На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах

(курсова робота з кримінального права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика вбивства, як найтяжчого злочину проти життя ... 5
Розділ 2. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства при пом'якшуючих обставинах ... 16
2.1. Умисне вбивство, здійснене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК) ... 16
2.2. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК) ... 24
2.3. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК) ... 27
Висновки ... 31
Задача 1. (За попередньою змовою громадянин Соловчук і громадянин Ліхтар, бажаючи пожартувати...) ... 33
Задача 2. (Між директором птахофабрики Кірчиком і заступником райсуду Омельченком...) ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах"

Курсова робота "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" і призначений виключно для пошукових систем.

ДІАЛЕКТИКА: ПЕРШІ КРОКИ - Перші образи (змістовні форми) теоретичної діяльності, що дійшли до нас традиційно прийнято ділити на два вигляду. Перший вигляд - це уявлення про початки буття, що зберегли надреальні за змістом і міфологічні за традиційною формою принципи їх усвідомлення, що тому і наділяють силою, що творить загальні штучні, ідеально-реальні кошти міри, виділення, визначення і пояснення загальних значень буття (поняття, символи, знаки, числа, геометричні фігури, імена і т. п.), напр. Пифагор і піфагорійці. При цьому звичайно доводиться відносити до першого розряду і окремі, але також що претендують на. ГЕРМЕНЕВТИКА - (від греч. hermeneutikos - такий, що роз'яснює, що витлумачує) - 1) теорія і практика інтерпретації язикових виразів, представлених енаками, символами і мовою, особливо письмовою мовою, тобто текстами 2) напрям в сучасній філософії В епоху Ф. Шлейермахера, Г фактично пережила друге народження з часів античності, виникши з сплаву біблійної екзегези, класичній філології і юриспруденції Ф. Шлейермахер закладає основи теорії інтерпретації як мистецтва розуміння усної і письмової мови іншого Його увага прикована до плану вираження, де, по його, сприйнятим з романтизму, переконаннях, і відбувається втілення. ГУЛ МОВИ - метафора, введена Р.Бартом для фіксації процессуальности буття вербальной середи. Запропонована в однойменній роботі в 1975. Ця перманентна процессуальность, будучи, з одного боку, принципово безповоротного в дискретних своїх актах ( "усна мова безповоротна - така її доля. Одного разу сказане вже не взяти назад, не приращивая до нього нового"), з іншою - виявляється (саме в силу вказаної незмінюваної интенции на семантичний "приріст нового") що володіє невичерпним креативним потенціалом відносно феномена значення. Як пише Р.Барт, "в своїй промові я нічого не можу стерти, закреслити, відмінити - я. НИБУР Річард Хельмут - (3 вересня 1894, РайтСиті, США - 5 липня 1962, Йель) - американський протестантський теолог, фахівець в області християнської етики, історик теології культури. Молодший брат відомого американського теолога Райнхольда Нібура. Брати Нібур - з сім'ї євангелічного священика, що емігрував в США з Німеччини у 2-й підлогу. 19 в. Атмосфера благочестя в батьківському будинку вплинула на формування особистості братів. Річард Нібур дістав хорошу теологическое освіту в семінарії, потім в Вашингтонськом університеті і в Йельської теологической школі. Закінчивши її в 1924, захистив дисертацію.
Кожна вагома структурна частина курсової "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - галузь науки, що досліджує відносини між человеч. співтовариствами і навколишньої географич.-просторів., соціальною і культурною середою, прямий і побічний вплив виробництв, діяльність на склад і властивості навколишнього середовища, екологич. вплив антропогенних, особливо урбанизированних, ландшафту, інш. екологич. чинників на физич. і психич. здоров'я людини і на генофонд человеч. популяцій і т. п. Вже в 19 в. амер. вчений Д. П. Марш, проаналізувавши багатоманітні форми руйнування людиною природної рівноваги, сформулював програму охорони природи. Франц. географи 20 в. (П. Відаль де ла Блаш. ГЛОБАЛИСТИКА - (від лати. gloous - земна куля) - сукупність наукових досліджень, направлених на виявлення суті глобальних проблем, або проблем, що зачіпає інтереси людства загалом і кожну окрему людину, і пошук шляхів їх подолання. У більш широкому значенні термін вживається для позначення міждисциплінарної області філософських, политологических, соціальних і культурологических досліджень різних аспектів глобальних проблем, включаючи отримані результати, а також практичну діяльність по їх реалізації як на рівні окремих держав, так і в міжнародному масштабі. Як самостійний науковий напрям глобалистика почала складатися в. РИБА - символ мовчання, філософського каменя в його первинному стані і християнського таїнства евхаристии. У раннехристианских катакомбах збереглися зображення риби, несучої на своїй спині кошик з хлібами і бутель вина. Издревле вважалося, що риби володіють знанням і мудрістю. Ті з них, що водилися в цілющих джерелах, сприймалися як втілення духи води і вважалися священними. Не випадково в світському мистецтві морські божества, особливо тритони і нереиди, володіють риб'ячими хвостами і іноді плавниками. Риба також є раннім християнським символом Христа, уперше використаним в цьому значенні Тертулліаном.
У вступі курсової "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФУНКЦИОНАЛИЗМ - один з основних методологічних підходів в культурологии і соціальної антропології, що полягає в розгляді об-ва як системи, що складається з структурних елементів, функціонально пов'язаних один з одним і виконуючими опр. функції по відношенню до суспільства як цілого. Разл. соціальні феномени (дії, відношення, інститути і т.д.), згідно з цим підходом, повинні пояснюватися через функції, що виконуються ними в социокультурной системі взагалі або в тій або інакшій соціальній або культурній спільності, в якій вони мають місце. Раннефункционалистские ідеї розвивалися в рамках позитивістської.

ЕВОЛЮЦІЙНА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ - напрям в епистемологии, що досліджує пізнання як момент еволюції живої природи і її продукт. Перші роботи по Е.е. з'явилися як спроба прояснити епистемологические питання на біологічній основі. Вони належать австр. етологу Лоренцу і представлені в його статтях "Кантовська доктрина а priori в світлі сучасної біології" (1941) і "Природжені форми можливого досвіду" (1943). У філософський оборот термін "Е.е." увійшов після публікації в 1974 однойменних статті амер. психолога і методолога науки Д. Кемпбелла, присвяченої аналізу епистемологии Поппера. У 1986 в Віні відбувся перший конгрес по Е.е., що. КОЗЕЛЬСКИЙ Яків Павлович - (ок. 1728, м. Келеберди, Україна - ок. 1794) - філософ і політичний діяч. Вчився спочатку в Київській духовній семінарії, а потім в гімназії при Академії наук в Петербурге. У 1752-1766 рр. - на армійській службі. У 60-е рр. викладав математику і механіку в Артилерійській і інженерній школі. У 1767 р. обирається депутатом в Комісію для твору проекту нового укладення від Дніпровського пикинерского полку. У комісії К. був досить активний, отримали популярність, зокрема, його думки про переваги дворянства (проти представників родовитої аристократії) і про положення селян. У 1788-1793 рр.
Список літератури курсової "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" - більше 20 джерел. НОВИЦКИЙ Орест Маркович - (25.01 (7.02). 1806, м. Новгород-Волинский у. Волинской губ. - 4(16).06.1884, Київ) - філософ, психолог, історик філософії. Представник київської школи філософського теїзму. Закінчив духовне училище (1821), Волинськую семінарію (1827), Київську духовну академію (1831), викладав філософію в Полтавській семінарії, потім в Академії, ставши одночасно першим викладачем філософії в новооткритом Київському ун-ті (1834-1835), де, будучи ординарним проф. філософії, неодноразовим деканом кафедри філософії (1835-1850), читав логіку, досвідчену психологію, етичну філософію, історію філософських систем. ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИЙ - раціональне упорядкування коштів і цілей політичної поведінки загальноприйнятими і загальновідомими встановленнями. Існування таких встановлень дозволяє чекати від індивідів дій, орієнтованих на прийнятий в даному суспільстві порядок; якщо ж цього не відбувається, покора забезпечується за допомогою апарату примушення. М. Вебер характеризував політичні інститути наявністю раціональних встановлень і апарату примушення. Згідно Гегелю, політичні інститути "складають державний устрій, тобто розвинену і здійснену разумность, в особливому і суть тому міцний базис держави, одинаково як і базис довір'я.

Піррон з Еліди - (ок. 360-ок. 270 до н.е.) - древньогрецький філософ, родоначальник скептицизму. Головні концепції скептицизму зводилися до вимоги стриманості від думок в міркуваннях і до незворушності в житті. Скептицизм виник на основі ідей, які висловлювалися попередніми філософами про текучість віщу, явищ, про недостатність основ для вибору одного з перечачих один одному положень. Ці і подібні ним ідеї розвивалися у вченнях елеатов, софістів і інш. Однак вважається, що безпосереднім джерелом скептицизму виступала софістика. Пиррон був першим мислителем, який проголосив принцип "стриманості від.
Посилання в тексті роботи "Умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТАЇНСТВО - по вченню християнській Церкві, це священнодействие, в якому за допомогою видимого знака - води, хліба або провини, мура - невидимим образом повідомляється віруючим благодать Божія. Коріння таїнства сходить до дохристиянських містерій. Таїнства вводилися поступово, з створенням і зміцненням християнської церковної організації. Першими в християнській літературі згадуються таїнства хрещення і причащання (I-II вв., Послання апостолів, Діяння апостолів). У XIII в. на Флорентійськом соборі (1438-1445) Католицька, а також Православна церкви прийняли сім таїнств: 1) хрещення (занурення новонародженого у. Палімпсест - (греч. - palipmpseston - знову соскобленний) У древності так означався рукопис, написаний на пергаменті, вже вживаному подібному. З економії матеріалу старий текст соскабливали і писали на його місці новий. Процедура соскабливания далеко не завжди була ідеальною, тому слабо виражені (ледве помітні) фрагменти або окремі букви старого тексту (або зображення) в деяких випадках переглядаються під новим. За допомогою сучасних химико-радіаційно-електронних коштів іноді вдається відновити досить великі фрагменти стертого тексту під новим. Нерідко таких шарів в П. буває декілька. У цьому значенні. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ - зміна индинвидом або групою соціальної позиції, місця, занинмаемого в соціальній структурі. С. м. пов'язана як з дією законів суспільств. разнвития, класової боротьби, зумовлюючих зростання одних класів і груп і зменшення інших, так і з особистою діяльністю індивідів. Розрізнюють вертикальну С. м.- рух вгору або вниз в системі соціальних позицій, горизонтальній С. м.- пересування индинвида на одному і тому ж соціальному рівні. По типолонгии С. м. ділиться на межклассовую і внутрішньокласову. Розрізнюють також головні і другорядні, типові і випадкові, масові і одиничні її напрями.

"ВИРОБНИЧИХ МИСТЕЦТВА" ТЕОРІЯ - естетико-соціологічна концепція, що склався в Радянській Росії в 20-х рр., що прогнозувала підйом і переважання нових галузей естетичної діяльності, пов'язаних з високоиндустриальним виробництвом соціально і утилітарно корисних предметів, і що розглядала грядуще пролетарське позов-у як особливий вигляд промисловості. Розроблялася теоретиками Лефа (Лівий фронт мистецтв) Б. И. Арватовим, О. М. Бріком, Б. А. Кушнером, Н. С. Тарабукиним і інш. Найбільш повно представлена в книгах Арватова ("Мистецтво і класи", "Мистецтво і виробництво", "Об агит- і виробничому мистецтві"). Ідол - так називалися: 1) невловимо тонкі, але точні зображення предметів, які по наївній гносеологии деяких древніх філософів (між іншим, Демокріта) відділялися від самих предметів і входили до органу зору, чим і пояснювалося почуттєве сприйняття; 2) речовинні предмети, що вміщали, або ж що тільки зображали богів. Шанування таких предметів назив. ідолопоклонством. Спочатку І., в широкому значенні, були природні предмети: камені, небесні світила, ріки, дерева і тварини, при чому божественна сила, що представляється таким предметом, не відділялася і не розрізнювалася ясно від нього самого. Коли ж, з. ТАРСКИЙ Альфред (1902 - 88) - польський логік, математик і методолог науки, один з найвидніших представників львовско-варшавской школи; з 1938 в США. Т. належить ряд значних результатів в теорії моделей, определимости, понять, в розробці проблем вирішуваність, різних розділів математичної логіки і основ математики. Значне місце в творчості Т. займають проблеми методології дедуктивних наук, дослідження пізнавальних можливостей і меж застосовності формальних методів (аксіоматичного методу, формалізації і інш.) в науковому пізнанні. У основоположної для подальшого розвитку логічної семантики і металогике роботі "Поняття. ПРАВОСЛАВ'Я - (греч. orthodoxia) - різновид християнства, поширений гл. обр. в країнах Вост. Європи, Ближнього Сходу і на Балканах. П. остаточно виділилося в самостійний напрям в 11 в. внаслідок різних шляхів розвитку феодалізму на заході і на сході Європи. Догматичні відмінності П.: визнання зійти святого духа тільки від бога-батька, непогрішності церкви загалом (а не розділу її), незмінності догматів, заперечення чистилища і т. д. Культові і канонічні відмінності: поклоніння іконам, обов'язковість браку для білого духовенства, особлива (візантійська) система церковного співу і т. д. П., на відміну від.