На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом ... 5
1.1. Поняття співучасті у злочині ... 5
1.2. Загальна характеристика злочинів зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом ... 10
Розділ 2. Характеристика співучасті у злочині із спеціальним суб'єктом ... 19
Розділ 3. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом ... 27
3.1. Загальні положення кваліфікації співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом ... 27
3.2. Кваліфікація організації злочину зі спеціальним суб'єктом особою, яка не наділена ознаками такого суб'єкта ... 28
3.3. Кваліфікація ексцесу співучасника ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом"

Курсова робота "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" і призначений виключно для пошукових систем.

КОМУНІЗМ - (від лати. communis - загальний), 1) коммунистич. суспільство, суспільно-економич. формація, закономірно за допомогою революц. перетворення суспільства сменяющая капіталізм. Коммуністіч. суспільство засноване на суспільств. власність на осн. засоби виробництва і передбачає вище раавитие матеріального і духовного виробництва. Кінцевою метою коммунистич. перетворення суспільства є створення умов для всебічного вільного розвитку кожної людини і всього суспільства загалом; 2) повний комунізм, друга (вища) фаза коммунистич. суспільства; 3) науч. К. (науч. соціалізм)- марксистсько-ленінська теорія. ПОТЕНЦИАЦИЯ, ОВОЗМОЖЕНИЕ - (potentiation, possibilization) - перехід з актуального стану в потенційне, зростання мір можливого, перетворення фактів в імовірності, теорій - в гіпотези, тверджень - в припущення. Потенцировать або овозможивать предмет або думка - значить переводити його з області буття в область можествования (див.), з дійсного способу - в умовне. НайПростіший і найнаочніший приклад того, як діє потенциация на рівні повсякденності, ми знайдемо в романові Лева Товстого "Війна і мир". Як відомо, Віктор Шкловський відкрив у Л. Толстого прийом "остранения", коли відоме і звичне сприймається як дивне, незнайоме. Але у. Експресіонізм - (від лати. expressio - вираження) Специфічний метод художньої творчості, характерний для деяких груп і окремих художників авангарду нач. XX в. і особливо - німецького авангарду. Вважається, що Суть його полягає в загостреному вираженні за допомогою виключно художніх коштів і прийомів почуттів і переживань художника, ірраціональних станів його душі, частіше за все трагічного і екзистенциально-драматичного спектрів: тривоги, страху, безвихідності, туги, нервозності, разобщенности, підвищеної емоційності, хворобливій пристрасності, глибокому незадоволенню, ностальгії і т. п. ЗЕНЬКОВСКИЙ Василь Васильович - [4 (16) липня 1881, Проськуров, нині Хмельницького - 5 серпня 1962, Париж] - російський філософ, богослов і релігійний діяч, педагог і літературознавець. Народився в сім'ї вчителя. Закінчивши гімназію у Києві, поступив в Київський університет Св. Володимира, в якому вчився на природно-математичному і историкофилологическом факультетах. У 1913 - 14 вчився за межею (в Німеччині, Австрії і Італії). Після повернення на батьківщину став професором психології Київського університету. У 1918 займав пост міністра віросповідань в уряді гетьмана П. П. Скоропадського. У 1919 брав діяльну участь в роботі Українського.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СМІХ - культурно-психологічний феномен, в якому виражається здатність людини до виявлення комічних ситуацій, що містяться в житті і мистецтві. Він являє собою сплав емоційних і раціональних моментів, в якому аналітична робота розуму придбаває вигляд особливої радісної емоції, що виражає специфічне задоволення з приводу дозволу суперечності, що здавався на перший погляд нерозв'язним. Сміх - двойствен. Однак обидві його форми - нижча і вища йдуть від одного і того ж кореня, зберігаючи при цьому єдність зовнішнього мімічного вираження: це "витальний сміх", або "сміх тіла", що виражає. ЕВОЛЮЦІЙНА ЕТИКА - різновид етичної теорії, згідно яким мораль корінити в природі людини і морально позитивним є така поведінка, яка сприяє "найбільшій тривалості, широті і повноті життя" (Г. Спенсер). Еволюційний підхід в етиці сформулював Спенсер, однак основні ідеї еволюційної етики були запропоновані Ч. Дарвіном, який по суті справи спробував з природно-наукової точки зору обгрунтувати принципи, сприйняті з філософського емпіризму і сентименталізму етичного. Основні ідеї Дарвіна, розвинені еволюційною етикою, полягають в наступному: а) суспільство існує завдяки соціальним інстинктам, які людина (як і. СЕМИОТИКА - наукова дисципліна, що займається загальними принципами, лежачими в основі структури всіх знаків, з урахуванням їх використання в складі повідомлень і характеру цих повідомлень, а також особливостей різних знакових систем і повідомлень, що використовує ці різні типи знаків. Нарівні з терміном С. використовується термін "семиология" для позначення теорії мови і її додатків до різних знакових систем. Термін "семиология" був введений Ф. де Соссюром. Л. Ельмсльов під семиологией розумів наукову метасемиотику, об'єктом якої є ненаукові семиотики, тобто він виключав з області семиологии як.
У вступі курсової "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Реникса - нісенітниця; назва книги А.Китайгородського з серії "Еврика"1973 р. видання. Книга присвячена методології науки і в деякій мірі культурі мислення. Вона є спробою навчити молодь думати критично, написана досить емоційно, тому ми будемо використовувати з неї деякі корисні приклади. Але ми будемо також її і критикувати, наприклад, за не дуже обгрунтовані нападки на сумно славнозвісних авторів. Так, на с.112 приведена цитата з роботи Т.Лисенко "Теоретичні основи напряму зміни спадковості сільськогосподарських рослин", час видання 1963 р.(виділення наші): "Умови зовнішньої середи є ведучими в.

МЕНОРА, АБО МІНОРУ - (евр.  - світильник) - один з найбільш древніх символів іудаїзму, металевий свічник з сьома глиняними або скляними лампадами. Форма менори сходить до описаного в Біблії семисвечнику, що втілює сім церкв Малої Азії і символізуючого сім планет і сім днів Витвору. Наприклад, іудейський філософ Філон вважав, що менора символізує сім планет, що є найвищими предметами, доступними людському сприйняттю. Він же затверджував, що золото, з якого зроблена менора, і її світло символізують Божественне світло, або логос. Крім того, менора ідентифікується з храмом Соломона. Після руйнування Другого. ВИЛАМОВИЦ-МЕЛЛЕНДОРФ - (Wlamowitz-Moellendorff) Ульріх фон (22 грудня 1848, Марковіц, поблизу Познані - 25 вересня 1931, Берлін - німецький філолог-класик, найбільший еллініст 19 і 20 сторіч. Відбувався з сім'ї пруських помісних аристократів. У 13 років був відданий в славнозвісну школу поблизу Наумбурга - Schulpforte (заснована в 1543), програма якої концентрувалася навколо поглибленого вивчення древніх мов, римської і грецької літератури і історії. Вже тут, мабуть, почалося його змагання з іншим блискучим учнем з старшого класу - Ф. Ніцше. Тоді ж, уперше прочитавши "Бенкет" Платона, Віламовіц визначив.
Список літератури курсової "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" - більше 20 джерел. ШАКТИ - (санскр. sakti, від дієслівного кореня sak - могти, бути здатним) - "потенція", "сила", "енергія". У індійській філософській традиції всяка діяльна активність незмінно асоціюється з жіночим началом, і тому творча енергія, завдяки якій розгортається всесвіт, звичайно персоніфікується в образі Шакті - дружини або коханої бога Шиви. У монистической адвайта-веданте Шанкари, де основою світу виступає вищий Брахман, з яким насправді нічого не відбувалося, сама Шакті розглядається як свого роду оборотна сторона Брахмана, як його власна сила, тотожна космічній. Лабіринт - (греч. labyrinthes - складне переплетення, мережа, заплутаність) Один з древнейших символів людської культури, що отримав в XX в. нову актуальність. Буквальний зміст У европейско-средиземноморской культурі найбільш відомий Кносський підземний Л. на Кріте, в якому мешкав, згідно з древньогрецький міфологією, Мінотавр - человекобик на ім'я Астерій ("зірковий"). Афиняне щорічно посилали йому в жертву сім юнаків і дівчат, які, блукаючи по Л., зрештою ставали їжею кровожерливого чудовиська. Минотавр був убитий афинским царевичем Тесеєм, якому допомогла знайти вихід з Л. любов.

КАРЛЕЙЛЬ (CARLYLE) Томас - (1795 - 1881) - англ. літератор, історик і культурфилософ. Світогляд і естетика романтизму з характерними для нього пантеїстичними тенденціями і соціальним консерватизмом, к-рий у К. сполучається з різкою критикою капіталізму. Затверджуючи пізнавальне значення иск-ва, і передусім поезії, К. впадає "в романтичне перебільшення, оголошуючи поезію єдиним засобом проникнення в природу світобудови в противагу абстракціям науки, що виганяють здивування, захоплення і благоговіння перед миром. Виражаючи ці почуття, поет проникає в саму суть реальності, бо Вселена не "величезна парова машина", а.
Посилання в тексті роботи "Особливості співучасті у злочинах зі спеціальним суб'єктом та спеціальним складом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ХРИСТИЯНСТВО - одна з мир. релігій (нарівні з буддизмом і ісламом). Виникло в 1 в. у вост. провінціях Рімськ. імперії як релігія пригноблених, що шукали позбавлення від бесчеловеч. умов життя в приході мессія (спасителя). Хріст. ідея подяки обіцяла страждущим і знедоленим отримання щастя і свободи в царстві небесному. Ф. Енгельс підкреслював, що "тільки надією на подяку в потойбічному світі можна було звести стоико-фи-лоновское самозречення від миру і аскетизм в один з основних етичних принципів нової світової релігії, здатної принадити пригноблену народну масу" (т. 22, з. 484). Згодом X. було. ПИРРОН (ок. 360-280 до н.е.) - древньогрецький філософ з Еліди (Пелопоннес). Верховний жрець Еліди. Один з фундаторів античного скептицизму і автор словоформи "акаталепсия" (усвідомлення власного незнання). Найважливішим джерелом для можливої реконструкції поглядів П. традиційно покладаються "Пірронови положення" Секста Емпірика, значною мірою заснована на записах учня На думку П., "внаслідок домішок наші почуття не сприймають точної суті зовнішніх предметів. Але не сприймає їх також і розум, головним чином тому, що помиляються його керівники - почуття; крім того, можливо, і сам він проводить яку-небудь властиву йому. ГОЛЬБАХ (HOLBACH) Поль Анрі (1723-1789) - французький філософ, один із засновників школи французького матеріалізму і атеїзму, видатний представник французької Освіти, ідеолог революційної французької буржуазії 18 в. За походженням німецький барон. Основні твори: "Система природи, або Про закони миру фізичного і миру духовного" (1770), "Викрите християнство" (1761), "Кишенькове богослів'я" (1768), "Здоровий глузд" (1772) і ін. Р. розробив філософську картину Всесвіту як єдиного цілого, де все знаходиться у взаємозв'язку один з одним. Затверджував первинність, не створила і неунічтожімость матерії, природи, існуючою неза-вісимо.

АННЕНКОВ Павло Васильович - (19 червня (1 липня) 1813; за інш. відомостями, 18 (30) червня 1812, Москва - 8 (20) березня 1887, Дрезден - російський літературний критик, публіцист. Вчився вільним слухачем в Петербургськом університеті. У 1840-х рр. був близький до кола друзів В. Г. Белінського - А. І. Герцена, в атмосфері якого склалися западнические переконання Анненкова, його антипатія до ідеалістичної спекулятивної метафізики, симпатії до прудонизму, орієнтація на позитивну науку (зокрема, політичну економію). У 1846 Анненков познайомився з К. Марксом, переписувався з ним і випробував деякий вплив його ідей, вітав. ГНОСТИЦИЗМ - (від греч. gnostikos - такий, що пізнає) - релігійно-філософський рух пізньої античності, виниклий в I в. н. е. в районі Ближнього Сходу або в Александрії. Розквіт стався у II в., а в III в. склався те, що примикає до Г. манихейство. Г. вилився в ряд раннехристовских ересей, вплинув на середньовічну філософію і неортодоксальну містику нового часу. Г. домагався на знання особливого таємного значення Біблії, часто протилежного прямому, а також на синтез іудаїзму, зороастризма, релігій Вавілона і Єгипту. Багато які гностики вірили, що почуттєвий мир був створений нижчим богом Іалдаваофом, бунтівним сином. КЛЮЧ - символ володіння чим-небудь. Ключі від міста символізували владу над ним. Звичай вручати їх переможцю означав формальніше визнання своєї покірності. Завойовник, як правило, чекав вручення ключів на некой піднесеності - звідси виникає символіка Поклонной гори. Під час церемонії вручення ключів від Баку в 1806 був убитий генерал П. Д. Цицианов. Відсутність акту піднесення ключів від Москви в 1812 ввела в затяжну депресію Наполеона. У сучасній культурі ключ від автомобіля також символізує право на його володіння. Багато які покоління дітей виховувалися на казці "Золотий ключик", де. КРАМСКОЙ Іван Миколайович - (1837 - 87) - русявий. живописець і худож. критик, ідейний вождь демократичного руху в русявий. иск-ве 60 - 80-х рр. XIX в., один з творців і ідеологів Товариства пересувних худож. виставок ("передвижники"). Створена ним галерея портретів письменників, діячів русявий. культури, селян втілює етичні уявлення про значення людини, його душевні якості і внутрішній світ. Релігійні сюжети ("Христос в пустелі", 1872) К. трактував в морально-філософському плані, як роздуми над сучасністю. Естетичні переконання К. виражені в статтях і листах, присвячених проблемам розвитку реалістичного.