На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст ... 5
Розділ 2. Аналіз особливостей процесу регламентації звільнення від кримінальної відповідальності ... 15
2.1. Форми закінчення досудового розслідування ... 15
2.2. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності ... 17
Висновки ... 25
Література ... 28

Курсова робота виконана за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України 2012 року

Для придбання курсової роботи "Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності"

Курсова робота "Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ - загальна назва проблем, підходів і напрямів в філософії, пов'язаних з визначенням умов можливості і неможливості традиційного структурализма. Термін П. виражає специфічну реакцію на структурализм, вказуючу пануючу інтелектуальну парадигму 50 - 60-х рр. Необхідно помітити: багато які мотиви, що обумовили появу П., були цілком животрепетними і з історичною (травневі події 1968 р.), і з логічної т. зр. (зокрема, дослідження феномена тоталітаризму і тоталітарної свідомості, зв'язок останніх зі структурою і мовою). У значній мірі критика основних положень структурализма проводилася. АКТИВНА ЕВОЛЮЦІЯ - в філософії XX в. теорія, розробляюча прикордонні проблеми природних і соціально-гуманітарних наук. Смисловим центром теорії А. е. є два постулати: по-перше, затвердження універсальності еволюційного розвитку на всіх рівнях існування матеріального світу і, по-друге, обгрунтування зміни самого характеру і рушійних сил еволюції під впливом антропогенних чинників. У більш вузькому розумінні, це - затвердження закономірності активного втручання людини в хід природного розвитку природи загалом, житті і власне антропосоциальной її форми. Хоч концепція А. е. тісним образом пов'язана з досягненнями. ВИЗНАЧЕННЯ - в релігійних системах мислення вихідна від волі Божества детерминированность етичної поведінки людини і звідси - його "порятунку" або "засудження" у вічності. Оскільки з точки зору послідовного монотеизма все існуюче зрештою визначається волею Бога, всяка монотеистическая теологія з потреби повинна вважатися з ідеєю визначення (ср. релігійний фаталізм ісламу, образ старозавітної "Книги життя" з іменами обранців Яхве - Ісх 32: 32 - 33; Пс 68:29; Даний 12:1 і інш.). При цьому концепція визначення вступає в суперечність з вченням про свободу різьбив і. ТЕИЗМ - ( "the-ism", від англійського певного артикля "the") - філософія визначеності, артикулированности речей, яка виходить з различительних властивостей мови і, зокрема, певного артикля, звідки і отримує свою назву ( "the-ism"). Певний артикль - найбільш вжиткове слово в тих мовах, де він є, а на цих мовах створена сама багата і різноманітна словесність в світі: іврит, грецький, арабський, англійський, німецький, французький, іспанський, італійський, весь скандінавський... У всесвітньому частотному словнику перше місце займає певний артикль. (Виключення складає лише ще більш частий знак пропуску.
Кожна вагома структурна частина курсової "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНТИНОМІЯ - (від греч. antinomia - суперечність в законі) - міркування, що доводить, що два висловлювання, що є запереченням один одного, витікають одне з іншого. Характерним прикладом логічної А. є "Брехуна парадокс. Найбільшу популярність з відкритих вже в 20 в. отримала А., вказана Б. Расселом. Прикладом досить простій і оригінальна А. може бути наступне міркування. Деякі слова, вказуючі властивості, володіють тим самим властивістю, яку вони називають. Так, прикметник "російський саме є русявий., "багатоскладове - багатоскладово, а "шестислоговое має шість складів. Такі. Зенон Елейський: апории в світлі проблеми буття - Зенон Елейський (акме - середина V в. до н.е.) - фігура значна, але і по-своєму екстравагантна. Диоген Лаертій повідомляє: "Був він людиною виняткових достоїнств і в філософії, і в політичному житті, збереглися його книги, повні великого розуму" [6; 298]. Відомі думки доксографов про участь Зенона в змові проти елейского тирана Неарха (або, можливо, Діомедонта), про провал змови і відважну, зухвалу поведінку філософа після арешту. "Коли на допиті його сталі питати про спільників і про зброю, яку він привіз на Ліпару, він доніс на всіх друзів тирана з тим, щоб залишити його в самотності, а. OPUS POSTUMUM - позначення ряду текстів І. Канта, вмісних наброски з проблем натурфилософии і трансцендентальной філософії, які він робив з грудня 1786 по січень 1804. До 1786 - 96 відносяться т. н. несброшюрованні листи, з 1796 зроблене 12 - 14 нарисів, які об'єднані в т. н. 12 конволютов. Деякі з нарисів робилися для твору, призначеного для публікації. Загальний заголовок в перших систематичних набросках (1796 - 99) - "Перехід від метафізичних початкових основ натурфилософии до фізики". Між 1800 і 1803 Кант дає своєму проекту наступні заголовки: "Перехід до меж всього знання - Бог і мир.
У вступі курсової "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФОТОМИСТЕЦТВО - (від греч phos - світло) - перше з т. наз. "технічних" мистецтв, специфічна особливість к-рого - органічна взаємодія в ньому творчого і технологічного процесів. Ф. склалося на рубежі XIX - XX вв. внаслідок взаємодії худож. думки і прогресу фотографічної науки і техніки. Його виникнення було історично підготовлено розвитком живопису, що орієнтувався на дзеркально точне зображення видимого світу і цієї мети відкриття геометричної оптики (перспектива), що використала для досягнення і оптичні прилади (камера-обскура). Предпосилкой Ф. можна вважати також творчий досвід реалістичної літри XIX.

МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН - (Marcus Aurelius Antoninus) (26 квітня 121, Рим - 17 березня 180, Віндобона, нині Вена) - останній великий представник Пізньої Стій, римський імператор (з 161). Єдиний твір "До самого собі" в 19 книгах, - філософський "щоденник" (що складається з окремих міркувань) в жанрі диатриби, один з кращих пам'ятників моралістичний літератури. У порівнянні з Сенекой і Епіктетом Марк Аврелій менш оригінальний; його значущість - в особистому і вільному відношенні до "суми" стоїчних догм, яким у нього супроводять гераклитовские, епікурейські і платонічні мотиви при. ДАНАЛИК,-ЙОГА або СОФІЇ-ЙОГА - особливий вигляд йоги, що пропонується укладачем словника бажаючим здійснити важкий, але прекрасний Шлях сходження до вершин мудрості. Відомо, що йога як комплекс прийомів і вправ по очищенню тіла і свідомості для досягнення духовного відродження. Існує безліч різних шкіл і вчителів, які приділяють особливу увагу різним частинам цього вчення. Н.К. Реріх говорив про існування біля тисячі! різних йог, які не суперечать, а доповнюють один одну. Йогическая психотехника сьогодні застосовується практично у всіх країнах і не тільки як спосіб духовного піднесення що практикують, але і як засіб фізичної.
Список літератури курсової "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" - більше 20 джерел. СИМВОЛ - 1) синонім поняття "знак" (напр., в лінгвістиці, інформатиці, логіці, математиці); 2) знак, предметне значення якого виявляється тільки нескінченною інтерпретацією самого знака. Символ - знак, який пов'язаний з предметностью, що означається ним так, що а) предмет не може бути даний інакше, чим за допомогою даного знака-символа, б) знак-символ не може виражати іншу предметность, залишаючись при цьому самотождественним, в) знак-символ є не тільки засобом для вказівки на предмет, але також і джерелом значення (в граничному випадку - єдиним), г) інтерпретація знака-символа не допускає кінцевих. БУДДИЗМ - одна з 3 мир. релігій, що зародилася в Індії в сірок. 1-го тис. до н. е. і що згодом розповсюдилася в країнах Південно-Вост. і Центр. Азії, а також Дальн. Сходу. Последователі Б. вважають, що він з'явився результатом проповіді Будда Шакья-Муни. Насправді його поява була викликана важливими змінами в инд. об-ве: руйнуванням родово-племен. зв'язків і порядків, посиленням клас. гньоту і появою великих рабовлад. гос-в. Колишні племен, релігії перестали відповідати новим суспільств. умовам. З безлічі религ. груп, що відійшли від брахманизма і що пропонували свої шляхи религ. порятунку в 3 в.

КОПНИН Павло Васильович - (27. 01. 1922, м. Гжель Московської обл. - 27. 06. 1971, Москва) - філософ. Займався проблемами гносеологии, діалектичної логіки, методології наукового пізнання, історії логіки. У 1939 р. поступив на філософський ф-т Московського ин-та історії, філософії і літератури (МИФЛИ). Під час війни - служба в армії. Пізніше відновив заняття на філософському ф-ті Московського ун-та, к-рий закінчив в 1947 р. Кандидатська дисертація - "Боротьба матеріалізму і ідеалізму в розвитку вчення про суть думки". Працював на кафедрі філософії АОН при ЦК ВКП (би), потім керував кафедрою філософії в Томськом.
Посилання в тексті роботи "Регламентація звільнення від кримінальної відповідальності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ - комплекс духовних детермінант діяльності людей або отд. людини, а також відповідних ним соціально-психол. освіт, к-рі інтерпретуються в покладе, ракурсі їх значень. Як такі детермінант можуть виступати представлення, знання, інтереси, мотиви, потреби, ідеали, а також установки, стереотипи, переживання людей. Поняття "Ц.о." використовують застосовно до отд. людині або групі осіб, але не до об-ву загалом. У процесі цілісного аналізу об-ва використовують поняття "цінності культури", "духовні цінності культури", "життєві цінності". У останніх випадках мають на увазі деякі стратегич. КОСМОГОНІЯ - (від греч. kosmos - Всесвіт, мир і goneia - народження) - область астрономії, в до-ой вивчаються проблеми походження і розвитку космич. тіл і їх систем: зіркових скупчень, зірок, галактик, планет Сонячної системи і т. д. Як найважливіші розділи включає в себе планетну До., зіркову К. і галактич. К. Проблеми К. надзвичайно важливі для виробітку науч. світогляди і критики релігії, краї з давніх часів дає свою фантастич., спотворену картину світу. Перші космого-нич. уявлення про розвиток небесних тіл були висловлені ан-тичн. філософами 4-1 вв. до н. е. (Левкипп, Демокріт, Лукреций). ЛЕБІДЬ - символ вірної і чистої любові, грації, досконалості, чистоти і невинностей. Пара лебедів стала розхожим символом вірності і нерозлучності. Символіка лебедя практично однакова у більшості народів світу. У Древній Греції він означав Зевса, який перетворювався в лебедя, поєднуючись в браку з Немесидой і Ледой. З цим образом зв'язуються також витонченість і поезія. Не випадково Вергилія називали "мантуанским лебедем", Мартіна Опіца - "боберфельдским", а Василя Жуковського - "царскосельским". Лебідь іноді виступає символом таємниці. Так, Царівна-лебідь покидає свого.

ЛАНДГРЕБЕ Людвіг - (9 березня 1902, Вена14 серпня 1991) - німецький філософ, представник феноменології. Вивчав філософію у Фрайбурге, де став асистентом Гуссерля (1923 - 30). З приходом до влади нацистів покинув Німеччину, викладав в Празі і Левене. Після закінчення війни - проф. в Гамбурге, Киле; з 1956 - в Кельне, де був також директором Гуссерльовського архіву. Читав лекції в університетах Чікаго, Вашингтона і інш. Полемізуючи з гуссерлевским розумінням буття як "буття об'єктом" для даючого його акту свідомості, Ландгребе вважав, що трансцендентальная суб'єктивність повинна включати також і те. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ - комплекс понять, вхідних в систему филос. вчення про людину і складові найважливіший предмет вивчення аксиологии. О.ц. виділяються серед інших цінностей тим, що виражають спільні інтереси людського роду, вільні від національних, політичних, релігійних і інакших пристрастей, і в цій якості виступають імперативом розвитку людської цивілізації. Будь-яка цінність як филос. категорія означає позитивну значущість явища і відбувається з пріоритетності людських інтересів, тобто характеризується антропоцентричностью. Антропоцентризм О.ц. має соціально-історичний характер, незалежний від конкретних. ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ - поняття идеалистич. філософії; в ср. схоластиці - доцільність, смислова спрямованість чувств.-сприймаючого і духовного пізнання; в різних різновидах феноменології - спрямованість свідомості на предмет, толкуемая як основоположна характеристика свідомості і його актів. Понятіє И. неявно міститься в антич. філософії (вчення Арістотеля об ентелехии, вчення антич. стоїцизму про вогненний логос, наділений розумною спрямованістю, неоплатонич. уявлення про "суще, прагнуче до блага"). У ср. філософії І. розуміється як один з принципів пізнання, що протікає на рівні інтелекту (див. РЕФОРМА - (від лати. reformo - перетворюю) - структурне перетворення в об-ве (в громадських порядках, відносинах, установах, організаціях), здійснюване державною владою або в інтересах збереження основ даного ладу, або під тиском народної маси в інтересах зміни цих основ. У першому випадку Р. виступає "запобіжною реакцією пануючих класів на загрозу соціальної революції; у другому - боротьба за глибокі Р. може бути особливою формою революційних процесів. Найбільш важливе і складне питання, виникаюче в зв'язку з правильним розумінням суті і можливості Р., - її співвідношення з революцією. У розв'язанні.