На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття, ознаки та структура правового статусу

(курсова робота з теорії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Форми забезпечення реалізації суб'єктивних прав та обов'язків ... 5
1.1. Права і свободи як елемент правового статусу особи ... 5
1.2. Юридичні обов'язки особи ... 12
Розділ 2. Поняття та зміст правового статусу особи ... 16
Розділ 3. Шляхи розвитку правового статусу особи в Україні ... 20
3.1. Громадянські права і свободи людини й громадянина ... 20
3.2. Політичні права і свободи людини й громадянина ... 23
3.3. Економічні права та свободи людини й громадянина ... 26
3.4. Соціальні права і свободи людини й громадянина ... 28
3.5. Культурні (духовні) права і свободи людини й громадянина ... 32
3.6. Обов'язки людини й громадянина ... 34
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Поняття, ознаки та структура правового статусу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття, ознаки та структура правового статусу"

Курсова робота "Поняття, ознаки та структура правового статусу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття, ознаки та структура правового статусу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття, ознаки та структура правового статусу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття, ознаки та структура правового статусу" і призначений виключно для пошукових систем.

СТЕРЕОМЕТРИЧНА СЕМАНТИКА - трактування логіки як науки про отримання істинних слідств з істинних посилок все більш поступається місцем більш широкої концепції, пов'язаної або з узагальненням поняття проходження, заснованого на традиційній истинностной оцінці і на практичних міркуваннях також, або - введенням для останніх спеціальних аналогів істинності і помилковості (як відповідність, наприклад, ідеалам добра, цілям суб'єкта і т.д.). Розробка такої концепції - одне з найбільш гострих питань філософії логіки. У свій час відмова неопозитивизма оучета нормативно-ціннісних чинників пізнання і обмеження останнього. ИСТОРИЦИЗМ - філософська доктрина, згідно з якою знання про людську діяльність має по перевазі історичний характер і що не існує неісторичного розуміння природи людини і суспільства. У зв'язку з цим необхідне філософське пояснення історичного знання, яке являє собою квинтессенцию всього знання про справи людини. І. бере свій початок в методологічних і епистемологических основах критичної історіографії, або критичної філософії історії, інакше говорячи епистемологии історичного знання, яка склалася в XIX в., і в якій спочатку переважала парадигма природних наук. Це виявлялося (і такого роду настрою збереглися в. КОНСТРУКТИВІЗМ - одне з гл. напрямів авангарду, що поставило в центр своєї естетики і худож. практики категорію конструкції, краю, однак, не отримала у самих конструктивистов однозначного визначення. Виникши в Росії, а потім і в Зап. Європі в середовищі матеріалістично і сциентистски орієнтованих архітекторів і художників, що активно вітали НТП, а в Росії і коммунистич. революцію, К. висунув конструкцію в якості деякого научно-технологич. і принципово нового поняття в противагу традиц. худож. категорії композиції. У найбільш загальному випадку під конструкцією в К. розумівся деякий раціоналістично. МАРКС (Магх) Карл - (1818-83) - фундатор наукового комунізму, філософії діалектичного і історичного матеріалізму і наукової політичної економії. Філософсько-етична позиція М. вироблялася в процесі творчих пошуків і відкриттів, в ході аналізу фундаментальвих світоглядних проблем. Цим його підхід в корені відрізнений як від обьективистского сциентизма, так і від суб'єктивізму (в т, ч етичного соціалізму). Ранній період (до 1842) духовної біографії М.-це період освоєння філософської і етичної культури класичного ньому. ідеалізму. Миру сущого М. протиставляє мир повинного. Вони утворять два абсолютно незалежних початки -.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття, ознаки та структура правового статусу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИРОДОЗНАВСТВО XVII в - період бурхливого розвитку експериментального природознавства. Значні успіхи були зроблені по дослідженню гідростатики і пневматики. Досліди, що Проводяться з "пустотою" привели до відкриття газових законів, вимірювання атмосферного тиску, винаходу і вдосконалення повітряних (вакуумних) насосів.  Торрічеллі (1608-1647)- італійський вчений, помічник  Галілея, що вивчає проблеми гідростатики і пневматики, відомий своїми дослідами по вимірюванню атмосферного тиску (запаяну з одного кінця трубку він наповнював ртуттю і опускав у відкриту чашу, також заповнену ртуттю; стовп ртуті в трубці. ГАРОДИ (GARAUDY) Пиці (р. 1913) - французький філософ. Прихильник "персоналистского марксизму". За диссидентские погляди виключений з ФКП (1970). Основні твори: "Християнська мораль і марксистська мораль" (1960), "Що таке марксистська мораль?" (1963), "Від анафеми до діалогу" (1965), "Марксизм XX віку" (1966), "Альтернатива" (1972), "Танець життя" (1973) і інш. Г. убачив як головна духовна передумова творчого, гуманного марксизму своеобично проинтерпретированную філософську доктрину Фіхте: людина в межах такого підходу розумілася як вільна, себятворящий деятельностний індивід. Згідно Г., будь-яке теологические, антропологічне і. МАКЛЮЕН Херберт Маршалл - (21 липня 1911, Едмонтон, Канада - 31 грудня 1980, Торонто) - канадський філософ, літературознавець, культуролог, перший і самий значний теоретик електронних коштів масової комунікації, одна з найбільш яскравих фігур суспільного і інтелектуального життя США 1960 - 70-х рр. Виходець з "середніх" шарів суспільства (батько - страховий агент, мати - актриса). Спочатку інженер (закінчив Манітобський університет; в 1933 - бакалавр, в 1934 - магістр), а згодом і філолог за освітою (Кембрідж, Трініті Коледж; міра доктора філології в 1942). Викладав літературу в ряді університетів.
У вступі курсової "Поняття, ознаки та структура правового статусу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФИЗИКАЛИЗМ - напрям досліджень в області філософії науки, для якого характерна ідея об'єднання усього наукового знання на основі мови сучасної фізики. У філософському відношенні цей напрям представляє собою своєрідний вияв сучасного номіналізму. Термін "физикализм" був запропонований О. Нейратом (Neurath О. Soziologie im Physikalismus. - "Erkenntnis", 1931, Bd. 2, № 5 - 6). Концепція физикализма виникла в неопозитивизме, центральною ідеєю для якого була можливість і необхідність побудови уніфікованої науки. Р. Карнап розумів принцип физикализма як методологічну вимогу перекладу думок.

ЛАМАЇЗМ В БУРЯТИИ - регіональна форма буддизму. Проник в середині 17 в. з Тібету через Монголію; спочатку був поширений переважно серед етнич. груп, що вийшли незадовго цього з Халха-Монголії; в кон. 17 - нач. 18 в. розповсюдився на території всього Забайкалья. У 1741 імператриця Єлизавета Петрівна узаконила існування 11 дацанов і 150 лам при них. (У липні 1991 буддисти Бурятії відмітили 250 років офіційного визнання їх релігії.) Дліт. час в бурятском Л. йшла боротьба за верховенство між Цугольським і Гусиноозерським дацанами. У 1764 гл. лама самого старого в Бурятії Цугольського дацана став Верх. ламою бурят. НІЛ СОРСКИЙ - (в миру Микола Майков) (ок. 1433-1508) - православний церковний діяч, розділ нестяжателей. З його власних слів, відбувався він з селян, хоч дворянський рід Майкових вважав його в числі своїх предків. У миру був "скорописцем", тобто займався переписуванням книг. Ставши ченцем, Н. С. протягом декількох років подорожував по святих місцях, відвідавши Палестіну, Константінополь і Афон, де його особливо залучили вчення греч. исихастов. Повернувшись на батьківщину, він заснував скит в хвойному болотистому лісі в 15 верстах від Кирилло-Белозерского монастиря на ріці Смітті, тому і був.
Список літератури курсової "Поняття, ознаки та структура правового статусу" - більше 20 джерел. БЕРДЯЕВ Микола Олександрович - (1874-1948) - русявий. релігійний філософ, публіцист. Спочатку примикав до "легальних марксистів", намагався поєднувати нек-рі положення марксизму з кантіанством, з ідеями Ніцше, дати етичне обгрунтування соціалізму. Ворожість до демократичного руху і матеріалістичної теорії невдовзі привела його до богоискательству і містицизму. Брав участь в створенні програмних збірників русявий. ідеалістів - "Проблеми ідеалізму" (1902), "Віхи" (1909), названого В. І. Леніним енциклопедією ліберального ренегатства (т. 19, з. 168), а також контрреволюційного збірника "З. КОНДРАТЬЕВ Микола Дмитрович - (4(16). 03. 1892, д. Галуевская Костромської губ. - 17. 09. 1938) - економіст, автор робіт по філософії і методології соціальних наук. У 1911-1915 рр. К. вчився на економічному отд. юридичного ф-та Петербургського ун-та, де його вчителями були Туган-Барановский, Лаппо-Данилевский, Ковальовський, Петражіцкий. Після закінчення ун-та був залишений для підготовки до професури по кафедрі політичної економії і статистики. У цей же час він був особистим секретарем Ковальовського і вченим секретарем Соціологічного об-ва. Після Лютневої революції К. активно брав участь в роботі партії есеров, недо-рої час.

ФАКТ - (від лати. factum - зроблене, доконане) - 1) синонім понять істина, подія, результат; щось реальне в протилежність вимишленому; конкретне, одиничне на відміну від абстрактного і загального; 2) в філософії науки - особливого роду пропозиції, фіксуючі емпіричне знання. Як форма емпіричного знання факт протиставляється теорії або гіпотезі. У науковому пізнанні сукупність фактів утворить емпіричну основу для висунення гіпотез і створення теорій. Задачею наукової теорії є опис фактів, їх пояснення, а також прогноз раніше невідомих фактів. Факти грають велику роль в перевірці, підтвердженні і.
Посилання в тексті роботи "Поняття, ознаки та структура правового статусу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Граффіті - (graffiti - в археології будь-які процарапанні на якій-небудь поверхні малюнки або букви, від итал. graffiare - дряпати) Так означаються твори субкультури (див.: Масова культура), представляючі собою в основному крупноформатні зображення на стінах суспільних будівель, споруд, транспорту, виконані за допомогою різного роду розбризкувачів, аерозольних балончиків з фарбою. Звідси інша назва "пульверизаторное мистецтво" - Spray-art. Його походження зв'язують з масовою появою Г. в 70-е рр. на вагонах нью-йоркского метро, а потім і на стінах суспільних будівель. Панеций (ок. 185-110 до Р.Х.) - дневнегреческий філософ, головний представник римського стоїцизму - Середньої Стій. Був родом з Родоса, відбувався із знатної сім'ї і в молодості слухав лекції стоїка Діогена з Сельовкиї. Він написав багато творів, від яких збереглися лише невеликі уривки. Для поглядів Панеция характерне проникнення в стоїцизм ідей платонизма і аристотелизма. Він значною мірою вніс зміни в деякі положення стоїцизму, відмовившись від дуже ортодоксальних затверджень древніх стоїків. Панеций в своїй фізиці відмовляється від вчення про періодичне запалення світу, яке затухає, після чого знов наступає запалення. Він. МИКОЛА З ДАМАСКУ - (рід. ок. 64 до н. е.) - грецький философ-перипатетик, історик і видний політичний діяч, вихователь дітей Клеопатри, друг Серпня, наближений Ірода Великого, царя Іудеї. Основний філософський твір - "Про філософію Арістотеля" (не менше за 13 кн.) частково збереглося в сірійському перекладі. У ньому виявляється інтерес виключно до натурфилософии Арістотеля, матеріал викладається в наступному порядку: фізика, космологія, вчення про елементи, метеорологія, зоологія, психологія і ботаніка (логіка і етика відсутні). Першу філософію Микола називає вже "Метафізикою" (слово уперше.

КОЗЕЛ - тварина, символізуюча розбещеність і хтивість. Виступає тваринною персоніфікацією диявола. На сатанинських шабашах відьми шанували диявола у вигляді козла. Сатанинський ритуал мав на увазі "поцілунок сорому", коли адепти цілували козлиний зад. Згідно з однією з середньовічних легенд, козел щодня зникає з життя, щоб диявол в пеклі розчісував йому бороду. Козлину бороду і копита мав Барфомет. Пропорції голови козла убачалися в оберненій пентаграмі. По козлиних атрибутах - рогам, копитам, хвосту - ідентифікували межа. На Страшному Суді Христос відділить козлиц (грішників) від. ВИТЧ Робет М. - (рід. 22 січня 1939, Утіка, штат Нью-Йорк, США) - американський фахівець по биоетике. Дістав вищу освіту в області фармации в університеті Парду (1961) і фармакології в Каліфорнійськом університеті (Сан-Франциско) в 1962. З моменту основи (в 1970) і до 1979 - співробітник Гастінгського центра; з 1979 - професор, а в 1989 - 96 - директор Інституту етики ім. Кеннеди Джорджтаунського університету. Основні області дослідження - медична етика і філософія медицини. Витч представляє ліберальне крило американської філософії, надаючи особливе значення правам людини (застосовно до медицини - пацієнта). мислительні паттерни - Характерною рисою Мислітельних Паттернов є їх швидка усваиваемость і висока опірність будь-яким змінам. Як тільки образ сформований, як тільки Мислітельний Паттерн, або сітка очікувань щодо даного феномена, завершена, - вона постійно зумовлює подальше сприйняття цього феномена. Нова інформація включається в існуючі образи і, чим більше прихильність сприймаючого індивіда до вже встановлених поглядів, і чим більше за неопределенна інформація, що отримується, тим більше зростає схильність включати нові дані в предзаданні образи. Це також пояснює, чому поступова, повільна зміна часто залишається. КАН ЮВЕЙ - Кан Цзуй, Кан Гуанся, Кан Н а н ь х а й (19.3.1858, з. Интань, ок. Округу - 31.3.1927, Циндао, пер. Шаньдун), кит. вчений, філософ, политич. діяч. У 1898 був гл. натхненником реформаторського руху і "реформ ста днів" (11.6. - 21.9.1898); врятовуючись від переслідування, поїхав з Китаю, подорожував по Азії, Америці і Европг; в 1899 організував в Канаді консервативний Союз захисту імператора (Баохуан хуей). З 1912 в Китаї, боровся за встановлення конституц. монархії і перетворення конфуцианства в гос. релігію. Автор многочисл. соч., в к-рих розглядається проблема автентичності канонич.