На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Поняття і значення слідів рук

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Механізм утворення слідів, їх класифікація ... 5
1.1. Сліди злочину як джерела криміналістичної інформації ... 5
1.2. Механізм слідоутворення ... 10
1.3. Класифікація слідів ... 12
Розділ 2. Особливості дослідження слідів рук ... 15
2.1. Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук ... 15
2.2. Механізм утворення слідів рук та їх класифікація ... 18
2.3. Методи і технічні засоби виявлення і фіксації слідів рук ... 20
2.4. Деякі прийоми використання слідів рук для одержання інформації про людину ... 28
2.5. Основи методики дактилоскопічної експертизи ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Поняття і значення слідів рук" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Поняття і значення слідів рук"

Курсова робота "Поняття і значення слідів рук" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Поняття і значення слідів рук", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Поняття і значення слідів рук" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Поняття і значення слідів рук" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА - Будучи генетично пов'язана з вітчизняною і західноєвропейською соціальною філософією і філософією історії, С. м. починає формуватися в Росії в 1-м десятиріччі XIX в. в руслі т. наз. критичної (скептичної) школи в русявий. історіографії (Н. С. Арцибашев, М. Т. Каченовський, Польової, П. М. Строєв, І. Ф. Еверс). Так, Каченовський, спираючись на труди Г. 3. Байера і А. Тюрго, відомі К. А. Сен-Симону і його учням, підкреслює закономірність історичного процесу, відстоюючи теорію трьох стадій розвитку людства. На формування С. м. певний вплив надали историософские ідеї Чаадаєва і слов'янофілів (Хом'яків. ФРЕЙДЕНБЕРГ Ольга Михайловна (1890-1955) - филолог-классик, исследователь первобитной и античной культури. В 1923 закончила Петроград, ун-т по классич. отделению (рук. С.А. Жебелев). Магистерская дис. "Греч. роман как деяние и страсти" (1924). В 1925-37 научний сотрудник НИИ сравнит, изучения лит-р и язиков Запада и Востока при ВРУ - Гос. ин-та язиковой культури - Ленинград, НИИ язикознания. В 1926-32 внештатний сотрудник Сектора семантики мифа и фольклора (рук. В.Ф. Шишмарев) Яфетического ин-та (впоследствии ИЯМ АН СССР), созданного Н.Я. Марром. В 1932 создала первую в СССР кафедру классич. филология в рамках ЛИФЛИ (впоследствии филфак Л ГУ) и. Німецька класична філософія - Іммануїла Канта (1724-1804) вважають родоначальником німецької класичної філософії - грандіозного етапу в історії світової філософської думки, що охоплює більш ніж сторіччя духовно-інтелектуального розвитку - напруженого, дуже яскравого за своїми результатами і надзвичайно важливого по своєму впливу на людську духовну історію. Він пов'язаний з справді великими іменами: нарівні з Кантом це Іоганн Готліб Фіхте (1762-1814), Фрідріхом Вільгельм Шеллінг (1775-1854), Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831) - всі вкрай оригінальні мислителі. Кожний настільки своєрідний, що важко не задатися. ВАЙШЕШИКА - (санскр. vaisesika, від visesa - особливе, відмінне) - школа індійської філософії, що визнає авторитет Веди, але що розвиває свої доктрини на незалежних основах. У індійській думці вайшешика відома своїм вченням про атоми і системою категорій (падартха). У джерелах традиції вайшешики лежать "Вайшешика-сутри" (ок. 1 в. н. е.), що приписуються легендарному мудрецю по прізвиську Канада ("поедатель зерен/атома"), за яким слідував ряд коментарів і трактатів. Один з ранніх творів "Дашападартхашастра" ("Наука десяти категорій") Чандраматі (ок. 5 в.), вмісне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Поняття і значення слідів рук" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕЗЛІЧ - філософська категорія, що розглядається, як правило, спільно з категорією єдиного, а також один з головних понять математики, розвинений на основі цих категорій. Платон вводить поняття безлічі, виходячи із зіставлення єдиного і інакшого. Єдине, по визначенню, не має на увазі нічого, крім себе, тобто не допускає ніякого відношення і може бути мислимо лише саме по собі. Інакше ж завжди є інакше по відношенню до чогось (також інакшому по відношенню до нього). Отже, інакше має на увазі безліч. Однак безліч неможливо мислити, виключивши уявлення про єдине, оскільки в іншому випадку кожна його частина. БЕРКЛІ (BERKELEY) Джордж (1685-1753) - британський теолог і філософ. Вивчав філософію, логіку, теологію, математику і мови в Тринити-коледж (Дублін). Прийняв священицький сан в 1709. Доктор філософії (1727). Єпископ в Клойне (Ірландія) з 1734. Своє учення іменував "імматеріалізмом". Головні твори - "Досвід нової теорії зору" (1709), "Трактат про принципи людського пізнання, в якому досліджуються основні причини помилок і труднощів природних наук, а також підстави скептицизму, атеїзму і безвір'я" (1710), "Три розмови між Гиласом і Філонусом" (1713), "Про рух, або про принцип і природу руху і про причину повідомлення рухів". МУЗЕЇ ХУДОЖНІ - (від греч. museion - храм муз) - спеціальні науково-дослідні і освітні установи і заповідні зони, в к-рих колекціонуються, зберігаються, експонуються, вивчаються і пропагуються произв. иск-ва і меморіально-історичні матеріали худож. культури. Власне худож. М. включають збори зображального і декоративно-прикладного мистецтва. До них близькі, хоч і специфічні, худож.-меморіальні М. Между власне худож. М. і М. историко-мемо-риального худож. профілю є відмінність: в М. першого типу произв. иск-ва виставлені для огляду публіки і їх безпосереднього сприйняття "тут і зараз", тоді як.
У вступі курсової "Поняття і значення слідів рук" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЕРВОНИЙ - найбільш агресивний колір, символізуючий кров, гнів, вогонь, пристрасть, рани, війну, кровопролиття, небезпеку, загрозу, революцію, силу, анархію, мужність і смерть. Червоний колір був кольором суверенної влади в Римській імперії, це ж значення зберігається в християнській символіці. Однак червоний - це і колір життя, тому первісна людина кропила будь-який об'єкт, який він хотів повернути до життя, кров'ю. У римлян червоний колір асоціювався з божественністю. Коли римські полководці брали перемогу, вони фарбували особу червоним в честь бога війни Марса, а найближчу до Землі планету, що має червоний.

МОРАЛЬ І РЕЛІГІЯ - - Проблема співвідношення М. і р., цих двох форм суспільної свідомості, має важливе значення в етиці, оскільки вона безпосередньо пов'язана з питанням об критерії моральності. Релігійне переконання на М. виходить з того, що віра в бога дає єдино можливе обгрунтування "піднесених" етичних принципів, к-рі ніби протилежні "низовинним" схильностям людини і суспільному життю, що грузнуло у ваді. З цієї т. зр. єдиним джерелом етичного початку в людині є бог, к-рий створив людину "по своєму образу, і подібності" і дав йому моральні заповіді. На користь релігійного. Баухауз - (Bauhaus - ньому. - "будинок будівництва", аналогічно зі середньовічним поняттям "гільдія будівників" - Bauhutte). Вищий художньо-ремісничий майстерні-інститут для підготовки сучасних художників-конструкторів широкого профілю, створений арихитектором В.Гропіусом в 1919 р. в Ваймаре. У 1925 р. Б. переїхав в Дессау, в 1932 - в Берлін і в 1933 р. був закритий нацистами. Згідно із задумом Гропіуса, Б. покликаний був об'єднати основні мистецтва і ремесла в "єдине художнє виробництво" (Einheitskunstwerk - ср.: Гезамткунстверк), в деякий синтез мистецтв при.
Список літератури курсової "Поняття і значення слідів рук" - більше 20 джерел. Микола Кузанський (1401-1464) - один з найяскравіших представників раннього Відродження. У своїй творчості він сполучав культурну спадщину Середньовіччя і культуру Ренесансу, що зароджувалася. Був родом з Південної Німеччини, вчився в університеті Падуї, де отримав навіть кардиналський сан. Його філософські інтереси поєднувалися з інтересами в області математики і природознавства, і ті та інші у нього тісно перепліталися. Крім того, в його творчості були тісно зв'язані філософські і теологічні питання. Микола Кузанський написав багато творів, але найперше і значне з них - "Про знаюче незнання". Крім того, їм написані: чотири. Мова - засіб спілкування, але, як говорять гумористи, "мова дана людині для приховання думок". Думки, які ми потім висловлюємо, є послідовністю станів інформаційної системи. Як і у випадку з числом, ми можемо задати собі питання: "Чим оперує розум, маючи справу зі словами?" Розрізнюють мову слів, жестів, кольорів, музики, живопису і т.п. Нас буде цікавити, в основному, мову слів. Тут необхідно перефразувати славнозвісну "фразу Маккулоха": "Яким повинне бути СЛОВО, щоб людина могла знати/зрозуміти його, і яким повинен бути людина, щоб він міг зрозуміти/знати СЛОВО?" Слово - це символьний ключ, що.

МИСЛИТЕЛЬ - Акмолінський Філософський дискусійний клуб, створений 26 лютого 1986 року кафедрою філософії Целіноградського СХИ (нині Акмолінського аграрного університету ім. С. Сейфулліна). Головна мета роботи клубу: формування творчого мислення особистості і орієнтація людського менталітету на мудрість, на духовне відродження. При клубі була створена Академія Мудрості, щомісячні засідання якої користуються великою популярністю серед студентів і викладачів м. Астани. Принципи діяльності клубу і його Академії Мудрості наступні: 1. Пізнай і зміни себе, осягай шляхи сходження до мудрості як вищої.
Посилання в тексті роботи "Поняття і значення слідів рук" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЧАС І ПРОСТІР - осн. форми існування матерії. Філософію передусім цікавить питання про відношення В. і п. до матерії, тобто чи є В. і п. реальними або це чисті абстракції, існуючі тільки в свідомості. Філософи-ідеалісти заперечують залежність В. і п. від матерії і розглядають їх те, як форми індивідуальної свідомості (Беркли, Юм, Мах), то, як апріорні форми почуттєвого споглядання (Кант), то, як категорії абсолютного духа (Гегель). Матеріалізм підкреслює об'єктивний характер В. і п. У тому, що В. і п. невіддільні від матерії, виявляється їх універсальність і загальність. П. виражає порядок розташування одночасно. МЕТЕМПСИХОЗА - (греч. одушевлення, пожвавлення ), один з пізніх грецьких термінів для позначення переселення душ. Уперше зустрічається у. Диодора Сицилійського (1 в. до н. е.; 10, 6); потім у Галена (4, 763 Kuhn), у Олександра Афродйсийського (De an. 27, 18); особливо характерний для неоплатонич. традиції: Порфирій (Abst. 4, 16); Гермий у Стобея (I 49, 69) і інш., конкурував з термінами "метенсоматоза" [лати. калька reincarnatio - "реінкарнація", "перевтілення" - починаючи з Іпполіта Римського (Ref. 1,3, 2) і Дамба (II 9, 6; IV 3, 9)], у неоплатоников також палингенесия. У ранніх. культурна контррозвідка - Психологічні операції стали життєво важливою складовою широкого спектра політичних, військових, економічних і ідеологічних проектів, службовців засекреченню державних і приватних інтересів. Професіонали з спецслужб упевнені, що маніпуляція вельми ефективна: "Застосування звукової ПСИОП-техніки, технік межличностной комунікації і медиа-комунікації знов і знов переконує, що обробка свідомості, розуму і емоцій цільової аудиторії направляє її в бажане русло". Розвідка в Інформаційному Суспільстві віртуально виконує роль, що належала раніше прямому насиллю.

ЩАСТЯ - поняття моральної свідомості, обозначаюнщее такий стан людини, до-ой відповідає наинбольшей внутр. задоволення умовами свого буття, полноте і свідомість життя, осуществленнию свого человеч. призначення. С. є чувственнноемоциональной формою ідеалу. Понятіє С. не проснто характеризує певне конкретне об'єктивне положення або суб'єктивний стан людини, а винражает уявлення про те, яке повинна бути життя людини, що саме є для нього блаженством. Тому поняття С. має нормативноценностний ханрактер. У залежності від того, як витлумачується призначення і значення человеч. життя, розуміється і сондержание С. Ето. Співвідношення віри і розуму: два підходи до розв'язання проблеми в середні віки - Середньовіччя знаходилося на початку шляху, ведучого до осмислення взаємовідносини і взаємозв'язки двох екзистенциальних сфер. Воно запропонувало свою модель їх взаємовідношення, точніше, ряд моделей, заснованих на загальних передумовах, але що приводять до різних висновків. Головна передумова стосувалася розуміння значення і мети людського існування. Створений за образом і подобою Бога, людина повинна прагнути до того, щоб душа його стала храмом, в якому постійно мешкає Бог. Земне життя з її справами і турботами, якими б важливими і потрібними вони йому ні здавалися, не повинне займати центрального. СТАТИСТИЧНА І ДИНАМІЧНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ - форми вияву закономірного зв'язку між попередніми і подальшими станами систем. Д. з. - форма причинного зв'язку, а також зв'язку станів, при до-ой даний стан системи однозначно визначає все її подальші стану, внаслідок чого знання початкових умов дає можливість точно передбачити подальший розвиток системи. Д. з. діє у всіх автономних, мало системах, що залежать від зовнішніх впливів з відносно невеликим числом елементів. Вона визначає, напр., характер руху планет в Сонячній системі. С. з. - форма причинного зв'язку, при до-ой даний стан системи визначає все її подальші стану не однозначно, а лише з. Деметра - (греч.) - "земля-мати" - богиня родючості і землеробства, дочка Кроноса і Реї, сестра Зевса, від якого вона народила Персефону. Вважається, що Д. навчила людей оранці і посіву, поєднувавшись на тричі зораному полі о-ва Кріт з критским богом землеробства Ісионом. Плодом цього ритуального браку був Плутос - бог багатства і достатку. Широко відомий міф про викрадення Персефони богом підземного світу Аїдом. Дев'ять днів Д. безуспішно розшукувала дочку, а на десятий взнала від Геліоса, що Персефону із згоди Зевса викрав Аїд. Разгневанная Д. покинула Олімп і в образі стара стала.