На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Методологічні засади дослідження особливостей призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві ... 4
1.1. Принципи призначення покарання ... 4
1.2. Загальні засади призначення покарання ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві ... 10
2.1. Поняття та види обставин, що характеризують особу винного ... 10
2.2. Призначення покарання із урахуванням пом'якшуючих обставин, що характеризують особу винного ... 13
2.3. Призначення покарання із урахуванням обтяжуючих обставин, що характеризують особу винного ... 18
Розділ 3. Перспективи вдосконалення призначення покарання із урахуванням особи винного ... 25
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві"

Курсова робота "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного у кримінальну праві" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" і призначений виключно для пошукових систем.

Антігитлеровська коаліція - Військово-політичний союз держав і народів, що боролися у 2-й світовій війні проти блоку гитлеровской Німеччини, фашистської Італії, мілітаристської Японії (т. н. "осі") і їх сателітів. Основні учасники Антігитлеровської коаліції - Англія, Китай, СРСР, США і Франція - брали участь своїми збройними силами в боротьбі з країнами "осі". У тих або інакших масштабах у військових діях брали участь з'єднання деяких інших країн - Польщі, Чехословакиї, Югославії, Австралії, Бельгії, Бразілії, Індії, Канади, Філіппін, Ефіопії і інш. Окремі держави Антігитлеровської коаліції (наприклад, Мексіка). СТАНИСЛАВСКИЙ (наст. прізвище Олексія) Костянтин Сергійович - (5/17.01.1863 - 7.08.1938), російський актор, режисер, педагог, теоретик і реформатор театру. Народився в сім'ї багатого промисловця. З дитячих років виступав в домашньому театрі. Вчився в Лазаревськом інституті східних мов; був блискуче освіченою людиною, досконало володів європейськими мовами. У 1888 організував з однодумцями "Суспільство мистецтва і літератури", ставив спектаклі, грав в них ведучі ролі, завдяки чому придбав славу видатного актора свого часу. Театральну діяльність поєднував з роботою в директораті фабрики "Товариства Володимира Алексеєва" (після революції гідно переніс. Онуфрій (в миру Андрій Вітрил) - Онуфрий - старообрядческий єпископ Браїловський, потім инок единоверческий (1816 - 1894). Селянин Ярославської губернії, син православних батьків, Андрій Вітрил (мирське ім'я Онуфрія) ще в молодості відхилився в старообрядчество і, прагнучи до иночеству, постригся в Покровськом старообрядческом монастирі в Стародубье. Знайомство з Павлом і Геронтієм, що поділився з ним планом створення єпископської кафедри для старообрядців, принадило Онуфрія в Білу Крініцу, де він спочатку в якості ризничего, потім з 1848 р. в сані єпископа Браїловського і намісника митрополита став найближчим помічником Павле в. СИБІР - велика частина Азіатської території Російській Федерації, від Уралу на Заході до гірських хребтів тихоокеанського вододілу на Сході і від берегів Північного Ледовітого океану на Півночі до горбистих степів Казахстану і межі з Монголією на Півдні. Площа біля 10 млн. км2. У природному відношенні виділяються Західний Сибір і Східний Сибір. Заселялася в кам'яному віці. Просуваючись вдовж Тихоокеанського побережжя, люди проникли з С. в Америку, вийшли до Північного Ледовітому океану. У 1-м тис. н. е. південні райони входили в Тюркський каганат, Бохай і інш. держави. У 13 в. Южная С. зазнала.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Місництво - система службових відносин, що зросла із звичаїв в княження Івана III і його сина Василя. Місце (генеалогічне) - рівень, займаний кожним членом прізвища на фамільних сходах старшинства по його відстані від родоначальника. Місце (службове) - первинне поняття склалося серед бояр за князівським столом, де вони розсаджувалися в порядку службово-генеалогічного старшинства. Потім воно перенесене на всі службові відносини, на урядові посади. Система місництва була закріплена в 1556 р. Государевим родословцем, де було розписане "місце" до 200 родовитих прізвищ. Таким чином, при призначенні на посаді в. Щигльов Володимир Романович - Щигльов (Володимир Романович, 1840 - 1903) - поет-гуморист і драматург. Вчився в 1-й санкт-петербургской гімназії і на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету. Рано почав писати, під впливом свого гімназичного вчителя В.І. Водовозова, в "Іскрі", "Російському Слові", "Будильнику", "Весельчакові" і інших (під псевдонімом Романич). Пізнє писав в "Російській Правді", "Ниві" і інш. З драматичних його творів (частиною під псевдонімом Щигров) більше 30 років не сходить з репертуару весела побутова картинка: "Заручини в. УТКИН Володимир Федорович - (17.10.1923 - 15.02.2000), видатний діяч науки і техніки, творець ракетно-ядерного щита Росії, президент Академії космонавтики ім. К.Е. Циолковського. Народився в пос. Пустобор Рязанської обл. У 1941 після десятирічки був покликаний в армію. По закінченні школи зв'язку, з травня 1942 і до кінця війни брав безпосередню участь в бойових діях на Волховськом, Білоруському, Північно-Кавказькому і Українському фронтах. Перемогу зустрів в Берліні. По закінченні Ленінградського військово-механічного інституту з 1952 по 1990 пройшов шлях від інженера-конструктора Дніпропетровського машинобудівного.
У вступі курсової "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Франко-пруська війна - Франко-пруська війна (Franco-Prussian War) (1870-71), війна між Францією Наполеона III і Пруссиєй, що виступала в союзі з інш. герм, гос-вами. Воєн. конфлікт спровокував Бісмарк, к-рий своєю майстерною дипломатією добився ізоляції Франції і змінив на образливий текст послання свого короля (Емсская депеша). Пруські армії вторглися на терр. Франції і нанесли франц. армії ряд поразок, остання на чолі з Базеном, витіснена изЕльзаса, була вимушена ховатися в міцності Мец. Макмагон, що йшов з військами йому на виручку, потерпів нищівну поразку від Мольтке при Седане. При капітуляції Седана Наполеон III.

Павсаній Перігет - ок. 115-після 180 рр. н. е., грецький письменник. Відбувався, мабуть, з околиць Магнезії. Відвідав Сірію, Італію, Корсику, Аравію і Вавілон. У 160-180 рр. написав Мандрівки по Елладі (Periegesis tes Hellados) в 10 книгах, в якому описав Аттіку, Корінф, Лакедемон, Мессену, Еліду, Ахею, Аркадію, Беотію і Фокиду. Цей твір є єдиним зразком, що цілком зберігся так званої перигези (див. Географічна література). Мандрівки по Елладі - це саме грунтовний опис Греції, яке залишила нам античність. Ця перигеза доповнена численними історичними, міфологічними, парадоксографическими і географічними екскурсами. АВРААМИЙ і АНАСТАСИЯ - святі, що святкуються 29 жовтня/11 листопада. Прп. Авраамий називався у росіян Вівчарем, а св. Анастасия - Овечніцею; предки наші цим догідникам приписували заступництво над вівцями. У древньому народному вірші наші богоноси (образоносци) і старці співають: "Попаси йому (господарю), Настасия, овечок". Багато які селяни були упевнені в тому, що тільки одна ця угодница може позбавляти беззахисні вівці від вовків і охороняти їх від різних хвороб. Сільські вівчарі, або пастухи, дуже часто вдавалися з мольбою до св. Анастасии і ставили на деревах в полі, де пасуться вівці, ікону цієї угодници в повній.
Список літератури курсової "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" - більше 20 джерел. Чернобог - Чернобог - страшне божество древніх слов'ян, уособлення всіх пригод і бід, злий бог, що приносить нещастя. З ним, володарем підземного світу, пов'язані такі поняття, як "чорна душа", "чорний день". Це страшне божество потішалося кровопролиттям і шаленством: Шумящ зброєю приходить Чернобог; Цей лютий дух поля криваві залишив, Де варварством себе і люттю прославив; Де були в харчі звірам розкидані тіла; Між трофеями, де смерть вінці плела, Йому коней своїх на жертву приносили, Коли росіяни перемог собі просили. Чернобога зображали закованим в міцну броню, так і сам болван його був. ДЕИЗМ - (від лати. deus - бог) - филос. вчення, по до-рому бог є безособова першопричина світу, що знаходиться поза ним і що не втручається в розвиток природи і суспільства. Істоки Д. - в ср. філософії. У період духовної диктатури церкви деистич. вчення служили формою вираження атеистич. ідей незалежності природи від божої волі, активності людини, необмеженої можливості пізнання ним миру. Як филос. напрям, що відображає інтереси прогрес. буржуазії Нового часу, Д. оформляється в 17 в. Його родоначальником вважається Чербері (Англія). Д. не був однорідним в филос. плані течією; до нього примикали.

КАРТАШЕВ Антон Володимирович - [11(23) липня 1875, Киштим Екатерінбургського у. Пермской губ. - 10 вересня 1960, Париж] - російський історик Церкви, богослов, суспільний і державний діяч. Народився в сім'ї колишнього кріпака, закінчив в 1899 Петербургськую духовну академію, викладав в ній з 1900 по 1905. З 1905 працював в Петербургської публічній бібліотеці, одночасно з 1906 викладав на Петербургських вищих жіночих (Бестужевських) курсах. З липня 1917 обер-прокурор Священного Синоду, з середини жовтня 1917 міністр сповідання Тимчасового уряду. Активний учасник Релігійно-філософських зборів ( 1901 - 03) і Петербургського.
Посилання в тексті роботи "Особливості призначення покарання із урахуванням особи винного" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛАБРЮЇЕР (LA BRUYERE) Жан де (1645-96) - фр. письменник-мораліст. Вихідець з буржуазії; був адвокатом, чиновником, вихователем дітей принца Конде. Свої спостереження над життям фр. аристократії підсумовував в книзі "Характери Теофраста, переклад з грецького, доповнений характерами і вдачами цього века" (1688), зразком для к-рой послужила книга "Характери" древ-негреч. письменника Теофраста. Книга Л., написана у формі афоризмів, діалогів і роздумів, малює сатиричну галерею образів -представителей привілейованих шарів об-ва (вельмож, ченців, лихварів, крупних буржуа). Л. піддає критиці політикові. ЗВИВИНИ ЛОБНОЇ ЧАСТКИ МОЗКУ - чотири звивини: одна вертикальна - прецентральная (передня центральна) і три горизонтальні - верхні, середні і нижні, відділені один від одного борознами; на нижній поверхні лобної частки розрізнюють пряму звивину, що залягає між внутрішнім краєм півкулі, об ня тельной борозною і зовнішнім краєм півкулі, і орбітальну. У передній центральній звивині представлені рухові проекції всіх частин тіла: у верхній третині - тулуб і нога, в серед нею - кисть і пальці руки, в нижній третині - особа і органи мови. Передня цін тральная звивина (поля 4 і 6), від пирамидних кліток III і V шарів якої починається. ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ - галузь психології, що вивчає психологічні і соціально-психологічні чинники, що зумовлюють особливості свідомості релігійної, його структуру і функції. Намагається зрозуміти і пояснити поведінку віруючих загалом і представників різних сект. Виникла в кінці XIX - початку XX в. Накопичила значний матеріал про зміст свідомості релігійної, а також про стани емоційні і почуття людини під час молитви, сповіді і здійснення інших обрядів. У ній існує декілька течій, заснованих на різних теоретико-методологічних основах. Вивчення законів формування, розвитку і функціонування релігійної психології.

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ ЕОМ - комплекс пристроїв для зовнішньої машинної обробки інформації (на відміну від перетворень інформації, що виконуються центральним процесором ЕОМ), що забезпечують її підготовку, введення, висновок, зберігання і передачу її по лініях зв'язку. По характеру операцій, що виконуються П. у. поділяються на наступні групи: пристрої підготовки даних, службовці для занесення інформації на проміжних носіїв даних (перфокарти, перфоленти, магнітні стрічки або диски), для контролю нанесеної інформації, її розмноження, роздруку, сортування і т. д.; пристрої введення- для лічення інформації (як з проміжних носіїв. Гендерний підхід - [англ. gender - рід, підлога] - дослідження психологічних характеристик статевої диференціації, з'ясування ролі соціальної підлоги на відміну від біологічного розуміння підлоги як сукупності морфологічних і фізіологічних особливостей. Термін "гендер" увійшов у вживання під впливом "жіночих" досліджень для того, щоб підкреслити соціальну обумовленість системи статевих ролей, соціальних функцій, розуміння того, що є "чоловіче" і "жіноче", причин деяких психологічних особливостей жінок і чоловіків (Вороніна О.А. і інш.). Прімененіє Г. п. в різних науках допомогло переусвідомити те, що. расторможенность - [disinhibition] - Стан звільнення індивідуума від внутрішніх гальм, стримуючих його поведінку. Расторможенность може бути результатом введення психоактивного лікарського засобу. - Переконання, що психоактивное засіб, особливо алкоголь, фармакологічно зумовлює расторможенное поведінку, часто виражається в фізіологічному формулюванні XIX віку про вимкнення гальмівних механізмів, локалізованих у "вищих центрах головного мозку". Майже всі прикметники (від "поганого" до "експресивного") можна використати для опису поведінки, характерного для растормаживающего ефекту. Термін "теорія. КОТАНДЖЯН ГАЙК САРКИСОВИЧ - доктор політичних наук, професор. У 1992 м. в Російській академії управління захистив докторську дисертацію по темі: Етнополітичні проблеми національної безпеки. Цивилизационний аналіз консенсусу-конфлікту" Спеціальність: 23.00.02 - політичні інститути і процеси. Спираючись на особистий досвід миротворчої роботи, автор реалізовував можливості міждисциплінарного цивилизационного аналізу етнополитики консенсусу-конфлікту в етносоциальних системах, що модернізуються. Ним розроблена методологія вибору технологій забезпечення цивільної згоди, миротворство, національної і міжнародної.