На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика службових злочинів ... 5
Розділ 2. Юридичний аналіз злочину "Перевищення влади або службових повноважень" (ст. 365 КК) ... 14
2.1. Об'єкт злочину ... 14
2.2. Об'єктивна сторона злочину ... 16
2.3. Суб'єкт злочину ... 18
2.4. Суб'єктивна сторона злочину ... 23
2.5. Кваліфікуючі ознаки злочину ... 25
Висновки ... 28
Задача 1. Ніконов, обурений тим, що продавець магазину Шилова...  ... 31
Задача 2. Зубов уночі, розбивши вікно, проник у приміщення...  ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)"

Курсова робота "Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перевищення влади або службових повноважень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перевищення влади або службових повноважень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перевищення влади або службових повноважень" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТНОЛИНГВИСТИКА (антрополог, лінгвістика, лингвистич. антропологія і інш.) - по найбільш поширеному визначенню - наука, що займається дослідженням зв'язків між язиковими і культурними явищами. За цим загальним визначенням стоять досить різнорідні внутр. течії, існування к-рих робить цілком справедливим зауваження М. Жулковського, що характеризує Е. як "широку исследоват. область интердисциплинарного характеру з досить неопр. межами". Ж. Фрібур (1981) виділяла в Е. дві осн. позиції: представники першої прагнуть осягати культуру через мову, прихильники другий ставлять перед собою задачу вивчати язикові повідомлення в культурному контексті. Дійсно, одне крило Е. наближається по. Ейхенбаум Борис Михайлович - (1886-1959) Російський філолог, теоретик літератури, прихильник формального (морфологічного) методу аналізу художньої творчості. Перша стаття "Пушкин-поет і бунт 1825 р. (Досвід психологічного дослідження)", не була, однак, першим досвідом аналітичної роботи. Творчість І. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Ф. І. Тютчева було вивчене Е. досконально. З 1910 р. він є постійним автором науково-публіцистичних журналів "Запити життя", "Заповіти", "Північні записки", "Російська думка" і інш. У період 1913-1914 рр. пише велику. МАРСЕЛЬ (MARCEL) Габріель Оноре (1889-1973) - французький філософ, основоположник католицького екзистенціалізму, професор в Сорбонне. У 1929, в 40-річному віці, прийняв католицьке віросповідання. Після засудження екзистенціалізму папською енциклікою 1950 як учення, несумісного з католицьким догматизмом, М. охрестив своє учення "християнським сократізмом, або неосократізмом". Основні філософські твори: "Метафізичний щоденник" (1925), "Бути і мати" (1935), "Людина - блукач" (1945), "Люди проти людської" (1951), "Метафізику Ройса" (1945), "Таїнство буття" (у 2-х томах, 1951), "Есе по конкретній філософії" (1967) і ін. Всі твори М. НОНСЕНСУ - поняття сучасної філософії, зміст якого з'явився результатом переусвідомити традиційної фігури відсутності значення в контексті постмодернистской "метафізики відсутності": як відсутність стабільної структури ризоми (див. Різома) є умова її плюральної "структурации" (див. Номадология), як відсутність стаціонарного значення тексту відкриває можливості плюрального означивания (див. Означиваніє), так і Н. як відсутність разів і назавжди заданого значення є умова можливості семантичного руху як такого. Дане трактування Н. багато в чому пов'язане із загальною парадигмальной презумпцією постмодерна, яка може.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перевищення влади або службових повноважень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БУДДА СИДДХАРТА - (Санськр.) Ім'я, дане Готаме, Принцу з Капілавасту, при його народженні. Це - скорочення від Сарварттхасиддха і означає "виконання всіх бажань". Готама, що означає "самий звитяжний (тама) на землі (го)", було жрецьким плем'ям роду Шакья, царське родове ім'я династії, до якої належав батько Готами, Цар Шуддходхана з Капілавасту. Капилавасту був древнім містом, місцем народження Великого Реформатора, і був зруйнований під час його життя. У найменуванні Шакьямуні остання складова частина, муни, переводиться як вказуюча" могутнього в милосерді, самоті і безмовності", а перша - Шакья - є родове ім'я. ПАРАНАУКА - термін, вказуючий різноманіття супутніх науці идейнотеоретических вчень і течій, існуючих за її межами, але пов'язаних з нею певною спільністю проблематики або методології. Поняття паранауки сформульоване в рамках філософії і соціології науки і фіксує ряд результатів рефлексії про природу науки і її взаємодію з оточенням, зокрема прагнення провести демаркаційну між наукою і інакшими типами знання. По-перше, в понятті паранауки відбивається та обставина, що зміст самої науки неоднорідно і деякі з її елементів можуть не укладатися в ідеали наукової раціональності, відповідні домінуючій теоретичній парадигмі. УНИВЕРСАЛИИ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - розглядаються в тісному зв'язку з питанням про "значення" (манан) як обгрунтування властивостей речі і змін, що відбуваються з нею, про те, яке це "значення" і як він пов'язаний зі "значеннями" інших речей, з питанням про розум і умопостигаемом, співвідношення умопостигаемого і що почуттєво осягається, одиничного і загального, а також з категорією атрибута. Поняття "универсалия" виражалося термінами "амр куллийй" (загальне), "куллиййат" (загальні поняття), похідними від ал-кулл (все, ціле). Розуміння речі і слова в класичній.
У вступі курсової "Перевищення влади або службових повноважень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФІЛОСОФІЯ В ІНДІЇ - Питання про те, чи існував в Індії взагалі еквівалент загального поняття "philosophia", а якщо існував, то якої конкретно термін індійської культури йому відповідав, - традиційний предмет дискусії в индологии. Г Якобі, а після нього О. Штраусе, Д. П. Чаттопадхьяя, А. Уордер бачили цей еквівалент в терміні "anviksiki" (букв. - дослідження), тоді як М. Вінтерніц, В. Рубен, Г. фон Глазенапп, П. Хакер знаходили у вказаному терміні лише щось на зразок общеметодологической науки, спеціально філософським вишукуванням не відповідної, а останній з них прямо затверджував, що в.

МОТИВАЦІЯ - (лати. motivatio) - система внутрішніх чинників, зухвалих і що направляють орієнтоване на досягнення мети поведінка людини або тварини. Розроблена безліч часто суперечливих теорій для пояснення того, чому індивід діє; чому він вибирає саме ті дії, які здійснює; чому деякі люди володіють більш сильною мотивацією, ніж інші, внаслідок чого домагаються успіху там, де маючі не менші можливості і здібності терплять невдачу. Одні психологи віддають перевагу ролі внутрішніх механізмів, відповідальних за дії індивіда; інші бачать причину мотивації у зовнішніх стимулах, що поступають від навколишнього. ОСІВ - символ лагідності, упокорювання, терпіння, а іноді бідняцтва. Його часто зображали для того, щоб підкреслити констраст з багатством. Біблійний переказ свідчить, що прибуття ізраїльтян в Іорданськую долину налякало царя моавитян Валака, який послав за Валаамом, щоб той з'явився проклясти їх. Але ангел, не видимий Валааму, перегородив шлях, щоб примусити ослиця, на якій той їхав, повернути зворотно. Ослиця, що заговорила людським голосом, відкрила очі Валааму, що побачив вартого перед ним ангела з оголеним мечем. У християнських оповідях осел відвозить Марію в Віфлеєм, він присутній при Різдві Христа.
Список літератури курсової "Перевищення влади або службових повноважень" - більше 20 джерел. ДЕ - (кит. - доброчесність, благодать, атакже якість, обдаровання, достоїнство, надбання, доблесть, моральна сила, закономірність) - одна з фундаментальних категорій китайської філософії, маніфестація дао. Іноді ототожнювалася з кармою, mana і virtus. Використовувалася для передачі буддистского поняття брехуна". У самому загальному значенні означає основну якість, що зумовлює найкращий спосіб існування кожної окремої істоти або речі, тобто індивідуальну "благодать", тому часто визначається за допомогою омоніма - де-"досягнення". Оскільки специфіку людини. ЕРВЕТ Мігель - (29 вересня 1511, Вильянуева-деСигена - 1553, Женева) - іспанський теолог, дослідник, представник антитринитаризма. Вчився в університетах Сарагоси, Барселони, Тулузи, Парижа. Сервет прагнув в єдиному вченні об'єднати новітні естественнонаучні досягнення своєї епохи з принципами, проголошеними гуманістами і реформаторами. Його натурфилософская концепція пантеїстичного глузду містить ряд геніальних здогадок, що знайшли підтвердження в ході подальшого розвитку науки (напр., він першим в європейській науці описав мале коло кровообігу). Свою основну задачу Сервет бачив у відновленні.

Метафізика - (від греч. meta ta physika - буквально означає "після фізики") - Таку назву отримали роботи Арістотеля, присвячені "першій філософії" на відміну від фізики або "другої філософії". М. є наука про "буття як такому", про перші початки і причини усього сущого. У процесі подальшого розвитку в M. визначилися наступні основні тенденції, що отримали переважний розвиток в різних філософських системах. а. Прагнення побудувати вчення про абсолютний початок, породжуючий все суще. Це шлях до різних варіацій Абсолюту. би. Претензія на володіння особливим.
Посилання в тексті роботи "Перевищення влади або службових повноважень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БХАСКАРА - (Bhaskara) (8 в.) - представник школи веданта, прихильник доктрини бхеда-абхеда (тожцества-иразличия). Його основний твір - Коментар на "Брахма-сутри" - з'явилося одним з перших полемічних виступів проти адвайта-веданти і багато в чому передбачило критичну аргументацію вишнуитского напряму веданти (Рамануджа, Валлабха, Мадхва і інш.). Згідно Бхаськаре, Брахман, що становить "матеріальну" і "діючу" причину світу, реально розгортається в мир завдяки своїм внутрішнім потенціям (шакти): за допомогою "бхогья-шакти" він перетворюється в об'єкти, а за допомогою. САУТРАНТИКА - (еанскр. sautrantika - прихильник сутр) - школа индобуддийской філософії хинаяни, виникла внаслідок розколу на соборі буддистів при імператорові Канішке (1 - 2 вв.). Саугрантики словом Будда вважали тільки Сугра-пітаку (див. Трчпчтака) і не погодилися визнати аутентичними тексти Абхидхарма-пітаки - третього "кошика" буддійського канону, що зробили послідовники вайбхашчки, що склали на них коментарі ("Вібхаша"). Першим філософом школи, що сформулював її принципи, був Кумаралата (2 в.). Його труди, як і його послідовників, не збереглися. Єдиний трактат школи, що дійшов до нас. Добриня Нікитіч - Добриня Нікитіч - середній з трьох богатирів, основних героїв російського героїчного епосу. Його серединне положення зумовлене не толь до віком, але і тим, що в його образі немає крайнощів, в ньому гармонійно поєднуються різні якості: хоробрість воїна - і мудрість дипломата, світські манери ("вежество") - і образованность. У тих билинах, де Добриня не є головним героєм, він звичайно виступає як мудрий помічник, примирителя що сваряться. Історичним прототипом Добрині Нікитіча часто називають воєводу Добриню, дядька князя Володимира Святого з боку матері, видного військового і.

ЖАНЕ (JANET) Пьер Марі Фелікс - (1859 - 1947) - фр. психолог і психофизиолог. Автор докторських дисертацій "Психічний автоматизм" (1889), "Ментальний стан истериков" (1893). З 1890 - зав. лабораторією психології в психоневрологічному госпіталі Ж. Шарко. Читав лекції в Сорбонне (з 1896) і в Коллеж де Франс (1895 - 1935). Фундатор "Журналу нормальної і патологічної психології" (1904). Одним з перших в експериментальній психології став трактувати психіку не як епифеномен фізіологічних процесів, а як самостійне явище. Психічну діяльність розглядав ієрархічно (як систему рефлексів, схильностей. МІНСЬКИЙ Микола Максимович - (наст. фам. Віленкин) 15(27) січня 1855, Глибокого Віленської губ. - 2 липня 1937, Париж] - російський поет, філософ, публіцист. Закінчив юридичний факультет Петербургського університету (1879). На початку творчості виступав як продовжувач некрасовских традицій, був пов'язаний з народництвом. Після цензурного гоніння в світогляді Мінського стався перелом. У 1884 він піддав критиці теорію "утилітарного" мистецтва, "підняв бунтівне знамено індивідуалізму, самообожествления, естетизма". Висунув теорію "неіснуючих святинь" - меонов, яка зазнала критики з боку. Брехня - на відміну від помилки і помилки - означає свідоме і тому етичне негожа суперечність істині. З прикметників від цього слова безумовно погане значення зберігає лише форма брехливий, тоді як помилковий вживається також в значенні об'єктивного неспівпадання даного положення з істиною, хоч би без наміру і провини суб'єкта; так брехливий висновок є той, який робиться з наміром обдурити інших, тоді як помилковим висновком може бути і такий, який, робиться по помилці, вводячи в обман того, що самого помиляється. У етичній філософії має значення питання об Л. необхідної, тобто про те, дозволено або недозволено. ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (позднелат. identifico - ототожнюю) - 1) усвідомлення, распознание чого-небудь, будь-кого; 2) уподібнення, ототожнення з будь-ким, чим-небудь. У першому значенні термін І. використовується в психології пізнавальних процесів, моделюванні штучного інтелекту, юридичної психології і т.п. При цьому головна увага звертається на процес зіставлення, звірення певних ознак, властивостей об'єктів і встановлення приналежності їх до одного класу або різних класів, тобто визначенню їх схожості або відмінності, відмінності. У моделюванні мислительних операцій на ЕОМ і в моделюванні штучного інтелекту І.