На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження слідів транспортних засобів ... 5
1.1. Поняття, предмет і завдання судової трасології ... 5
1.2. Характеристика слідів транспортних засобів та механізму їх утворення ... 10
Розділ 2. Особливості класифікації слідів транспортних засобів ... 16
Розділ 3. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів ... 23
3.1. Засоби фіксації слідів транспортних засобів ... 23
3.2. Способи фіксації слідів ... 26
3.3. Вимірювання слідів транспортних засобів ... 29
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів"

Курсова робота "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ, віртуальне, виртуальность - (англ. virtual reality від virtual - фактичний, virtue - доброчесність, достоїнство; ср. лати. virtus - потенційний, можливий, доблесть, енергія, сила, а також уявний, уявний; лати. realis - речовинний, дійсний, існуючий) - I). У схоластиці - поняття, що знаходить категориальний статус в ході переусвідомити платоновской і аристотелевской парадигм: була зафіксована наявність певного зв'язку (за допомогою virtus) між реальністю, належною до різних рівнів у власній ієрархії. Категорія "виртуальности" активно розроблялася також і в контексті дозволу інакших фундаментальних проблем середньовічної. Ільін:Про Росію і російську культуру. Критика Л. Толстого і толстовства - В творчості Ільіна розкриваються найважливіші пласти російського філософствування першої половини XX в. Він належав до когорти філософів, які були привержени російській ідеї, російському грунту, багато роздумували про неї. І разом з тим зла соціальна і політична доля вигналися їх з рідної землі, перестала живити їх грунт російських умонастроений. Філософію Ільіна глибоко полемічна, вона звернена не тільки до читача, з яким він говорить довірче, якому розкриває свою душу і душу якого намагається зрозуміти і просвітити. Вона звернена також до багатьох філософів, мислителів, з якими він веде. РОЗАНОВ Василь Васильович - (20.04 (2.05). 1856, м. Ветлуга Костромської губ. - 5.02.1919, м. Сергиев Посад) - філософ, письменник, публіцист. У 1878 р., закінчивши Ніжегородськую класичну гімназію, поступив в Московський ун-т, де слухав лекції Ф. І. Буслаєва, Н. С. Тіхонравова, Ключевського, Троїцкого, В. І. Герье і інш. По закінченні ун-та працював вчителем історії і географії в провінційних містах. У 1893 р. переїхав в Петербург і поступив на службу в акцизне відомство. У 1899 р. залишив службу, цілком присвятивши свій час літературної діяльності. Був постійним співробітником газ. "Новий час". Друкувався також в. ТРОЯНДА - самий популярний квітковий символ, емблема весни, краси і любові. Бутон троянди є символом дівочості, а увядший квітка - кратковременности земних благ. Як символ жіночності, фізичної любові і юності, троянда тісно пов'язана з Великою Матір'ю і з андрогинними божествами. У Древньому Єгипті троянда була священною квіткою Ісиди. Так, в "Золотому ослові" Апулея вона - символ присвячення в культ Ісиди і спокути. У Біблії троянда Шарона стала символом коханої. У арабів, навпаки, троянда є символом чоловічої краси. У грецькій міфології, як символ любові і пристрасті, троянда служила емблемою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕОРІЯ РЕЛІГІЇ - одна з основних філософських робіт "Батая ( Theorie de la religion". Paris, 1948), видана в повній версії в 1974 вже після смерті автора. У основу видання встановлені матеріали лекції "Схема історії релігії", прочитаної в Філософському коледжі (лютий 1948). У "Т.Р." Батай спирався на дослідження С.Леві, М.Мосса і Б.де Сахагуна в області суті жертвоприносин, на принципове виведення релігійних Е.Дюркгейма, на аналіз дуального свідомості, проведеного С.Петереман, на роботи Р. і М.Вебера, присвячені аналізу ментальності Реформації і її зв'язку з економічною поведінкою. Методологічні обмовки Батая в. МЕРЛО-ПОНТІ (MERLEAU-PONTY) Моріс - (1908 - 1961) -фр. філософ напряму феноменологічного екзистенціаліста. Філос. переконання склалися гл.обр. під впливом Е. Гуссерля и М. Хайдеггера. Основні теми дослідження: обгрунтування унікального відношення людини і миру, природа мови, історія як породження і місце людської діяльності. Першій темі, по перевазі онтологічною, присвячено дві роботи М.-П.: "Структура поведения" (1942) і "Феноменология восприятия" (1945; русявий. пер. 1999); другий - семантичною - роботи нач. 1950-х гг.: "Косвенний мова і голоси безмолвия" "О феноменології язика";. Особистість - внутрішнє визначення одиничної істоти в його самостійності, як що володіє розумом, волею і своєрідним характером, при єдності самосвідомості. Оскільки розум і воля суть (в можливості) форми нескінченного змісту (бо ми можемо все повніше і повніше розуміти істину і прагнути до здійснення все більш і більш довершеного блага), то Л. людська має, в принципі, безумовне достоїнство, на чому засновані її невід'ємні права, все більш і більш за нею що визнаються по мірі історичного прогресу. Нескінченний зміст, що потенційно укладається в Л., дійсно здійснюється в суспільстві, яке є розширена, або.
У вступі курсової "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИМВОЛІЗМ - Часто задоволений незадовільно визначуваний напрям в мистецтві і літературі кінця XIX - початки XX віку. Так же незадовільне пояснення причин того, чому символізм себе "вичерпав". Складність оцінок витікає з неоднорідності творчості символістів, багатошаровості їх творів. Сила і одночасно слабість С. в тому, що він явно в головній своїй націленості був направлений на створення шедеврів, причому чисто естетичних, абсолютних, але не историко-естетичних, музейно значущих. Шедеври в першому значенні вимагають від художника інакшого відношення до своєї області, чим при звичайному акті творчості.

МЕН-ЦЗИ - (Мен Ке, Мен Цзи-юй) [біля 372 до н. е., царство Цзоу (нині провінція Шаньдун) - 289 до н. е.] - філософ, політик, педагог, другий після Конфуция ідеолог раннього конфуцианства (отримав титул "Другого совершенномудрого" - "Я шен"). Відбувався з роду великого сановника царства Лу Дістав хорошу освіту у учнів внука Конфуция Цзи Си. Багато мандрував в надії добитися розуміння у правителів царств і здійснити свої погляди на практиці. Проповідував своє вчення в Академії "Цзіся". Політична кар'єра Мен-цзи виявилася невдалою: йому вдалося лише одного разу зайняти. БОГАТИРЕВ Петро Григорович (1893-1971) - етнограф, фольклорист, літературознавець. Д-р honoris causa Карлова ун-та в Празі і ун-та ім. Яна Амоса Коменського в Братиславі. Закінчив історіко-філол. ф-т Моськ. ун-та (1918). Один із засновників Моськ. лінгв. кухоль. Спільно з Якобсоном організував Праж. лінгв, кружок. Був репресований, згодом реабілітований. Поїв. роки життя проф. філол. ф-та МГУ. Наукову діяльність Би. почав як дослідник нар. обрядів і магич. дійств. У 20-і рр. Би. зробив неськ. експедицій в Закарпатті, де прагнув застосувати статіч. (синхронний) метод де Соссюра; іхрез-ти узагальнені в книзі "Магічні дії, обряди і вірування.
Список літератури курсової "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" - більше 20 джерел. ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУШЕННЯ - форми підтримка суспільної дисципліни; методи впливу на масу з боку її керівного авангарду (робочого класу загалом, його найбільш свідомій частині - Комуністичної партії, а також соціалістичної держави). Проблема знаходження і застосування найбільш доцільних способів впливу на масу в процесі революційного перевлаштування об-ва має не тільки соціально-політичне, але і моральне значення, оскільки цей вплив розповсюджується як на представників скинених експлуататорських класів, переконаних ворогів нового об-ва, так і на значну частину трудящої маси, к-рі об'єктивно зацікавлені в революційних. ФЕДОТОВ Георгій Петрович (1886-1951) - русявий. філософ, богослов, історик, публіцист. Вчився в технологічному інституті в Петербурзі (з к-ро-го за участь в з.-д. русі був виключений і висланий за межу); повернувшись в 1908 на батьківщину, продовжив освіту на історичному відділенні Петербурзького ун-та. У 1914 - 1918 - приват-доцент Петербурзького, в 1920 - 1922 - професор Саратовського ун-тов; у 1922 - 1925 працював перекладачем в приватних видавництвах. У 1925 Ф. емігрував і відновив викладацьку діяльність: 1926 - 1940 - проф. Православного Богословського інституту в Парижі, 1943 - 1951 - в православній духовній.

ТЕХНОКРАТИЯ - (від греч. techno - ремесло, майстерність і kratos - влада) - 1) прошарок технічних фахівців, вхідних в число вищих функціонерів управління; 2) характеристика реальних політичних режимів, практично реалізуючий ідеї технократичного управління, що керуються його принципами; 3) теоретична концепція або ідеологія, що відводить ведучі ролі в житті суспільства техніці як основі сучасного промислового виробництва і технічним фахівцям. Под Т. розуміється також ідейний напрям, що визнає употребимость технічних категорій для опису законів розвитку суспільства і що відстоює необхідність.
Посилання в тексті роботи "Сліди транспортних засобів, їх класифікація та особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГОРСКИЙ Олександр Костянтинович - (18(30).12.1886, м. Стародуб Чернігівської губ. - 24.08.1943, Тула) - філософ, поет, публіцист, послідовник Федорова. У 1897-1906 рр. Г. вчився в Стародубськом духовному училищі і в Чернігівській семінарії, потім в Московській духовній академії, по закінченні курсу до-ой (1910) був залишений для підготовки до проф. званню, однак церковно-богословська кар'єра не залучила його. У 1912 р. знайомиться з вченням Федорова. Разом з І. П. Бріхнічевим і В. Н. Миронович-Кузнецовой складає сб. "Вселенська справа", присвячений 10-летию від дня смерті Федорова (Одеса, 1914), де була вміщена його "Тяга. ФАКТ - (від лати. factum - зроблене, доконане) - 1) синонім понять "істина", "подія", "результат"; щось реальне в протилежність вимишленому; конкретне, одиничне на відміну від абстрактного і загального; 2) в філософії науки - особливого роду пропозиції, фіксуючі емпіричне знання. Як форма емпіричного знання Ф. протиставляється теорії пли гіпотезі. У науковому пізнанні сукупність Ф. утворить емпіричну основу для висунення гіпотез і створення теорій. Задачею наукової теорії є опис Ф., їх інтерпретація і пояснення, а також прогноз раніше невідомих Ф. Ф. МЕЗУЗА - (евр.  - одвірок) - іудейський ритуальний предмет, що прикріпляється на одвірок житла віруючого. По затвердженнях ведучих теоретиків іудаїзму, мезуза не тільки символізує відданість іудеїв заповідям закону, святість будинку і любов Господню, але і є знаком приналежності до вибраного народу. Саме рання згадка про використання мезузи відноситься до IV в. до н. е., і відтоді вона майже не змінилися. Мезуза являє собою футляр з пергаментним сувоєм, на якому запечатлени два фрагменти з Тори, приписуючі вживання мезузи. Звичайно напис складається з 22 рядків, що дорівнює кількості букв.

Леттрізм - (lettrisme - фр.) Художньо-естетична течія, заснована в 1946 р. в Парижі І. Ізу в співдружності з Г. Помераном. Теоретичним органом нового руху став журнал "Леттрістська диктатура". На його сторінках було сформульоване творче кредо буква - основний елемент всіх видів художньої творчості - візуального, звукового, пластичного, архітектурного, жестуального. У 1947 р. Изу публікує перший маніфест і оцінений сучасниками як найбільша культурна подія з часів футуризму, дадаизма і сюрреалізму. У ньому висуваються ідеї перетворення поезії в музику, цілісне мистецтво, здатне здійснити древню. Міф - (від греч. mythos - слово, переказ, оповідь) - Звичайно під М. розуміється: а) оповіді древніх народів, би) вимисел, в) ідеологічна конструкція, яка, незалежно від її істинності, покликана мобілізувати масу на певну деятельностиь. У всіх цих випадках мова йде про свідомість, суб'єктивну реальність, тобто М. з'являється як соціальне і антропологічне явище. Концепция М. як онтологічного феномена була розроблена А.Ф. Лосевим. Згідно з цією концепцією М. є не вигадка, але категорія буття: "Міф не є буття ідеальне, але життєво і речовинна реальність", що твориться, що відчувається. МАКИАВЕЛЛИ (Нікколо) - державний діяч, італійський письменник і політичний теоретик (Флоренція, 1469 - там же, 1527). Народжений в благородній, але бідній сім'ї, до 30 років Макиавеллі став секретарем другої канцелярії Флорентійської республіки. До 1512 р. виконує численні дипломатичні доручення при папському дворі, де править Цезар Борджіа, при французькому дворі, де править Людовік XII, при дворі імператора Максиміліана I. Еті доручення дали йому можливість спостерігати вдачі двора, діяльність урядів. Так поступово виковується його політична думка. У своєму головному творі - "Государ" (1513) він описує, як. Матерія - щось заповнюючий простір (Всесвіт). Матерія володіє властивостями що дозволяють речам, що складаються з неї рухатися, стискуватися і розтягуватися, не виключено, що це відбувається і під дією часу (правда це припущення зовсім уже фантастично і не проясняє механізму такої дії, але раптом...). Рух матерії, на відміну від руху тіл, відбувається без дисипації (зникнення) енергії (див. Асоціативний блок). Властивості матерії є предметом вивчення як природних, так і гуманітарних наук. Існує гіпотеза, по якій матерія - це вакуум, його обурення (стоячі хвилі) - це речовина, напруження і викривлення.