На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження протидії організованій наркозлочинності ... 5
1.1. Поняття "злочинна організація" та її ознаки ... 5
1.2. Криміналістична характеристика незаконного обігу наркотичних засобів ... 8
Розділ 2. Аналіз організаційно-тактичних аспектів протидії організованій наркозлочинності ... 19
2.1. Порушення кримінальної справи ... 19
2.2. Слідчі дії початкового та подальшого етапів розслідування ... .22
2.3. Особливості розслідування наркозлочинів у випадку вчинення їх організованими групами ... 30
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти"

Курсова робота "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" і призначений виключно для пошукових систем.

Джерело і таємниця німецької Реформації - Раннереформационная ідеологія, яку так важко "привести до загального знаменника", виявляла связность і єдність, оскільки шикувалася навколо великої, епохально значущої особистості, що обростала сподвижниками, наступниками і критиками. Такою особистістю був Мартін Лютер, перший в історії представник простолюддя, який вийшов у великі люди, не вибиваючись в знання, і популярність якого вже за його житті затьмарила славу світських і духовних володарів. Мартін Лютер вийшов з селянської і сформувався в бюргерському середовищі. Мабуть, саме ця близькість до двох основних демократичних шарів позднесредневекового. Чистота (CATHAROS) - а) До свого основного поняття "чистоти" Платон підходить в діалозі "Софіст" (226 з - 231 b), поступово ладу таку послідовність убуваючих по своїй спільності понять: відділення, розрізнення, очищення (як оцінне розрізнення), психічне очищення, отримання знання, освіти, чистота розуму і краса. Можна сказати, що сама довершена чистота, по Платону, є чистота споглядання предмета думки без всяких сторонніх домішок. Ця чистота є максимальна краса. Неважко взнати в цьому вченні думки з "Федра" і "Бенкету" про красу чистого знання і чисту смислову. ЖІЛЬСОН (GILSON) Етьен Анрі (1884-1978) - французький філософ, один з найбільших представників неотомізма, яскравий представник тенденції аджорнаменто і глибокий теоретік-медієвіст. Основні твори: "Філософія св. Бонавентури" (1924), "Св. Хома Аквінський" (1925), "Дух середньовічної філософії" (1932), "Теологія і історія духу" (1943), "Філософія середньовіччя" (тт. 1-2, 1944), "Томізм. Введення у філософію св. Хоми Аквінського" (1947), "Реалізм томізма і критика знання" (1947), "Томізм" (1948), "Християнський екзистенціалізм" (1948), "Буття і деякі філософи" (1949), "Християнство і філософія" (1949), "Іоанн Дунс Худоба. Введення в. АДОРНО (ADORNO), Візенгрунд-адорно (WIESENGRUND-ADORNO) Теодор (1903-1969) - німецький філософ, соціолог, музикознавець, композитор. Один з провідних представників Франкфуртської школи, вніс крупний внесок до естетики модернізму. Творчу діяльність А. почав вже в 17-річному віці з публікації першої критичної статті "Експресіонізм і художня правдивість" (1920), в якій мова йшла про драму експресіоніста. Услід з'являються полемічні і критичні статті переважно про музику. У них предметом розгляду А. стають музичні напрями, що формують образ "музичного ландшафту" 1920-х. При цьому метод аналізу А. феноменів передачі музичного змісту характеризується акцентуванням не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФРАГМЕНТИ ЛЮБОВНОГО ДИСКУРСА - ( "Fragments dun discours amoureux") - робота Р.Барта (1977), присвячена аналізу вербальних практик, що використовуються у відповідному дискурсивной середовищі з метою виявлення їх специфіки і обгрунтування їх вне-референциальной самодостаточности. Методологічним прийомом, характерним для пізнього Р.Барта і що найбільш яскраво виявив себе в даній роботі, є особливий підхід до досліджуваних вербальним феноменів, Р.Бартом, що метафорично означається "еротичне відношення до тексту" (ср. з "бажаючою аналітикою" В.Лейча). Під останнім розуміється особливий тип розгляду язикової середи, що. АНТОНОВИЧ Максим Олексійович - (27.04(9.05). 1835, м. Белополье Харківської губ. - 14.11.1918, Петроград) - публіцист, філософ, послідовник Чернишевського, літературний критик. Вчився в Ахтирськом духовному училищі, Харківській семінарії і Санкт-Петербургской духовної академії. У 1859 р. став кандидатом богословия, але, познайомившись з соч. Белинского, Герцена, відмовився від духовної кар'єри. По наполяганню Чернишевського зробився активним співробітником журн. "Сучасник" і з 1862 р. (після арешту Чернишевського) - одним з керівників журналу. У 1861 р. з'явилися його осн. статті по філософії: "Сучасна філософія", "Два. ГЕНОТЕКСТ, ФЕНОТЕКСТ - терміни, введені Крістевой в роботі "Семіотіка" (1969) і що пізніше отримали більш детальне опрацювання в її докторській дисертації "Революція поетичної мови" (1974). Спроба Крістевой заглянути "по той бік мови", виявити "довербальний" рівень існування суб'єкта, де неподільно панує несвідоме, з одного боку, вписується в загальну постструктуралистскую орієнтацію на руйнування монолітних інститутів знака, на перехід від вивчення структурного рівня мови до до- і внеструктурному рівню, від значення до процесу означивания; а з іншого боку, вона відображає зміщення її власних інтересів від структуралистской.
У вступі курсової "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НАУКА - одна з сфер людської діяльності, функцією якої є виробництво і систематизація знань про природу, суспільство і свідомість. Н. включає в себе діяльність по виробництву знання. Термін "Н." вживається також для позначення окремих областей наукового пізнання - фізики, хімії, біології і т. п. Передумовами виникнення Н. є суспільний розподіл праці, відділення розумового труда від фізичного і перетворення пізнавальної діяльності в специфічний рід занять спочатку невеликої, але постійно зростаючої групи людей. Окремі елементи наукового знання з'явилися ще в Древньому Китаї, Індії.

МОЛИНА Луїс - (1535, Куенка - 14 жовтня 1600, Мадрид) - іспанський католицький богослов. Закінчив Коллеж в Коїмбре (Португалія), де потім був професором. У 1553 став членом Суспільства єзуїтів. Протягом 20 років викладав теологію в Еворе (Португалія). Останні 10 років - педагогічна діяльність в Коллеже в Куенке. За півроку до смерті зайняв кафедру моральної теології в Мадриді. Автор твору "Узгодження свободи волі з дарами благодаті, божественний предзнанием, провидінням, визначенням і засудженням в світлі деяких положень першої частини божественного Фоми" (Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis. ІДЕЇ РОЗУМУ (трансцендентальні ідеї) - у Канта - поняття розуму, що відповідають його потребі доведення синтезу, початого розумом, до безумовної закінченості; особливого роду цілісності або загальності, що не мають предметного характеру, оскільки мислима в них безумовна єдність не може бути знайдена в межах досвіду. Продовжуючи висунену ще в трансцендентальной аналітиці думку про те, що головною функцією розуму є здійснення задачі синтезу даних досвіду, Кант робить висновок про неможливість завершення цього об'єднання в світі явищ (на який, власне говорячи, і "перекидаються" чисті розсудливі поняття). Всякий синтез, що.
Список літератури курсової "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" - більше 20 джерел. РОЗУМ ПРАКТИЧНИЙ - специфічне поняття німецької Освіти, Канта і кантіанства, що не має нічого спільного із загальновживаними виразами "практичний" і "практицизм". Практичний розум відповідає на питання "що я повинен робити?" і трактує проблематику деонтологии. Він раціонально формулює загальнозначущий думки і логічну необхідність моральної свідомості, що підпорядковують собі вольові акти людей. Це що не пізнає, а "безпосередньо законодавствуючий розум" (Кант), теорія якого може бути тільки "етикою чистої волі" (Г. Коген). Основні вимоги практичного. КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНА - система історично чого склався політичних традицій, переконань, цінностей, ідей і установок практичної політичної поведінки, що забезпечує відтворювання політичного життя суспільства на основі спадкоємності. У політичній науці цей термін з'явився досить пізно, в 50-е рр. 20 в., завдяки роботам американських політологів Г. Алмонда і С. Верби. Політична культура виконує в суспільстві цілий ряд важливих функцій: когнитивную (політичні знання), емоційну (політичні почуття), оцінну (політичні цінності і ідеали як основа політичних оцінок), регулятивную, коммуникативную, захисну, интегративную.

ПРАГНЕННЯ - (лати. libido - бажання, потяг, прагнення) - поняття, уживане для позначення статевого потяга, статевого інстинкту, енергії сексуального потяга і інш. 1) Статевий потяг. У розвитку і функціонуванні Л. людини звичайно виділяються п'ять стадій: а) понятійна, коли у дітей формуються загальні первинні уявлення об двуполости людей, власної статевої приналежності і виникають елементи сексуальної поведінки; б) романтична (платонічна), коли з'являються еротичні почуття і перші об'єкти закоханості, що ідеалізуються; в) еротична, коли виявляється певна цікавість до залицяння, ласок, дотиків і.
Посилання в тексті роботи "Протидія організованій наркозлочинності: організаційно-тактичні аспекти" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАУКОВА ГІПОТЕЗА - несуперечливе емпіричне або теоретичне твердження, рішення про істинність якого науковим співтовариством ще не прийнято. Самим простим способом упевняється істинність емпіричних гіпотез, що мають форму одиничного висловлювання про наявність або відсутність певної властивості у конкретного об'єкта. Це робиться безпосереднім зіставленням змісту таких гіпотез з положенням справ, що реально спостерігається і встановленням тотожності (або відсутності такої) тим часом, що затверджується в гіпотезі, і тим, що показують результати спостереження і експерименту. Наприклад, істинність гіпотези. СМОТРІЦКИЙ Мелетій (світське ім'я Максим Герасимович) (1575-1633) - релігійний діяч Білорусі і України, ревний захисник православ'я. В кінці життя перейшов в уніатство. Народився в містечку Смотріч. Освіту здобув під керівництвом отця (відомого антікатолічеського полеміста) і Кирила Лукаріса (майбутнього Константинопольського патріарха). Закінчив філософський факультет Віленськой єзуїтської академії. Викладав в православних братських школах Вильни, Мінська, Києва, був домашнім вчителем в сім'ї князя Костянтина Астрожського, з сином якого був в Силезії, Словаччині, Германії. Слухав лекції в університетах Лейпціга, Нюрнберга, Ві-тенберга. Отримав ступінь. ИЕЗУИТИЗМ - (єзуїтство) - антигуманистическая система моральних принципів, виникаюча, як правило, всередині замкненої групи, касти, організації і службовець прихованню або виправданню аморальної за змістом діяльності, направленої у поза цією групою, кастою, організацією. Термін стався від назви католицького чернечого ордена Іїсуса (лати. Jesus) і історично пов'язаний з церковно-полити-ческой організацією єзуїтів, заснованою при папському престолі в XVI в. і побудованої за ієрархічним принципом. Діяльність єзуїтів була направлена на досягнення можливо більш повної духовної і світської влади (аж до.

псевдоКАПІТАЛ - найважливіша категорія псевдоекономики, виникає як результат прагнення використати всі види ресурсів для зростання і розвитку господарства, для його функціонування, для забезпечення модернізації доекономическими коштами і методами, тобто при відсутності ринку, включаючи і ринок капіталу. Для П. характерне прагнення використати принципи, які неминуче виходять на перший план при відсутності економіки: вимоги технології, уявлення про виробництво на основі певного набору натуральних предметів і послуг, віри в значущість монополії на архаїчні форми власності. П. виникає в абсолютно особливих умовах, коли. ІЛЮЗІЯ - (лати. illusio - обман, помилка) - спотворене сприйняття або представлення дійсності. Ілюзія виникає: 1) при незвичайних зовнішніх умовах сприйняття об'єктів, причому органи чуття сприймаючого суб'єкта функціонують нормально (напр. "оптичний обман"); 2) при незвичайних (патологічних, афективних, наркотичних) станах фізіологічних механізмів суб'єкта; під впливом болю, п'янких речовин або афектів (особливо страху, очікування, надії) свідомість формує спотворене уявлення про об'єкти дійсності або сприймає їх неадекватним образом; в цьому випадку ілюзію потрібно відрізняти від. ЗЛОЧИН - одна з найбільш небезпечних форм деструктивної активності індивідів і груп, вносяча грубу дисбалансность в ситуації колеблющихся, нестійкої рівноваги, на якій тримається цивілізація. Направлені проти конкретних осіб, їх життя, здоров'я, достоїнства, власність, проти цінностей цивілізації і культури, П. руйнують економічні, правові, моральні засади соціального порядку. Маючи загальну деструктивну спрямованість, злочинність виконує декілька соціальних функцій всередині цивилизационной системи. Функція перша: злочини дозволяють певним категоріям індивідів реалізовувати свої трансгрессивні. ЕТИКА ХРИСТИЯНСЬКА - вчення про мораль, до-ой засновується на нравств. ідеалах Біблії, гл. обр. Нового заповіту. Осн. напрями християнства сходяться на визнанні Нагірної проповіді, 3 "св." доброчесності - віри, надії, любові, зречення від миру, ідей гріха і спокути, в прийнятті страждання як засобу очищення, піднесення духа над плоттю, в проповіді упокорювання, непротивлення злу, всепрощения і т. д. Гл. етич. заповідь - христ. любов, з до-ой виводяться всі інші. Теологи намагаються прославити Е. х. як довершене вчення, що протистоїть всім попереднім вченням. Осн. ідеї Е. х. можна, однак, знайти в.