На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження ролі психолога-консультанта у процесі розкриття та розслідування злочинів ... 5
1.1. Сутність психологічного консультування ... 5
1.2. Психологічне консультування в юридичній діяльності ... 9
1.3. Особливості психологічної консультації в кримінальному процесі ... 14
Розділ 2. Аналіз особливостей участі психолога-консультанта у процесі розкриття та розслідування злочинів ... 20
2.1. Застосування різних форм психологічних знань у діяльності по розкриттю злочинів ... 20
2.2. Застосування психологічного консультування на досудовій стадії кримінального процесу ... 29
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів"

Курсова робота "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" і призначений виключно для пошукових систем.

Мусульманська концепція витвору світу - В Корані зафіксований міфологічний варіант витвору, що практично повторює біблійну версію. Теїзм, що передбачає трансцендентность Бога, що створив мир і невпинно його що направляє, виражається в мусульманській теології - жорстким розділенням Бога і миру (Бог - субстанція вищого порядку, а мир - тварная, тому більш низька). Деякі з мутакаллимов запропонували атомістичний варіант онтологічної основи мусульманської схоластики. "Весь всесвіт, - затверджували вони, - тобто кожне тіло, яке в ній існує, складено з дуже дрібних частин, які... не можуть бути далі розділені" [11, з. 287]. На. КОМУНІЗМ - (від лати. communis - загальний) - 1) напрям соціально-філософської думки, деяка гіпотетична модель, в якій знайшли відображення вековечні мрії людей про довершений і справедливий суспільно-політичний пристрій; 2) соціально-політичний рух, покликаний реалізувати цю модель на практиці. Комунізм має загальне коріння з соціалізмом. На думку більшості фахівців, комуністичні ідеї в зародку містилися вже в "Державі" Платона, де влаштовувався державний пристрій, в якому управління здійснювалося б філософами, позбавленими власного майна. Як вважав Платон, якщо правителі будуть володіти. ГОЛОС І ФЕНОМЕН: введення в проблему знаків в феноменології "Гуссерля - ( La voix et le phenomene". Paris, 1967) - робота Дерріда. На початку книги Дерріда формулює "розпорядження для самої загальної форми нашого запитання: чи не затаюють все ж феноменологічна необхідність, суворість і проникливість гуссерлевского аналізу, потреби, на які він відповідає і які ми передусім повинні розпізнати, метафізичні передумови". Згідно з автором, "свідомість зобов'язана своїм привілейованим статусом (об яку Гуссерль зрештою ніколи не питав, що це було, незважаючи на чудові, вікові і в багатьох відносинах революційні роздуми, які він йому присвячував) можливості живого. ЗІММЕЛЬ (SIMMе1) Георг (1858-1918) - німецький соціолог і філософ, культуролог. Основоположник формальної школи в соціології, представник пізньої філософії життя. Закінчив філософський факультет Берлінського університету. З 1901 - екстраординарний професор Берлінського, лише з 1914 - професор Страсбурзького університету (у 1908 М. Вебер пропонував 3. на посаду професора в Гей-дельберге, але міністерство було проти; у 1915 Ріккерт намагався запросити його до Гейдельберг, але знов марно). У різні періоди життя 3. випробував вплив ідей Кассирера і Бергсона. У круг його спілкування входили також Трельч, З. Георге, П. Ернст, Рільке і мн.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ - наука про розвиток філософських знань, становлення науково-філософського світогляду. І. ф. як особлива область дослідження зароджується вже в древності. Соч. Платона і Арістотеля містять критичний аналіз вчень їх попередників, однак цей аналіз підлеглий викладу власної системи поглядів. Першим спеціально історико-філософським соч. є труд Діогена Лаертського "Про життя, вчення і вислови славнозвісних філософів, вмісний певну концепцію історико-філософського процесу, к-рий зображається як боротьба між "догматизмом (вченнями, що відстоюють певні положення як істинні) і. ИМПЛИЦИТНИЙ АВТОР - АНГЛ. IMPLIED AUTHOR, фр. AUTEUR IMPLICITE, ньому. IMPL1ZITER AUTOR (в тому ж значенні часто вживається поняття "абстрактний автор"). Оповідна інстанція (оповідні інстанції), не втілена в художньому тексті у вигляді персонажа-оповідача і що відтворюється читачем в процесі читання як що мається на увазі, имплицитний "образ автора". По уявленнях нарратологии, имплицитний автор разом з відповідною йому парною коммуникативной інстанцією - имплицитним читачем - відповідальний за забезпечення художньої комунікації усього літературного твору загалом. X. Лінк пише. ДОСКОНАЛІСТЬ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ - Поняття досконалості виражається термінами "камал", "тамам", "тамамиййа" (повнота) і розробляється у всіх школах починаючи з арабоязичного перипатетизма. Протилежністю досконалості виступає ущербность (накс, нуксан). Суто етичне розуміння досконалості в платонико-аристотелианском дусі розвивається в традиції трактатів, що носили назву "Тахзіб ал-ахлак" ("Виправлення вдач") (Йахиа Ібн Аді, розум. 974, Ахмад Ібн Мухаммад Міськавайх, розум. i030, Насир ад-Дин am-Jycu, розум. 1274). У них "довершена людина" (инсан тамм) розуміється як така, що.
У вступі курсової "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕДОТОВ Георгій Петрович (1886-1951) - русявий. релігійний мислитель, історик, культуролог, публіцист. Висланий за межу як учасник революції 1905, вивчав історію до Берліна, і Ієнськом ун-тах; пізніше, вчившись на історіко-філол. ф-те З.-Петербург, ун-та, випробував сильний вплив Гревса. Починаючи з 1917, брав участь в кухлі А.А. Мейера. У 1925 емігрував до Франції, з 1940 жив в США. Історію Ф. розуміє як "мир людський - не природний і не Божественний, - і в нім панує свобода" (Доля і гріхи Росії, 1992). Культура, по Ф., вбирає в себе як власне духовну, так і практіч. сферу, це - "згустки накопичених цінностей". Її історія не.

АСКЕТИЗМ - (від греч. - що вправляється, подвижник) - метод етичного вдосконалення і духовного піднесення людини за допомогою регуляции ним своїх тілесних і душевних спонук, а також відповідна практика, тобто власне аскеза. Як етичний принцип аскетизм противоположен гедонизму. Слово "аскетизм" сходить до того, що грецького означав майстерну обробку грубих матеріалів, їх прикрасу; похідне від нього означало вправу, спочатку атлетичну, приготування до певної діяльності. Відповідно "аскетами" називали атлетів. Специфічно духовне значення цьому слову додали стоїки, що розуміли під. НЕОРЕАЛІЗМ - неоднорідна філософська течія, виникла на рубежі XIX-XX віків. Відправний пункт Н. був закладений в роботах австр. філософів Брентано і Мейнонга. Згідно з їх поглядами, то, що сприймається і усвідомлюється людиною існує незалежно від самих цих актів сприйняття і усвідомлення. У аналіз цієї незалежної природи интенциональних об'єктів включилися О. Краус, К. Штумпф і інш., що надихнуло інтерес до реалістичної (в середньовічному значенні) інтерпретації предметів знання, які розумілися як "нейтральні" (що не кваліфікуються в термінах традиційної субстанциональности) умопостигаемі сутності. Ці.
Список літератури курсової "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" - більше 20 джерел. ДЬЮЇ (DEWEY) Джон (1859-1952) - амер. філософ, психолог, гл. представник прагматизму. Закінчив Вермонт. ун-т (бакалавр мистецтв) і ун-т Джона Гопкинса (доктор філософії). Викладач і проф. філософії (1884-94) в ун-тах Мічігану і Міннесоти. У 1902-04 - керівник Школи викладання при Чикаг. ун-те, в 1904-29 рр. - проф. філософії і педагогіки в Колумбійському ун-те (Нью-Йорк). Відомий суспільств. діяч лівого напряму: борець за политий, рівноправ'я жінок, голова ліги "Вільного политий. дії"; у числі іншого був головою об'єднаної слідчої комісії (1937) для ведення т.з. "контр-процесса" про "провину" Л. Троцького, допитував. ЕЛИОТ (ELIOT) Томас Стернз - (1888 - 1965) - англо-амер. поет, літературний критик і культури-філософ, лауреат Нобелівської премії (1948). Естетичні погляди Е. склалися під впливом філософії абсолютного ідеалізму Ф. Бредлі, об до-ой він написав дисертацію, і традиції т. наз. "метафізичної поезії", найбільший представник до-ой - Данте, а на англ. грунту були Дж. Донн і Дж. Мільтон. Згідно Е., суть поезії не в тому, щоб виразити неповторну індивідуальність художника, а в тому, щоб, піднявшись над особистістю, принести її в жертву сверхличному значенню, об'єднуючому теперішній час з минулим і майбутнім. Звідси.

АНОМИЯ - (франц. anomie - відсутність закону, організації) - філософсько-соціологічне поняття, що використовується для позначення стану суспільства, при якому відсутність або нестійкість регулюючих відносини між індивідами і суспільством імперативів і правил приводить до того, що більшість населення виявляється "поза" суспільством, вступаючи в конфронтацію з ним. Проблема А. була поставлена Дюркгеймом в книзі "Про розподіл суспільної праці", де в ході аналізу "ненормальних" форм цього розділення, була виділена А. Согласно Дюркгейму, стан А. виникає тоді, коли розподіл праці протистоїть відносинам.
Посилання в тексті роботи "Роль психолога-консультанта у процесі розкриття й розслідування злочинів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕХНІЧНА ТЕОРІЯ - система узагальненого знання про технічні об'єкти і їх системи. У загальному вигляді теорія - це певна наукова абстракція (ідеалізація), в рамках якої аналізується ідеальний об'єкт, принципово не існуючий в реальності, але що відображає її істотні і визначальні характеристики. Ідеалізація об'єкта виконує різну роль в естественнонаучних і технічних теоріях. Якщо цільова установка естественнонаучной  теорії  -  пізнання  певного  зрізу  дійсності,  то  для технічної  теорії  -  побудова  "ідеальної  конструкції",  яка  повинна відповідати реальному технічному об'єкту. РАЙХ (REICH) Вільгельм - (1897-1957) - австр. психолог і психіатр. Розробив власну концепцію неврозу на основі ранніх ідей Фрейд. Безпосередньою причиною неврозу, по Р., служить неможливість розрядити сексуальну енергію. Здібність до розрядки останньої і переживання насолоди ( "оргастическая потенція") є, по Р., головним атрибутом психічного здоров'я. Запозичене у Фрейд поняття сексуальної енергії Р. осмислив натурфилософски - як деяку космічну енергію. Отримала розвиток у Р. і ідею Фрейд про те, що розпорядження культури, стримуючі сексуальний інстинкт, суть корінне джерело неврозів. Вона знайшла відображення в його. АРХИМЕД - (287-212 до н.е.) - великий вчений періоду еллінізму, по-звірячому убитий римським солдатом, до якого він звернувся з проханням: "Не торкай моїх креслень!". Цицерон реставрував пам'ятник на могилі Архимеда в знак свого схиляння перед вченим і на могильній плиті Архимеда велів зобразити сферу,  вписану в циліндр, як символ його відкриттів; досі його могила є  предметом  паломництва.  Самий  геніальний  з  грецьких  вчених, Архимед написав багато робіт: "Про сферу і циліндр", "Про вимірювання кола", "Про квадратуру параболи", "Про конуси і сфероидах" і.

ФИДЕИЗМ - (франц. fideisme від лати. fides - віра) - реакц. напрям филос. думки, що обгрунтовує необхідність религ. віра поряд зі знанням. По визначенню В. І. Леніна, 18, з. 10). Згідно ленін. традиції поняття Ф. в совр. боротьбі ідей в області філософії означає об'єктивно службову роль ідеалізму по відношенню до релігії, наукообразную захист релігії за допомогою аргументів идеали-стич. філософії. Все осн. напряму совр. бурж. філософії -неопозитивизм, прагматизм, екзистенціалізм, персонализм, феноменологія, неоюмизм. антропологія філософська - тісно пов'язані з Ф. В совр. епоху особливо модними стали. РОЗЕНКРАНЦ Іоганн Карл Фрідріх - (23 квітня 1805, Магдебург - 14 червня 1879, Кенігсберг) - німецький філософ, гегельянець, займав проміжну позицію між лівими і правими гегельянцями. Вчився в Берліні, Галле і Гейдельберге. Приват-доцент (1828), професор в Галле (1831), в Кенігсберге (1833). З 1848 - радник Міністерства культури в Берліні, в 1849 повернувся в Кенігсберг. На відміну від Гегеля, який прагнув зняти об'єктивні протиріччя у вищому синтезі, Розенкранц проводив думку об нерозв'язність протиріч, яка приймала у нього форму дуалізму. Науку логіки Гегеля він трактував як науку про логічну ідею, яка розпадається у нього на. ЦІННІСТЬ - Те, що дозволяє дати предмету оцінку; крім того, так іноді називають, в менш суворому значенні, цінні речі. З поняттям цінності пов'язано декілька забобонів. 1. Перший з них заснований на змішенні цінностей і оцінок. Це - найповніше непорозуміння, подібне ототожненню числа і рахунку. Даний забобон є слідство психологизма, нездатність розуміти речі, яких не існує в реальності. Насправді кожна оцінка приписує предмету певну цінність, і тому цінність є її об'єктом подібно тому, як річ, яку ми бачимо, є об'єкт нашого бачення. 2. Згідно з іншим забобоном, цінності в ході історії змінюються: те, що. СКОРПІОН - знак Зодіаку, календарний період - 23 жовтня - 21 листопада. Графема - скорпіон/орел. Керується Марсом і Плутоном. Чоловічий осінній знак. По силі вираження внутрішніх якостей відноситься до середньої (фіксованої) групи. Піктограма знака - Скорпіон з ногами, що закінчуються тілами змій. Алегоричний знак - Змій-спокусник. На езотеричній карті неба - Гад, що переміг після серйозної поразки. Блискавка придбаває форму зодіакального знака Стрільця. Втілює спокій і тишу, природжені сили самодисциплини. Поєднує здібності і силу води і повітря. Ущиплива, роз'їдаюча енергія. Народжений під знаком Скорпіона.