На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

(курсова робота з кримінального процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування ... 4
1.1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення ... 4
1.2. Поняття та класифікація суб'єктів доказування ... 8
Розділ 2. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування ... 13
2.1. Суд як суб'єкт доказування ... 13
2.2. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування ... 17
Розділ 3. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування ... 24
3.1. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування ... 24
3.2. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування ... 29
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 35

Для придбання курсової роботи "Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація"

Курсова робота "Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Суб'єкти процесу доказування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Суб'єкти процесу доказування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Суб'єкти процесу доказування" і призначений виключно для пошукових систем.

ЧУКОВСКАЯ - Лідія Корніївна (1907, Санкт-Петербург - 1996, Москва), російська письменниця. Дочка К. І. Чуковського. Закінчивши словесне відділення при Ін-ті історії мистецтв, з 1928 м. працювала редактором в Ленінградськом відділенні видавництва дитячої літератури ("В лабораторії редактора", 1960). Була звільнена і трохи не арештована під час сталинских репресій в 1937 м., в тому ж році був арештований (і згодом розстріляний) чоловік письменниця - фізик М. П. Бронштейн. Під враженням цих подій Чуковська пише повість "Софья Петрівна" (1939-40). У в'язничних чергах почалася багаторічна. Гедмішев (він же Гетмішев, Гедмішхов) Магомет - (він же Міт, Мата) Хусенович (Гусейнович) (1823-не раніше 1874), корнет (31.12.1849), з кабардинських узденей. "Зростанням 2 аршина 6 вершков, особою чистий, очі сірі, ніс помірний, волосся темно-русяве". У лейб-гвардії Кавказско-Горского полуескадрона власної Його Імператорської Величності конвою перебував зброєносцем з 13.11.1845, юнкером - з 31.08.1847, зроблений в офіцерський чин корнета 31.12.1849 з станом по кавалерії при Окремому Кавказькому корпусі і прикомандированием до 2-му Волгському козачого полку з платнею по чину 95 крб. 40 коп. Учасник походу в Угорщину в 1849 в. СТРИГОЛЬНИКИ - таємна іудейська секта, створена на Русі иудеями-караимами і багато в чому схожа з єрессю жидовствующих. По припущенню дослідника М.М. Елізарової, слово "стригольник" відображає єврейське словосполучення, засноване на словах "робити таємним", "приховувати" і "відкривати", "оголяти", "бути вигнаним". Таким чином, в перекладі з єврейської мови слово "стригольник" означало той, що "зберігає прозріння" або "таємного вигнанця" - поняття, близьке лексиці таємних суспільств гностиків і манихеев. Як вважає Г.М. Прохоров, "стригольничество" - слід першого впливу караимства в Північній Русі". Про зв'язок. ГРИГОРОВИЧ Дмитро Васильович - (19.03.1822 - 22.12.1899), російський прозаїк, перекладач, мистецтвознавець. Вчачись в Петербургськом Головному інженерному училищі (1836-40), подружився з Ф.М. Достоєвським. Н.А. Некрасов залучає його до участі в альманаху "Фізіологія Петербурга" (нарис "Петербургськиє шарманщики"). Підбадьорений успіхом, пише повість про трагічну історію дівчини-сироти, жанрово орієнтовану на "фізіологічний нарис"; "Село" (1846). Серйозним, одностайно визнаним творчим успіхом стала повість "Грігоровича Антон Бідолаха" (1847), присвячена долі від природи обдарованого, але задавленого потребою і свавіллям.
Кожна вагома структурна частина курсової "Суб'єкти процесу доказування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Нікитін Віктор Микитович - Нікитін Віктор Микитович - письменник (1839 - 1908). Єврей за походженням, дитиною, взятий в кантонисти, він виніс багато горя і позбавлень. Згодом зробився секретарем директора канцелярії військового міністерства К.П. Кауфмана (див. XXI, 310). Потім Нікитін перебував одним з директорів Санкт-Петербургского в'язничного комітету і чиновником особливих доручень при міністрові державного майна. Никитин почав писати в "Російському Інвалідові". При введенні судової реформи мали успіх його сцени з судово-світової практики, що вміщувалися в "Санкт-Петербургских Відомостях". У 1871 р. вийшла книга Нікитіна:. Лакхнау (LUCKNOW) Індійське народне повстання - З наближенням армії сипаев 1 липня, що збунтувалися 1857 солдати гарнізону і жителі міста ховалися в Резідентстве (ряд палаців, оточених великою стіною), яке було підготовлене до облоги. Англ. загін чисельністю 3179 чол. на чолі з генералами сером Генрі Хавлоком і сером Джеймсом Утремом 19 сент. 1857 покинув Канпур, щоб звільнити обложений гарнізон. Цей загін 23 сент. зустрів 12-тисячне військо повстанців і розгромив його у літнього палацу Аламбаг, захопивши п'ять гармат. 25 сент. загін відбив Чарбагський міст і зайняв Сикандербаг. Після тривалого вуличного бою основна частина загону досягла. філософія - (Деян 17.18; Кіл 2.8)-пошук мудрості, з'ясування походження і мети усього сущого, вивчення причин всяких змін шляхом міркувань і досліджень. Грецький вчений і математик 6 в. до РХ Піфагор не хотів, щоб його називали "мудрець" або "мудрий", тому він вигадав слово "філософ" (любитель мудрості), яким і став себе називати. Філософія була особливо у великій пошані у греків (1Кор 1.22) і її розквіт доводиться на 5 в. до РХ, коли жили Сократ, Платон, Арістотель і сама Греція переживала свій "золотий вік". Про першопричини, значення і мету існування людини і.
У вступі курсової "Суб'єкти процесу доказування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЕШИВА - Ешиви (вищі талмудические школи) зародилися і розвинулися в Ерец Ісраель і в Вавілоне в період Талмуда* і гаонов* як вищі інститути для вивчення Усної Тори. Що Спочатку вчили Тору збиралися в Будинках Вчення*, але із збільшенням чисельності учнів стали будувати особливі будівлі поблизу від них. Будівлі ці називалися "ешивот" (множ. число від "ешива"). З зубожінням центрів Тори в Ерец Ісраель і в Вавілонії Е. перемістилися в єврейські центри Єгипту, Магріба, Іспанії, Франції і інших країн діаспори. Е. згадується в Талмуді як свій рід Ради Старійшин (слово "ешива" означає - сидіння, засідання).

ШАХМАТОВ - Олексій Олександрович (1864, Нарва - 1920, Петроград), російський лінгвіст, професор Петербургського ун-та, академік Петербургської АН (1894). Як історик російської мови вивчав його в тісному зв'язку з історією народу: "Дослідження в області російської фонетики" (1893), "Дослідження про мову двинских грамот" (1903), "Курс історії російської мови" (1910-12). У реконструкціях почав спиратися не тільки на письмові пам'ятники (літописи), але і на діалекти. Створив університетський курс російської мови і заклав традицію його читання, яка продовжується досі; написав. СЕФИРОТ - множина від сефира, відбувається від староєврейських слів "сефер" - книга - і "миспар" - число. Відомі десять сефирот: 1. Вінець - "Кетер"; 2. Мудрість - "Хокма"; 3. Розпізнавання - "Біна"; 4. Милість - "Хесед"; 5. Сила - "Гебура"; 6. Пишність - "Тіферет"; 7. Перемога - "Нецах"; 8. Велич - "Хід"; 9. Основа - "Ієсод"; 10. Царство - "Малкут". Сефиротдерево - найважливіший принцип і символічний компонент каббалистики. По різним сефиротам запечатлени десять.
Список літератури курсової "Суб'єкти процесу доказування" - більше 20 джерел. ІЄРАРХІЯ - (греч. hieros - священний і arche - влада) - тип структурних відносин в складних багаторівневих системах, що характеризується впорядкованістю, організованістю взаємодій між окремими рівнями по вертикалі. Понятіє И. широко застосовується в різних областях совр. науки внаслідок поширення ідей і принципів кібернетики і системного підходу. Ієрархічні відносини мають місце в багатьох системах, для к-рих характерна як структурна, так і функціональна диференціація, тобто здібність до реалізації певного кола функцій, причому на більш високих рівнях здійснюються функції. ЛАМА - (Тібет.) Пишеться "Clama". Це звання, правильно застосоване, відноситься тільки до жреців вищих мір, до тих, хто можуть служити як гуру в монастирях. До нещастя, кожний звичайний член гедуна (духовенства) називає себе або дозволяє іменувати себе "ламою". Справжній лама є присвячений і тричі присвячений гелонг. Зі часу реформи, здійсненої Цонг-капой, в теократію цієї країни знову вкрались багато які зловживання. Існують "лами-астрологи", чакхани, або цикхани (від tsigan, "циган"), лами-провісники, і навіть такі, яким дозволено одружуватися і які взагалі не належать до духовенства. Однак, їх дуже мало в.

БХАРТРИХАРИ - (санскр. Bhartrhari) (5 в.) - індійський філософ і грамматист, автор метричного трактату "Дакьяпадія" ("Про пропозицію і слово"), що ототожнюється переказом з Бхартріхарі - поетом, автором циклу повчальних поем "Шатака-траям" ("Три сотні") про любов, праведну поведінку і звільнення. У історію індійської думки Бхартріхарі увійшов як великий грамматист і автор системи лінгвістичного недуализма (шабда-адвайта). Все, що відомо про його життя, складається з декількох легенд. Виходець з сім'ї брахмана (згідно з однією з легенд, його мати була шудрянкой).
Посилання в тексті роботи "Суб'єкти процесу доказування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ - поширений феномен в історії наукового пізнання, що став масовим явищем в сучасній науці, коли практично у всіх наукових дисциплінах при описі і поясненні одних і тих же об'єктів, процесів, структур існують не просто різні, а взаємовиключаючі, перечачі один одному теорії, парадигми, науково - дослідницькі програми. Природа цього феномена була зрозуміла тільки в некласичній філософії науки як необхідне слідство трьох чинників: 1) конструктивної природи теоретичного мислення; 2) відсутність абсолютного надійного, "остаточного" емпіричного і/або теоретичного обгрунтування будь-яких. Психологія урбаністична - [лати. urbanis - міський] - система феноменів, в сукупності що виражають вплив міського образу життя на психологію груп і індивідів. Почала складатися в античну епоху, коли виявилися основні риси П. у.: підвищена увага до торгівлі, політики, спорту, моди, відхід від традиційних цінностей. Типове для П. у. почуття "самотності в натовпі" служить емоційним стимулом для прагнення ідентифікуватися з престижними в місті соціальними групами. Одновременно П. у. породжує і увага до індивіда, його особистих достоїнств; констраст норм масової свідомості і протистоячих ним неповторних індивідуальних рис видатної. ЛЕВІ-БРЮЛЬ Л. - (1857-1939) -французький філософ, психолог, соціолог, етнограф. Л. вважав, що людям різної етнічної спільності властивий специфічний тип мислення. Він затверджував, що над мисленням окремих людей довлеют коллективистские уявлення, що відбиваються в звичаях, обрядах, мові, культурі, соціальних інститутах і т. д. Той факт, що логіка первісних людей відрізняється від мислення сучасної людини свідчить про тривалість еволюції психіки. Згідно Л.-Би., логіка первісної людини "містична", вона не підкоряється чотирьом законам формальної логіки, зате підвладна закону "партиципации", відповідно до.

Вплив телевізійної реклами - Совр. реклама є тонким психол. знаряддям впливу на потенційного споживача. Належно впливати на потенційного покупця, примусити здійснити його опр. вчинок, будь те купівля того або інакшого товару, перевага тих або інакших послуг, проходження тим або інакшим правилам (в соціальній рекламі) - все це результат грамотно спланованого психол. впливи. Психол. структури, до крим апелює рекламне повідомлення, універсальні. Стереотипна поведінка являє собою схожу реакцію в опр. ключової ситуації. Стереотип породжується социокультурним оточенням і відносно стійкий для окремої особа, його дуже. ГІГІЄНА СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЧОЛОВІКІВ - догляд за статевими органами, застережливий виникнення і поширення захворювань статевої сфери чоловіків. Г. п. про. м. полягає в регулярному обмиванні шкіри статевих органів і промежини. У хлопчиків до 5 років може бути стійке звуження крайньої плоті, що не дозволяє повністю оголити головку статевого члена (див. Фімоз). У цьому випадку для проведення гігієнічних заходів не обов'язково розкривати головку пеніса. Після 5 років фізіологічний фимоз проходить, і головку статевого члена легко оголити для змиття смегми, що нагромаджується, а також слизу, залишків сечі, які можуть стати середою. ГОРЛИНА - ГОЛЬЦА СИНДРОМ - (описаний R. J. Gorlin і R. W. Goltz, рід. в 1923; синоніми - базальноклеточний невус, невоидная базальноклеточная карцинома) - спадкова множинна, головним чином шкіряно-кісткова опухолевое поразка: виступаючі лобні і тім'яні бугри черепи, енофтальм, страбизм, гипертелоризм, іноді дистопия кутів очних щілин, катаракта, глаукома, колобома сітчатки і зорового нерва; широке перенісся, розширені носові ходи, неправильний прикус з висуненою верхньою щелепою (прогнатизм), множинні пигментированні або ороговевшие кистозні базалиоми, розташоване на рівні шкіри або що злегка підноситься над. ІНТУЇЦІЯ СОВІСТІ - (англ. intuition of conscience) - поняття, введене А. А. Ухтомським. Він вважав інтуїцію дологическим апаратом, в який включав спостережливість, чуйність, проникливість, в т. ч. і совість. Разом з тим останню він розглядав і як відносно самостійний апарат (функціональний орган), що включає в себе інтуїцію. Звідси чудове словосполучення - "І. з". І. з. - це найконкретніший апарат пізнання-передбачення, дальнодействующий "рецептор на відстані" (совість), апарат суцільного знання, який керує нами буденно - і в дрібницях і у великому. І. з. - це "таємничий судячий голос всередині.