На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості криміналістичної характеристики нападів, учинених на водіїв таксі

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Способи скоєння нападів на водіїв таксі ... 6
Розділ 2. Особливості та обставини нападів на водіїв таксі ... 11
Розділ 3. Характеристика особи злочинця ... 23
Висновки ... 29
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Особливості криміналістичної характеристики нападів, учинених на водіїв таксі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості криміналістичної характеристики нападів, учинених на водіїв таксі"

Курсова робота "Особливості криміналістичної характеристики нападів, учинених на водіїв таксі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗМІНА - категорія філософського дискурса, яка характеризує стан, альтернативний стабільності, перехід з одного стану в інше, зміну змісту у часі. Відповідно до локалізації змін в просторі і часі виділяють зміни в просторі (механічний рух) і зміни у часі. Відмінності в трактуванні часу визначають розуміння характеру змін - оборотних і безповоротних, направлених і ненаправлених, спонтанних, самоорганизованних і организуемих. Будь-які зміни коррелятивно пов'язані з чимсь інваріантним, стійким, і, навпаки, інваріантні структури передбачають вариативное, мінливе. Вже в античній філософії нарівні з лінією. МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМ - одна з лівих, найбільш радикальних версій марксизму, розробка якої належить насамперед В. І. Леніну. У Радянському Союзі і в інш. країнах т.н. соціалістичного табору М. був ядром офіційної комуністичної ідеології. М. не тільки істотно спростив і огрублювати марксизм, але і ввів в нього цілий ряд принципово нових ідей. Важливі кроки в процесі "очищення" концепції, що постійно наростав К. Маркса від елементів "спекулятивної філософії" зробив вже Ленін, ніколи, проте, що не признавався в тому, що в чомусь істотному відступає від ведучих ідей марксизму. Радикальному спрощенню М. був. ШРЕДІНГЕР Ервін (1887-1961) - австрійський фізик-теоретик, творець хвильової механіки, лауреат Нобелівської премії по фізиці (спільно з П.Дираком) "за відкриття нових форм атомної теорії" (1933), почесний член АН СРСР (1934). Основні роботи Ш. відносяться до напрямів квантовій теорії, статистичної фізики, біофізики. Основні праці: "Основні принципи метрики квітів в денному світлі" (1920), "Пошуки шляху" (1925), чи "Обумовлено природознавство навколишнім середовищем?" (1932, доповідь Прусської Академії наук, Берлін), "Що таке життя з погляду фізики?" (1944), "Наука і гуманізм" (1952, Кембрідж), "Природа і греки" (1954, Лондон). НАЦІЯ - (від лати. natio - плем'я, народ), историч. спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економич. зв'язків, лит. мови, нек-рих особливостей культури і характеру. У бурж. соціології і історіографій немає загальноприйнятій теорії Н. Іногда виникнення Н. розглядається як просте продовження і ускладнення родово-племінних зв'язків, етатистские теорії зв'язують Н. з гос-вом. У нек-рих идеалистич. концепціях "нац. дух" (нац. свідомість, нац. характер) представляється як ведучий, а іноді і єдності. ознаки нації, в інших - Н. розглядається як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАСОНСТВО В РОСІЇ - (франкмасонство, від франц.franc macon - вільний каменяр) - релігійно-філософська течія, виникла в Великобританії в нач. 18 в. і що невдовзі розповсюдилося в Європі і в Америці. Перші Масонські ложі створювалися за принципом старовинного вільного каменщичества, що мав усього три міри (учень, товариш, майстер). На цій стадії вивчалася і розроблялася тільки етична сторона масонства. Пізніше з'явилися вищі міри масонства. Тут загальним теоретичним джерелом його ідеології виступили теософия і герметична філософія. Принципи масонської організації вимагали піднестися над соціальними і. Пояснювач Арістотеля - Піфагорійці, своїм ім'ям завжди пов'язані з вчителем, а не з тим місцем, де розташовувалася школа (Академія, Лікей, Стоячи), і в цьому упреждают представників інших еллинистических шкіл, у яких в I віці до н.е. починається зіставлення академіків і платоников, а також з'являється дієслово для позначення тих, хто слідує або наслідує Арістотелю. І те, і інше зв'язується з потребою повернутися до справжнього вчення фундатора школи, яке черпається з його текстів, а не продовжувати спотворену шкільну традицію. Ця тенденція уперше чітко виявилася у послідовників Арістотеля, свою основну задачу текстів. Діалектика: у джерел - В русі ідеї матеріальної першооснови внутрішньо вже укладена діалектика. Але повинне було пройти деякий час, щоб вона була помічена, виявлена і перетворена в самостійний об'єкт роздумів. І тут знову виявився геній Анаксимандра. Він намічує ту лінію міркувань про першооснову, яка, як вже відмічалося, надалі розвинеться в найважливішу концепцію первинного філософствування, а саме, в античну діалектику, зокрема у вчення про єдність і боротьбу протилежностей. У античної діалектики як більш або менш суцільної концепції є свого роду предистория - коли діалектичні ідеї ще не склалися, але вже.
У вступі курсової "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАННЯ, або Пропозіциональная логіка - розділ логіки, що формалізує вживання логічних зв'язок "и", "або", "не", "якщо, то" і т. п., службовців для утворення складного висловлювання з простих. Висловлювання називається простим, якщо воно не включає в себе інше висловлювання, в іншому випадку воно називається складним. У Л. в. просте висловлювання розглядається у відверненні від їх внутрішньої (субьектно-предикатной) структури. Та або інакша истинностная оцінка висловлювання іменується його истинностним значенням. У логіці класичній передбачається, що просте висловлювання є або істинним, або помилковим (див.: Двузначности принцип) і що.

КОЛО - первинний символ єдності і нескінченності, знак абсолюту і досконалості. Як нескінченна лінія, коло символізує час у вічності, а як макро-космический знак утворить коло Зодіаку. Він є древнейшим містичним символом, традиційно вказуючим Небо, Всесвіт і Вічність. Іноді зображається у вигляді Уробороса - змія, що кусає власний хвіст. Пустота в середині кола рідко залишається незаповненою: частіше за все в неї вписують квадрат, або хрест, або рівносторонній трикутник, або пентаграму. У будь-якому випадку фігура, вписана в коло, символізує відносини між поняттям, що означається даною фігурою, і. СПОГЛЯДАННЯ ЕСТЕТИЧНЕ - безпосередньо-цілісне бачення явищ дійсності під точкою зору естетичної установки суб'єкта (Установка естетична). Ця безпосередність виявляється в тому, що суб'єкт сам знаходить предмет свого З., відкриває для себе його естетичну цінність і отримує насолоду не тільки від предмета З., але і від самого процесу, актуализируя в ньому свої потенційні естетичні здібності (Здатність естетична). Проблема З., в т. ч. С. е., здавна привертала увагу філософії. У ідеалістичній філософії С. розуміється як безпосередній надчутливий розсуд істини, добра, краси (лінія Плагона) або як почуттєва інтуїція, що.
Список літератури курсової "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" - більше 20 джерел. ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - самообозначение діалектичної філософії обьективистского типу, основні положення якої були сформульовані Енгельсом ( "Анти-Дюринг") і Сталіним ( "Про діалектичний і історичний матеріалізм"). Д.М. виявляв собою офіційну радянську філософію в 1930-1980-х. Квинтессенцией Д.М. правомірно вважати наступні інтелектуальні допущення і гіпотези: 1) Придання перманентним змінам в суспільстві і природі статусу атрибутивних для реальності як таких (трактування руху як атрибута матерії і розуміння його як "зміни взагалі"); "вічних" істин, як і абсолютних цінностей, згідно Д.М., не існує: моральні норми, зміст. ЛОМОНОСОВ Михайло Васильович - (1711 - 65) - русявий. вчений-енциклопедист, поет, мислитель, суспільний діяч. Був членом Санкт-Петербургской академії наук і Академії мистецтв; за успіхи в иск-ве мозаїки вибраний в Болонськую академію. У творчості Л. відбилося властиве йому поєднання понятійного і образного мислення, видатних здібностей людини науки і иск-ва. У натурфилософии Л. підкреслювалися не тільки значення принципу детермінізму і природних закономірностей, що осягається розумом, але і "гармонія і узгодження природи". Естетичне сприйняття космосу яскраво виражене в його філософській поезії ("Ранковий роздум.

НАРОД - 1) населення певної країни; 2) історична спільність людей. Слово "народ" вживається в науковій літературі в двох основних значеннях - в політичному і в культурно-етнічному. Взятий в першому значенні термін є синонімом поняття "нація". Не випадково в сучасних политико-правових і доктринальних документах вираження "народний суверенітет" і "право народів на самовизначення" синонимични "національному суверенітету" і "праву націй на самовизначення". Під "народом" в цьому випадку зрозуміло сукупність громадян певної.
Посилання в тексті роботи "Особливості криміналістичної характеристики нападів на водіїв таксі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТИНА - универсалия культури суб'єкта-об'єктного ряду (див.: Универсалии, Категорії культури), змістом якої є оцінна характеристика знання в контексті його співвідношення з предметною сферою, з одного боку, і зі сферою процесуального мислення - з іншою. (1) У класичній філософії оформляється дві принципово альтернативних парадигми трактування І. Одна з них засновується на принципі кореспонденції як відповідності знання об'єктивному положенню справ предметного світу (Арістотель, Ф. Бекон, Спіноза, Дідро, Гельвециї, Гольбах, Фейербах, Ленін і інш.), інша - на принципі когеренции як. Мормонізм - Церква Іїсуса Христа Святих Останнього Дня і родинні їй секти нараховують в цей час шість мільйонів членів у всьому світі. Фундатором їх був Джозеф Сміт-молодший (1805-1844), який в своєму Першому Баченні в 1820 м. побачив Бога-Батька і Бога-Сина в фізичному вигляді, внаслідок чого зрозумів помилковість всіх інших християнських конфесій, поширених в західній частині штату Нью-Йорк. Священним писанням мормонов є Книга Мормона; вона була записана на древніх золотих табличках і виявлена з допомогою Господньої Смітом, який перевів її на англійську мову. Мормон, батько ангела Мороні, розказує в ній. ОЛЕКСАНДР ГЕЛЬСКИЙ - (Alexander Halensis, of Hayles) (1185 - 1186, Хейдз Оуен в Шропшире, Англія15 серпня 1245, Париж) - християнський теолог, представник схоластики. Ок. 1200 студент в Парижі, до 1210 магістр "вільних мистецтв", до 1220 архидиакон, бакалаврсентенциарий, магістр-регент теологического факультету. У 1236 (або 1231) францисканец, фундатор першої францисканской кафедри теології в Паріжськом університеті, "батько і вчитель" (Бонавентура). Автор "Глосс" (зразкового коментаря до "Сентенцій" Петра Домбардського), збірника "Спірні питання".

КОНФЛИКТОЛОГИЯ - синонім поняття "соціологія конфлікту", введеного в науковий оборот Зіммелем. Об'єднує концепції, що розглядають конфлікт як вирішальний або один з вирішальних чинників соціальний розвиток. Первинний розвиток цей ідея отримала в рамках еволюційних підходів до аналізу суспільного життя. У роботах Маркса описаний антагоністичний конфлікт як джерело зміни і трансформації соціальних систем. Важливий внесок в розвиток ідей, пов'язаних з роллю конфлікту в соціальному розвитку, вніс Зіммель, що підкреслював інтегруючі можливості конфлікту. З середини 20 в. як реакція на кризу концепцій соціальної згоди. ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ НАУКИ - одне з центральних понять сучасної філософії науки, вказуюче сукупність філософських ідей, за допомогою яких влаштовуються фундаментальні онтологічні, гносеологічні і методологічні принципи наукового пізнання. Виникнення уявлень про іманентне входження філософських побудов в контекст наукового знання в західній філософії пов'язане з подоланням властивого неопозитивистской традиції демаркационистского розділення філософії і науки. При цьому положення об невід'ємну представленности метафізичної компоненти в основах наукового пошуку стає однією з найважливіших тим в рамках сучасного. ТРАНСГРЕСІЯ І МЕЖА - (франц. transgression, limit) - поняття, що сформувалися в мові французької екзистенциальной постгегелевской філософії (А. Колсев) і задаючі загальний горизонт концептуального стилю таких філософів, як Же Батаї, М. Фуко, М. Бланшо. Межею можна назвати те, що обмежує безмежну активність трансгрессивних станів. Трансгрессией є всяка сила, яка перевершує межа, встановлена їй іншими силами (ця межа може бути і внутрішнім, і зовнішнім). Трансгрессию можна також визначити і як ексцес (надлишок або нестача сил ), як особливий стан, що приводить до порушення норми, закону або правила. Трансгресія - це. ГАОС Хосе - (26 грудня 1900, Гихон - 1969, Мехи до) - іспанський філософ, послідовник ідей X. Ортегии-Гассета. Ректор Мадридського університету (1936 - 39). У 1939 емігрував в Мексіку, що стала для нього другою батьківщиною. Основні роботи: "Філософія філософії і історія філософії", "Дві ідеї філософії", "Іспаноамеріканська думка", "Мексиканська філософія наших днів". Головний предмет дослідження - природа філософського знання, співвідношення универсализма філософії як виду розумової діяльності і породження це певними обставинами. Спираючись на ідеї.