На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Попередній розгляд кримінальної справи

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення попереднього розгляду справи суддею ... 5
Розділ 2. Питання, як вирішуються суддею на стадії попереднього розгляду справи ... 10
Розділ 3. Процес рішення судді на стадії попереднього розгляду справи та їх наслідки ... 22
Висновок ... 29
Список використаної літератури ... 33

Для придбання курсової роботи "Попередній розгляд кримінальної справи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Попередній розгляд кримінальної справи"

Курсова робота "Попередній розгляд кримінальної справи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Попередній розгляд кримінальної справи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Попередній розгляд кримінальної справи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Попередній розгляд кримінальної справи" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦІННІСТЬ - одна з основних понятійних универсалий філософії, що означає в самому загальному вигляді невербализуемі, "атомарні" складові найбільш глибинного шара всієї интенциональной структури особистості - в єдності предметів її спрямувань (аспект майбутнього), особливого переживання-володіння (аспект теперішнього часу) і зберігання свого "надбання" в тайниках серця (аспект прошедшего), - які конституюють її внутрішній світ як "уникальносубьективное буття". Історична і логічна контаминация філософського поняття цінності і основної. Етьен Жільсон - Етьен Жільсон - видний представник неотомизма, найбільший в XX в. фахівець з історії середньовічної філософії, чудовий її знавець і інтерпретатор. З 1922 р. він видавав високопрофессиональний журнал "Etudes de philosophic medievale". Жильсон був професором Коллеж де Франс і інших французьких університетів, читав лекції в Гарвардськом університеті, очолював Інститут середніх віків в Торонто. Жильсон - автор книг, багато які з яких придбали широку популярність і стали класичними посібниками по історії середньовічної філософії і неотомизма: "Філософія св. Бонавентури" (1924); "Св. Хома Аквінський". ДОСВІД ПРО ЛЮДСЬКЕ РОЗУМІННЯ - ( "An essay concerning human understanding", 1690) - головний труд Локка, присвячений переважно питанням гносеологии. Метою своєї роботи Локк ставив дослідження "походження, достовірності і об'єму людського пізнання". Роботу над книгою він початків в 1671 і завершив її в основному до 1686, продовжуючи далі часткову доробку. Книга вийшла в Лондоні, у видавництві Томаса Бассета. Цьому виданню передувало стислий виклад основних ідей Локка, опублікований на французькій мові в Голландії в 1688. За житті автора вийшло ще три видання "О.оЧ.Р." із змінами і доробками (в 1694, 1695 і 1700), а також видання на. КРИТИКИ І САМОКРИТИКИ - метод розкриття і подолання протиріч суспільств. розвитку; необхідна сторона матеріальної і духовної діяльності; один з корінних принципів революц. перетворюючої діяльності марксистсько-ленінських партій, а в социалистич. суспільстві - і всього народу; одна з рушійних сил розвитку социалистич. суспільства; принцип нравств. виховання, самовоспитания і духовного розвитку людей. Сущность К. і з. складається в пізнанні і розкритті в тій або інакшій формі протиріч, помилок і недоліків, виникаючому по об'єктивних або суб'єктивних причинах в ході суспільств. практики з метою їх подолання.
Кожна вагома структурна частина курсової "Попередній розгляд кримінальної справи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КИТАЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ - має тривалу історичну традицію. Джерела її виникнення сходять на початок 1 тисячоліття до н. е. Вже в 8 - 5 вв. до н. е. мало широке поширення вчення про п'яти стихій, або первоелементах природи. Древньо-кит. мислителі вчили, що зв'язки п'яти "першооснов: води, вогню, металу, дерева і земель - створюють все різноманіття явищ і речей. Існувала і інш. система виділення "першооснов реального світу. У "Книзі змін ("Іцзін ) названі вже вісім таких "першооснов, взаємодія к-рих утворить різні ситуації дійсності. Образи і символіка спочатку гадальний "Книги змін вплинули. БЕРКЛІ (BERKELEY) Джордж (1685-1753) - британський теолог і філософ. Вивчав філософію, логіку, теологію, математику і мови в Тринити-коледж (Дублін). Прийняв священицький сан в 1709. Доктор філософії (1727). Єпископ в Клойне (Ірландія) з 1734. Своє учення іменував "імматеріалізмом". Головні твори: "Досвід нової теорії зору" (1709), "Трактат про принципи людського пізнання, в якому досліджуються основні причини помилок і труднощів природних наук, а також підстави скептицизму, атеїзму і безвір'я" (1710), "Три розмови між Гиласом і Філонусом" (1713), "Про рух, або про принцип і природу руху і про причину повідомлення рухів". ТИЛЛИХ (TILLICH) Пауль - (1886-1965) - нем. християнський мислитель. Вивчав філософію і теологію в ун-тах Берліна, Бреслау, Галле. У 1914 -18 служив капеланом в герм. діючої армії. До 1933 - проф. філософії в Марбурге і Франкфурте. З приходом до влади в Німеччині націонал-соціалістичної партії емігрував в США, де жил до самої смерті, будучи проф. Нью-Йоркского і Гарвардського (з 1955) ун-тов. Основні труди написані в США на англ. мові. На початку своєї творчості Т. був близький до "діалектичної теології" К. Барта, але в той же час прагнув до створення власної концепції, що долає розрив богословия з проблемами повсякденного.
У вступі курсової "Попередній розгляд кримінальної справи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ СУСПІЛЬСТВО - широко поширений в соціології і політології термін, вживаний для позначення вищої стадії еволюції сучасного західного суспільства. Концепції постиндустриализма, незважаючи на їх зовнішню новизну, мають багато загального з ідеями фундаторів теорій індустріального суспільства і дендеалогизацчи, і передусім з концептуальними побудовами Р. Арона і У. Ростоу. Основоположником концепції постиндустриального суспільства є Д. Селя, який висунув в своїй відомій книзі 1973 "Грядуще постиндустриальное суспільство" теза про те, що сучасне західне суспільство вступає в нову фазу власного розвитку, що.

ДЮБИ (DUBY) Жорж (р. 1919) - франц. историк-медиевист. Закінчив Сорбонну (Париж, ун-т), викладав в ун-тах Безансона і Екс-ан-Прованса, з 1970 - проф. Коллеж де Франс. Член Франц. ин-та (Академії написів і витонченої словесності, моральної і политий. наук). Гл. ред. журналів "Ср. віки" і "Сільські дослідження", отв. ред. і один з авторів колл. досліджень "Історія сільської Франциї" (Т. 1-4. 1975-76), "Історія міський Франциї" (Т. 1-5. 1980-85), "Сім'я і відносини спорідненості на ср.-вік. Заході" (1977), "Історія приватного життя" (1985). Д., активний прихильник "Нової ucmop. науки", завжди підкреслював свою дистанцію від. МЕЧНИКОВ Ілля Ілліч - (3(15)05.1845, д. Ивановка Харківської губ. - 2(15).07.1916, Париж) - біолог і антрополог. Закінчив Харківський ун-т (1864), до 1867 р. вчився за межею, проф. Новороссийского (Одеського) (до 1882) і Петербургського ун-тов. У 1908 р. нагороджений Нобелівською премією за фагоцитарную теорію імунітету. Работи М. "Етюди про природу людини" (1903), "Етюди оптимізму" (1907), "Сорок років шукання раціонального світогляду" (1913) присвячені роздумам "про людську природу і кошти змінити її з метою досягнення найбільшого щастя". Довге плідне життя і безбоязна смерть - ось до чого треба, вважав він.
Список літератури курсової "Попередній розгляд кримінальної справи" - більше 20 джерел. Людське пізнання і афекти в філософії Спінози - В частині II "Етики" ("Про природу і походження душі") Спіноза, ввівши спочатку поняття атрибутів і модусів, переходить до характеристики тіл, маючи на увазі, як він сам відмічає, сказати лише "декілька слів про природу тіл". Далі Спіноза обговорює питання про те, як людська душа "усвідомлює тіло людське". І ось саме з цього пункту починається в концепції Спінози аналіз пізнання. Як і всі мислителі його епохи, Спіноза у вченні про пізнання передусім аналізує - як частина "Етики" (тобто єдиної, цілісної філософії) - почуттєве пізнання. У критиці невизначеності. РЕФЛЕКСІЯ - принцип філософського мислення, направлений на осмислення і обгрунтування власних передумов. Р. є супутнім моментом будь-якого роду філософствування. Але саме починаючи з Декарта, Р. стає основним методологічним принципом для філософії. По-перше, Р. означає перехід до предметного розгляду свідомості і, по-друге - перехід до самосвідомості, відношення до самого собі, саморефлексию. Завдяки самосвідомості людина звільняється від безпосередньої прихильності до сущого і, як мисляча істота, підноситься до суб'єкта. Саме в цьому значенні Р. означає людського індивіда як суб'єктивність і.

СІМНАДЦЯТЬ - нумерологический знак. З числом 17 пов'язані, як правило, оптимістичні моменти людської історії і світової цивілізації. Так, наприклад, для Древнього Єгипту 17 - щасливе число, під заступництвом якого знаходилися і фараони, і жреці, і прості обивателі, і найбільш спроможні громадяни. Вважалося, що будь-яке підприємство, так чи інакше подподающее під число 17, пройде досить успішно і закінчиться благополучно. У державі Урарту існували 17-кратні жертвоприносини, що вважалися одними з самих важливих в діалозі з духи і божествами. Взагалі на Ближньому Сході число 17 оточене ореолом успіху: війни, герої і.
Посилання в тексті роботи "Попередній розгляд кримінальної справи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ - (букв. "вчення про феномени") - напрям в сучасній філософії, пов'язаний, передусім, з іменами Е. Гуссерля (ньому. ф-ф, 1859-1938), М. Хайдеггера, хоч феноменалізм загалом більш раннє явище і тлумачення його були різні: а) як наука, що виконує функцію критики почуттєвого пізнання, його обмеженості в розділенні і зіставленні об'єкта і суб'єкта (Ламберт, Кант); б) як вчення про становлення наукового і філософського знання в його історичних формах, як рівні розвитку Абсолютної ідеї (в "Феноменології духа" Гегеля); в) як описова психологія, що займається уявленням, описом, класифікацією психологічних. КАТЕГОРИАЛЬНИЙ АНАЛІЗ - вчення про категорії, що досліджує природу і область застосування категорій. Розрізнює категорії науки і мислення (напр., простір і час), що пізнає, з одного боку, і категорії споглядання і переживаючої свідомості (напр., субстанція, закономірність) - з іншою. Він констатує, що кожній області науки властиві свої категорії (категориальний аналіз вважає число категорій дуже великим, ще не з'ясованим) і що лише небагато з них виконують всюди однакові функції. Вчення Канта про те, що категорії пізнання суть одночасно і категорії об'єкта, справедливе лише з деякими обмовками (див. Пізнання): не всі. виявлення паттернов - Люди володіють природною схильністю помічати швидше незвичайне, чим звичайне, швидше несподіване, чим очікуване. Теорія Виявлення Сигналів передбачає, що задача виявлення включає дві стадії обробки інформації: по-перше, сенсорні свідчення відносно наявності або відсутності сигналу або шуму, по-друге, прийняття рішення, чи заслуговують свідчення уваги, - заснованого також на вероятностности і можливих результатах. Психофизики намагаються виміряти відносини між фізичним роздратуванням і вироблюваними ним психічними відчуттями. Поріг можливостей людського зору визначається здатністю бачити.

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ - процес всередині організацій державного або приватного сектора, що характеризується зростанням чисельності службовців і рівнів ієрархії, вузькою спеціалізацією функцій, ускладненням формальної регламентації діяльності. Б. може грати як позитивну роль (контрольованість, передбачуваність), так і негативну (ускладнення комунікації, втрата гнучкості і продуктивності). Згідно М. Веберу, Б. є глобальним процесом і тотожна раціоналізації поведінки в організаціях. Пізнє було визнане, що Б. може довести ефективність до межі, за якою поведінка стає ірраціональною, що не всі організації схильні Би.. КАЛІНІН Михайло Іванович (1875-1946) - діяч Комуністичної партії і Радянської держави, пропагандист марксистсько-ленінської теорії. У його роботах освітлюють проблеми моральності і комуністичного виховання, в т.ч. питання про походження і суспільну суть моралі, о· зародження і розвиток в надрах буржуазного об-ва пролетарської етичної свідомості, про корінну переробку побуту, вдач і психології людей в процесі соціалістичної культурної революції. В той же час До. виступав проти заперечення загальнолюдських етичних норм (Загальнолюдське і класове в моральності), зображення нового побуту в примітивному, спрощеному вигляді. Осн. завданнями. ДЕТЕРМІНІЗМ - науковий принцип, згідно з яким "одні і ті ж причини виконують одні і ті ж дії". Ідея детермінізму - це ідея непорушного і постійного порядку у відносинах між феноменами. Якщо я кидаю камінь, він падає на землю; я постулюю детермінізм, коли переходжу від окремих випадків до універсального і вічного закону падіння тіл. Розрізнюють два різновиди детермінізму: 1) ця постійність закладена в самій природі, детермінізм онтологичен (в реальності); 2) ця постійність - постулат нашого розуму, методичний принцип. І в тому і в іншому випадку детермінізм буде доведеним, якщо людський розум. САМАДХИ - (санскр.) - стан прояснення, що досягається медитацією, виражається в спокої свідомості, знятті протиріч між внутр. і зовнішнім світом, злитті індивідуальної свідомості (мікрокосму) з космич. абсолютом (макрокосмом). Практично ідентичне С. стан сатори в дзен, але шляхи його досягнення в практиці дзен різноманітніше. У ході досягнення С. необхідне зосередження уваги на одному з 40 об'єктів, що створюють карму (карматтхана). Це 10 концепт. об'єктів (касина-мандала):земля, вода, вогонь, повітря, блакитний, жовтий, червоний, білий колір, світло, простір; 10 нечистоти (асубха), тобто складових частин.