На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Науковий огляд проблеми ... 5
Розділ 2. Теоретичний зміст поняття ОРД ... 10
Розділ 3. Сучасні завдання ОРД ... 18
Розділ 4. Значення ОРД для процесу протидії злочинам ... 22
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення"

Курсова робота "Оперативно-розшукова діяльність: зміст, поняття, значення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оперативно-розшукова діяльність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оперативно-розшукова діяльність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оперативно-розшукова діяльність" і призначений виключно для пошукових систем.

Моголи - Моголи (Moguls or Mughals), династія правителів-мусульман змішаного монголо-тюрк. происх.; її фундатор Бабур (1482 - 1530) вторгся в Індію в 1526 р., а до 17 в. династія вже володіла всім субконтинет, за позов. крайнього Ю. Віднейшиє представники династії - Ху-маюн, Акбар, Джахангир, Шах-Джахан, Ауранг-зеб - створили сильну централізовану владу, адміністрацію, здатну управляти швидко зростаючою величезною імперією, а офиц. проголошена ними терпимість до прихильників індуїзму, що складали більшість населення, створювала атм-ру религ. гармонія. Осн. мовою став персидський, а в зобразить. ПЛАСТІВ - Аркадій Олександрович (1893, сіло Пріслоніха Ульяновської області - 1972, там же), російський живописець. Художню освіту отримав в скульптурній майстерні московського Строгановського центрального художньо-промислового училища (1912-14), в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1914 - 17) у скульптора С. М. Волнухина і живописців Л. О. Пастернаку, А. Е. Архипова, А. М. Васнецова, П. Д. Коріна. Жил і працював в основному в рідному селі, наїздами буваючи в Москві. Народний художник СРСР (1962). Пластів створював твору в традиціях російської реалістичної школи. Основні теми його. Мосальський-Рубець Василь Михайлович - Мосальський-Рубець, князь Василь Михайлович - діяч Смутного часу. Популярність його починається з 1604 року, коли він, будучи другим воєводою в Путівле, всупереч бажанню першого воєводи здав місто самозванцю. За це занепалий князьок отримав боярский сан і став дворецьким і одним з довереннейших облич нового царя. З Тули М. разом з князем В. Голіциним був посланий в Москву із задачею приготувати столицю до прийняття "царя Дімітрія" і усунути Годунових. Вдова і син царя Бориса були по-звірячому убиті, а красуню-царівна Ксенію М. в своєму будинку зберігав для примхи свого повелителя. З Моськви М. СОРОКИН Іван Лукич - (куб.)-рід. ок. 1890 р., ст. Петропавловской, головнокомандуючий червоними військами на Сівбу. Кавказі. Закінчив Екатерінодарськую військово-фельдшерську школу і під час Першої світової війни служив в пластунском батальйоні медичним фельдшером. У 1915 р. відряджений у 2-ю Тіфлісськую школу прапорщиків; після виробництва в офіцери, вийшов на службу в 3-й Лінійний полк. Лютнева революція 1917 р. залучила його симпатії заманливими лозунгами ленінців. Товариші по службі по полку вважали його таємним більшовиком, а явним він став після повернення в станицю. Тут він приступив до формування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оперативно-розшукова діяльність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бем, Герман - (Beum), (1884-1972), адмірал ВМФ Німеччини, командуючий флотилією "Норвегія". Народився 18 січня 1884 в Рибникові, Верхньої Силезія. У 1903 кадетом вступив в імператорський флот. У 1911 отримав звання лейтенанта, командував торпедними катерами. У 1919 в званні капітан-лейтенанта був тимчасово звільнений з флоту, але невдовзі повернувся і пізніше займав різні важливі пости: командир 2-й мінно-торпедної флотилії (1926-28), начальник штабу командування флотом (1932- 33), капітан лінкора "Гессен" (1933-34), начальник розвідки і командуючий німецькою ескадрою в Іспанії (1936-37). 4 жовтня 1937. Мартинов Іван Іванович - Мартинов, Іван Іванович - філолог (1771 - 1833). Вчився в духовній семінарії. Відмінне знання грецької мови зблизило Мартинова з митрополитом Євгеном, твір якого: "Про віротерпимість" він переклав на грецьку мову. У 1803 р. призначений директором департаменту міністерства народної освіти; сприяв установі педагогічного інституту, де читав лекції по естетиці, і інших учбових закладів. З 1793 р. продовжував видання "Санкт-Петербургского Меркурія"; в 1796 р. видав журнал "Музи", де співробітничали Державін, Сперанський, Львови, Словцов і велика княгиня Олександра Павлівна. У 1804 - 05 роках видавав. Зернов Дмитро Степанович - Зернов Дмитро Степанович - інженер і суспільний діяч. Народився в 1860 р. Закінчив курс Московського університету і Петербургського технологічного інституту. Був ад'юнктом-професором Харківського технологічного інституту, потім професором Московського технічного училища по кафедрі прикладної механіки; в Московському університеті читав в той же час курс нарисної геометрії і прикладної механіки. У 1898 р. був призначений директором Харківського технологічного інституту, в 1902 р. - директором і професором Санкт-Петербургского технологічного інституту; перебував також професором гірського.
У вступі курсової "Оперативно-розшукова діяльність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Раєвський Олександр Сергійович (згадується за 1900-х -1910-е рр.) - Археолог, діловод і бібліотекар Імператорської (Російською) Археологічної Комісії. Член Імператорського Російського Археологічного суспільства в Санкт-Петербурзі. Не дивлячись на неспокійну обстановку на території південноросійського краю в роки революції і Громадянської війни, в 1918 р. звернувся в ІАК з проханням про видачу йому відкритого листа на розвідку городища. Вирь Путівльського повіту Курської губернії. Товариш голови ІАК А. А. Спіцин, отримавши це прохання, запропонував йому декілька розширити район розвідувальних робіт і обстежувати кургани і могильники в у с. Піни Обоянського повіту.

Значень Петро Михайлович - Значень (Петро Михайлович, 1827 - 1891) - астроном-геодезист. З 1841 р. перебував на службі по військово-топографічному депо. Після виробництва в офіцери (1852) займався при Пулковської обсерваторії (1853 - 1855). Потім брав діяльну участь в різних астрономічних експедиціях для визначення довгот Архангельська (1857), Астрахані і інших поволжских міст (1855), а також багатьох місцевостей Курської (1856), Новгородської і Петербургської (1859) губерній; виробляв спостереження над гойданням маятника, в багатьох пунктах великого російського градусний вимірювання. У 1861 р. призначений ад'юнктом. ХАТЧЕСОН (HUTCHESON) Френсис - (1694-1747) - шотл. філософ-мораліст, один з представників суб'єктивно-ідеалістичної школи етичного почуття. Початковим пунктом для X. є положення Шефтсбері про природжений нахил людини до порядку і гармонії, що однаково виявляється в доброчесності і красі. Почуття прихильності в етичному світі - природжена і нескороминуща частина людської природи і аналогічно загальному тяжінню в світі фізичному. Згідно X., людині властиві різноманітні почуття, к-рі відображають навколишній світ і направляють дії людей, напр. почуття, до-ой дозволяє осягати "добро або зло в нас або в.
Список літератури курсової "Оперативно-розшукова діяльність" - більше 20 джерел. ЕКСТРЕМІЗМ РЕЛІГІЙНИЙ - ідеологія і діяльність надто фанатич. елементів в религ. орг-циях. У сфері обществ. життя совр. бурж. суспільства Е. р. носить внутриконфес. характер, виявляє себе, напр., в діях протест, "ультра" в Ольстере або "братів-Мусульман" в країнах Бліжн. і Ср. Сходу. У умовах сов. суспільства поняття Е. р. застосовується передусім до ідеології і дій тих фанатич. елементів в религ. орг-циях, к-рі вступили на шлях антисуспільств., протизаконної діяльності, що йде врозріз із законодавством сов. об религ. культах. Е. р. в СРСР частіше за все виявляється в таких религ. ФАРИСЕЙСТВО - негативна моральна якість, що характеризує особистість з т. зр. способу виконання нею етичних вимог; один з конкретних виразів формалізму в моралі, різновид лицемірства. і святенництва. Складається в неухильному, але чисто зовнішньому, формальному, або показному, виконанні етичних правил, оскільки вони отримали офіційну санкцію або закріпилися в традиції. Фарисейське розуміння моральності зводить її до проходження встановленому ритуалу, що втратив своє дійсне соціальне і людське значення. Сам термін відбувається від назви древнеиудейской релігійно-політичної секти фарисеїв, краї спочатку мала.

"ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ" ЕТИКА - напрям в буржуазній філософії моралі, поширення, що отримало в США починаючи з 20-х рр. XX в. Його гл. представники - У. Файт, І. Беббіт, К. Гарнет і І. Левін. Така назва була дана цій теорії її авторами на тій основі, що вони виводять моральність з "специфічно людських, з їх т. зр" явищ, насправді ж з явищ психології окремої особа, з особливостей її поведінки і психіки Спроба обмежитися в цьому випадку досвідом відособленої особистості приводить прихильників цього напряму до надто індивідуалістичному і суб'єктивістському розумінню моралі. "Г." е. заперечує значення загальних.
Посилання в тексті роботи "Оперативно-розшукова діяльність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Аттрактор - потенційний стан системи, до якого вона еволюціонує.  По Князевой: кінцева область неминучого зійшов фазових траєкторій руху складної системи. У якості аттрактора може виступати або точка (стійкий фокус), або інакша більш складна освіта. Існують дивні аттрактори, коли траєкторії системи здійснюють довільне і блукання, що не піддається регулярному опису всередині певної області. Дивний аттрактор можна назвати "залучаючим хаосом" (По Прігожіну). Аттрактор - це "виклик". У синергетиці говорять про конус тяжіння аттрактора, який як би затягує в себе безліч можливих. Гігантизм - (греч. gigos - велетень, гігант) - дуже високе зростання (чоловіків вище за 200 см, жінок вище за 190 см) або надмірна величина окремих частин тіла. Патологічний гігантизм зумовлений гиперпродукцией гормону зростання внаслідок еозинофильной аденома гіпофіза, гиперплазии еозинофильних його кліток, нейроинфекция, травм головного мозку. Хворобливий гігантизм виявляється звичайно в пубертатном віці, частіше він зустрічається у облич чоловічої статі. На початку розладу спостерігається відносно пропорційне зростання скелета, м'яких тканин, внутрішніх органів. Потім стають все більш. ЗВУК МОВИ - найменший елемент мови, який, як правило, в ізольованому вигляді не існує, за винятком декількох союзів і вигуків. У словах, що є найменшими смисловими одиницями мови, звуки пов'язані між собою в склади, які самостійно також не існують, а межі їх важко визначити, як і межі між 3. р. Встановлено, що в словах між 3. р. є певний зв'язок, тобто імовірність появи кожного 3. р. залежить як від попереднього, так і подальшого звуку. Більш того має місце кореляція і між більш видаленими 3. р. Точного визначення поняття 3. р. ні. Його, швидше всього, можна порівняти з рукописною буквою. Так, в залежності від.

Телевізійна комунікація: феномен "розірваної коммуцникации" - Феномен "розірваної комунікації" виявляється в розузгодженні авторського посила і зрительских очікувань на різних рівнях взаємодії: 1) соціальному (з боку замовника прагнення здійснити направлений інформаційний вплив, отримати фінансовий прибуток; з боку реципієнта як члена социума - реалізувати право на отримання достовірної інформації, на захист своїх інтересів через апеляцію до ЗМІ як до "четвертої влади"); 2) соціально-психологічному (зі сторони телекоммуникатора відповідність політиці телекомпанія, підвищення власного статусу в творчому колективі, рейтингу. Фетишизм - 1. релігійне поклоніння неживим предметам, яким приписують магічні властивості; 2. сексуальна девіація, властива переважно чоловікам з сексуальними порушеннями. Характеризується статевим збудженням і сексуальним задоволенням, виникаючим за допомогою контакту з яким - те предметом, належної людині іншої підлоги (взуття, білизна, одяг, рукавички, носові хустки, волосся, частина тіла, що не обов'язково є ерогенною і інш.). У разах явної патології у відсутність такого предмета інтимне життя робиться неможливим або сприймається пацієнтом як незадовільна. Розлад виникає звичайно в період статевого. УОРФА, ГІПОТЕЗА - Затвердження американського лінгвіста чи Бенджаміна Уорфа про те, що мова впливає на сприйняття і мислення. Фактично є дві форми цієї гіпотези: слаба форма, в якій затверджується, що вплив виявляється тільки на сприйняття (наприклад, передбачаються, що ескімос, через те, що в його мові є багато слів для позначення снігу, розрізнює варіації типів снігу, які не розрізнювалися б. наприклад, англоговорящим людиною); і сильна форма, в якій затверджується, що вплив виявляється на абстрактні концептуальні процеси (наприклад, то, що в індіанській мові хопи час реєструється релятивістським способом, в. ЕКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ - (від лати. extra - поза, intro - всередину, versio - повертати, обертати) - характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини, крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на мир зовнішніх об'єктів, або на явища її власного суб'єктивного світу. Поняття Е. були введені для позначення двох протилежних типів особистості. Екстравертированний тип характеризується обращенностью особистості на навколишній світ, об'єкти якого притягають до себе інтереси, життєву енергію суб'єкта, що у відомому значенні веде до відчуженості суб'єкта від самого себе, до приниження.