На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття злочинного діяння ... 6
1.1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті ... 6
1.2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину ... 10
Розділ 2. Аналіз поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав ... 12
2.1. Поняття та ознаки злочину в Україні ... 12
2.2. Поняття та ознаки злочину в Російській Федерації ... 19
2.3. Компоненти злочинного діяння в кримінальному праві Франції ... 33
2.4. Actus reus та mens rea злочинного діяння в кримінальному праві США та Англії ... 37
2.5. Поняття злочинного діяння у кримінальному праві Німеччини ... 43
Розділ 3. Класифікація злочинних діянь у кримінальному праві ... 45
Висновки ... 57
Література ... 60

Для придбання курсової роботи "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав"

Курсова робота "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" і призначений виключно для пошукових систем.

ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД - сукупність методологічних процедур і відповідних ним мислительних форм, орієнтованих на розуміння складних явищ в їх структурної самодостаточности, в їх становленні і відособленні по відношенню до гетерогенної середи. Первинною задачею Т п. є аналітичне розчленування формальної цілісності знання і подальший концептуальний синтез його найбільш стійких складових частин і внутрішніх зв'язків в єдність нового роду, говорячи точніше, в змістовну цілісність. Т. п. неявно, тобто на інтуїтивному рівні, супроводить розвиток науки на всьому протязі її існування, але починає усвідомлюватися лише з другої. Дали (DALI) Сальвадор - (1904-1989) Іспанський художник, один з найбільших представників сюрреалізму. Народився в м. Фігерасе (Каталония, Іспанія). З юності відрізнявся екстравагантними вибриками, манією величі, деякою психічною неврівноваженістю, підвищеним інтересом до зображального мистецтва. Ще до надходження в Академію мистецтв в Мадриді ( 1921 ) познайомився в Барселоні з деякими напрямами сучасного європейського мистецтва - імпресіонізмом, футуризмом і інш., сильний вплив на його пластичне мислення надали і форми органічної архітектури Гауді, прекрасні зразки якої зосереджені в Барселоні. У мадридській Академії. МАРСЕЛЬ Габріель Оноре (1889- 1973) - французький філософ, основоположник католицького екзистенціалізму, професор в Сорбонне. У 1929, в 40-річному віці, прийняв католицьке віросповідання. Після засудження екзистенціалізму папською енциклікою 1950 як учення, несумісного з католицьким догматизмом, М. охрестив своє учення "християнським сократізмом, або неосократізмом". Основні філософські твори: "Метафізичний щоденник" (1925), "Бути і мати" (1935), "Людина - блукач" ( 1945), "Люди проти людської" (1951), "Метафізику Ройса" (1945), "Таїнство буття" (у 2-х томах, 1951), "Есе по конкретній філософії" (1967) і ін. Всі твори М. МЕТАНАРРАЦИЯ (або метаповествование, метарассказ, велика історія) - поняття філософії постмодернизма, фіксуюче в своєму змісті феномен існування концепцій, що претендують на універсальність, домінування в культурі і що "легітимують" знання, різні соціальні інститути, певний образ мислення. Як правило, М. засновані на ідеях Освіти: "прогресу історії", свободи і раціоналізму. Постмодернизм розглядає М. як своєрідну ідеологію модернізму, яка нав'язує суспільству і культурі загалом певний світоглядний комплекс ідей; обмежуючи, придушуючи, упорядковуючи і контролюючи, вони здійснюють насилля над людиною, його свідомістю. У силу цього постмодернизм піддає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАРКУЗЕ (MARKUSE) Герберт (1898-1979) - німецький-американський соціолог і філософ, представник Франкфуртської школи. Сооснователь Франкфуртського інституту соціальних досліджень разом з Адорно і Хоркхаймером (з 1933). У 1933 - емігрував до Женеви. У США - з 1934. У 1939-1950 робота на уряд США, в інформаційних органах Управління стратегічної розвідки. Викладав в Колумбійському (1934-1941, 1951-1954), Каліфорнійському (1955-1964) університетах і університеті в Сан-дієго (1965-1976). Основні праці: "Онтологія Гегеля і підстава теорії історичності" (1932), "Розум і революція. Гегель і становлення соціальної теорії" (1941), "Ерос і. Булгаков Сергій Миколайович - (1871-1944) Російський філософ, релігійний мислитель, з 1918 р. - священик. У 1923 р. висланий з радянської Росії, з 1925 по 1944 р. - професор догматика в Богословському інституті в Парижі, автор багатьох робіт, в основному філософсько-богословського змісту, один з головних представників неоправославия. У центрі його богословия стоїть софиология - принципово антиномическое вчення про Софію, яка представляється йому "неможливим" для розуму, алогичним особовим посередником між Богом і миром, "круглим квадратом", "коренем з мінус одиниці" і, одночасно, -. ДЖЕНТИЛЕ Джованні - (30 травня 1875, Кастельветрано - 15 квітня 1944, Флоренція) - італійський філософ, представник неогегельянства, фундатор системи "актуального ідеалізму". У юності випробував сильний вплив ідей італійського неогельянца Б. Спавенти. Іншою його постійною сферою інтересів була філософія і практика освіти. У 1899 випустив книгу "Філософія Маркса", написану в гегельянському дусі. У цей час він познайомився з Б. Кроче, з яким потім підтримував тісні ідейні зв'язки більше за 20 років. З 1903 викладав в Неаполе, в 1906 - професор університету Палермо, в 1914 - професор в Пізе, в.
У вступі курсової "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШПРАНГЕР Едуард - (27 червня 1882, Рущук, Австро-Угорщина, нині Русса, Болгарія - 17 вересня 1963, Лондон) - німецький філософ, психолог і педагог. З 1912 - професор в Лейпциге, з 1920 - в Берліні, з 1946 - в Тюбінгене. Випробував сильний вплив Руссо і філософії цінностей Саденської школи неокантианства. У своєму головному труді - "Життєві форми" (Lebensformen, 1921 ) - Шпрангер виділив шість головних культурно-психологічних типів ("життєвих форм"), кожному з яких відповідає своєрідна структура мотивації, сприйняття реальності, організації афективно-емоційної сфери і т. д. Так, для теоретичної.

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ, - сукупність людей, мешкаючих в определ. країні, частині світу або на Землі загалом (людство). науки - демографія (від греч.??? про? - народ,? р?ф? - пишу; термін введений в 1855 франц. вченим А. Гийаром), краї досліджує закономірності розвитку структури, розміщення і динаміку Н., розробляє теорії Н., політику Н., прогноз його чисельності. Нарівні з цим демографія вивчає народжуваність, брачность, разводимость, смертність, образоват. рівень, соціально-класову структуру, расовий, язиковий, нац. склад населення його міграцію, урбанізацію. Бурж. теорії Н. засновані на визнанні. АБСОЛЮТ - (від лати. absolutus - безумовний, необмежений) - філософське поняття, вказуюче загальну основу світу. Повноту Буття і досконалість. А. мислиться як творча першооснова усього сущого і гармонічна слитность суб'єкта і об'єкта. А. єдиний, вічний і противоположен всякому відносному і зумовленому існуванню. У філософський оборот термін "А." був введений в кінці XVIII в. М. Мендельсоном і Ф. Якобі як синонім пантеїстично трактуемой Б. Спінозой природи (безособового бога). Потім, завдяки філософським системам Шеллінга і Гегеля, А. перетворився в категорію, яка узагальнила такі гранично загальні поняття, як.
Список літератури курсової "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" - більше 20 джерел. ДИФФУЗИОНИЗМ - напрям в культурній антропології, що сформувався на рубежі 19-20 вв. як одна з форм реакції на недосконалість концепцій раннього еволюціонізм. Згідно з адептами Д., основним джерелом культурної диференціації і єдності людства є не здатність людської свідомості до винаходів, а навпаки - властива людині схильність до імітації поведінки іншої. Багато які елементи культури спочатку були створені в одному або декількох регіонах світу і потім розповсюдилися за допомогою дифузії. Для диффузионистов культури представлялися у вигляді різнорідного набору елементів, виниклого внаслідок великої кількості. АБХАВА - (санскр. abhava - небуття, неіснування) - в індійській філософії небуття, відсутність, заперечення як в онтологічному, так і в гносеологічному аспекті. Роздуми індійських мислителів об абхаве були відповіддю на питання про об'єкт негативних думок. У мимаисе під абхаве розумілося не просто відсутність такого об'єкта, але і особлива пізнавальна здатність, що дозволяє його осягнути. Прихильники мимансака Кумарчли Бхатти затверджували, що негативні думки не пов'язані ні з який інший праманой (джерелом достовірного пізнання): з сприйняттям, оскільки не відбувається контакту об'єкта з органами чуття.

ШОУ-ВЛАДА - Англ. SHOW POWER. Термін Ги Дебора, який в книзі "Суспільство спектакля", що уперше вийшла ще в 1967 р. (Debord:1992), назвавши сучасне суспільство "суспільством спектакля", де істина, автентичність і реальність більше не існують, а замість них панують шоу-політика і шоу-правосуддя. У 1967 р. Дебор розрізнював дві форми "шоу-влади": концентровану і дифузну. "Обидві вони, - писав він в "Коментарях до "Суспільства спектакля", роботі, що вийшла в кінці 80-х років, - витають над реальним суспільством і як його мета, і як його.
Посилання в тексті роботи "Поняття злочинного діяння у кримінальному праві України та деяких зарубіжних держав" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХІКА - (греч. psyche - душа) - продукт і умова сигнальної взаємодії живої системи (живої істоти) і його середи. Безпосередньо для людини П. виступає у вигляді явищ т, наз. суб'єктивного миру людини: відчуттів, сприйнять, представлень, думок, почуттів і т. п. Говорячи про суть П., необхідно розрізнювати її філософське і конкретно-наукове поняття. Філософське поняття П. безпосередньо пов'язане з осн. питанням філософії. У цьому відношенні поняття "П. ототожнюється з гносеологічними поняттями "свідомість, "мислення, "пізнання, "розум, "ідея, "дух і т. п. і. СУБСТРАТ - (від позднелат. substratum - основа, букв.- підстилка), загальна матеріальна основа явнлений; сукупність відносно простих, качественнно елементарних матеріальних освіт, взаимондействие к-рих зумовлює властивості рассматриваенмой системи або процесу. У самому загальному значенні С. всіх існуючих форм змін і процесів в світі є рухома матерія. Будучи невичерпна і нескінченна в структурі, просторі і часі, вона виступає субстанциальной основою всіх властивостей, свянзей, взаємодій і законів дійсності. Понятіє С. близьке до поняття субстанції, краю традиційно розумілася в якості абс. С. всіх изнменений. У. КОЛІСНИЦЯ - сьома нумерована карта Таро. Інші назви - Віз, Тріумф, Перемога, Меч, Зброя, Велич. Символізує розвиток, експресію, бурхливу політичну діяльність. Психологічні якості - самоконтроль, самоповага, сила волі, стоїцизм. Карта має на увазі успіх, досягнутий за допомогою власних вольових зусиль, а не випадку. Її випадання служить прогнозом успіху в професійній діяльності і дальніх подорожах. Витлумачується також як символ праведного життя і відповідальності. Обернена карта свідчить про відсутність психічної рівноваги, невпевненості, зовнішньому тиску і несприятливому впливі навколишніх. Може.

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ - італійський чернець, фундатор названого його ім'ям жебракуючого Франциськанського ордена. Прирахований до лику святих татом Григорієм IX в 1228. Ф.А. своєю діяльністю обумовив настання нетрадиційного етапу в еволюції чернецтва Західної Європи: колишня чернеча модель зречення від миру передбачала індивідуальне бідняцтво з одночасним допущенням величезних багатств у монастирів і абатств. Ф.А. додав бідняцтву ранг позитивного життєстверджуючого ідеалу в контексті прикладу долі бідного Іїсуса Христа. Проповідник-місіонер Франциськанського ордена був покликаний сіяти серед людей ідеї покаяння і миру. ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕОРІЇ - концепції, що описують розвиток суспільства або окремих його підсистем (економіки, соціальної політики, культури і т. д.) як послідовність циклів, що повторюються; при цьому під циклом розуміється сукупність процесів і явищ, що становлять кругообіг протягом певного проміжку часу і що приводять соціальну систему в початкове або подібне початковому стан. Ці теорії виникли вже в глибокій древності. Уявлення про циклічний розвиток суспільства, як і Космосу загалом, характерні для філософії Геракліта, Емпедокяа, Платона, Арістотеля, Мазка Аврелія, ними пронизана теперішній час поширеними є теорії, що. Тичок: Життя і твори - Тичок - це псевдонім Лева Ісааковича Шварцмана, який народився 31 січня (13 лютого) 1866 р. у Києві: там же і в Москві він вчився в університеті (спочатку - математиці; досить швидко охолонувши до неї, пройшов і закінчив курс по юридичному факультету). Л. Шестов провів в Європі роки своєї молодості і зрілості (1895 - 1914 рр. були прожиті в основному в Швейцарії). Але головне коріння було вдома, ' Росії, в її культурі. З 1914 р. Л. Шестов жив в Москві. Публікуватися він початків в самому кінці минулого століття. До Жовтневої революції, за двадцять років натхненного труда, він створив немало. ПОЧУТТЯ - 1) в раціоналізмі: чисте суб'єктивне емоційне переживання, неважливе серйозного; але у М.Шелера почуття - щось більше, воно вводить в мир цінностей, дозволяє їх осягнути. Це причетність буттю, переживання духовного досвіду, а не емоційне залучення або "вчувствование". 2) У екзистенціалізмі: "почуття абсурду", "почутті занедбаності" і т.п. 3) У християнській думці: "духовні почуття" виникають при зустрічах з Вищим і потрібні для распознания шляхів Провидіння, шляхів до вічного життя. Ф.Шлейермахер писав про "почуття абсолютної залежності", "почуття Нескінченного" як суті релігійної свідомості.