На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці

(курсова робота з криміналістики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Спосіб вчинення злочинів: поняття та його значення для розслідування злочинів ... 5
Розділ 2. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці ... 16
Розділ 3. Криміналістична характеристика розкрадань, крадіжок, пограбувань, розбоїв та інших посягань проти власності. Типові слідчі ситуації вказаних злочинних посягань і зумовлені ними особливості початкового і наступного етапів розслідування ... 25
3.1. Криміналістична характеристика злочинів ... 25
3.2. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці"

Курсова робота "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" і призначений виключно для пошукових систем.

Мальович Казимир - (1878-1935) Російський художник, одного з найбільших представників російського авангарду почала XX в., фундатор і головний представник супрематизма. М. народився в польській сім'ї у Києві; в 1904 р. уперше приїхав в Москву і з цього часу практично постійно жил в Москві або в Петербурге (Ленінграде). З 1904-1905 рр. початків серйозно самостійно (був "самоучкой", як він писав у всіх анкетах) займатися живописом, пропустивши через себе і переживши до 1913 р. практично всі основні етапи розвитку авангардного мистецтва: імпресіонізм, постимпрессионизм, модерн, символізм. ЛОКАЛИЗМ - прихована цінність, пов'язана з існуванням у великому суспільстві вічового і соборного ідеалів, характеризується абсолютизацией ролі і влади локальних співтовариств в збиток цілому. Л. на певних етапах розвитку суспільства може перетворитися в могутній масовий нищівний рух, що абсолютизує цінність децентралізації, що руйнує організаційні форми інтеграції, державу в умовах розподілу, що далеко зайшов праці і, що надто важливо, при крайній слабості культурної інтеграції, відповідальності особистості за суспільство загалом. Будучи масовим рухом Л. виступає як розпад органічної (або. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ - Предметом цієї області філософії є історичне вимірювання людського буття і можливість його усвідомлення і пізнання. Термін ввів в філософію Вольтер (так називалася одна з його робіт). У Ф.і. осмисленню зазнає певний аспект або сегмент історичного життя людей або всесвітня історія як щось ціле. Особливу сферу Ф.і. утворить філософський аналіз меж, можливостей, форм і методів історичного пізнання. З такого розуміння слідує прийняте в XX в. розділення Ф.і. на дві різновиду. Перша здійснює філософську тематизацию, дослідження і осмислення історичного процесу як певної битийной сфери. ЕЛИАС Норберт - (22 червня 1897, Бреслау - 1 серпня 1990, Амстердам) - німецький соціолог. Захистивши першу дисертацію по філософії в університеті Бреслау (1924) під керівництвом Р. Хенгисвальда, Еліас працював асистентом в Гейдельберге і Франкфурте-на-Майне, в 1933 завершив другу дисертацію під керівництвом К. Мангейма, але захищати її в Німеччині у нього вже не було можливості. Він емігрує, живе спочатку в Парижі, а з 1935 - в Лондоні, завершуючи свій головний труд "Про процес цивілізації. Социогенетические і психогенетические дослідження", який вийшов в 1939 в Швейцарії. Після 2-й.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОЗНАЧИВАНИЕ - базове поняття постмодернистской концепції текстової семантики, фундируваної відмовою від ідеї відзиву (див. Пустий знак), фіксуючим процессуальность отримання текстом значення, який початково не є ні заданим, ні даним. Ця установка заснована на радикальній відмові філософії постмодернизма від презумпції логоцентризма, що передбачає наявність глибинного іманентного (початкового) значення в феноменах буття (див. Постмодерністська чутливість). За оцінкою Фуко, на відміну від классики, що сприймає дискурс як "скромне читання" ( "речі вже шепотять нам деяке значення, і нашій мові залишається лише. ВІЛЬНА ЛОГІКА - розділ сучасної логіки, в якому аналізуються властивості висловлювання з пустими (необозначающими) термінами. Вільної називають також логіку, вільну від екзистенциальних (від лати. екзистенция - існування) допущень. Класичні логіки (стандартна логіці предикатів, традиційній силлогистика) є екзистенциальними логіками. Це зумовлене двома моментами, що виявляються при інтерпретації вказаних обчислень: 1) универсум міркування, на якому здійснюється інтерпретація, не повинен бути пустим; 2) всі терми (аналоги імен) в обов'язковому порядку повинні мати значення, свої референти в универсуме. АТМАН і БРАХМАН - основні космологічні категорії традиційної індійської філософії. З'являються в Упанішадах, означаючи перехід від міфологічного, персоніфікованого осмислення світобудови до категориальним абстракцій. Понятіє Б. спочатку було позначенням особистого Бога, що втілює собою єдність божественних і стихійних сил світобудови. У цій якості Б. як особисте ім'я має чоловічий рід. Б. як філософська категорія - середнього роду. Б. категориально і символічно виражає субстанцію, породжуючий початок, субстанциальное єдність створеного: "Справді, від чого народжуються ці істоти, чим живуть народжені, у що вони.
У вступі курсової "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДІЙСНІСТЬ - в метафізичному значенні буття того сущого (див. Суще), до якого прикладемо предикат "дійсний", тобто дійсне буття сущого. У ньому. мові термін "дійсність" (Wirklichkeit) як переклад лати. слова "actualitas" ( "дієвість") був введений Мейстером Екхартом. У ньому. мові в понятті "дійсність" міститься, отже, важливий компонент дії, в той час як в древнегреч. і лати. дійсність ідентична з істинністю, а у франц. і англ. - з реальністю. У ньому. мові істинність відрізняється від дійсності тим, що вона пов'язана з очевидністю (але не з дією), а реальність від дійсності - тим, що в ній міститься також.

ЗАКОНОМІРНОСТІ - відносно стійкі і регулярні взаємозв'язки між явищами і об'єктами реальності, що виявляються в процесах зміни і розвитку. На знанні закономірностей відповідних явищ засновуються як пояснення в науці, так і наукові передбачення. Розрізнюють закономірності емпіричні і теоретичні. Перші являють собою безпосереднє узагальнення досвідчених фактів, другі характеризують більш глибоке проникнення в основи досліджуваних процесів, і їх теоретичне відтворення спирається на систему понять високої міри спільності. Ведучою формою вираження законів науки є математика. Пізнання закономірностей реального. МАО ЦЗЕДУН - (26 грудня 1893, село Шаошан', повіт Сянгань провінції Хунань - 9 вересня 1976, Пекін) - китайський політичний мислитель і революціонер. Виходець із заможної селянської сім'ї, навчався в педагогічному училищі в Чанша, в нач. 1920-х IT. приєднався до комуністичного руху. У 1945 став головою ЦК КПК. У 1949 - 54 - голова Центрального народного уряду; в 1954 - 59 - голова КНР. Крім китайської філософії світогляд Мао Цзедуна був сформований марксистською літературою. У 1937 в невеликих роботах "Про практику" і "Про суперечність" він заявляв, що "для безпосереднього.
Список літератури курсової "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" - більше 20 джерел. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ - Після виходу трудів Ч. Дарвіна і Т. Гекслі, присвячених П. ч., в науці міцно затверджується уявлення про спорідненість людини з висш. мавпами. Спорідненість ця доводиться сравнительно-анато-мич., ембриологич. і физиологич. дослідженнями, вивченням висш. нервової діяльності людини і мавп, а також даними палеонтології і палеоантропологии. Вирішивши проблему предків людини, Дарвін і Гекслі Разом з тим не змогли правильно відповісти на питання об осн. движ. силах перетворення інш. висш. мавп в людину. Відповідь на це питання дала Ф. Енгельс в своїй роботі "Роль труда в процесі перетворення мавпи в. ФЕЙЕРБАХ - (Feuerbach) Людвіг (1804-72) - ньому. філософ-матеріаліст. З 1837 р., після відсторонення від викладання в ун-ті за публікацію "Думок про смерть і безсмертя" (1830), майже безвиїзно жив в селі і не брав участі в суспільному житті. Антифеодальна і антирелігійна спрямованість філософії і етики Ф. позначилася у відстоюванні ідеалу "суцільної, дійсної, всебічної, довершеного, освіченої людини" - цього, по визначенню В. І. Леніна, ідеалу "передової буржуазної демократії або революційної буржуазної демократії" (т. 29, з. 56). Матеріалістична т. зр. Ф. в.

АСМУС Валентин Фердінандович - [18 (30) грудня 1894, Київ - 5 червня 1975, Москва] - російський філософ, історик філософії і літератури, логік. Закінчив йсторико-філологічний факультет Київського університету св. Володимира (1919), доктор філософських наук (1940), З 1927 працював в Інституті червоної професури, з 1939 професор Московського університету; викладав також в Академії комуністичного виховання ім. Н. К. Крупської і Московському інституті філософії, літератури і історії. Старший науковий співробітник Інституту світової літератури (1956). Старший науковий співробітник Інституту філософії (1968). Заслужений.
Посилання в тексті роботи "Спосіб вчинення злочинів. Реалізація положень Конституції України у криміналістичній тактиці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІМАЖИНІЗМ - (від фр. image - образ, перетворення) - літературне угруповання, виникле в Радянській Росії в 20-х рр., що об'єднувала поетів А. Б. Марієнгофа, В. Г- Шершеневича, Р. Івнева, А. Б. Кусикова, І. Грузінова, С. А. Есеніна, до неї примикали також і нек-рі художники (Г. Якулов, Би- Ердман і інш.). У естетичних заявах імажиністів затверджувалася самоценность образу як такого; в полеміці з футуристичний уявленнями об формотворчестве і змістовності иск-ва (Футуризм) вони оголошували себе справжніми ревнителями художності і поетичної мови: ".. ми,. хто відшліфовує образ, хто чистить форму від пилу. КАЛИДОНСКАЯ ПОЛЮВАННЯ - Один з найбільш поширених міфів, в якому об'єднані оповіді про багатьох героїв острівної і материкової Греції. Цар Калідона (міста в Південної Етолії) Ойней, чоловік Алфеї, зібравши рясний урожай і принеся після цього жертви всім богам, забув богиню охотницу Артеміду і тим самим образив її. Розгнівана богиня наслала на Калідон величезної величини лютого вепра, який спустошував поля, з коренем виривав садові дерева і вбивав жителів, що ховаються за міські стіни. Ойней вирішив влаштувати полювання на вепра і запросив брати участь самих відважних героїв Еллади, пообіцявши тому, хто уб'є вепра, в. ТАРД Габрієль - (12.3.1843, Сарла - 13.5. 1904, Париж), франц. соціолог і кримінолог, один з фундаторів психологич. напряму в зап. соціології. По Т., суспільств. розвиток зводиться до интериндивидуальним процесів, а соціологія по суті тотожна "интерпсихологии". Відповідно і прогрес соціології він бачив в її подальшій психологизации (див.: "Нові ідеї в соціології", № 2, СПБ, 1914, з. 69-78). Осн. соціальними процесами Т. вважав "винахід" (що розумівся ним дуже широко: від технич. удосконалень до нових обществ. ідей і нравств. цінностей) і наслідування, до крим згодом додав.

Постмодернізм - сукупність виниклих на Заході у другій половині XX в. філософських вчень як реакція на надмірне засилля "граткою логицизма", путами "раціональної виверенности", ведучою в погану нескінченність линейностью концептуальних побудов, надлишковою механистичностью, абсолютизованою детерминированностью, надмірної заорганизованностью філософського і наукового світогляду XIX - першої третини XX в. Звільнення від "засилля детермінізму", з яким в XX в. найбільші вчені і філософи стали зв'язувати "швидше не науку, а карикатуру на науку" (І. Прігожін), вульгарно по шляху, з одного боку, посилення. МЕХАНИЦИЗМ - спосіб пояснення руху і взаємодії об'єктів, що вивчаються, виходячи з механічних закономірностей. У історії філософії і науки М. виявлявся в декількох формах. Одна з них пов'язана з розглядом руху як зовнішнього по відношенню до неизменяющейся, вічне самотождественной субстанції, що є носієм руху. У результаті логічно рівноправними могли виступати твердження про те, що, пізнавані об'єкти, що вивчаються можуть знаходитися, а можуть і не знаходитися в русі. Зародження цієї форми М. можна виявити вже в античній філософії (Демокрит, елеати). У філософії Нового часу розвиток і обгрунтування. НІРВАНА - (санскр. nirvana, пасли nibbana - згасання, погасання) - в індійській релігійній думці (адживике, джайнизме і інш.) вища мета всіх живих істот; одне з ключових понять буддизму, вказуючий трансцендентний стан, досягнутий Будда внаслідок пізнання чотирьох благородних істин і проходження восьми рівнів дхьяни (медитації). Стан нірвани передбачає повне викорінювання афектів і егоцентричної прихильності (клеши, ашая), яких "подпитивают" процес переродження (сансара, карма), тому її настання часто порівнюють з погасанням вогню по виснаженні запасів палива. У текстах нірвана нерідко описується в чисто. УОРД Лестер Франк - (18.6.1841, Джолієт, шт. Іллінойс, - 18.4.1913, Вашингтон), амер. соціолог, один з основоположників психологизма в соціології; геолог, палеонтолог, один з фундаторів палеоботаники. Перший президент Амер. социологич. асоціації (190608). Социологич. концепція У. склалася під впливом Конта і Спенсера. Але в протилежність биологизму Спенсера У. вважав, що соціальна еволюція має активний характер, прямує психологич. силами і гл. обр. волею. Первонач. соціальною силою є бажання, що виражає природні імпульси. Осн. бажань два - задоволення голоду і прагнення до продовження роду. Вони визначають.