На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження об'єктивної та суб'єктивної сторони вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності ... 6
1.1. Загальна характеристика вбивства, як найтяжчого злочину проти життя ... 6
1.2. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину ... 17
1.3. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину ... 21
Розділ 2. Аналіз об'єктивної і суб'єктивної сторони вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності ... 24
2.1. Об'єктивна сторона злочину ... 25
2.2. Суб'єктивна сторона злочину ... 27
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності"

Курсова робота "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕОРАЦИОНАЛИЗМ - напрям в європейській (переважне франкоязичной) філософії, що остаточно оформився в 1940-1970 на основі розробки цінностей "нового наукового духа" ( "нового наукового розуму") як що адекватно виражає досягнення математичного і природно-наукового знання 20 в. і формуючих нову епистемологию і методологію пізнання. У основі парадигмальних установок Критична складова У своїх интенциях "відновлення в правах" теоретичного знання, наукового розуму, "духа раціоналізму" Н. виявився близький і методологічно, і проблемно, і тематично напряму критичного раціоналізму (що розвивався головним чином в. НАУКА - особливий вид пізнавальної діяльності, направленої на виробіток об'єктивних, системно організованих і обгрунтованих знань про мир. Взаємодіє з іншими видами пізнавальної діяльності: буденним, художнім, релігійним, міфологічним, філософським збагненням світу. Н. ставить своєю метою виявити закони, відповідно до яких об'єкти можуть перетворюватися в людській діяльності. Оскільки в діяльності можуть перетворюватися будь-які об'єкти - фрагменти природи, соціальні підсистеми і суспільство загалом, стану людської свідомості і т.п., остільки всі вони можуть стати предметами наукового. РОЛЗ (RAWLS) Джон - (р. 1923) - амер. філософ. Його професійна кар'єра пройшла в Гарвардськом ун-ті, де він отримав докторську міру, а потім до 1993 викладав політичну філософію. Він оновив політичну філософію, яка, як здавалося, безнадійно вгрузла в традиційних і нерозв'язних спорах. Проблема, яку він взявся дозволити, є центральною для цієї філософської дисципліни - це проблема справедливості (justice). Майже всі його роботи - від ранньої статті "Справедливість як чесність" до magnum opus "Теорія справедливості" (1971) і що вийшла в 1993 кн. "Політичний лібералізм" - присвячені одній цій темі. Вплив робіт Р. дуже. ИСИХАЗМ - древня традиція духовної практики, що становить основу православного аскетизму. Дослідник исихазма про. Иоанн Мейендорф (1926 - 92) виділяв наступні значення терміну: 1) відокремлене, відлюдницьке чернецтво (на відміну від общежительного), що протікає в безмовності (молчальничество); 2) розвинена на Синає і Афоне і що досягла розквіту в 14 в. особлива школа і техніка молитви, що часто іменується "розумним робленням" і що має своїм ядром безперестанне вимовлення в думці молитви Іїсусової "Господі Іїсусе Христу, Синові Божій, помилуй мя, грішного"; 3) вчення св. Григорія Поломи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕРОС (Ерот) - бог статевої любові в інш.. міфології, син богині любові Афродіти і її постійний супутник; статева пристрасть, глибинне почуття, зрозуміла як сила, яка організує праматерию, виявляючись в той же час джерелом її розвитку. "Гідно уваги та обставина, - пише Р. Крафт-Ебинг в роботі "Статева психопатія", - що роль статевого життя зустріла надто нікчемну оцінку навіть з боку філософів". А. Шопенгауер в кн. "Мир як воля і уявлення" дивується, що любов служила матеріалом тільки для поезії, а не для філософії, якщо не вважати досліджень Платона, Ж.Ж. Руссо і І. Канта. Насправді. ЛОГІКИ НАУКИ - в спец. значенні дисципліна, що застосовує поняття і технич. апарат совр. формальної логіки до аналізу систем науч. знання. Термін "Л. н." часто вживається також для позначення законів розвитку науки (логіка науч. розвитку), правил і процедур науч. дослідження (логіка дослідження), вчення об психологич. і методологич. передумовах науч. відкриттів (логіка науч. відкриття). Л. н. як спец. дисципліна почала розвиватися в сірок. 19 в. і остаточно оформилася в 1-й четв. 20 в. під впливом ідей Фреге, Розсадила і Вітгенштейна. У 30-х рр. інтенсивне Л. н. займалися учасники Венського гуртка, а. ЛЕГАЛЬНИЙ МАРКСИЗМ - ідейно-політична течія, виникла в Росії в 90-х рр. XIX в. Своєю назвою воно зобов'язане тому, що його представники друкувалися в легальних, тобто дозволених урядом, газетах і журналах ( "Нове слово", "Питання філософії і психології", "Почало" і інш.) і використали нек-рі положення марксистської доктрини для критики народництва. Видними представниками "Л. м." були П. Б. Струве, Булгаков, Туган-Барановский, Бердяев і інш. У його розвитку можна виділити 2 етапи: 1-й - сірок. 90-х рр., коли "легальні марксисти", погоджуючись з бернштейнианством, формально зберігали зв'язок з марксизмом; 2-й - кон.
У вступі курсової "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧОЛОВІК - універсальний символ життя, посередник між небом і землею, вираження основних космічних принципів. Згідно з Біблією (Книга Буття), визначення людини дається виходячи з його відношення до Бога, за образом і подобою якого він був створений. Людина не може розумітися як самостійна частина природи в сучасному значенні і в цьому ключі розвивати свою самосвідомість, оскільки природа створена Богом крім людини, для людини. Відношення людини до Бога здійснюється через гріх; це означає, що його відношення до Бога передусім несе на собі негативний відбиток. І тільки Бог в стані "цілюще" впливати на це.

ФРЕЙД Зігмунд - (6 травня 1856, Фрайберг - 23 вересня 1939, Лондон) - австрійський психіатр і психолог, основоположник і ведучий теоретик психоаналізу. Дістав медичну освіту в Венськом університеті, працював в фізіологічній лабораторії, очолюваній Е. Брюкке, написав декілька монографій по фізіології вищої нервової діяльності і невропатології. З 1886 став займатися медичною практикою. Стажування в парижской клініці Сальпетрієр, керованій Ж.-М. Шарко, а потім в Нанси, де І. Бернхейм став застосовувати гіпноз в лікуванні неврозів, дала Фрейд перші орієнтири - протягом перших 10 років своєї практики він. ФРАНК Себастьян - (1499, Донауверст, Німеччина - 1542, Базель, Швейцарія) - ідеолог лівого крьта Реформації, теолог, філософ, історик, гуманіст. Після закінчення університету в Інголштадте і Доміниканського Віфлеємського коледжа в Гейдельберге здійснював католицьке богослужіння в Аугсбурге. Ок. 1526 порвав з католицизмом і став лютеранським пастором. Однак зростаючі зіткнення з протестантським духовенством привели до відмови Франка від сану проповідника. З 1528 почалися його мандрівки по містах Німеччини і Швейцарії як незалежний богослов і історика релігії. Франк був одним з найбільш талановитих і відомих.
Список літератури курсової "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" - більше 20 джерел. ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - самообозначение діалектичної філософії обьективистского типу, основні положення якої були сформульовані Енгельсом ( "Анти-Дюринг") і І.Сталіним ( "Про діалектичний і історичний матеріалізм"). Д.М. виявляв собою офіційну радянську філософію в 1930-1980-х. Квинтессенцией Д.М. правомірно вважати наступні інтелектуальні допущення і гіпотези: 1) Придання перманентним змінам в суспільстві і природі статусу атрибутивних для реальності як таких (трактування руху як атрибута матерії і розуміння його як "зміни взагалі"); "вічних" істин, як і абсолютних цінностей, згідно Д.М., не існує: моральні. ЛОГІКИ ЕПИСТЕМИЧЕСКАЯ - (від греч. episteme - знання) - розділ модальної логіки, що досліджує логічні зв'язки висловлювання, що включає такі поняття, як "вважає" ( "переконаний"), "сумнівається", "відкидає", "знає", "доказово", "нерозв'язно", "спростовне" т. п. Знання відрізняється від переконання, або віри: знання завжди істинне, переконання ж може бути як істинним, так і помилковим. Цій відмінності відповідає відмінність між двома варіантами Л. е.: логікою знання і логікою переконань. Кожна з цих "логік" складається з логічних систем, що розрізнюються не тільки законами, але і початковими поняттями. Іноді до Л. е.

КОЕВОЛЮЦИЯ - (з - префікс, вказуючий в ряді мов спільність, узгодженість; лати. evolutio - розгортання) - термін, що використовується сучасною наукою для позначення механізму взаимообусловленних змін елементів, що становлять цілісну систему, що розвивається. Виникши в біологія, поняття "До." поступово придбаває статус загальнонауковий категорії. У філософській літературі застосовується, головним чином, в двох основних значеннях: в широкому - коли терміном "До." означається сукупна, взаємно адаптивна мінливість частин в рамках будь-яких биосистем (від молекулярного і клітинного аж до рівня біосфери.
Посилання в тексті роботи "Об'єктивна і суб'єктивна сторона вбивства малолітньої дитини та жінки, яка перебувала у стані вагітності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСЛАМ - (араб. - покірність), мусульманство - одне з 3 т. н. мир. релігій. І. возн. в Аравії в нач. 7 в. в період розкладання патриарх. ладу і освіти клас. араб. гос-ва. Вероученіє И. викладене в Корані, к-рий, згідно мусульм. переказу, був ниспослан Аллахом пророку Мухаммеду через ангела Джебраїла (Гавріїла). Воно покоїться на 7 догматах: вірі в єдиного бога -Аллаха, в ангелів, у всі книги божі, всіх посланників Аллаха, в кінець світу, визначення, воскресіння мертвих. Відповідно до віровчення І. все суще в світі створене Аллахом і всі явища і події, к-рі сталися і стануться у Всесвіті аж до кінця. ЄВГЕН (в миру Евфімій Олексійович Болховітінов) - (18(29). 12. 1767, Воронеж - 23. 02(7. 03). 1837, Київ) - православний церковний діяч, історик, археограф, бібліограф. Дістав освіту в Воронежської духовній семінарії (1778-1884) і Московській Слов'яно-греко-латинській академії (1784-1788). З 1789 р. - викладач, потім ректор Воронежської духовної семінарії. У 1800 р. прийняв чернецтво, ставши вчителем філософії, красномовства і префектом Александро-Невской духовної семінарії в Петербурге. Послідовно займав пост вікарія Новгородського (з 1804), єпископа Вологодського (з 1808), Калужського (з 1813), Пськовського (з 1816), митрополита Київського (з 1822). ЕТИКА І ПЕДАГОГІКА - (греч. ethika, paidagogike) - суспільні дисципліни, що мають різні предмети дослідження, але тісно пов'язані між собою. Теорія моралі - Е. аналізує загальні закони розвитку моральних відносин і уявлень, форми моральної свідомості і регульовану шляхом і моральну. діяльність людей. Її складова частина - нормативна етика обгрунтовує етичні принципи, в к-рих відбиваються соціально-історичні потреби людини. П. же як теорія виховання, виходячи з Е. закономірностей, що вивчаються, вирішує практичну задачу - встановлює шляхи і методи формування моральних переконань, почуттів, і звичок у відповідності е.

ЗІРКА - сімнадцята нумерована карта системи Таро. Інша назва - Надія. Символізує потік думок, моральний вплив ідеї на форму, нове бачення. Є знаком надії, вірності, відродження, успіху в будь-якому підприємстві. Вселяє почуття спокою і віру в свої сили. Карта обіцяє приємні сюрпризи, отримання несподіваної допомоги, нової дружби, любові. Може означати творче натхнення. Провіщає поліпшення самопочуття, як фізичного, так і психічного. Служить символом оптимістичного мировосприятия світу, навколишньої дійсність. Обернена карта символізує упертість, непоступливість, запеклість, небажання змін, загублені шанси і. DAS MAN - (німий. man - неопределенно-особистий займенник) - поняття, введене в "Бутті і Часі" Хайдеггера (1927) при аналізі несправжнього існування людини. Хай-деггер зазначає, що існує така заклопотаність теперішнім часом, яка перетворює людське життя в "боязливі турботи", в животіння повсякденності. Основна межа подібної турботи - її націленість (як практично-діяльного, так і теоретичного моментів) на готівку предмети, на перетворення світу. З одного боку, сама ця націленість анонимна і безлика, з іншою - вона занурює людину в безособовий мир (М.), де все анонімно. У цьому світі немає. ПСИХОТРОННАЯ СТИМУЛЯЦІЯ - У 1953 році Джон Ліллі займався пошуком областей мозку, контролюючих різні тілесні функції. З допомогою електростимуляции він відкрив частини мозку мавпи, контролюючі біль, страх, неспокій і злість, і зміг також виявити частини мозку, відповідальні за ерекцію, еякуляцию і оргазм у мавп-самців. На д-ра Ліллі вийшло ЦРУ, і вони співробітничали протягом короткого часу, поки він не припинив цю співпрацю в зв'язку з реалістичними побоюваннями, що його робота може бути використана для розвитку електронних методів управління людьми на відстані за допомогою імплантованих в мозок електродів. У. Тай-і ("велика єдність") - в китайській міфології верховне небесне божество, першопричина світу. По найбільш ранніх згадках, Тай-і представляється небесним божеством, що тримає в руках довгий меч, піхви якого прикрашені виблискуючим нефритом. У нього також були підвіски з нефриту, які мелодично подзвонювали від подиху вітру. Пізніше Тай-і стали сприймати як зірку і дух цієї зірки. Згідно з іншими джерелами, Тай-і очолює над 5 государями сторін світла. По ще одній версії Тай-і наказує 16 драконами, знає, коли буде вітер і дощ, повінь і посуха, голод, війна і морові хвороби. У цей же час з'являється уявлення про Сань-і.