На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оплата праці

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття, структура та функції заробітної плати ... 5
Розділ 2. Методи правового регулювання оплати праці ... 10
Розділ 3. Нормування праці ... 17
Розділ 4. Тарифна система ті її елементи ... 21
Розділ 5. Система оплати праці ... 23
Розділ 6. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов ... 25
Розділ 7. Порядок виплати заробітної плати ... 29
Розділ 8. Гарантії і компенсації ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Оплата праці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оплата праці"

Курсова робота "Оплата праці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оплата праці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оплата праці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оплата праці" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЛАТОН - (427 - 347 до н.е.) - інш.. мислитель, нарівні з Піфагором, Парменідом і Сократом - родоначальник європейської філософії, розділ филос. школи Академія. Біографічні дані. Отримав традиційне для аристократичного юнака виховання (фізичне і мусическое). У юності слухав софіста гераклитовской орієнтації Кратіла, в 20 років знайомиться з Сократом, починає регулярно відвідувати його бесіди і відмовляється від реальної політичної кар'єри (хоч як філософ все життя займався проблемами гос-ва і законодавства). Його вдача відрізнялася крайньою соромливістю і замкненістю. Після смерті Сократа (399). Гадамер Ханс Георг - (рід. в 19ОО м.) - німецький філософ. Був учнем Хайдеггера, потім став одним з фундаторів філософської герменевтики. Займався викладанням філософії в Лейпцигськом університеті (з 1939 р.), в Гейдельбергськом університеті (з 1949 р.). У 1946-1947 рр. був ректором Лейпцигекого університету. Слово "герменевтика" означає тлумачення різних текстів. Гадамер додає герменевтике філософське звучання і значення. Він вважає, що феномен розуміння і правильного тлумачення зрозумілого - не тільки спеціальна методологічна проблема наук про дух. Феномен розуміння пронизує всі зв'язки людини з. МИСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - комплекс інтелектуальних і коммуникативних процесів, включених в контекст організованої колективної діяльності. Неологізм Московського методологічного гуртка (ММК), означається як МД. Концептуальним каркасом уявлень об МД є "базова схема МД", введена Щедровіцким в 1980. Це одна з чотирьох базових онтологічних і организационно-деятельностних схем СМД (системо-миследеятельностного) підходу (схема многоплоскостной організації знання, схема відтворювання діяльності і трансляції культури, схема організаційно-технічного відношення і штучно-природного розвитку, схема МД). Категорія МД. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ПРИКЛАДНА - сукупність концепцій, методол. принципів, методів і познават. процедур культурология, знання, орієнтованих на застосування в різних областях соціальної взаємодії і на досягнення опр. практич. ефектів в цих областях. Оскільки прикладний рівень культурологии передбачає практич. використання рез-тов пізнання, особливе значення тут придбавають такі напрями і особливості аналізу, як діагностика і прогнозування социокультурной динаміки, що розвивається в режимі спонтанної самоорганизации, проектна зміна тих її аспектів і елементів, к-рі можуть бути трансформовані під впливом цілеспрямованої.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оплата праці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЧИТАННЯ - методика роботи з текстом. Термін Ч. стає пануючим в рамках постструктурализма нарівні з такими термінами як "лист", "текст", "текстуальность", "интертекстуальность" і т. д. Постструктуралистское розуміння тексту як взаимообратимого переплетення і руху гетерогенних культурних значень і кодів передбачає інакшу процедуру Ч., необхідну текстом. Існують різні способи позначення і описи нової процедури Ч.: "симптоматичне" Ч., "алегоричне" Ч., "деконструктивное" Ч. і інш. Загальним знаменником всіх цих практик Ч. виступає перехід від зіставлення листа і Ч. до єдності, комплексу "лист -. ДЖЕМС (Джеймс) Уїльям (1842- 1910) - американський психолог і філософ, професор (викладав, зокрема, анатомію і фізіологію) Гарвардського університету (1889-1907), засновник прагматизму. Основні твори: "Принципи психології" (1890), "Великі особи і їх оточення" (1890), "Етичне життя і філософ" (1891), "Воля до віри" (1896), "Різноманіття релігійного досвіду" (1902), чи "Існує свідомість" (1904), "Моральний еквівалент війни" (1904), "Прагматизм - нова назва деяких старих способів мислення" (1907), "Плюралістичний Всесвіт" (1909) і ін. Прагматизм, завдяки зусиллям Д., став найвідомішою американською філософською школою. "БРАХМА-СУТРИ" - (санскр. Brahma-sutra - "Сутри про Брахмане") - твір, що традиційно приписується легендарному мудрецю Бадараяне, поряд з Упанішадамі і "Бхагавадгитой" є частиною "троїстого канону" веданти. "Брахма-сутри" розглядаються як "ньяя-прастхана", тобто "основа міркування", і являють собою афористически стисле зведення основних ідей Упанішад. Інші назви тексту - "Веданта-сутри" (або "Сутри веданти"), "Шарірака-сутри" ("Сутри про втілену душу"), "Бхикшу-сугри" ("Сутри для.
У вступі курсової "Оплата праці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Освіта - Одне з найбільш значущих коштів соціального відтворювання сооб-ва і підвищення потенціалу його адаптивних можливостей і перспектив социокультурного розвитку. Осн. социокультурні функції О. пов'язані з рішенням задачі социализации і инкультурации особистості що навчається за допомогою трансляції йому фрагментів загального і специализир. соціального досвіду, накопиченого людством загалом і власному сооб-вом зокрема, введенням людини в норми і правила соціальної і культурної адекватності об-ву його мешкання і навчанням його специализир. знанням, умінням і навикам продуктивної.

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ - Тіт Флавій (ок. 150 - між 211 і 215) - християнський богослов і письменник. Народився, ймовірно, в Афінах в язичницькій сім'ї. Дістав широку освіту, потім подорожував по Греції, Південній Італії, Малій Азії, переходячи від одного вчителя філософії до іншого. Звернений в християнство своїм останнім вчителем Пантеном. який був першим відомим нам розділом християнської катехитической школи в Александрії і якому Клімент Александрійський змінив на цьому посту після його смерті. У 202 або 203 він був вимушений покинути Александрію через переслідування християн імператором Септімієм Північчю і знайшов. Знахар - Сільська лікар-самоучка, що уміє лікувати недуг і полегшувати тілесні страждання не тільки людей, але і тварин. У народі вірять, що не варто довірятися силі цілющого зілля, якщо вони не наговорені зазделегідь або не нашептані тут же, на очах хворого, оскільки головна сила лікування полягає в словах змови, а зілля служить лише заспокійливим засобом. Тому-то і кличуть знахарів "шептунами", саме за ті змови або таємничі слова, які шепотяться над хворим або над цілющим зіллям. Змови сприймаються або з усно, від вчителів, або із записів, широко поширених серед грамотного сільського населення.
Список літератури курсової "Оплата праці" - більше 20 джерел. "ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ" - філософський журнал, що видавався Московським психологічним об-вом (встановленим в 1885 р. Троїцким при Московському ун-ті). У 1889-1890 рр. було видано 5 кн., з 1891 р. журн. став виходити з періодичністю в 5 кн. щорічно. Останній номер журн. (кн. 141-142) вийшов в 1918 р. "В.ф. і п". були засновані з ініціативи проф. кафедри філософії Московського ун-та Грота, що зайняв в 1887 р. пост голову Психологічного об-ва. Видавниче-економічну підтримку здійснив московський купець А. А. Абрікосов, що передав видання в 1893 р. у власність Психологічного об-ва. Зміна редакторів в журналі була така:. ВИДЕОКРАТИЯ - (videocracy, від греч. eidos, вигляд, образ, і kratos, влада) - влада візуальних образів і коштів комунікації над суспільною свідомістю; система наочних образів і уявлень як джерело або засіб політичного панування. Поняття "відео", "ідея" і "вигляд" утворилися історично з одного древньогрецький кореня "ейдос" (eidos). Спочатку "ейдос" означав зовнішній вигляд, образ предмета і лише поступово, стараннями філософа Платона і його школи, був осмислений як ідея, чистий розумовий образ, відчужений від текучого земного буття. Так виникло філософське вчення "ідеалізм" і відповідне політичне вчення про.

МУЛЬТИВИДУУМ - (multividual, поєднання лати. "multum", "багато", і лати. "individuum", індивід) - множинний індивід, різноманітні "я" якого можуть мати самостійні тілесні втілення, зберігаючи при цьому загальну самосвідомість. Сучасна цивілізація онтологически бідна: переважну більшість об'єктів і суб'єктів мають тільки одну форму існування. Наприклад, розум існує лише в формі біологічного вигляду homo sapiens і тільки починає освоювати альтернативну форму (комп'ютерно-електронну). Кожна людина існує всередині биоформи, предзаданной йому природою, і не може її міняти по своїй волі - за винятком рідких.
Посилання в тексті роботи "Оплата праці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА МОНАДОЛОГИЯ - термін для позначення концепцій, вихідних з існування в історії унікальних, автономних культурних освіт. Її ведучі представники: Данилевский, Леонтьев, Шпенглер, Тойнбі, Сорокин. У їх соч. простежується реакція на линейно-прогрессистские схеми классич. філософії історії Нового часу, прагнення відійти від односторонньо европоцентристских установок. К. позбавлена єдиних мировоззренч. основ. Якщо Данільовський і Леонтьев спиралися на симбіоз ідей слов'янофільства і позитивізму, то Шпенглер обрав своїми вчителями Гете, Шопенгауера, Ніцше і Бергсона, а Тойнбі здійснив сплав філософії. ХЕССЕ Мері Бренда - (рід. 1924) - англійський філософ і історик науки. У 1951 - 59 працювала в Лідськом і Лондонському університетах, з 1960 - в Кембріджськом. Хессе - противник як вузького емпіризму і редукционкзма логічних позитивістів, так і релятивізму историко-методологічної концепції радикальної зміни значення термінів теорії при переході від однієї парадигми до інший (Т. Кун і інш.). Запропонована нею епистемологическая теорія істини вийде з принципу відсутність яких-небудь привілеїв для будь-якої, включаючи сучасні, наукової теорії. На її думку, в кожній теорії виділяється деяка безліч висловлювання. ВЕЙДЛЕ Володимир Васильович - (1(13) березня 1895, СанктПетербург - 5 серпня 1979, Париж] - російський літературний критик, мистецтвознавець, публіцист, культуролог. Закінчив історико-філологічний факультет Петербургського університету (1916), в 1921 - 24 викладав в Інституті теорії мистецтв в Петрограде. Емігрував в 1924. З 1925 по 1952 викладав (з 1932 - професор християнського мистецтва) в Богословському інституті в Парижі. Близький друг В. Ходасевича, автор першого значного дослідження про нього (Поезія Ходасевича, 1928). У 1930-е рр. цікавився екуменизмом. Прийшов до Церкви під впливом С. Н. Булгакова. Вейдле -.

Кощій Безсмертний - Вороже людині істота. Він виконує ту ж роль скупого охоронця скарбів і небезпечного викрадача красунь, що і Змій; обидва вони одинаково виступають проти героїв і вільно за міняють один одну, так що в одній і тій же казці в одному варіанті дійовою особою виводиться Змій, а в іншому - Кощій. У старославянских па мятниках слово "кощь" ("кошть") попадається виключно в значенні: сухий, худий, худий тілом - і, очевидно, стоїть в найближчій спорідненості зі словом "кістка", як прикметник до іменника; дієслово ж "окостенеть" вживається в. ДУБ - символ влади і слави. Відповідає зодіакальному знаку Лева. Вважався у греків священним деревом Аполлона, а у римлян - Юпітера. Мав мистериальное значення. Символізував твердість духа. Був знаком довговічності і навіть безсмертя. Дуб називають "королем лісу". У Древньому Римі вінок з дубового листя був вищою нагородою полководцю-тріумфатору; згодом їх замінили лаврові вінки. З дуба була зроблена славнозвісна палиця Геракла. Друїди називали дуб "деревом науки". На думку грецьких заклинателів, за допомогою дубової гілки можливо викликати дощ. По шелестінню листя дуба. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ - Фікції, витрати абстрагування, що відносяться або до гипостазируемим "обчищеним", "внеемпирическим" феноменам, або до іншим відверненим фантазмам розуму, що зв'язується з умовами і можливостями пізнання як такого. Трансцендентализм, як правило, тяжіє до априоризму. Термін "трансцендентальное" абсолютно не підходить для позначення пропозиций (про-позицій, предпозиций) свідомості. Говорити об доопитности, внеопитности даного пропозиционального безглуздо і в тому випадку, якщо вибирати з нього те, що могло б відноситися не тільки до свідомості людини, але і до свідомості будь-якого думаючого. АНІМІЗМ - (від лати. anima - душа) - віра в те, що всі предмети і явища навколишнього нас світу керуються душами, духовними істотами і що ці віддільні від предметів духовні сутності незримо сприяють або заважають людям домагатися своїх цілей. Душі і духовні істоти присутні скрізь і у всьому - в людях, тваринних, рослинах, мінералах; вони проникають в будь-яку матеріальну плоть, затримуються в ній і покидають її. Е. Б. Тайлор (1832 - 1917), англійський етнограф і дослідник історії культури, першим ввів термін "А." в етнографію і систематично описав це вірування. Определів А. як "віру в духовних істот".