Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя ... 5
1.1. Поняття правосуддя у кримінальних справах ... 5
1.2. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій ... 7
1.3. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі ... 13
Розділ 2. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя ... 21
2.1. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством ... 21
2.2. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України ... 26
Висновки ... 36
Література ... 38

Курсова робота виконана за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України 2012 року

Для придбання курсової роботи "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя"

Курсова робота "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" і призначений виключно для пошукових систем.

ДАОСИЗМ - напрям китайської філософії, що співвідноситься вельми складним образом з відомою під ім'ям даосизма традиційною релігією Китаю. Звичайно розрізнюються даосизм як певний стиль філософської критики (дао цзя) і даосизм як сукупність духовних практик (дао цзяо), але це ділення досить умовне. Під дао цзя мають на увазі переважно доциньский даосизм, що зв'язується з текстами, авторство яких приписується Лао-цзи і Чжуан-цзи. Особливий ореол оточує Лао-цзи - всіма визнаного патріарха що філософствують в даосском стилі. Під цим ім'ям по традиції виступають принаймні три особи. По-перше чи, Ер. Постмодернізм - (франц. postmodernisme) Постмодернистское умонастроение несе на собі друк розчарування в ідеалах і цінностях Відродження і Освіти з їх вірою в прогрес, торжество розуму, безграничность людських можливостей. Загальним для різних національних варіантів П. можна вважати його ототожнення з ім'ям епохи "утомленої", "ентропийной" культури, відміченої есхатологическими настроями, естетичними мутаціями, дифузією великих стилів, еклектичним змішенням художніх мов. Авангардистський установці на новизну протистоїть тут прагнення включити в сучасне мистецтво весь досвід світової художньої. ТРАНСКУЛЬТУРА - (transculture) - культура, що усвідомлює цілісність всіх своїх дисциплінарних складових (наукових, художніх, політичних, релігійних) і що творить себе свідомо в формах цієї цілісності. Інтегральна самосвідомість необхідна культурі, що представляє величезний і все більш різнорідний агрегат наук, мистецтв, традицій, професій і конфесій. Чому сферою творчості може бути наука або мистецтво, політика або філософія, але не культура як така? Транскультура є культура, що твориться не всередині окремих своїх областей, а безпосередньо в формах самої культури, в полі взаємодії різних її складових. Разом з. ПАСКАЛЬ В РОСІЇ - Фр. релігійний мислитель Блез Паськаль (1623-1662) з його своєрідним баченням Бога і миру, екзистенциальним поглибленням в "нескінченний космос" душі і "людським" збагненням істини поміщається особливу в русявий. культурі. Школу паскалевских "Думок" пройшли не тільки видатні представники русявий. культури, але і мн. освічені люди різних шарів русявий. об-ва. Осн. ідеї, парадокси і славнозвісні образи П. стають не тільки відомими, але і популярними (велич і нікчемність людини, "особистий Бог" і "Бог вчених і філософів", "аргумент-парі", символ серця, образи "мислячої тростини", "безодні", феномен.
Кожна вагома структурна частина курсової "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПАТНЕМ Хиларі (р. в 1926) - американський філософ і логік. Після захисту докторської дисертації (Лос-Анжелес, 1951) Член Американської академії мистецтв і наук, національних асоціацій символічної логіки і філософії науки, обирався президентом Американської філософської асоціації. Основні твори: "Філософські записки" (т. 1 - "Математика, матерія і геометрія", 1975; т. 2 - "Розум, мова і реальність", 1975; т. 3 - "Реалізм і розум", 1983), "Значення і моральні науки" (1978), "Розум, істина і історія" (1981), "Безліч облич реалізму" (1987), "Уявлення і реальність" (1989), "Реалізм з людською особою" (1990). ЗВУК І МУЗИКА В БУДДИЗМІ - Подібно багатьом інш. религ. системам, буддизм визнає за феноменом звуку виключить. важливу роль в світобудові, представляючи весь Всесвіт в якості нескінченно і багатомірно звучної субстанції, кожний мікро- і макроелемент до-ой вібрує, випромінює і сприймає міріади звукових хвиль разл. величини і інтенсивності. Узгодженість і пропорційність незліченної безлічі звукових коливань втілює в собі божеств. гармонію світу і одночасно є життєво необхідною умовою існування всього космич. универсума. До миру звуків і музики причетні багато які боги і персонажі будда. пантеону, про що. ПІДНЕСЕНЕ - категорія естетики, що характеризує естетичну цінність предметів і явищ, к-рі володіють великою позитивною суспільною значущістю, але внаслідок своєї колосальної потужності і масштабів не можуть бути відразу повністю освоєні об-вом, особистістю, таять в собі величезні потенційні сили. По відношенню до цим нескореним, порою грізним силам чоловік не вільний. Якщо прекрасне - сфера свободи, то У цьому значенні В. виражає перевагу об'єкта по відношенню до вос приймаючого його індивіда. Об'єктивними джерелами В- виступають величні явища природи, всесвітньо-історичні перевороти, натхненна.
У вступі курсової "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГЕРОЛЬДИЯ - (німий. Herold, лати. heraldus) - установа, що відала тлумаченням і складанням гербів. У Західній Європі Середніх віків герольди виконували функцію глашатаїв при дворах королів і великих аристократів. Вони виступали розпорядниками на торжествах і рицарських турнірах, оскільки уміння представляти учасників турнірів нерозривно зв'язувалося з практикою тлумачення гербів. Ритуал рицарського турніру був розроблений в XI в. французьким бароном Жоффруа Н. Прелі. Герольди відали також складанням родоводів. Найбільш авторитетною герольдией в цей час є заснований в 1484 Річардом III лондонський.

ТИЧОК Лев - [наст. ім'я і фам. Лев (ІєгудаЛейб) Ісаакович Шварцман] [31 січня (12 лютого) 1866, Київ - 20 листопада 1938, Париж] - російський релігійний філософ, літературний критик. У 1884 поступив на фізико-математичний факультет Московського університету, потім перевівся на юридичний факультет, семестр навчався в Берліні, закінчив університет у Києві (1889). Написав дисертацію про робоче законодавство, яка була знехтувана цензурою. У 1890 - 95 публікує статті з соціально-економічних питань, управляє сімейним підприємством. З сірок. 1890 присвячує себе заняттю. МАЙІ - (санскр. maya - ілюзія, видимість) - в індійській релігійно-філософській традиції особлива сила (шакти), або енергія, що одночасно приховує істинну природу світу і що допомагає цьому миру виявитися у всьому своєму різноманітті. Перша згадка об майе міститься в "Прашна-упанішаде" (1.16), де вона означає одну з божественних сил, здатну створювати ілюзорні образи. У традиції веданти майі уперше з'являється в "Мандукья-каріках" Гаудапади; саме тут майя виступає як принцип, що допомагає пояснити перехід від реального, вічного і неподільного Брахмана до множинних і скороминущих елементів.
Список літератури курсової "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" - більше 20 джерел. ДИОГЕН АПОЛЛОНИЙСКИЙ - (невідомо, з понтийской йди критской Аполлонії) (2-я підлога. 5 в. до і. е.) - древньогрецький дослідник і натурфилософ. У 20-х рр. 5 в. до н. е. жил і вчив в Афінах - його вчення пародіював Арістофан в "Хмарах" в 423. За свідченням Деметрія Фалсрського, "був на волосок від смерті в Афінах" (швидше усього - судовий процес по обвинуваченню в атеїзмі). У 6 в. н. е. Симпликий тримав в руках (втрачений для нас) трактат Діогена "Про природу", виписав з нього декілька цінних цитат (майже всі наші фрагменти); вже Симплікию були недоступні твори "Проти софістів" (т. СОБОРНОСТЬ - поняття російської філософії, вільне духовне єднання людей, що означає як в церковному житті, так і в мирській спільності, спілкування в братстві і любові. Термін не має аналогів в інш. мовах. Словом "соборна"; первоучители слов'янства Кирило і Мефодій при викладі 9-го члена Символа віри перевели термін "кафолическая" (Церква). Концепція соборности багатосторонньо розвинена в російській релігійно-філософській думці (А. С. Хомяков, Вл. Солов'їв, Н. Ф. Федоров, Е. Н. Трубецкой, П. Флоренський, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев і інш.). Пафос соборности - основне і найбільш.

МОСС Марсель - (10 травня 1872, Епіналь - 10 лютого 1950, Париж) - французький соціолог і етнограф. Племінник Е.Дюркгейма, його учень. Дістав філософську освіту. Викладав історію первісних релігій в Практичній школі вищих досліджень. З 1931 - професор соціології в Коллеж де Франс. Сприяв створенню Інституту етнології, брав саме діяльну участь в підготовці роботи Дюркгейма "Самогубство", а також у виданні журналу "Anne sociologique" (1898). Мосс вважав, що наука про суспільство повинна носити позитивний характер як в своїх методах, так і в результатах. Вивчення людських суспільств.
Посилання в тексті роботи "Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАНАС - (санскр. manas, від кореня man - думати) - в індійській філософії позначення психічної здатності координації і синтезування діяльності моторних і сенсорних органів (индрий); манас також відповідає за те, щоб почуттєві дані поступали до суб'єкта пізнання (див. Атман, Пуруша) в певній послідовності і щоб психомоторі бажання останнього без гаяння часу передавалися відповідним "виконуючим органам". Манас часто виступає як ядро психічної індивідуальності, визначальний специфічний спосіб пізнання і дії особистості. Поширений переклад манаса як "розуму" (англ. mind). ЛОГІКИ - (від греч. logos - логос) 1) здатність правильно, тобто логічно, мислити; 2) вчення про тотожність і його заперечення (Г. Якобі), вчення про послідовність і методи пізнання (наука логіки). Як "елементарна формальна логіка" вона має справу з самими загальними властивостями, властивими всім (що є) поняттям. Осн. властивості понять виражаються в логічних аксіомах (див. Аксіома). Спочатку розглядається вчення про поняття, потім слідує вчення про думку і, нарешті, умовиводі. Вчення про логічні аксіоми, поняття, думку і умовивід, взяті разом, утворять чисту логіку. Прикладна логіка охоплює в традиційній. КУРБСКИЙ Андрій Михайлович - (ок. 1528 - травень 1583, м. Миляновичи поблизу Ковеля, Литва)-  мислитель, письменник, перекладач. К. відбувався з роду Смоленско-Ярославских князів і по жіночій лінії був в спорідненості з царським будинком. З 1549 по 1564 р. знаходився на царській службі, потім біг в Литву. У молодості До., видно, був пов'язаний з московськими книжниками і дістав широку освіту. Особливо великий вплив на нього надав Максим Грек, к-рого він називав своїм вчителем. К. приписується навіть авторство однієї з "Оповідей про Максима Грекові". Число соч. московського періоду було невелико: три листи до старця.

ЖАН З ЖАНДЕНА - (Jean de Jandun, Johannes de Janduno, Genduno) [1285/86, Жанден, Шампань - 31 серпня 1328, Тоді, Умбрія] - французький аристотелик. До 1310 магістр логико-філософських наук (artes) в Парижі, з 1315 проф. Наваррской колегії. У 1326 - 27 буллами Іоанна XXII відлучений як єретик і ересиарх за завзятість у вимозі відмови церкви від мирської влади разом з своїм вчителем Марсилієм Падуанським. Знайшов захист у Людовіка IV Баварського, супроводив його в італійському поході 1327 - 28, був призначений ним єпископом Феррари (1 травня 1328) і секретарем-радником двора. Труди Жана з Жандена мають форму. ІНІЦІАЦІЯ - (від лати. initiare - починати, присвячувати) - образ присвячення в знання і приобщения до традиції. Як правило, здійснювалася в племінному суспільстві при досягненні відповідної вікової межі. Являла собою прийняття підлітків в категорію повноправних членів племені. Часто юнаків ізолювали на тривалий термін, виховували в дусі покори звичаям, відкривали перед ними таємницю священних переказів і верований племені. Ініціація супроводилася жорстокими фізичними випробуваннями: надрізами на шкірі, татуїровкою, вибиванням зуба, вищипуванням волосся, обрізанням, обпченням вогнем і. ГЕЙТИНГ Оренди - (9 травня 1898, Амстердам - 9 липня 1980, Лучано) - голландський логік і математик. Ще студентом Амстердамського університету стає учнем і послідовником Л. Е. Я. Брауера, що приступив до розробки програми побудови математики на интуиционистской основі (див. Інтуїционізм). Гейтинг був першим вченим, що примкнув до нового напряму. У 1922 Гейтінг дає интуиционистскую трактування аксіоматики проективной геометрії (тема запропонована Брауером), в 1925 захищає на цій основі докторські тези і публікує дві статті в "Mathematishe Annalen". З 1927 Гейтінг - професор Амстердамського. гипер-політика - Гипер-механізми державного контролю проводять ідеї, які направляють фокус уваги всередину мови. На чому б ви ні зупинили свою увагу, ви отримуєте все більше і більше. Як тільки увага сфокусировано, здатність сприймати зовнішні імпульси знижується, оскільки слова малюють картини в людській свідомості. Рамка сприйняття впливає на значення і на успішність гіпнотичного навіювання. Значення створюється рамками, які ви вибираєте, контекстами, які ви використовуєте. Разом з візуальним образом завантажується неминуче спотворена перспектива, - основна властивість більшості оптичних ілюзій.