На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Предмет науки криміналістики

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження предмету криміналістики ... 5
1.1. Історичний аспект зародження і становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів ... 5
1.2. Поняття, предмет, система і завдання криміналістики ... 7
1.3. Природа криміналістики: дискусійні питання ... 11
Розділ 2. Аналіз закономірностей об'єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою ... 13
2.1. Механізм злочину ... 13
2.2. Відображення та інформація ... 15
2.3. Відображення і доведення ... 24
Розділ 3. Закони розвитку науки криміналістики ... 33
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Предмет науки криміналістики" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Предмет науки криміналістики"

Курсова робота "Предмет науки криміналістики" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Предмет науки криміналістики", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Предмет науки криміналістики" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Предмет науки криміналістики" і призначений виключно для пошукових систем.

ВАС ФЕРРЕЙРА - (Vaz Ferreira) Карлос (1872 - 1958) - уругвайський філософ-модерніст і педагог. У молодості захоплювався позитивізмом (передусім концепцією Г.Спенсера). Сам В.Ф., підводячи межу під першим періодом своєї творчості, відмічав: "Від доктрини Спенсера як такої мало що залишилося. Але хто з нас сьогодні упевнений, що не використовує її?". Подальші його роботи були підлеглі реалізації двуединой установки на подолання позитивистско-обьективистских (натуралістичних) методологічних установок і европоцентризма в філософії (який і породжує ці методологічні установки). Звідси хід до формування "нової. ЕВРАЗИЙСТВО (Євразійський рух) - інтелектуальний і ідейно-політичний рух в середовищі російської еміграції 20 - 30-х рр. Займало проміжну позицію між надто правим крилом еміграції і "сменовеховцами" по відношенню до Радянської влади і СРСР. Найбільш яскрава особливість ідеології руху - досвід синтезу биолого-морфологічної методології культурно-історичного аналізу з конкретно-політичними тенденціями. Розвиток руху проходить три періоди: в 1921 - 25 рр. відбувається розробка і оформлення основних историкокультурологических концепцій, оцінка сучасної ситуації, визначення перспектив розвитку, пошук методологічної бази. ФІЛОСОФСЬКІ ЖУРНАЛИ - Первимі Ф. же. в Росії потрібно вважати видання Козлова: "Філософський трехмесячник" (Київ, 1885-1887. № 1-4) і "Своє слово" (Спб., 1888-1898. № 1-5). Першим "великим" Ф. же. був журн. "Питання філософії і психології" (М 1889-1918. № 1-141/142). Як правило, вийшло 5 книг в рік. Журн. видавався при Московському психологічному суспільстві. З 1898 р. на обкладинці означалося: "При сприянні С.-Петербургського філософського суспільства", хоч це сприяння було майже номінальним. Ініціатором створення журн. був Грот, а видавцем - А. А. Абрікосов, к-рий в 1893 р. передав його у власність МПО. У. ТВОРЧІСТЬ - діяльність, породжуюча щось якісно нове, ніколи раніше не бувше. Т. може розглядатися в двох аспектах: психологічному і філософському. Психология Т. досліджує процес, психологич. "механізм" протікання акту Т. Філософія розглядає питання про суть Т., к-рий поразному ставився в рівні историч. епохи. Так, в антич. філософії Т. зв'язується зі сферою кінцевого, скороминущого і мінливого буття ("бувати"), а але буття нескінченного і вічного, споглядання к-рого ставиться вище за всяку діяльність, в т. ч. і Т. В розумінні мистецтв. Т., особливо починаючи з Платона, розвивається.
Кожна вагома структурна частина курсової "Предмет науки криміналістики" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Релігійна філософія в XX віці. Короткий огляд - По самої своїй суті релігійна думка і пов'язана з нею філософія належать до традиционалистскому типу культури. Це ні в якій мірі не означає, що всередині релігійної думки не народжуються нові філософські вчення, що впливають великий чином на людський дух. Виражаючи спрямування релігійної свідомості тієї або інакшої епохи, озброюючи його ідеями, аргументами, ціннісними уявленнями, філософи православ'я, католицтва, протестантизму, іудаїзму, ісламу, буддизму і інших віросповідань в історії думки нерідко ставали впливовими мислителями - прикладом можуть служити Августін і Хома Аквінський. Але, можливо. АРГУМЕНТАЦІЯ ЕМПІРИЧНА - аргументація, невід'ємною частиною якої є посилання на досвід, на емпіричні дані. А. е. протиставляється теоретичній аргументації, що спирається на міркування і що не користується безпосередньо посиланнями на досвід. Відмінність між А. е. і теоретичної є відносним в тій же мірі, в якій відносна відмінність між емпіричним і теоретичним знанням. Нерідкі випадки, коли в одному і тому ж процесі аргументації сполучаються разом і посилання на досвід, і теоретичні міркування. Ядро прийомів А. е. складають способи емпіричного обгрунтування знання, звані також (емпіричним) підтвердженням або. ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ - застосування засобів математичної логіки для обговорення і розв'язання філософських і методологічних проблем. Вираження проблеми в формальній мові додає їй точність і певну ясність, що іноді здібно полегшити пошук її рішення. При цьому часто виявляється, що формальне вираження проблеми не цілком адекватно її змістовному розумінню. Тоді ми намагаємося поліпшити це вираження і зробити його більш адекватним. Одночасно відбувається і більш глибоке змістовне з'ясування проблеми, що аналізується. Напр., коли А. Тарський будує точне формальне визначення поняття істини, він застосовує поняття істини до.
У вступі курсової "Предмет науки криміналістики" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕИЗМ - (лати. deus - бог) - філософська парадигма синтезу сциентистски орієнтованого раціоналізму і ідеї Бога. Згідно Д., Бог, виступаючи як трансцендентний Абсолют по відношенню до миру, здійснює креаци-онний акт як початкове чудо початку (спричинення) світу (семантична фігура акту Божественного "первотолчка"), не втручаючись згодом в його подальше розгорнення, що протікає по повідомлених йому спочатку розумних законах. Відповідно, в якості семантично акцентри-рованних доказів буття Божого в Д. виступають, насамперед, космологічне і, частково, телеологическое, актуализируя в Д. ідею.

ЗЕНОН з Китаю - (334/333 до н. е., Китій на Кіпрі - 262/261 до н. е., Афіни) - фундатор стоїчної школи. Нащадок виходців з Фіникиї, Зенон ок. 311 приїхав в Афіни, де слухав киника Kpamema, академіка Полемона, мегариков Стільпона і Діодора Крона; сукупність цих впливів (до яких потрібно приєднати ионийскую натурфилософию, вчення сицилийских лікарів-"пневматиков", а також перипатетическую фізику і етику) багато в чому визначила доктринальні особливості стоїцизму. Ок. 300 заснував власну школу, назва якої ("Стоячи") відбувається від афинского "Распісного. Еріх Фромм - (німий. Erich Fromm; 23 березня 1900, Франкфурт-на-Майні - 18 березня 1980, Локарно) -, нем.- амер. філософ, психолог, реформатор психоаналізу, один з фундаторів неофрейдизма і фрейдомарксизма. У 1922 отримав в Гейдельбергськом університеті міру доктора філософії. У 1923-1924 пройшов курс психоаналізу в Психоаналітічеськом інституті в Берліні. У 1933 - емігрував в США. Працював в Інституті соціальних досліджень в Нью-Йорку, в Інституті психіатрії ім. У.Уайта, викладав в Колумбійськом і Йельськом університетах. Заснував і очолював Інститут психоаналізу при Національному університеті в Мехіко Основні твори:.
Список літератури курсової "Предмет науки криміналістики" - більше 20 джерел. Філософія пізнього Шеллінга - Основна проблема і одночасно головна суперечність філософії пізнього Шеллінга визначаються передусім тим, що філософ, з одного боку, зберігає вірність ідеї Абсолюту, абсолютної тотожності, більш того все рішучіше і определеннее надає їй релігійне значення, а з іншого боку, гостро пережинает безперечний для нього розрив між Абсолютом і дійсністю. Це "відпадання від Абсолюту" характерне, згідно Шеллінгу, для всієї попередньої філософії нового часу незалежно від того, чи йшла вона на такий розрив свідомо або, навпаки, надмірно апелювала до абсолютного і божественного. Тому, визнаючи заслуги. "АНТИ-ДЮРИНГ - назва, під крим увійшло в історію класичне произв. Енгельса "Переворот в науці, зроблений паном Євгеном Дюрінгом. У трьох відділах книги всебічно викладені три складові частини марксизму: філософія, політична економія і науковий соціалізм. Безпосередню участь в створенні "А. прийняв Маркс, к-рий не тільки схвалив задум Енгельса по створенню полемічного труда проти Дюрінга, але і надав автору діяльну допомогу в зборі матеріалу, написав для книги розділ, присвячений критиці поглядів Дюрінга на історію політичної економії. "А. був опублікований в 1877 - 78 у вигляді серії статей в.

Коллінгвуд Робін Джордж - (18891943) - англійський філософ-ідеаліст і історик. Випробував вплив італійських ідеалістів Кроче і, особливо, Джентіле. У своїй філософії відрізняє людські дії, які можуть бути зрозумілі в рамках думок дійової особи, від природних подій, які розуміються на основі їх зовнішніх виявів. Людські дії пояснюються мотивами і намірами індивіда. Причинні і законообразні пояснення застосовні лише до регулярних і передбачуваних природних подій. Оскільки людські істоти, з точки зору Коллінгвуда, є тваринними, що володіють свідомістю, неможливо визначити постійну систему відліку і значення для.
Посилання в тексті роботи "Предмет науки криміналістики" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВАВИЛОВ Микола Іванович - (13(25).П. 1887, Москва - 26.01.1943, Саратов) - біолог, один з творців совр. теорії генетики. Після закінчення комерційного училища поступив в Московський сільськогосподарський ин-т, к-рий закінчив в 1911 р., і був залишений на кафедрі приватного землеробства для підготовки до проф. званню. У 1917 р. він був вибраний проф. генетики, селекції і приватного землеробства Воронежського сільськогосподарського ин-та і в той же час проф. агрономічного ф-та Саратовського ун-та. З 1924 р. очолив Всесоюзний ин-т прикладної ботаніки і нових культур, перетворений в 1930 р. у Всесоюзний ин-т. ПАПОРОТЬ - рослина, символізуюча таємницю шукання скарбів. Крім того, квітка папороті є символом виконання бажань. Перекази про квітку папороті були поширені в Британії, Богемії, Німеччини Бретані, Сірії і Росії. Папороті всіх видів зв'язувалися в народній свідомості з громом і блискавкою і, отже, захищали від грози. У Ірландії затверджують, що папороть не квітне, тому що його прокляв святий Патрік, а в деяких графствах Англії цю рослину називають "дьяволовой щіткою". У минулому було дуже широко поширена думка, що якщо зрізати або спалити папороть, то буде дощ. У деяких місцях вважають, що вирвати. КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО - Ситуація все більш ускладняється також і в зв'язку з тим, що нові медиа у все більшій мірі стають заложниками інтересів приватного капіталу, що драматично концентрується, і того, що суспільні інтереси не знаходяться під захистом яких-небудь політичних представників від суспільства загалом. Публічна сфера може розвиватися найкращим образом в умовах незалежності від держави і домінуючих інтересів бізнесу. Логіка контролювання медиа-ринку знаходиться в глибинній суперечності з культивуванням і формуванням публічної сфери; нефункціональність медиа-ринків приводить до критичного дефіциту.

КСЕНОФАН (580, 577 до н.е. - 490, 485 до н.е.) - древньогрецький філософ з м. Колофон (поблизу Мілета і Ефеса). Професійний рапсод (вигадник і виконавець віршів під акомпанемент кифари). Бродяжив до віку 92 років. Учень Анаксимандра. Був близький до школи елеатов: "перший серед елеатов суцільний розум" (Арістотель). Але на відміну від останніх цікавився переважно теологической і космологічною (а не онтологічної) проблематикою. Відкидав і піддавав критиці антропоморфистские уявлення про богів (зокрема, поеми Гомера): "Що серед смертних ганебним сливет і клеймується хулою - // Те на богів сповісти ваш Гомер з Гесиодом осмілилися: // Красти і. "САНКХЬЯ-КАРИКА" - (санскр. Samkhya-karika) - канонічний текст санкхьи, складений, ймовірно, в 4 - 5 вв. Ишваракришной - брахманом з Кошали (Північно-Східна Індія) або мандруючим аскетом. "Санкхья-карику", вмісну від 69 до 73 віршів (у різних коментаторів) в складному метрі арья, можна вважати унікальним досвідом конденсованої експозиції доктрин філософської системи в довершеній поетичній формі. Карики 1 - 2 констатують порабощенность індивіда трьома видами страждання (від себе, живих істот і "понад") і задачу звільнення від них. У кариках 3 - 7 стисло "записуються" все 25. СТРІЛА - символ чоловічого начала і чоловічої доброчесності, оскільки пов'язана з образами полювання, війни, воїна, сили, влучності, уміння користуватися зброєю. Стріла - обов'язковий елемент багатьох з гербів відомих в минулому воєначальників, що прагнули підкреслити свою приналежність до армії і свої перемоги на полі лайки. На Сході (Китай, Індія, Індокитай) щойно хлопчикам, що народилися дарували лук і стріли, відмічаючи тим самим їх початкову приналежність до мисливців і воїнів. Стріли Купідона - еротичний символ. Купідон завжди носив в своєму сагайдакові дві стріли: одна - символізує любов. Трансавангард - (trans-avant-garde - фр.) Течія постмодернистской живопису (див.: Постмодернізм), чиє естетичне кредо полягає в зіставленні неоавангарду, зокрема концептуализму, новій мальовничість, фигуративности, експрессивности, яскраво вираженому особового початку; установці на естетичну насолоду, вільне поєднання художніх стилів минулого. Що Інший відбився в назві течії мотив - протистояння кризі "перехідного суспільства" (societe de transition) за допомогою виробітку транзитної кочової художньої ментальності, що носить інтернаціональний характер. Термін "Т." введений в 1979 р.