На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Правове регулювання праці жінок

(курсова робота з трудового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми правового регулювання праці жінок в умовах становлення ринкової економіки ... 5
1.1. Теоретичні основи правового регулювання праці жінок. Гарантії при влаштуванні на роботу ... 5
1.2. Гарантії для жінок при припиненні трудових відносин ... 12
1.3. Проблеми охорони праці жінок. Робота в нічний час, в шкідливих умовах ... 13
Розділ 2. Права вагітних жінок та жінок, які мають дітей, у сфері праці та зайнятості ... 19
Розділ 3. Проблеми дискримінації жінок у трудових відносинах ... 23
3.1. Міжнародні стандарти та українське право щодо гарантії прав жінок при прийнятті на роботу ... 23
3.1.1. Міжнародні норми ... 23
3.1.2. Законодавство України ... 26
3.2. Дискримінація за ознакою статі ... 32
3.3. Гендерна дискримінація, пов'язана з сімейним станом ... 33
3.4. Гендерна дискримінація за віком ... 35
3.5. Гендерна дискримінація за зовнішністю ... 37
3.6. Перспективи вирішення проблеми ... 39
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Правове регулювання праці жінок" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Правове регулювання праці жінок"

Курсова робота "Правове регулювання праці жінок" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Правове регулювання праці жінок", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Правове регулювання праці жінок" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Правове регулювання праці жінок" і призначений виключно для пошукових систем.

Російська філософія: боротьба проти і в захист метафізики - В російській філософії кінця XIX - початки XX в. знайшла продовження та лінія протистояння метафізиці або, навпаки, її захисту, який, ще починаючи з 30 - 40-х років XIX в. (коли з'явився "Курс позитивної філософії" О. Конта), була задана спорами навколо першого, а потім і другого позитивізму. У Росії другої половини XIX сторіччя набули широкого поширення і знайшли чималий вплив труди О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля, Г. Бокля, Е. Літтре, І. Тена і інш. позитивістських авторів. До 60 - 70-м рокам позитивізм, правда, зведений до спрощеного сциентистскому культу природознавства, навіть. неТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ - ("релігії Нового віку", релігійні "культи", "нові релігії", "тоталітарні секти") - загальне і досить умовне позначення сучасних релігійних об'єднань, які протистоять офіційним і пануючим релігіям. Розділення і розмежування всередині "традиційних" церкв - характерна риса розвитку релігії, зумовлена зрештою історично-конкретною соціальною обстановкою, в якій ці церкви існували (напр., що постійно виникали всередині християнства "розколи", "єресі" і секти). Однак нові релігії сьогодні істотно відрізняються від форм колишнього. ДЮФРЕНН (DUFRENNE) Мішель (р. 1910) - франц. філософ, естетик, культуролог, представник феноменології. На світогляд раннього Д. найбільш сильний вплив надали Гуссерль, Хайдеггер і Мерло-Понти, а також априоризм Канта. Надалі випробував вплив нек-рих ідей Франкфурт, школи, зокрема Адорно і Маркузе. Різко критикуючи совр. зап. цивілізацію, - узкосциентистскую, технобюрократич. і манипулятивную, що привела людину до глибокого відчуження від природи, собств. суті і вищих цінностей буття, Д. прагне прояснити фундаментальні основи культури, к-рі дозволили б встановити гармонічні відносини людини з миром. Сприйнявши пафос. ТЕХНІЧНІ НАУКИ - область знання, в якій описуються і вивчаються закономірності "другої природи", тобто технічного миру. Знання технічних наук оцінюються з точки зору не тільки істинності, але і ефективність, оскільки створюються спеціально для використання в техніці і інженерній діяльності. Спочатку (17 - 18 вв.) в інженерній діяльності застосовувалися знання з окремих природних наук (відібрані або спеціально побудовані), а також технологічні знання (опис конструкцій, технологічних операцій і т. д.). Саме природно-наукові знання дозволяли в думках вичленить і зафіксувати природний процес, що.
Кожна вагома структурна частина курсової "Правове регулювання праці жінок" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТОМИЗМ - філософська течія, що засновується на вченні Фоми Аквінського; рідше цим терміном означається сама філософія Фоми. Вчення Фоми Аквінського зустріло протидію з боку представників традиційного августинианства. Паризький архієпіскоп Егьен Тампье в 1277 за дорученням тата Іоанна XXI (Петра Іспанського) піддав засудженню 219 положень, серед яких біля десяти можна віднести до томистским (П. Мандонне нараховує 12: про матерію як принцип индивидуации, про єдність субстанциальной форми, про примат розуму над волею і інш.). У тому ж році доминиканец Роберт Килуордбі, архієпіскоп Кентерберійський. ВОЛЯ - (лати. voluntas, англ, will, ит. volonta, ньому. Wille, фр. volonte) - специфічна здатність або сила, не цілком тотожна розуму або відмінна від нього. У історії європейської філософії поняття В. мало два основних значення: 1) здатність розуму до самовизначення (в т.ч. моральному) і породження специфічної причинності (класична раціоналістична традиція, історично більш впливова і що не уривається від античності до цього часу); 2) фундаментальна властивість сущого (попереднє розуму) і основа всіх пояснювальних моделей (волюнтаристическая традиція 19 - 20 вв., представлена переважно Ф.В.Й. Шеллингом, А. Аргумент - думка, за допомогою якого влаштовується істинність якої небудь інакшої думки - тези. Аргументи, що використовуються в процесі доказу деякої думки, повинні задовольняти наступним правилам: 1. Аргументи повинні бути істинними думками. 2. Аргументи повинні бути думками, істинність яких встановлюється незалежно від тези. 3. Аргументи повинні бути достатньою основою для доводжуваної тези. Аргументи першого вигляду (ad rem) - це аргументи до істоти справи; вони стосуються питання, що обговорюється і направлені на обгрунтування істинності доводжуваного положення - тези. Аргументи другого вигляду (ad.
У вступі курсової "Правове регулювання праці жінок" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. MEPTOH (MERTON) Роберт Кинг - (р.1910) - амер. соціолог, один з фундаторів соціології науки і структурно-функціонального напряму в соціології. Викладав в Колумбійськом ун-ті. У філософському відношенні найбільш важливі і цікаві дослідження М. генезису новоевропейской науки, що розкривають його залежність від специфічного соціально-політичного контексту, від наукового співтовариства, що складається, від його нових цінностей і норм, від релігійних орієнтації, які переважали в середовищі вчених в XVII в. Продовжуючи і розвиваючи підхід до вивчення генезису новоевропейского раціонального мислення, початого.

АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ - сукупність філософських вчень, що розвивалися в древнегреч. рабовласницькому об-ве з кінця 7 в. до н. е. і в древнеримском рабовласницькому об-ве починаючи з 2 в. до н. е. аж до початку 6 в. н. е. А. ф. - єдине і своєрідне, але не ізольоване явище в розвитку філософської свідомості людства. Вона складалася на основі перенесених з Сходу в греч. міста зачатків астрономічних, математичних і т. п. знань, внаслідок обробки древн. міфології в мистецтві н поезії, а також звільнення світоглядних уявлень про природу і людину з полону міфологічних схем. Вже в 5 в. до н. е. виникли філософські і. СОФИОЛОГИЯ - вчення про Софію Премудрості Божієй російських релігійних філософів 19-20 вв. Сходить до біблійної книги Притчею Соломонових (8.l-36; 9. l-12), вбирає багато які елементи гностицизму, каббали, європейської містики, особливо німецькій. У С. тісно переплітаються початки теології і філософії внаслідок звернення до істотної для неї проблеми взаємовідношення Бога і миру, походження незавершеного світу з довершеного Бога. У догматичному плані С. являє собою вельми спірну концепцію, особливо відносно тринитарного догмата, що викликало досить напружені дискусії в православних теологических колах, особливо.
Список літератури курсової "Правове регулювання праці жінок" - більше 20 джерел. СИМЕТРІЯ - (від греч. пропорційність), поняття, що характеризує перехід об'єктів в самих себе або один в одну при здійсненні над ними определ. перетворень (перетворень З.); в широкому значенні - властивість незмінності (інваріантності) нек-рих сторін, процесів і відносин об'єктів отнонсительно нек-рих перетворень. У ролі симметричнних об'єктів можуть виступати самі різні обранзования - речі, процеси і взаємодії материнальной дійсності, геометрич. фігури, математич. рівняння, живі організми, твори иск-ва і т. п. Прикладами перетворень зсуви, обертання, дзеркальне відображення в пространстнве, зсуви і звертання. МЕТАКУЛЬТУРА - один з двох осн. компонентів (поряд з метаисториеи) культурологич. концепцій Д. Андреєва. Поняття, що Використовується ним М. багато в чому нагадує ідею локальних цивілізацій Н.Я. Данільовського і Шпенглера. Під М. Д.Андреєв розуміє багатошарові сегменти матеріального і иноматериального простору нашої планети і її оболонки, що складаються з різної кількості шарів. Мінімальне число шарів - три: 1) Горний шар, що іменується затомисом, - небесна країна М., оплот народоводительствующих сил опр. земної культури; 2) Исподний шар, званий шрастром, - инопространственная країна демонич.

ФЕОДОР МЕТОХИТ - (1270, Константінополь - 13 березня 1332, там же) - візантійський гуманіст, державний діяч і вчений Син прихильника греколатинской церковної унії, в 1283 пішов за батьком в посилання в Малу Азію Завдяки своїм надзвичайним здібностям попав в 1290 в придворне коло імператора Андроника II Палеолога, ставши його вченим радником і здобувши вищі урядові посади, вт ч в 1321 - великого логофета, т е. глави "уряду" З 1305 - месадзон, т. е найближчий до імператора вельможа (заступив на місце свого суперника Нікифора Хумна) Після поразки Андроника II в громадянській війні був в 1328 у в'язниці.
Посилання в тексті роботи "Правове регулювання праці жінок" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕСТЕТИЧНЕ - найбільш загальна категорія естетики, метакатегория, за допомогою якої означається предмет естетики і виражається сущностное спорідненість і системна єдність всього сімейства естетичних категорій. Як категорія сформувалася в естетиці 20 в. на основі предиката "естетичний", що вживався з часів Канта застосовно до особливого досвіду, особливої сфери суб'єкта-об'єктних відносин, в якій сприйняття об'єкта або уявлення про нього супроводиться незацікавленим задоволенням. У 20 в. прикметник субстантивировалось в середовищі естетиков і перетворився в термін для позначення предмета науки (ньому. ВАЙШЕШИКА - (санскр., від вишеша - відмінність, особливість), інш.. филос. школа, що визнає авторитет Веди, але що спирається в своїй теорії на незалежні основи. Близька до ньяе, з до-ой утворила пізніше єдину школу; за походженням відображає, видимо, більш ранній етап, ніж ньяя. Основателем В. вважається Канада (він же Улука), його соч. "Вайшешикасутра" - перше систематич. виклад теорії В. Др. важливі джерела: "Падартхадхармасанграха" Прашастапади, труди Удаяни, Шрідхари, Валлабхачарьі і інш. Згідно В., існує сім видів реальності, виступаючих як об'єкти пізнання. З них шість позитивні -. ПРАВОСВІДОМІСТЬ, - сукупність поглядів, ідей, винражающих відношення людей, соціальних груп, класнсов до права, законності, правосуддя, їх уявлення про те, що є правомірним або неправомірним. Концентріров. вираженням П. як форми суспільств. свідомості є правова ідеологія - система правових поглядів, що засновується на определ. сонциальних і науч. позиціях. Психологич. сторону П, складають звички, почуття, емоції людей в отноншении правових явищ. П. включає знання действунющего права, його осн. принципів і вимог, але не зводиться до нього; для П. пе менш важливий оценочвий монмент і поведенч. установки. І підлегло.

ПЛЮРАЛІЗМ ПОЛІТИЧНИЙ - можливість вільного існування в суспільстві різних політичних поглядів, шкіл, ідеологій, політичних партій і організацій з неоднаковими цілями і програмами. Політичний плюралізм - закономірне слідство таких конституційних прав і свобод людини і громадянина, як свобода думки і слова, свобода совісті, прав на об'єднання, на політичну участь в рухах і організаціях. Стаття 13 Конституції РФ (1993) затверджує важливість ідеологічного і політичного різноманіття, многопартийности. У СРСР протягом тривалого часу існувала державна загальнообов'язкова ідеологія - марксизм-ленінізм, а політичний плюралізм не. ГРЕМ Уїльям (Біллі) - (рід. 7 листопада 1918, Шарлотта, США) - баптистський пресвітер і проповідник в США. Закінчив богословський коледж в Клівленде і Флорідський біблійний інститут (1940); в 1938 прийняв сан пресвітера. Фундатор і розділ Всесвітньої євангелічної асоціації, що володіє багатомільйонною нерухомістю, видавництвами, журналами і радіостанціями. Успадковуючи традиції ривайвилизма, Грем регулярно виступав у величезних аудиторіях з театрализованними релігійним шоу, яке завершувалося сценами "другого народження" присутніх. Вважається, що під впливом проповідей Грема в баптизм. ПРОГНОЗ - виведення опису нового, ще не існуючого або ще невідомого явища з встановленого загального положення і початкових умов. Схема П. та ж, що і схема пояснення, із загального твердження (бажано закону природи або суспільства) виводиться приватне або одиничне твердження про явище, що передбачається. П. і пояснення розрізнюються лише своєю тимчасовою спрямованістю: пояснення направлене до минулого, При поясненні явище, що розглядається вже відоме, для нього підбирається те загальне положення, на яке може спиратися пояснення. Прі П. спочатку встановлюється загальне положення, з нього виводиться опис. Анаксимандр (ок. 610-546 до Р.Х.) - древньогрецький філософ, представник милетской школи. Вважають, що він був товаришем і родичем Фалеса. Йому приписують авторство трактату "Про природу", в якому розглядаються питання космогонії, метеорології і інших натурфилософских областей знань. Анаксимандр визнавав як джерело народження всіх речей не "воду", не яку-небудь окремо взяту речовину, а щось безмежне, яке нескінченно і невизначено - апейрон. Це первовещество, апейрон, з давніх пір і іменується "першоосновою" Анаксимандра. Апейрон, "природа безмежного", породжує протилежності теплого і холодного, сухого і вологого, а з цих.