На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття міжнародного цивільного процесу

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття міжнародного цивільного процесу ... 5
1.1. Доктрина про міжнародний цивільний процес ... 5
1.2. Органи, що займаються захистом суб'єктивних цивільних прав, та принцип lex forі ... 11
Розділ 2. Аналіз основних складових міжнародного цивільного процесу ... 16
2.1. Міжнародна підсудність ... 16
2.2. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність іноземців ... 27
2.3. Привілейоване положення окремих суб'єктів міжнародного цивільного процесу ... 29
2.4. Визнання і виконання рішень іноземних судів ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Поняття міжнародного цивільного процесу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття міжнародного цивільного процесу"

Курсова робота "Поняття міжнародного цивільного процесу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття міжнародного цивільного процесу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття міжнародного цивільного процесу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття міжнародного цивільного процесу" і призначений виключно для пошукових систем.

Арістотель (384-322 до Р.Х.) - найбільший древньогрецький філософ, що створив своє оригінальне вчення, що склало епоху в філософії. Відбувався з м. Стагири (тому його часто називають Стагирітом). Його батько Нікомах був лікарем при дворі македонського царя Амінти Ш. В 367 р. до Р.Х., коли Арістотелю було сімнадцять років, він поїхав в Афіни для продовження освіти і поступив в платоновскую Академію, ставши учнем Платона. У Академії пробув 20 років до самої смерті Платона, після чого переселився в Атарней, а потім - в Метилен. Через деякий час він - вихователь сина македонського царя Пилипа Олександра. Через три роки Пилип. ДІАЛОГ КУЛЬТУР - поняття, що отримало широке ходіння в філософській публіцистика і ессеистике 20 в. Частіше за все воно розуміється як взаємодія, вплив, проникнення або відштовхування різних історичних або сучасних культур, як форми їх конфессионального або політичного співіснування. У філософських трудах В. С. Біблера поняття діалогу культур висувається як можливе основоположения філософії в переддень 21 в. Філософія Нового часу від Декарта до Гуссерля явно або неявно визначалася в своїй основі як наукоучение. Існуюча в ній ідея культури определеннее усього виражена Гегелем - це ідея розвитку. ПРИЧИННІСТЬ - генетич. зв'язок між отд. состояниянми видів і форм матерії в процесах її руху і розвитку. Питання об П. безпосередньо пов'язане з понинманием принципів будови матеріального світу і його пізнання. На основі П. організується материально-практич. діяльність людини і виробляються науч. прогнози. Все це зумовлює гостроту пробнлеми П. в філософії і науці взагалі (див. Детермінізм і Індетермінізм). Проблема П. тісно пов'язана з осн. питанням філософії: "... суб'єктивістська лінія в питанні про причинність є філософський ідеалізм..." Сущностью П. є произ-у причиною слідства. ФОРМАЛІЗАЦІЯ - відображення змістовного знання в формалізованій теорії (численні). Знання, що Формалізується повинно являти собою якимсь чином фіксовану сукупність тверджень. Для визначеності доречно говорити про формалізацію деякої змістовної теорії Т. Под теорією в цьому випадку є у вигляду замкнена відносно всіх своїх логічних слідств сукупність затверджень, що відносяться до відповідної предметної області. Це означає, що всі слідства, які можна отримати в Гв рамках коректних міркувань, також відносяться до теорії Т. Возможності формалізації теорії Т за рахунок побудови відповідного числення.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття міжнародного цивільного процесу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Енвайронмент - (англ. environment - оточення, середа) Один з видів найбільш "просунених" арт-практик останньої третини XX в., що являє собою повністю організований художником (або колективом кураторів, художників, інженерів, техніків) цілісний неутилітарний арт-простір. У Е. знайшли завершення декілька тенденцій історичного розвитку мистецтв. Передусім, це організації просторів, що йдуть корінням в глибоку древність традиції і середовища мешкання людини, що реалізовувалися нерідко досить стихійно, як правило, архітекторами, декораторами інтер'єрів, садоводами (садово-парковое мистецтво). РЕЧІ - тіла, предмети, кошти дій, на основі яких людина будує свої практичні і пізнавальні відносини з миром. У традиціях буденного і теоретичного мислення діє правило, що не завжди явно формулюється: починати з простих В. В логіці, наприклад, поширеним є положення про те, що е. приймається як деяка очевидність (Г. Фреге). У цей час таке стереотипне розуміння В. представляється обмеженим. Сучасна філософія виявляє, що в основі цього стереотипа - зведення буття В. у часі і просторі до рамок безпосереднього сприйняття їх телесности, форм їх взаємодій, що спостерігаються. Власне, як тільки економічна наука. САЛАМАНДРА - символ алхімічний процесу випалення, так вона "живе у вогні і харчується вогнем". Звичайно зображається у вигляді маленької ящірки або безкрилого дракона, іноді з фігурою, схожою на людську або собачу, серед мов полум'я. Згідно з одним словником, саламандрою називається "комахоїдна жаба з густо-чорною гладкою шкірою, усіяною жовтими плямами", однак з цих двох зображень більш відоме легендовое. Саламандри вважалися найбільш отруйними, а їх укус - смертельним. У древності вірили, що саламандри здатні жити у вогні, оскільки у них дуже холодне тіло. Саламандра стала.
У вступі курсової "Поняття міжнародного цивільного процесу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УКРАДЕНИЙ ОБ'ЄКТ - парадигмальная фігура постмодернистской філософії, фундирувана радикальною відмовою від традиційного типу філософствування в семантичному просторі суб'єкта-об'єктної опозиції і від мислення в рамках відповідного категориального ладу. Поняття "У.О." введене П.ван ден Хевелем в контексті аналізу прийомів художньої творчості авторів постмодернистского напряму (вузьке або власне значення терміну "У.О."), однак з течією часу знайшло більш загальний статус (широке значення терміну "У.О."). У контексті парадигми "постмодернистской чутливості" (див. Постмодерністська чутливість) сучасною.

АРХЕОЛОГІЯ ЗНАННЯ - метод историко-гуманітарного пізнання, проголошений Фуко в противагу "історії ідей". Остання відхиляється Фуко внаслідок розпливчатості її початкових допущень (які "історичний вплив", "ментальність", "духовний прогрес"). Методологічний каркас А.з. будується з елементів, черпаних з сучасних історичних досліджень, передусім з кількісної історії економіки, що реконструює процеси тієї або інакшої епохи в їх специфічності і взаємозв'язку. Для того щоб провести таку реконструкцію, не можна перетворювати документи в пам'ятники, інтерпретуючи останні виходячи з їх текстуального контексту, - набагато більш. OP-ART - (візуальне мистецтво) (англ. optic, optical - оптичний) - художній напрям неоконструктивизма (див. Неоконструктівізм) в традиції зрілого модернізму (див. Модернізм), орієнтований на моделювання простору (об'єму) і руху нетрадиційними для мистецтва коштами, що передбачають відмову від споконвічних прийомів живопису, графіки і пластики. Являє собою особливий етап в еволюції неоконструктивизма: вихід на арену О. був оцінений журналом "Art" (березень 1965) як зміна віх в неоконструктивистской програмі: "pop-art помер, хай живе op-art!". Розквіт О. доводиться на 1965 (виставка "Чуйне око" в.
Список літератури курсової "Поняття міжнародного цивільного процесу" - більше 20 джерел. ПОКЛОНІННЯ - (араб. ибада) - термін, що служив в арабо-мусульманській думці найбільш загальним позначенням відношення людини до першооснови світобудови. Людина з цієї точки зору розглядається як "раб" (абд). У религиозноправовой думці (фикх) "раб" відрізняється від "відповідального згідно з Законом" (мукаллаф), оскільки випадкові і ненавмисні вчинки, а також дії неповнолітньої включаються в перше, але не у друге поняття. "Поклоніння" (йбадат) розуміється в фикхе як відношення людини до Бога, на відміну від мумалат - "взаємодії" людей між собою. Мутазилити. МЕМФОРД (MUMFORD) Люіс (1895-1990) - американський філософ і соціолог. Представник негативного технологічного детермінізму. У своїх численних роботах по соціальних проблемах техніки, урбанізації, історії і теорії мистецтва, архітектура, моралі, релігії, культури в цілому (основні твори: "Історія утопій", 1922; "Техніка і цивілізація", 1934; "Мистецтво і техніка", 1952; "Перетворення людини", 1956; "Місто в історії", 1966; "Міф про машину", 1967-1970; "Інтерпретації і прогнози", 1973 і ін.) М. виступає проти надмірної технізації суспільства, технікою, що приводить до поневолення людини. Відкидає як невірну точку зору, яка додає.

КСЕНОФАН з Колофона - (ок. 570 - після 478 до н. е.) - древньогрецький поет і філософ. Після підкорення грецьких міст Іонії Гарпагом (540 до н. е.) емігрував і вів життя "блукача" протягом 67 років. По ряду свідчень, висхідних до полушутливому пасажа Платона в "Софістові", Ксенофан - фундатор Елейської школи і вчитель Парменіда. Однак древність знала і інший погляд на Ксенофана (співпадаючий з думкою більшості сучасних дослідників) як на "одинака" (Діоген Лаертій). Як мандруючий вчитель "мудрості", а також по своїх просвітницьких установках, етичному утилітаризмі, гносеологічному.
Посилання в тексті роботи "Поняття міжнародного цивільного процесу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АЛЛАХ - (араб "илах" - божество): у древніх арабів - верховне Божество, Деміург. Аллах - творець світу і людей, розділ і батько богів. Слово "Аллах", мабуть, є заміною заборонного імені божества і освічене з прозивного імені "илах" ( "Бог") з певним артиклем, що означає "відомий Бог", "цей Бог", "Бог по перевазі". У мусульманській традиції - Єдиний Бог, який вважається ідентичним Богу іудеїв і християн. Ім'я Бога в ісламі. Згідно з ісламом, Аллах єдиний: у нього немає ні родичів, ні соратників. Він всемогутній, створив мир і зумовив все в створеному світі, мудрий. Він - втілення абсолютного розуму;. АПРІОРІ І АПОСТЕРІОРІ - (лати. а priori - з попереднього, а posteriori - з подальшого) - терміни філософії і логіки. Апріорі - незалежність знання, уявлення від досвіду. Незалежність від досвіду може розумітися як: 1) незалежність в значущості;2) незалежність в походженні. Досвід може витлумачуватися як: а) будь-який, всякий досвід; б) досвід індивіда на відміну від досвіду людського роду; в) надиндивидуальний досвід даної епохи; г) актуальний досвід окремої людини на його відміну від попереднього досвіду. У зв'язку з цими розрізненнями можливі різні варіанти значень апріорі: 1а) незалежність від досвіду. КОЕН Лоуренс Джонатан - (рід. 7 травня 1923, Лондон) - англійський філософ, один з лідерів сучасної аналітичної філософії в Великобританії. З 1957 і до кінця 1980-х рр. викладав філософію і логіку в Куїнськолледже Оксфордського університету. У 1987 - 91 - президент Відділення логіки, методології і філософій науки Міжнародного союзу історії і філософій науки. Перші філософські дослідження Коена відносяться до соціальної філософії. На думку Коена, мир в сірок. 20 в. істотно відрізняється від соціальних моделей Гоббса і Гегеля, що виходили з повної незалежності національних держав, але вельми далекий і від моделі.

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ - спрощене відображення реального виробу і його опису з метою оцінки відповідності його якій-небудь вимозі або здійснення вибору найкращого виробу з декількох альтернативних варіантів. Звичайно використовують три способи моделювання технічних систем: 1) уявне моделювання технічних систем, в ході якого чоловік, вивчаючи виріб, його проект або інш. опис, интуитивнооценивает відповідність певним вимогам або вибір найкращого варіанту;  2)  математичне  моделювання  технічних  систем  пов'язане  з  розробкою способів розрахунку і комп'ютерних програм для отримання необхідних оцінок; 3) фізичне. БУДДХИ - (санскр. buddhi - пробудження) - в космології санкхьи перший еманат Пракріті (він же Махат - "Великий") і вищий гуннос (див. Гуни) ментальний початок, відповідне приблизне здатності думки. У "Санкья-каріке" і у її коментаторів бупдхи визначається як "рішення" (адхьявасайя), яке можна розуміти і як пізнавальне визначення (типу: "Це - горщик", "Це - тканина"), і як практичне (типу: "Я призначений для того", "Я повинен зробити це"), а також як субстрат 8 диспозицій свідомості: доброчесність, знання, безстрасність і. ГИПЕРТЕКСТ - організаційна надбудова над текстом, що дозволяє розглядати його в різних структурних уявленнях. Гипертекст дозволяє нарівні з лінійним читанням тексту (зліва направо, рядок за рядком) рухатися і по інших структурних схемах, знаходити і вибирати певні фрагменти, розташовані в різних частинах тексту. Гіпертекстова організація великих масивів інформації не тільки робить їх обозримими і полегшує оперування з ними, але і дозволяє витягувати з них такі відомості, які спеціально не закладаються в них при їх створенні. Задовго до поширення терміну "гипертекст" функції такої надбудови в наукових. РИТУАЛ - (від лати. ritualis - обрядовий, від ritus - религ. обряд, урочиста церемонія), одна з форм символич. дії, виражаючий зв'язок суб'єкта з сиснтемой соціальних відносин і цінностей і позбавленої к. утилітарного або самоценного значення. Історічеськи Р. як тип дії склався в культонвих системах; в совр. суспільствах різні, типи Р. діють також в сферах политич. і соціальної органинзации суспільства (гражд. обрядовість, офиц. торжества, дипломатич. церемоніал і пр.). Структуру Р. составнляет послідовність, що суворо регламентується акнтов (дій), в т. ч. вербальних (співи і т. п.), пов'язаних зі спец.