Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження ... 5
1.1. Поняття і головні характеристики принципів права ... 5
1.2. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження ... 9
Розділ 2. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя ... 17
2.1. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ... 17
2.2. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій ... 23
Висновки ... 31
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження"

Курсова робота "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

Освіта - Освіта (Enlightenment), филос., науч. і рацио-налистские погляди, вільні від забобонів і розділяючі ідеї віротерпимість. Були популярні в Німеччині, Франції, Англії і Шотландії. Поширенню ідей П. в Європі 18 у., "віку Розуму", сприяли масонські ложі (масони). У Германії П. ( ньому. Aufklarung) існувало з сірок. 17 в. до нач. 19 в., гл. 66. це були нові лит. і филос. течії, що розвивалися в ун-тах. Лейбниц і Кант відстоювали ідеї раціоналізму і религ. терпимість. Йо Франциї П. пов'язане з іменами філософів, літераторів, вчених і мислителів, об'єднаних вірою в перевагу розуму і прагненням до практич. боротьбі з. Берке-Агуль - Берке-Агуль, Берка (у Плано-Карпини), Бурга (у Абулгазі) - хан Золотої Орди, син Джучи-Хана, зробився ханом біля 1256 р., після смерті свого брата Батия, убилося його сина Сартака. Він перший з монголів прийняв іслам, але не примушував до того підданих. Остаточно довершив поневолення Русі поголовним переписом, від якого не могли звільнитися і новгородци. Від "числа" були вільні тільки духовенство і причт. Для більш справного збору данини і для утримання народу в покорі Берке наповнив всю Русь своїми чиновниками і слугами: десятниками, тисяцкими, темниками, дорогами і інш., у розділі яких стояли. ПОВАГА ДО ЛЮДЕЙ (Кибуд На-брійот) - У Талмуді* багато говориться про повагу, яка зобов'язаний людина виявляти до навколишніх. Розказує Агада*: "Трапилося з р. Елиезером, який повертався з Мігдал Едер, з будинку свого вчителя. Їхав він верхом на ослові по берегу ріки і був дуже веселий і зарозумілий, оскільки був великим знавцем Тори. Зустрівся йому людина, яка була дуже потворний. Сказав йому: "Мир тобі, пан мій!" Але він замість відповіді сказав: "Пустоголовий! Як ти потворний! Невже всі жителі твого міста потворні, подібно тобі?". Сказав йому: "Що ж мені робити? Піди до Майстра, Який мене створив і скажи Йому: як потворний Твій. ГОРЕЛЬЄФ - (франц. haut-relief, від haut - високий і relief - рельєф, опуклість), високий рельєф, в якому зображення відступає від фону більш ніж на половину свого об'єму. Іноді фігури в горельєфі виглядають як круглі статуї, приставлені до площини стіни. Високий рельєф краще усього сприймається при яскравому бічному освітленні, коли фігури відкидають сильні тіні і означаються всі згини пластичної форми. Особливо часто в горельєфі зображаються многофигурні сцени лютої боротьби, стрімкого руху. У фризе Пергамського олтаря (2 в. до н. е.) різкі повороти могутніх напружених тіл, разметавшиеся волосся.
Кожна вагома структурна частина курсової "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СЕЛИНДЖЕР - (Salinger) Джером Девід (р. 1919, Нью-Йорк), американський прозаїк. Син торговця сирами і ковбасами, Селінджер вчився в декількох коледжах, але так і не закінчив їх, поступив в Пенсильванськую військову академію, чотири роки провів в армії, був на фронті. Перша розповідь "Молоді люди" (1940). У 1944 м. познайомився з Е. Хемінгуеем, який сказав йому: "Ви диявольськи талановиті". У 1940-50-х рр. Селинджер багато друкується, збірник "Дев'ять розповідей" (1953) включив кращі, на думку автора, оповідання тих років. Критики зазначали, що всі розповіді закінчуються епифанией -. число - хоч і є важливою характеристикою просторових розмірів, кількості і часу, в Священному Писанні дуже часто має відносне, символічне або інакомовний значення (див. сім, сім народів, три, тридцять, пітьма, четвертий рід). У древності, коли цифри ще не були винайдені (у євреї-аж до Маккавейського періоду), для позначення чисел використовувалися букви, які мали кожна своє кількісне значення. Видимо, через трудність перекладу, пов'язану з цією особливістю тексту, в деяких місцях зустрічаються різні числа, що відносяться до одному і того ж предмету (ср. Побут 15.13 і Ісх 42.20; 2Ц 8.4; 10.18 і 1Пар. Анаксимандр - грецький філософ. Вважався учнем і послідовником Фалеса. Першим з греків написав произаической філософський твір під назвою Про природу, від якої зберігся лише один по-різному фрагмент, що інтерпретується. Цей твір ще у II в. до н. е. знав Аполлодор Афінський, а раніше його, очевидно, читали Арістотель і Теофраст. А. був творцем першої неміфологічної космогонії. Початком світу (arche) є у А. вічна і неизмери безмежність (apeiron), відповідна Хаосу Гесиода(?). З безмежності може народжуватися нескінченна кількість світів, які повинні, однак, загинути і знову розчинитися в ній. З.
У вступі курсової "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЦИТАТА - (лати. cito - приводжу), тематично, а також синтаксично або ритмічно відособлений мовний фрагмент твору, що використовується в іншому творі як знак "чужої мови", як посилання на зміст авторитетного джерела. Якщо цитата знаходиться всередині основного тексту, вона завжди відділяється від власне авторської мови: пунктуационно (лапки) або синтаксично (за допомогою оборотів "як сказав", "як говорив", "зі слів"). Цитата може використовуватися в рамці тексту - служити епіграфом або заголовком, як лермонтовский вірш "Біліє вітрило.

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, Тіт Флавій - ( ок. 150 - ок. 215 рр.) - один з батьків церкви, богослов, апологет християнського віровчення. Вивчав античну філософію в Афінах і в Александрії, потім звернувся в християнство. З 190 р. - головний наставник александрийского огласительного училища - в сані пресвітера; в 202 р. під час гоніння Септімія Півночі віддаляється в Каппадокию. У своїх фундаментальних апологетичних творах "Напучення язичників", "Наставник" і "Стромати" (греч. - суміш, різне) Климент Александрійський з'єднує основні поняття християнського віровчення з елементами неоплатонической і стоїчної. БРЕДЛИ Френсис Герберт - (30.1.1846, Клапем - 18. 9. 1924, Оксфорд), англ. філософ ідеаліст, гл. представник англ. неогегельянства. Відкидаючи услід за Дж. Беркли локковское розрізнення первинних і повторних якостей, Б. розглядав матерію, простір і час лише як видимість, явище. Реальна дійсність, по Би., є духовний "Абсолют"- єдина, всеосяжна, гармонійна духовна система. Разом з тим, заперечуючи розрізнення об'єкта і суб'єкта пізнання, Б. затверджував, що найбільш надійний шлях збагнення реальності - непосредств. чуттєвість. Будучи противником панлогизма і диалектич. логіки Гегеля, Б. вважав, що принципи.
Список літератури курсової "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" - більше 20 джерел. ФРЕЙЗЕР (FRAZER) Джеймс Джордж - (рід. 1854 - розум. 1941) - англ, історик релігії. Досліджуючи культи первісних і древніх народів, він склав класифікацію магічних або відьмацьких представлень і прийомів, виводячи їх з психологічних асоціацій і поділивши магію відповідно на подражательную ( "гомеопатичну") і заразливу ( "контагиозную"). Виходячи з осн. ознаки магії - уявного прямого впливу людини, на предмет надприродним способом, - Фрейзер протиставляв магію релігії; під останньою він розумів лише умилостивлення надприродних сил, ніби вартих над людиною і керуючих миром. Теорія Фрейзера, що базується на. КОПЕРНИК Микола (1473 - 1543) - польський астроном, творець геліоцентричної системи світу, економіст. У історії науки вчення К. було революційним актом, крим дослідження природи заявило про свою незалежність від релігії. Теорія К. про звертання Землі навколо Сонця і про добове обертання Землі навколо своєї осі означала розрив з геоцентричною системою Птолемея і заснованими на ній релігійними уявленнями про Землю як "вибрану богом арену, на до-ой розігрується боротьба божественних і диявольських сил за людські душі. Ця теорія відкинула те, що йде від Арістотеля і використане схоластикою зіставлення рухів небесних і земних.

ЕНЕРГЕТИЗМ - філософська концепція, виникла в кінці 19 в. серед частини дослідників. Сторонники Е. зводять всі явища природи до видозмін енергії, позбавленої матеріальної основи. В. Ф. Оствальд, Мах і інш., розвиваючи енергетичну інтерпретацію природознавства, заперечували наукове значення атомістичної теорії. Але надалі, під впливом успіхів атомістика 20 у., вони вимушені були визнати існування атомів. Ідеї атомизма проникли і в саме фізичне вчення про енергію: було відкрито, що енергія може змінюватися дискретними порціями - квантами. Ідеї Е. відродилися, однак, в менш систематизованій формі в.
Посилання в тексті роботи "Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗВИЧКА - в психології будь-який вигляд поведінки, що регулярно повторюється, що не вимагає роздуму і швидше придбаний, чим природжений. Звичка, яка може торкатися будь-якої сфери діяльності - від їжі і сну до мислення і реагування; формується за допомогою підкріплення і повторення. Підкріплення сприяє повторенню поведенческого вияву або відгуку кожний раз, коли виникає стимул, що спочатку викликав відгук. З кожним повторенням дія стає все більш автоматичною. Деякі звички, однак, можуть виникати внаслідок єдиної події, особливо у разі емоційної вовлеченности. Звички, як це показане У. Джемсом в. Адресат - той (ті), до кого звернена мова. Необхідний облік його (їх) підлоги, віку, рівня культури, займаної положення в суспільстві, мірі знайомства з ним (з ними), як даний адресат до вас відноситься психологічно, його зацікавленість в інформації, що пропонується, мірі її важливості саме для адресата. Адресат мови може мати які бажано істотні риси і особливості особистості, які абсолютно необхідно брати до уваги, вступаючи в спілкування з ним і продовжуючи його (существен його вік, підлогу, рівень освіти, соціальне положення, національність, склад розуму; не можна не враховувати. НЕГАТИВІЗМ ДИТЯЧИЙ - форма протесту дитини проти реально існуючого або що сприймається як реальне несприятливого відношення до нього з боку однолітків або дорослих. Негативізм може виявлятися по-різному: в підвищеній грубості, упертості, в замкненості, відчуженості. Психологічною основою негативних реакцій у всіх випадках є незадоволення дитиною якихсь надзвичайно істотних для нього потреб соціального характеру: потреби в спілкуванні, в схваленні, в повазі, в емоційному контакті - емоційному співзвуччі зі значущим іншим (однолітком або близьким дорослим). Блокування потреби стає джерелом глибоких переживань, яке.

СЕЛЕЗІНКА - (spleen, lien) - великий темно-червоний яйцевидний периферичний орган імунної системи, розташований в лівій половині брюшной порожнини нижче і позаду шлунка. Селезінка з всіх сторін покрита очеревиною, яка міцно зрощена з її фиброзной капсулою. Від капсули всередину органу відійдуть соединительнотканні поперечки. У петлях строми розташована пульпа селезінки (splenic pulp). У селезінці виділяють білу і червону пульпу. Біла пульпа являє собою розташований всередині червоної пульпи лимфоидний апарат селезінки, до якого відносяться периартериальні лимфоидні муфти, лимфоидні вузлики, що. Пьерон (PIERON) Анрі - (18.07.1881, Париж - 6.11.1964) - французький психолог, один з основоположників французької експериментальної психології. Біографія. Отримав міру лиценциата по філософії в Сорбонне. Учень А.Біне і асистент П.Жане. Читав лекції по психології в Вищій практичній школі. З 1912 р. - наступник Біне на посту директора психологічної лабораторії Сорбонни, на основі якої в 1921 р. їм був створений Інститут психології. Фундатор Національного інституту професійної орієнтації (1928) і психологічної лабораторії по дослідженню дитини при Вищій практичній школі. Дослідження. Розробляв систему психології на. Тест на незнайому ситуацію - Процедура для визначення міри прихильності між матір'ю і дитиною. Тест на незнайому ситуацію складається з трьох етапів, на кожному з яких реєструється реакція дитини: 1. Реакція на незнайому людину в присутності матері. 2. Реакція на незнайому людину у відсутність матері. 3. Реакція на возз'єднання з матір'ю. При проведенні тесту на незнайому ситуацію звичайно виявляються чотири основні реакції: 1. Якщо між дитиною і матір'ю існує міцна прихильність, дитина позитивно реагує на присутність незнайомої людини. Коли мати йде, він розбудовується, але заспокоюється невдовзі після її повернення. Приблизно. Ідіотія - (греч. idioteia - неуцтво; точніше було б сказати "необучаемость") - глибока розумова відсталість (з IQ нижче за 20%). Число таких пацієнтів серед олигофренов досягає 5%, поширеність в населенні біля 1 випадку на 10000. Головною причиною розвитку идиотии є генетична патологія. Більшість таких пацієнтів малорухомі, моторно не розвинені, не контролюють уринацию, дефекацию і їда, часто не відрізняючи їстівного від неїстівного, різко обмежені в комунікації, в оволодінні мовою, не засвоюють фразовой мови і здатні щонайбільше невиразного вимовляти лише окремі прості слова або на них.