На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Попередження як мета покарання неповнолітніх в кримінальному праві України

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження попередження як мети покарання неповнолітніх в кримінальному праві України ... 4
1.1. Сутність покарання в кримінальному праві ... 4
1.2. Мета покарання: теорії (концепції), історія, та сучасний стан ... 7
1.3. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх ... 18
Розділ 2. Характеристика попередження як мети покарання неповнолітніх в кримінальному праві України ... 22
2.1. Неповнолітній як суб'єкт відповідальності за кримінальним правом України ... 22
2.2. Попередження як мета покарання неповнолітніх ... 26
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Попередження як мета покарання неповнолітніх в кримінальному праві України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попередження як мета покарання неповнолітніх в кримінальному праві України"

Курсова робота "Попередження як мета покарання неповнолітніх в кримінальному праві України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попередження як мета покарання неповнолітніх", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попередження як мета покарання неповнолітніх" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попередження як мета покарання неповнолітніх" і призначений виключно для пошукових систем.

Шлікевич Олександр Полікарпович - Шлікевич (Олександр Полікарпович) - земських статистик і діяч. Народився в 1849 р.; освіту отримав в Петровско-Разумовской академії. У 1880-х роках працював по опису окремих повітів Чернігівської губернії, а потім - по узагальненню зібраних відомостей і складанню грунтової карти губернії. У статистичне вивчення особливостей грунтів і їх достоїнства він вніс узагальнюючий синтез, за допомогою якого вся різноманітність грунтів губернії зведена було до 4 основних груп. У області методології економічної земської статистики він був першим укладачем так званих. МОЛИТВИ ПРО ПРОЩЕННЯ (Сліхот) - Особливий вигляд покаянних молитов, в яких просять вибачення за гріхи і милосердя до грішників. Проїсхожденіє С. дуже давнє. Зміст З, в більшості їх, ідентично: єврейські поети Середньовіччя бачили у відчайдушному положенні євреї покарання за їх гріхи. Вони закликали до розкаяння, сподіваючись, що Господь змилується над народом Своїм, поверне його до Сиону, покладе кінець його нещастю. У "Шулхан Арухе"* сказано, що потрібно вставати на зорі, щоб вимовити З., від початку місяця Елул* до Йом Кипур*, і такий звичай сфардов. Звичай ашкеназийский: вставати на зорі і вимовляти З, починаючи з воскресіння. Повітроплавання - У 1783 р. брати Монгольфье, Жозеф (1740 - 1810) і Етьен (1745-1799) винайшли аеростат (повітряна куля), що наповнюється нагрітим повітрям, і в тому ж році фізик Жак Шарль (1746 - 1823) - аеростат, що наповнюється воднем. Саме водневі аеростати зробилися в XIX в. основним виглядом літальних коштів. Прив'язні аеростати були уперше використані в 1794 р. в спостережливих цілях у військах якобинского Конвенту, що боролися проти ворожої коаліції. Конвент організував тоді особливого воздухоплавательную рота. Протягом подальших десятиріч немало європейських, в тому числі росіян, винахідників. Залесський Микола Лаврентійович - Залесський (Микола Лаврентійович) - заслужений професор Харківського університету, по кафедрі фармакології; народився в 1835 р., вчився в харківській гімназії, звідки в 1855 р. поступив в Харківський університет по медичному факультету, де закінчив курс в 1860 р. із званням лікаря з відмінністю і з призначенням ординатором терапевтичної і акушерської клінік того ж університету. У тому ж році відправився за межу; для поповнення своїх знань по хімії працював спершу в лабораторії Вюрца, в Парижі, потім в лабораторії професора Гоппе-Зейлера, в Тюбінгене. У квітні наступного року він отримав вчене.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попередження як мета покарання неповнолітніх" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

мир - оскільки в російській мові цим словом означаються два різних поняття: а) спокій, гармонія, благополуччя; і б) суспільство людей, характер цього суспільства; в деяких місцях може виникнути ускладнення в розумінні, яке з них є у вигляду. Найбільш важкі місця наступні: Пс 54.19; 84.11; Іс 9.6; 53.5; Даний 8.25; Іак 3.18 (два); 2Пет 3.14; Рим 16.20; Евр 7.2. У них у всіх в оригіналі стоїть слово, що має перше значення-спокій, благополуччя. Всупереч укоріненій і притягнутій думці, неначе в таких місцях, як Ін 1.29; 3.16 і інших подібних ним, є у вигляду весь світ, в них насправді. Гоген Олександр Іванович - Гоген, фон Олександр Іванович - архітектор. Народився в 1857 р. в Архангельську, вчився в місцевій гімназії і в Академії Мистецтв; в 1895 р. академік архітектури за проект будівлі для судових встановлень, з 1896 р. дійсний член академії. По премійованих проектах Гогена побудовані: головний будинок нижегородской ярмарка (спільно з архітекторами Трамбіцким і Трейманом); страхового суспільства "Росія", в Москві; будівля ощадної каси в Петербурге; будівля позикової скарбниці; церква конно-артиллерийской бригади, в Павловське; каплиця Богоматері Всіх Скорботних Радості, в Петербурге; всі будівлі. ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ - у Запорізьких Козаків особи особливо заслужені в боях і походах, повноправні члени корпорації Сичевого Товариства. Вигляду того, що їх подвиги здійснювалися на очах у інших бійців, а народ умів оцінити їх геройство і розпорядливість; отамани, начальники, командири і мужи ради в Низовій республіці і в Гетманщине звичайно избинрались з середи В. Т-щей. Вони ж служили прикладом і ідеалом для кожного молодого Козака-воїна. Але попасти в повноправну їх корпорацію вдавалося тільки після ряду років (3-5) безстрокової служби в якості д же у р и під керівництвом одного з В. Т-щей. Такий "молодик" був.
У вступі курсової "Попередження як мета покарання неповнолітніх" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Григорій Турський або Георгій Флорентійський - ок. 540-594 рр. н. е., латинський християнський історик. Відбувався з сім'ї сенаторів. У 573 р. став єпископом Турським. Епохальне значення мало твір Г.Т. під назвою Десять книг історії (Historiarum libri X). Це перша історія франків і поехтому французи називають Г.Т. батьком своєї історії. У кн. I-IV Г.Т. виклав історію від створення світу до смерті св. Мартіна (397 р.); в кн. V-X він описує сучасні йому події на основі відомостей, черпаних безпосередньо у королів і державних мужей. Хоч Г.Т. в своїй Історії не завжди критичен і багато місця відводить опису чудес, вона все ж є важливим джерелом для.

Піонтковський Андрій Антонович - Піонтковський (Андрій Антонович) - юрист. Народився в 1862 р. Закінчив курс в Новороссийськом університеті; перебував професором карного права і судочинства в Демідовськом юридичному ліцеї, а з 1899 р. займає ту ж кафедру в Казанськом університеті. Головні труди Піонтковського: "Про карну давність" (Одеса, 1891); "Тюрьмоведение, його предмет, задачі і значення" (ib., 1892); "Про умовне засудження або систему випробування. Карно-політичне дослідження" (ibid., 1894); "Умовне засудження в Норвегії" (ib., 1895); "Карна політика і умовне. КОЗАЦТВО - військовий стан на 18 -початку 20 вв. У 14-17 вв. вільні люди, що працювали по найму, особи, що несли військову службу в прикордонних районах (городові і сторожові козаки); в 15-16 вв. за межами Росії і Польсько-Литовської держави (на Дніпрі, Дону, Волзі, Уралі, Тереке) виникли самоврядні общини "вільних" козаків (головним чином із збіглих селян). К. було головною рушійною силою народних повстань в Україні 16-17 вв. і масових русі в Росії 17-18 вв. Уряд прагнув використати К. для охорони меж і у війнах, в 18 в. остаточно підпорядкувало його, перетворивши в привілейований військовий стан. На початку 20.
Список літератури курсової "Попередження як мета покарання неповнолітніх" - більше 20 джерел. МОДЕРНІЗАЦІЯ - процес оновлення суспільства на основі асиміляції досягнень більш розвинених країн. М. можлива як елемент руху суспільства від традиционализма до лібералізму при умові існування ешелонів країн, вже раніше минулих цей шлях і своїм прикладом стимулюючих потреби в М. і що надають певну допомогу її проведенню. Слабость М. полягає в тому, що вона може перетворитися в чинник наростання масового дискомфортного стану і викликати на себе удар коси інверсії. Так звана ісламська революція в Ірані - класичний приклад. Ідея будівництва соціалізму включає в себе М. під іншими назвами. М. що ламала весь. АНАКСАГОР - (Греч.) Славнозвісний ионийский філософ, що жив за 500 років до Р.Х., вивчав філософію під керівництвом Анаксимена з Мілета і при Перікле поселився в Афінах. Серед його послідовників і учнів були Сократ, Евріпід, Архелай і інші видатні люди і філософи. Він був дуже вченим астрономом і одним з перших обнародував те, чому Піфагор вчив таємно, тобто рух планет, затьмарення сонця і місяця і т.д. Саме він вчив теорії про Хаос, за принципом "ніщо не народжується з нічого", і про атоми як про суть і субстанцію, що знаходиться в основі всіх тіл, "тієї ж природи, як і ті тіла, які вони утворять". Ці атоми.

ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА НАУКИ - проблема, що відноситься до філософських основ науки загалом, окремих наук і наукових теорій, філософської інтерпретації змісту фундаментальних теорій: логико-математичних, природно-наукових, інженерно - технічних, соціальних і гуманітарних наукових дисциплін. Приклади філософських проблем науки: 1. Яка природа математичного знання? 2. Які філософські основи і суть теорії відносності і квантової механіки? 3. Що таке імовірність, детермінізм, индетерминизм? 4. Яка роль випадковості в еволюції будь-яких систем взагалі, біологічних систем, зокрема? 5. У чому специфіка гуманітарного пізнання? І т. д. і т.
Посилання в тексті роботи "Попередження як мета покарання неповнолітніх" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕЯ - (греч. idea - буквально: "те, що видно, образ) - філософський термін, вказуючий "значення, "значення, "суть і тісно пов'язаний з категоріями мислення і буття. У історії філософії категорія "І. вживається в різних значеннях. Когда И. розглядається тільки як існуюча в свідомості, вона означає: I) почуттєвий образ, виникаючий в свідомості як відображення почуттєвих предметів (Наївний реалізм); 2) "значення або "суть речей, що зводиться до відчуттів і вражень суб'єкта або до творчого початку, породжуючого мир (Суб'єктивний ідеалізм). У нек-рих філософських. БАМАТТЕРА СИНДРОМ - (описаний швейцарським педіатром F. Bamatter, 1899-1988; синонім - синдром геродермии-остеодисплазии) - спадкове захворювання: маніфестує в періоді новонародженість, коли стають помітними ознаки прогерии. Характерні геродермия - млява, в'яла, зморшкувата передчасно старіюча шкіра на обличчі, животі, руках і тилі стоп; карликове зростання, генерализованная дисплазия кісток, схильність до множинних переломів, збільшені суглоби, пігментація зубів, зменшення і помутніння рогівки, глаукома, птоз (опущення віку), брахицефалия (укорочение черепа в сагиттальном напрямі, внаслідок чого поперечний розмір. НАПРУЖЕНІСТЬ ПСИХІЧНА - психічний стан, зумовлений передбаченням несприятливого розвитку подій. Супроводиться відчуттям загального дискомфорту, тривоги, іноді страху. На відміну від тривоги, включає в себе готовність оволодіти ситуацією, діяти в ній певним чином. Міра напруженості психічної визначається багатьма чинниками; найважливіші з них - сила мотивації, значущість ситуації (-> значення особове), наявність досвіду подібних переживань, ригидность психічних функціональних структур, залучених в деякий вид діяльності. Серед чинників, породжуючих її, найбільше значення мають фрустрации і конфлікти в сфері значущих.

КООПЕРАЦІЯ - одна з основних форм організації межличностного взаємодії, характерна об'єднанням зусиль учасників для досягнення спільної мети при одночасному розділенні між ними функцій, ролей і обов'язків. Серед основних типів кооперації виділяються: 1) кооперація автоматична, існуюча на інстинктивно - біологічному рівні; пов'язана зі стайной організацією, боротьбою за виживання і забезпечення безпеки потомства, сексуальною поведінкою і пр.; 2) кооперація традициональная, що направляється традиціями поколінь, ритуалами, історично чим склався соціальними нормами; 3) кооперація спонтанна, що базується на. Компетентність соціально-психологічна - здатність індивіда вступати в процес спілкування і підтримувати адекватні відносини з іншими людьми. Включає: а) уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях і включатися в адекватні соціальні ролі; 2. уміння визначати особові якості, емоційні стану, ставити себе на місце інших людей, говорити їх мовою; 3. володіння коммуникативними навиками. Талановиті в соціально-психологічному плані обличчя здатні зачаровувати вказаними уміннями навколишніх, як, наприклад, це умів робити Чичиков в "Мертвих душах" Н.В.Гоголя. "Потрібно сказати, - пише Н.В.Гоголь, - що у нас на Русі якщо не. Соціалізація (в психології розвитку) - [лати. socialis - суспільний] - процес і результат засвоєння і активного відтворювання індивідом соціального досвіду, здійснюваний в спілкуванні і діяльності. С. може відбуватися як в умовах стихійного впливу на особистість різних обставин життя, що мають іноді характер разнонаправленних чинників, так і в умовах утворення і виховання - цілеспрямованого, педагогічно організованого, планомірного процесу розвитку людини, здійснюваного в інтересах його і (або) суспільства, до якого він належить. Виховання є ведучим і визначальним початком С. Понятіє С. було введено в психологію в 40-50-е рр. в. СИКАРА - РОБИНО СИНДРОМ - (синдром Вейзенбурга - Сикара - Робіно; описаний американським лікарем T. H. Weisenburg, 1876-1934, пізнім - французькими неврологом R. Sicard і анатомом М. Robineau; синонім - глоссофарингеальная невралгія) - невралгія язикоглоточного нерва: гострий приступообразная біль, що починається в корені мови або миндалине і що розповсюджується на піднебінну завіску, горло, вухо, іноді иррадиирующая в око, кут нижньої щелепи, шию. Виникнення болю можуть провокувати їда гарячої, холодної або твердої, руху мови, зівання, кашель. Тривалість болевих приступів 1-3 хвилини, інтервали між ними.