На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Підсудність у кримінальному процесі

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження поняття підсудності ... 6
1.1. Поняття та значення підсудності ... 6
1.2. Принципи підсудності ... 10
Розділ 2. Загальна характеристика видів підсудності ... 16
2.1. Родова (предметна) підсудність ... 16
2.2. Спеціальна (персональна) підсудність ... 17
2.3. Територіальна (місцева) підсудність ... 18
2.4. Підсудність за зв'язком справ ... 19
2.5. Альтернативна підсудність ... 20
Розділ 3. Передача справи за підсудністю та попередній розгляд справи ... 21
3.1. Передача справи за підсудністю ... 21
3.2. Попередній розгляд справи ... 23
Розділ 4. Підсудність справ Верховному Суду України ... 29
4.1. Регулювання питань підсудності сучасним законодавством і роль Верховного Суду України ... 30
4.2. Пропозиції щодо визначення місця Верховного Суду України у судові системі ... 35
Висновок ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Підсудність у кримінальному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Підсудність у кримінальному процесі"

Курсова робота "Підсудність у кримінальному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Підсудність у кримінальному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Підсудність у кримінальному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Підсудність у кримінальному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕРЕОТКРИТИЕ ЧАСИ - феномен сучасної культури, пов'язаний з актуалізацією - як в природознавстві, так і в гуманитаристике - проблеми темпоральности. Термін "П.В." запропонований І.Прігожіним в контексті синергетической моделі часу як процесуальній конструкції. Саме факт П.В. синергетика фіксує як найважливіший результат своїх дослідницьких зусиль (І.Прігожін, М.Маркус, Б.Мізра, Г.Ніколіс, Д.Н.Паркс, Дж.Тріфт, Б.Хесс, С.Хокинс і інш.). З точки зору сучасної наукової рефлексії, традиційне природознавство було фундируване в своїх концептуальних побудовах вельми сильною посилкою: передбачається, що "основна. Мистецтво - духовно-практична діяльність по освоєнню і втіленню естетичних цінностей. І. є ядро естетичної культури, яка, в свою чергу, включає в себе естетичні цінності, естетичні потреби і здібності (естетичне сприйняття, естетичний смак і естетичний ідеал), діяльність по їх освоєнню і втіленню, естетичне виховання. Естетична діяльність може бути внехудожественной. Естетичні аспекти присутні в діяльності вченого, соціально-преобразовательной діяльності, в побуті, в спорті і т. п. Вона існує для реалізації естетичних цінностей, максимально активізує естетичні переживання. І. концентрированно виражає. ЛЕВ - цар звірів, один з самих символів хоробрості, що часто зустрічаються, швидкості, стійкості, сили і величі протягом тисяч років. Левині фігури зображаються на царських тронах в Індії і на левиних брамах в Мікенах. Кам'яні статуї левів зустрічаються у входу в буддійські храми в Китаї. У Древньому Єгипті навіть ключі від храмів були зроблені в формі лева. Трон царя Соломона був прикрашений золотим левами, так і сам він був уподібнений царю звірів з ключем мудрості в зубах. Символіка лева розкриває древню містерію жертви і закони подяки. Лев є світлоносним символом вогню і сонця. Не випадково в. АВТОМОБІЛЬНІ МАРКИ - емблеми фірми виробника, що гарантують якість машини. На товарному знаку фірми "Альфа-Ромео" зображалися червоний хрест на білому полі і змія з короною. Дана емблема була перенесена з герба сімейства Віськонті, герцогів Міланських. Хрест був вояцьким символом рицарів з Ломбардії, що брали участь в хрестовому поході. Змій символізував дракона, що розоряв в V в. околиці Мілана і убитого прародителем прізвища Віськонті Умберто. Довгий час емблему оточував лавровий вінок, що служиво вказівкою на виграш Гран-при на Всесвітніх автогонка в 1925. Емблемою англійської компанії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Підсудність у кримінальному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕПИСТЕМА - Франц. EPISTEME. Одне з головних понять в системі інтерпретації історії як ряду "преривностей", висуненого М. Фуко в середині 60-х рр. Воно з'явилося результатом ще структуралистских представлень вченого, відповідно до яких він, як і багато які французькі структуралисти 60-х рр., вважав, що існує деякий глобальний принцип організації всіх виявів людського життя, деяка "структура раніше всіх інших структур", по законах якої утворяться, "конституюються" і функціонують всі інші структури. У дусі наукових представлень тієї епохи цій "домінантній структурі" приписувався. ІСТИНА - адекватне відображення об'єкта суб'єктом, що пізнає, відтворення його таким, яким він існує сам по собі, поза і незалежно від людини і його свідомості; об'єктивний зміст почуттів., емпирич. досвіду, понять, ідей, думок, теорій, вчень В цілісної картини світу в діалектиці її розвитку. Категорія И. характеризує як результати процесу пізнання з т. зр. їх об'єктивного змісту, так і методи, з допомогою к-рих здійснюється познават. діяльність. Поніманіє И. як відповідність (принцип кореспонденції) знання речам сходить до мислителів древності, зокрема до Арістотелю. Ця традиція в розумінні І. "Критика чистого розуму" - "Критику чистого розуму" Кант опублікував в двох виданнях: перше з'явилося в 1781, друге - в 1787 р. "Критика чистого розуму" належить до числа великих творів філософії, зміст і значення яких завжди залишаються невичерпними. З тих по як вона з'явилася, не було скільки-небудь значного філософа, який би не звернувся до вивчення цієї роботи і не намагався б дати їй свою інтерпретацію. Кожний вдумливий читач здатний відкрити в цій роботі чтото нове і цікаве для себе. І майже кожна епоха "читає" "Критику чистого розуму" по-своєму, бачить в ній свою актуальність.
У вступі курсової "Підсудність у кримінальному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕОРІЯ ІНТУЇЦІЇ В ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ГУССЕРЛЯ - ( "Theorie de l')(intuition dans la phenomenologie de Husserl", 1930) - перша робота Левінаса і перша фундаментальна інтерпретація феноменології Гуссерля у франкоязичной філософії. У передмові і семи розділах - "Натуралістична теорія буття і метод філософії", "Феноменологічна теорія буття: безумовна екзистенция свідомості", "Феноменологічна теорія буття: (продовження). Интенциональность свідомості", "Теоретична свідомість", "Інтуїція", "Інтуїція сутностей", "Філософська інтуїція" - Левінас виклав своє розуміння концепції Гуссерля, її історичних і методологічних передумов, а також наслідків.

БАТЕНЬКОВ Гавріїл Степанович - [25 березня (5 квітня) 1793, Тобольськ - 29 жовтня (10 листопада) 1863, Калуга; похований в з. Петрищево Бельовського повіту Тульської губ.] - поет, декабрист, філософ. Народився в дворянській сім'ї, що збідніла, з 1811 вчився в Дворянському полку в Петербурге. Учасник Вітчизняної війни і закордонних походів 1812 - 15. Після здачі екзаменів отримав звання інженера шляхів повідомлення; будівник і адміністратор залізниць. Помічник генерал-губернатора Сибіру М. М. Сперанського (з 1819). Разом з ним переїжджає в Петербург, займає посаду правителя справ Сибірського комітету. З 1824 підполковник. БЮРОКРАТІЯ - (фр. bureaucratie, буквально - панування канцелярії, від фр. bureau - бюро, канцелярія і греч.: kratos - сила, влада, панування) - спосіб здійснення публічних владних функцій, специфічна форма пристрою соціальних організацій в суспільстві, суть якої полягає у відриві центрів виконавчої влади від волі більшості членів цієї організації, в підкоренні правил і задач функціонування організацій цілям її збереження і зміцнення. Хід соціально-економічного розвитку в 20 в. привів до виробітку загальних моделей роботи організацій, які описували принципову структуру управління, стандартну ієрархію посад і.
Список літератури курсової "Підсудність у кримінальному процесі" - більше 20 джерел. ВОЛИНСЬКИЙ (Флексер) Львович Аким (1863-1926) - літ. і театр, критик, мистецтвознавець, культуролог. Закінчив юрід. ф-т З.-Петербург, ун-та (1886). З 1891 завідував крітіч. відділом і був фактіч. редактором Петербург. журн. "Північний вісник", що став в 1890-і роки одним з гл. органів символізму (у нім публікувалися проїзв. Н. Мінського, До. Бальмонта, Ф. Сологуба, Мережковського, 3. Гиппіус і ін. символістів). У "Північному віснику" були надруковані і осн. статті В. про русявий. літ-ре і критиці. Зібравши журнальні статті, В. випустив декілька книг: "Боротьба за ідеалізм", "Царство Карамазових", "Книга великого гніву". У. займався також. ОЛЕНЬ - символ відлюдництва, благочестя і чистоти в християнській культурі. Згідно з древнім німецьким повір'ям, олень був здатний одним своїм диханням звернути змію у втечу, а потім розтоптати її. Завдяки цій якості він став символом боротьби зі злом, емблемою благородства і сили духа. У цьому значенні олень також символізує Христа, який розшукує диявола, щоб його знищити. Крім того, олень в християнстві символізує душу, прагнучу почути слово Христа: "Як олениха бажає до потоків води, так душа бажає до Тебе, Боже!". У християнській традиції олень є атрибутом святого Юліана Госпіталіта -.

ЗМАГАННЯ - відносини, що складаються в процесі спільної діяльності людей, що виражаються у взаємному стимулюванні активності один одного і в кінцевому збільшенні корисних результатів сукупних дій і тих і інш. С. може виникати при самих різних соціальних формах об'єднань і кооперування дій окремих людей в спільну, масову діяльність. ".. Уже. самий суспільний контакт, - говорить К. Маркс, - спричиняє змагання і своєрідне збудження життєвої енергії (animal spirits), що збільшує індивідуальну продуктивність окремих осіб..." (т. 23, з. 337). Однак суспільна природа С. буває різної в залежності від соціальних.
Посилання в тексті роботи "Підсудність у кримінальному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРИРОДНА УСТАНОВКА - поняття феноменології і феноменологічної соціології, вказуюче "наївну" установку свідомості, для якої світи - природні і соціальні - безперечні, безпосередньо дані і прийняті на віру як само собою що розуміються. По Гуссерлю, мир, що сприймається в Е.у., суть цілісний природний мир як буденного, донаучного, так і позитивно-наукового мислення. Цей мир фактичний і реальний, він постійно доступний нам і знаходиться "тут, перед нами". Для Гуссерля аналіз Е.у. є попереднім для здійснення феноменологічної редукції, в ході якої відбувається "стриманість" від Е.у., "висновок її в дужки" як шлях до. Інформель - (фр. art informel - безформне, абстрактне мистецтво) Один з різновидів абстрактного мистецтва, в якому вже майже не використовується традиційна техніка живопису (фарби і кисті). Абстрактні картини, як правило, бруднуватий, сірих, землистих, непоказних тонів, створюються за допомогою гіпсу, цементу, піску, гравію, тканин, вірьовок, шлаку, різних синтетичних матеріалів. Основу таких картин складає звичайно товстий шар грунту землистого кольору, на якому прочерчиваются гострим інструментом глибокі лінії, іноді створюючі примітивний малюнок, типу первісних наскальний граффити, в нього. МІФ - Оповідання, про яке відомо, що воно помилкове, але якому ми віримо, як якби воно було істинним. Міфи бувають двох родів. По-перше, існують символічні міфи, помилкові при буквальному їх розумінні, але істинні, якщо тлумачити їх як символи. Прикладом такого міфа є древнеегипетское оповідання об Озірісе, який був убитий Сетом, разьят на чотирнадцять частин, але, незважаючи на це, після їх складання разом породив Хоруса. Ця розповідь, сприйнята буквально, звісно, помилкова, бо ніколи не існувало ні Озіріса, ні Хоруса і абсолютно неймовірно, щоб розчленована на частині людина могла зробити когось на.

Нація - (лати. natio - народ) - історично що склався форма спільності людей, виникла на основі спільності "мови, території, економічного життя (я б сказав економічному і політичному життю - В.Г.) і психічного складу, що виявляється в спільності культури" (По Сталіну [11]) - поняття, яке в цей час не задовольняє нікого і все намагаються вкласти в нього своє значення... Досить цікавим представляється таке визначення [21]: "Нація - духовне єднання людей на основі спільності історичної долі в минулому, загальної національної культури, національних традицій і т.д. і прагнення продовжити своє. ФЕТИШ - (від фр. fetiche, від португ. feitico - чаклунство, амулет) або неживий предмет, наділений в уявленнях віруючих надприродними властивостями і службовець тому об'єктом релігійного культу; або, в переносному розумінні, предмет сліпого поклоніння. Фетишем міг стати будь-який предмет, чомусь що вразив уяву людини: камінь незвичайної форми, шматок дерева, частини тіла тваринного (зуби, ікла, шматки шкури, висушені лапки, кістки і т. д.). Пізніше з'явилися виготовлені з каменя, кістки, дерева, металу фігурка. Нерідко фетишем виявлявся випадково вибраний предмет. Якщо його власнику супроводив успіх. КУПЕЦЬКІ ЗНАКИ - особисті відмітки, попередники товарних знаків, які ставилися з початку XIII в. і до кінця XVI в. торговцями і комерсантами по всій Європі. Вони вказували торговця і служили гарантією, що товари, які він продає, відповідають одній і тій же якості. Ф. А. Джірлінг в своїй книзі "Знаки англійських купців" писав, що подібні відмітки уперше з'явилися на Балтіке і в низов'я Рейна і спочатку складалися з букв рунического алфавіта. Як правило, знаки містили ініціали або "ребус" з малюнків, в яких було зашифроване ім'я власника. У центрі знака розташовувалася. Скептицизм - Скептицизм в тому вигляді, в якому я його відстоюю, означає лише наступне: 1) якщо експерти прийшли до згоди, протилежна думка не може вважатися вірною; 2) якщо вони не прийшли до згоди, не-експерти не повинні вважати вірними ніяку думку; 3) коли всі експерти вирішили, що немає достатніх підстав для певної думки, звичайній людині краще усього стриматися від думки. Скептицизм, будучи логічно бездоганним, психологічно неможливий, і елемент легковажної нещирості присутній в будь-якій філософії, яка на нього претендує. Більш того придатний для теоретичного обгрунтування скептицизм повинен.