю над умовами, коштами і продуктом труда. О. є історично скороминущою формою опредмечивания. ЗНАК - матеріальний предмет (явище, подія), виступаючий як представник нек-рого інш. предмета, властивості або відносин і що використовується для придбання, зберігання, переробки і передач повідомлень (інформації, знань). Розрізнюють язикові (вхідні в нек-рую знакову систему) і неязикові 3. Серед останніх можна виділити 3.-копії, 3.-ознаки, 3.-символи. 3.-копії - це відтворення, репродукції, більш або менш схожі з тим, що означається (такі фотографії, відбитки пальців, певною мірою 3. т. н. пиктографич. писемність). 3, ознаки - це 3., пов'язані з предметами, що означаються як дії зі своїми причинами (те.
У вступі курсової "Міжнародні торгові договори..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТРИМУРТИ - (санскр. trimurti - три форми) - индуистская модель відображення Абсолюту в трьох взаимодополнительних формах, що співвідносяться з космогоническими функціями створення, збереження і руйнування світу і з відповідними трьома верховними божествами пантеону - Брахмой, Вішну і Шивой. Передумови тримурти можна бачити вже в триадических формах деяких ведийских богів, напр. в образі Агні, присутнього у вигляді сонця на небі, у вигляді блискавки в атмосфері і у вигляді звичайного вогню на землі (Рігведа 1.144.4, П.4.5, Х.4.5 і т. д.), або трьох богинь, пов'язаних з жертвоприносинами тварин (там же.

"ЩО ТАКЕ,, ДРУЗІ НАРОДУ І ЯК ВОНИ ВОЮЮТЬ ПРОТИ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ? - (Відповідь на статті "Російського багатства" проти марксистів)", твір В. І. Леніна, в до-ром здійснений закінчать. ідейний розгром народництва і розроблені найважливіші проблеми марксистської теорії в умовах переходу русявий. революц. руху до проліт. етапу. Книга написана літом і видана (нелегально) осінню 1894 у вигляді трьох випусків: 1-й і 3-й випуски знайдені в берлинском с.-д: архіві і в Бке ім. M. E. Салтикова-Щедрина в Ленінграде; другий випуск поки не виявлений. Книга містить аналіз і критику филос. і социологич. переконань, политикоекономич. концепцій, програми і тактики. МАСЛОУ (MASLOW) Абрам (1908-1970) - амер. мислитель, один із засновників гуманістіч. "позитивного психоаналізу", автор оригінальної гуманістіч. концепції культури і людини. Аналізував культуру крізь призму осн. потреб людини. Початковий пункт його досліджень - всесторонньо розвинена особа, прагнуча до досконалості. Мірою досконалості культури вважав її здатність задовольняти потребі людину і створювати умови реалізації потенційних здібностей особи. "Людина повинна стати тією, ким може бути" - це мета "покладе, психоаналізу" М. Предметом вивчення М. є творчість, любов, гра, вищі цінності буття, екстатіч. стани, вищі полягання.
Список літератури курсової "Міжнародні торгові договори..." - більше 20 джерел. СИДОНСКИЙ Федір Федорович - (рід. 1805 - розум. 1873) - русявий. філософ, представник теїзму; професор С.-Петербургської духовної академії, почесний доктор філософії С.-Петербургського унта (з 1864). У визначенні філософії прагнув відтінити історичну різноманітність поставлених філософією задач, виділивши три осн. філософські проблеми: буття дійсності, утворення пізнань і закони діяльності. Об'єднання цих проблем відбувається у Сидонського в руслі світогляду Канта: філософія є "учбове розв'язання питання про життя Вселене, виведене з суворого розгляду природи нашого розуму і доведене до визначення законів, по яких. ДУХОВНА ОСВІТА - сукупний процес внутрішньої і зовнішньої діяльності людей, націлених на затвердження в житті християнських початків. Двоєдиний процес "прояснення" буквою і духом Священного писання був уперше осмислений на русявий. землі в "Слові про закон і благодать" митрополита Іларіона, що принципово розрізнював внешне-буквалистский і внутрішньо-духовний моменти Д. п. в образах "рабської Агарі" і "вільній Сарри", за к-рими переховувалася відповідно "язичницька" і християнська мудрість. Тим самим була підкреслена перевага суто внутрішнього, власне Д. п. людського розуму на шляху його "оновлення". Затвердилася.

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ - історично перший теоретичний напрям в розвитку антропології. Е. став антропологічною інтерпретацією ідей розвитку і прогресу, що сформувалися в кінці 18 - першій половині 19 вв. в рамках геології (Ч. Лайел), біологія (Ж.-Би. Ламарк, Дарвін), філософії (Дидро, Тюрго, Фергюссон) і соціології (Конт, Спенсер). У основі Е. лежали уявлення про закономірну диференціацію загальних форм і про трансформацію простих явищ в складні. У антропологічному контексті це означало постульовану біологічної і психічної єдності людства. З цього положення витікала концепція однолинейного одноманітності.
Посилання в тексті роботи "Міжнародні торгові договори..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОВА-ОБ'ЄКТ - поняття постмодернистской філософії, що використовується для позначення функціонального статусу язикової середи в ситуації її мета-аналізу. Поняття "Я.-Про." використовується як парне по відношенню до поняття "Метаязик" (див. Метаязик). Термін введений Р.Бартом в контексті постмодернистской концепції літературної критики (див. Kritik), яка розуміється як "повторна мова або метаязика. ,. який накладається на мову первинну (мова-об'єкт)" (Р.Барт). Власне, Я. - це "сам предмет логічного дослідження" - на відміну від семиотической системи метаязика як штучної мови, "на якій це дослідження ведеться". БЛАНШО (BLANCHOT) Моріс - (р. 1907) - франц. філософ, письменник, літературознавець. Випробував вплив Ніцше, Батая, Хайдеггера, установок сюрреалізму. Б. розвиває концепцію волі до влади, яка в рамках його філософії протиставляється самій владі: там, де для розуму як владного початку знаходиться хаос і "чиста негативність", яку необхідно подолати, для волі до влади тільки починається "чиста позитивність". Будь-яке нормативне задавання мови - лінгвістичне, семиотическое, літературне, риторичне - служить, по Би., провідником влади. Переклад в мову того, що саме мови не має або існує як спонтанна мова, Б. також. РАСИЗМ - ідея про те, що 1) існує декілька людських рас; 2) вони не рівні; 3) вищі раси мають право наказувати нижчими расами. Насправді, з біологічної точки зору, поняття людської раси залишається надто невизначеним: колір шкіри, форма особи - явні морфологічні характеристики, але біологічно вони погано помітні. Навіть якщо передбачити, що існують різні раси, критерії фізичної сили або розумових здібностей (тестів, що вимірюються за допомогою ) не виявляють систематичної відмінності. Наприклад, якщо представники індустріальних націй володіють більш слабою конституцією, ніж представники африканських націй.

СТРАХ - 1) У філософії релігії страх відносять до релігійного досвіду і бачать в ньому благоговійний трепет душі у відповідь на присутність, що відкрилася Вищого; відрізняють також страх як боязнь душі втратити спілкування з Богом, зруйнувати гріхом відношення любові з Богом. 2) Древній жах - страх перед Долею, смертю, бісами, владою, незабезпеченістю життя, стражданнями і пр. Такий страх пов'язаний з брехнею, жорстокістю, забобонами, приниженням людини, соціальним поневоленням і залежністю від природи, він є в глибині еротики, закриває дорогу до істини і добра, знецінює життя і позбавляє надії, прив'язує до. ЛЕНД-АРТ - (від англ. land - земля, art - мистецтво) - вигляд концептуального мистецтва, що використовує як матеріал природні об'єкти. Виник на Заході на рубежі 70-х рр. XX в. під впливом ідеології контркультури, що протиставляє соціально-ієрархічній організації виробничих і управлінських процесів буржуазного об-ва життєві форми архаїчних, племінної про-в, природне - соціальному, несвідоме, інстинктивне - раціональному. Одночасно Л. з'явився своєрідною реакцією худож. свідомості на екологічну кризу, руйнування природного середовища. У ньому відбилася і туга недо-рій частини худож. ІМАНЕНТНА ФІЛОСОФІЯ - напрям в філософії кон. 19 - нач. 20 в., що ототожнює буття, пізнавану реальність, із змістом свідомості і заперечливе існування незалежної від свідомості дійсності. До цього напряму належали німецькі філософи В. Шуппе (який висловив основні ідеї іманентної філософії), Р. Шуберт-Зольдерн, М. Кауфман, І. Ремке і інш. У дусі вчення Канта іманентна філософія вважає, що предметний мир не об'єктивно даний, а конструюється свідомістю, однак, на відміну від Канта (і зближуючись з основною тенденцією неокантианства), вона заперечує існування "речі в собі", тобто об'єктивної реальності, і, таким чином. ГОМЕОСТАЗ, гомеостазис - тип динамічної рівноваги, характерний для складних саморегулирующихся систем і що перебуває в підтримці істотно важливих для збереження системи параметрів в допустимих межах. Наближення якого-небудь з таких параметрів (напр., температури тіла у теплокровного організму) до критичного значення служить сигналом, після якого в дію вступають механізми, компенсуючі це порушення і поновлюючі рівновагу. Поняття "гомеостаз" введено в 1929 американським фізіологом У. Кенноном, що описав цілий ряд гомеостатических процесів в біологічному організмі. Однак ще у 2-й підлогу. 19 в. французький фізіолог К.