На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Перспективи розвитку кримінологічних вчень

(курсова робота з кримінології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Визначення поняття кримінології як науки, її співвідношення з іншими науками ... 5
Розділ 2. Аналіз перспектив розвитку кримінології на сучасному етапі ... 14
2.1. Виникнення кримінології як науки ... 14
2.2. Теоретичні проблеми сучасного погляду на розвиток та перспективи кримінології ... 19
Розділ 3. Проблеми і завдання сучасної української кримінології ... 34
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перспективи розвитку кримінологічних вчень"

Курсова робота "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перспективи розвитку кримінологічних вчень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" і призначений виключно для пошукових систем.

Авангард - (фр. avantgarde - передовий загін) Цим терміном означається сукупність всіх строкатих і багатоманітних новаторських, революційних, бунтарських рухів і напрямів в художній культурі XX в. передусім. У культурологию термін прийшов з військової лексики, де їм означається невеликий передовий елітний загін, що проривається на територію противника, на невідому територію попереду основної армії і прокладаючий їй шлях. Застосовно до мистецтва він використовується вже як мінімум з початку минулого сторіччя для позначення новаторських тенденцій в ньому. У Росії його уперше вжив А.Бенуа в 1910 р. в. Прагматизм Річарда Рорті - Професор університету Вірджінії Річард Рорті (рід. 1931), ведучий представник американського деконструктивизма, належить до числа найбільш яскравих і незалежних філософських мислителів кінця XX в. Широку популярність йому принесли твори другої половини 70-80-х років ( "Філософія і дзеркало природи", 1979; "Наслідки прагматизму", 1982; "Випадковість, іронія і солідарність", 1989), в яких Рорті виступив як активний поборник релятивістських принципів прагматизму, направленого проти сциентизма аналітичної філософії, з одного боку, і "метафізики" - з іншою'. Філософсько-критична концепція Рорті. ІСЛАМ - (арабск. яскраво-червоний-Іслам - переказ себе Богу, покірність) - одна з світових релігій, інакше - мусульманство. І. зародився серед арабських племен Західної Аравії на початку 7 в. Це був період розпаду самих основ древнього суспільства (в т.ч. і язичества) і піднесення торгових культурних центрів (Мекка, Медіна). Основателем И. став пророк Мухаммад (ок. 570-632) з роду одного з великих племен курайшитов. Схильний до самотності, Мухаммад вдається благочестивим роздумам. По легенді, в молодості ангели розітнули груди Мухаммеда і омили його серце, а в 610 у віці 40 років він отримав прозріння на. Мен-де-біран - (Marie-Francois-Pierre Gonthier de Biran, dit Maine de Biran, 1766 - 1824 рр.) - після Декарта і Мальбранша єдиний значний метафізик у Франції; незалежно від німецької філософії, майже зовсім йому невідомої, виробив погляди вельми близькі до вчення Фіхте про я і Шопенгауера - про волю. Служачи в королівській гвардії, він був такий, що поранився в жовтневі дні 1789 р. і віддалився в свій маєток, де пережив епоху терору; був членом ради 500, при Наполеонові - подпрефектом в Бержераке, при Людовіке XVIII - членом палати депутатів і державної ради. Перед смертю він сам склав собі епітафію: "Мій.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Западнічество: його історія і суть - Течією, що протистоїть слов'янофільству і складовим разом з ним динамічну, урівноважену в крайнощах систему, було западничество. Власне говорячи, прагнення в Європу, орієнтація на її інститути і традиції, бажання переробити Росію за західним зразком були давньою мрією багатьох росіян. Ще в XVI в. боярин Федір Коропів і князь Андрій Курбський ставили в приклад Мова Посполітую як процвітаючу проінформовану монархію з сеймом. У XVII в. через україно-білоруський вплив полонизация і латинизация стали реальним фактом. У тому ж віці біг в Швецію дяк Григорій Котошихин, що написав. ТЕХНІКИ ФІЛОСОФІЯ - розділ філософської науки, що формується, основний зміст якого складає філософська рефлексія з приводу феномена техніки. Ф. т. розвивається у двох основних напрямах. Перше зводиться до питань про застосування філософії до техніки: теоретичні моделі, закономірності загального характеру, методи, ідеї, накопичені філософією, звертаються на техніку як на особливий предмет дослідження. Істоки Ф. т. є в трудах древніх філософів, але систематичне філософське дослідження феномена техніки почалося в кінці XIX - початку XX в. Е. Kann і К. Маркс розглядали сущностні характеристики технічних засобів в руслі ідеї. РІГЛЬ (RIEGL) Алоіз (1858-1905) - австр. історик і теоретик мистецтва. Разом з Вельфліном став одним з двох впливових іськ-ведов нач. 20 в., проте - порівняно з "основними поняттями" останнього - ідеї Р. намічають набагато динамічнішу панораму історіко-худож. процесу, гл. рушійною силою к-рой з'явився обгрунтований ним принцип "волі до форми". Вчився у Віденському істор. ін-те, вивчав юриспруденцію і філософію, потім історію мистецтва. У 1886-97 працював в Австр. музеї мистецтва і промисловості (очолюючи з 1887 відділ тканин). Проф. Віденського ун-та (з 1897). Випробував особливий вплив естетики Гегеля і гегельянського.
У вступі курсової "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Гельвеций Клод Адріан - (17151771)- видний французький філософ. Його батько був придворним лікарем в Парижі і підготував сину кар'єру фінансиста, мріючи, щоб той став чиновником податкового відомства. Дійсно, батько придбав для нього посаду генерального відкупника (складальника податків), яка приносила великий дохід. Але Гельвеций, розчарувавшись в цій роботі, через деякий час відмовився від неї і повністю присвятив себе філософському і літературному труду. Був знайомий з видатними розумами того часу - Вольтером, Монтеськье, Фонтенелем, Бюффоном. Відвідував парижские салони, відкрив свій власний салон, став.

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КОЛО - аспект процесу розуміння, пов'язаний з його циклічним характером. Прінцип Г. до. був сприйнятий герменевтикой з античної риторики і широко практикувався в екзегезе середніх віків. Остання для розуміння біблійного тексту вимагала віри в нього, а для віри вимагала його розуміння. Августин виходив з положення, що біблійний текст повторює одне і те ж, і якщо не зрозуміле значення деякого уривка, досить звернутися до іншого уривка. Г. до. передбачає попеременное розуміння частини з цілого і цілого з частини. Ф. Шлейермахер, що вбрав в себе традиції класичної філології і біблійну екзегетики. НЕОКАНТИАНСТВО В РОСІЇ - загальне збірне позначення для багатьох філософських течій 19 - нач. 20 в., зв'язаних з ім'ям І. Канта або з його критицизмом як типом філософствування. У російській філософській культурі сформувався підвищений інтерес до різних шкіл неокантианского руху. До російському неокантианству, як правило, відносять таких мислителів, як А. І. Введенський, І. І. Лапшин, Г. І. Челпанов, С. І. Гессен, Г. Д. 1урвич, Б. В. Яковенко, Ф. А Степун. При цьому необхідно враховувати двійчасте значення самого терміну "неокантианство". З одного боку, неокантианство - це філософські вчення 19 - нач. 20 в..
Список літератури курсової "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" - більше 20 джерел. ЦЗИ - (кит., буквально - пружина, а також рушійна сила, механізм, механічний, організм, початок, імпульс, хитромудрий, махинаторский) - одна з самих специфічних категорій китайської філософії. Конкретні значення цзи - гачок арбалета, пастка, спускати стрілу з гачка. У семантиці ієрогліфа цзи (елементи "дерево" і "зародок" ["джерело", "край"]) поняття "механізм" і "організм", традиційно протипоставити на Заході, об'єднуються через загальну ознаку самодвижения, рухового імпульсу, вихідного зсередини. У конфуцианских текстах 5 - 3 вв. до н. е. цзи. ВІДНОСНОСТІ ТЕОРІЯ - фізична теорія простору і часу, сформульована Ейнштейном в 1905 (спеціальна теорія) і в 1916. (загальна теорія). Вона виходить з т. наз. класичного принципу відносності Галілея - Ньютона, згідно к-ро-му механічні процеси відбуваються одноманітно в инерциальних системах відліку, рухомих одна відносно інш. прямолінійно і рівномірно. Розвиток оптики і електродинаміки привів до висновку про застосовність цього принципу до поширення світла, тобто електромагнітних хвиль (незалежність швидкості світла від руху системи) і до відмови від поняття абсолютного часу, абсолютної одночасності і.

ТЕКСТ-НАСОЛОДА - поняття постмодернистской текстології, що виражає бачення нею свого об'єкта як принципово плюрального і не належного однозначно вичерпній інтерпретації. Введене Р.Бартом в роботі "Задоволення від тексту" (1973). Складає семантичну опозицію поняттю "текст-задоволення", фіксуючому бачення текстового простору як відкритого для однозначного (повного, вичерпного, коректного і т.п.) і в цьому значенні фінального прочитання (див. Комфортабельне читання, Текст-задоволення). Оскільки насолода процесуальна, остільки, по Р.Барту, бажання, смислопорождая, не зупиняється на породженій структурі як фінальної.
Посилання в тексті роботи "Перспективи розвитку кримінологічних вчень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Ю - У - (кит., наявність/буття - відсутність/небуття) - антонимичная пара основоположних категорій китайської філософії, функціонально аналогічна європейській опозиції "буття - небуття", але що включає в себе більш вузькі поняття - готівкового і неготівкового буття. Етимологічні значення "ю" - "права рука, що тримає м'ясо", "у" - "танцюрист з перами в руках", лексичні - відповідно "мати" і "не мати" (відносяться до сфери володіння, а не буття). Ю - сукупність всіх предметів, що є в світі і явищ, включаючи людські справи. ПАРМЕНИД - з Елеї, в Юж. Італії (р. ок. 515 до н. е.- згідно з Платону, ок. 544- згідно Аполлодору), інш.. філософ, фундатор елейской школи. Автор филос. поеми "Про природу", від до-ой до нас дошли досить великі уривки. Дожив до глибокої старості. Очевидно, випробував вплив ідей Ксенофана, що вчив про єдність сущого і нерухомість божества, а також вплив піфагорійців (Діоген Лаертій IX 21). Можливо, був знайомий з вченням Геракліта - систему поглядів П. легко уявити собі як реакцію на вчення Геракліта про загальну зміну і суперечність сущого. П. першим з інш.. філософів став оперувати поняттями. "ПРАМАНАСАМУЧЧАЯ" - (санскр. "Pramanasamuccaya" - "Збірник афоризмів про джерела достовірного пізнання") - сама важлива робота Дігнаги, що синтезує його окремі епистемологические і логічні концепції, що викладалися в різних творах. Складається з 200 стихов-карик і коментаря в прозі. Містить шість розділів: (1) про сприйняття, (2) про висновок "для себе", (3) про силогізм, (4) аналіз відповідних і невідповідних прикладів силогізмів, (5) про значення слів, (6) виверту. Велика частина тексту присвячена критиці невиджнянавадинов. Дигнага розрізнює в першому розділі чисте сприйняття як пізнання.

ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ - (1646-1716) -  німецький філософ, математик, фізик, юрист, історик, мовознавець, організатор науки. Вивчав юриспруденцію і філософію в Лейпцигськом і Йенськом університетах. У 1672-1676 рр. жил в Парижі. Створив  диференціальне і інтегральне числення, вніс внесок в розвиток логіки, був організатором Пруської Академії наук, підготував для Петра I проект організації Російській Академії наук. Основа філософської системи Г. Лейбніца - вчення про монади (монадология). Монада - проста,  неподільна  субстанція.  Монад  існує  нескінченна  безліч,  вони активні,  нематеріальні.  Кожна  монада   -. ВОНО (Ід) - згідно психоаналитической теорії Фрейд, один з трьох компонентів людської особистості, поряд з Я (Его) і сверх-Я (супер-Его) Ід є древнейшим психічною освітою, вмісною в собі нестримні примітивні тілесні інстинкти (сексуальні і агресивні потяга), а також весь, успадкований зміст психіки. Воно не знає зовнішнього світу і течії часу, не володіє структурою, не підкоряється логіці і свідомості. Його функції цілком підлеглі принципу "задоволення - біль", воно прагне до негайного або хоч би частковому задоволенню своїх інстинктів. Ид служить джерелом енергії для розвитку і здійснення. СУФИЗМ - езотеричний напрям в ісламі, виниклий, видимо, ще за житті пророка Мухаммада. Термін сходить по одній версії до речі "суф" - вовна, оскільки таке убрання було звичайним для аскетів і відлюдників. Більш вірогідна версія появи цього терміну від грецького слова "софія" - мудрість. Суфий по арабски стало означати мудрець. Характерним для раннього суфизма було найсуворіше дотримання норм Корану, відчуженість від миру і переказ себе волі Аллаха. Суфии велику увагу приділяли внутрішньому світу людини і способам зближення його з Богом. Багато які видні теоретики і практики суфизма. ПОЖЕЖНІ ЗНАКИ - металеві пластинки з виразним малюнком і написом, що кріпилися до стін застрахованих будинків з метою їх швидкої ідентифікації. Ця ідея виникла після так званої "великої пожежі" в Лондоні у вересні 1666, коли постраждало більше за 13 тис. будинків і церкв. Для того щоб мінімізувати втрати, деякі з компаній по страхуванню від пожежі створили свої власні пожежні бригади, а для визначення будинків своїх клієнтів, оскільки нумерації в ті часи не існувало, стали виготовляти таблички з назвою компанії і її символом, а іноді і з номером страхового поліса. Такі таблички, крім того, були.