На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів

(курсова робота з міжнародного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості міжнародного договору купівлі-продажу товарів ... 5
1.1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її загальна характеристика ... 5
1.2. Поняття міжнародного договору купівлі-продажу товарів ... 7
Розділ 2. Аналіз особливостей уніфікації міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів ... 10
2.1. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів ... 10
2.2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів ... 16
2.3. Загальні умови продажів ... 26
2.4. Міжнародні торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2010) ... 29
2.5. Типове форс-мажорне застереження ... 34
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів"

Курсова робота "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  yur.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" і призначений виключно для пошукових систем.

Гоббс Томас - (1588-1679) - найбільший англійський філософ XVII в., хоч сьогодні він більш відомий, ніж в XVII в., завдяки своїй політичній філософії, представленій в трактаті "Левіафан". Як повествуют біографи Гоббса, він народився передчасно, оскільки його мати була потривожена повідомленнями, що іспанська армада наблизилася до Англії. Однак він дожив до преклонного віку - 91 року, зберігши ясність розуму до кінця своїх днів. Дістав освіту в Оксфорді. Свій час часто проводив, як сам згодом визнавав, дивлячись на географічні карти в книгарнях, простежуючи подорожі відомих мореплавців. ШОПЕНГАУЕР Артур - (22 лютого 1788, Данциг, нині Гданьськ - 21 вересня 1860, Франкфурт-наМайне) - німецький філософ. Вивчав природознавство і філософію під керівництвом Г. Шульце в Гетгингенськом університеті (1809 - 11), займався філософією у Шлейермахера і Фіхте в Берлінськом університеті (1811 - 13). У 1813 в Йенськом університеті захистив докторську дисертацію "Про четверояком корінь достатньої основи" (Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde), що була методологічним введенням в його філософію. У 1813 - 14 зблизився з Гете, під його впливом написаний трактат "Про зір і. АНТРОПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА (КУЛЬТУРНА) - область знання, об'єднуюча ряд полуавтономних дисциплін, яка займалася насамперед суспільствами, ізольованими від письмової історичної традиції. Улюблені об'єкти такого роду досліджень - первісні суспільства, племінні культури, традиційні селянські общини, тобто ті социоисторические об'єднання людей, при аналізі яких культурне і соціальне важко диференціювати, бо реально вони виступають як нероздільне ціле. Це обумовило різні позначення одного і того ж дослідницького поля, які можуть розглядатися як різні дисципліни: соціальна антропологія, культурна антропологія. ФРЕГЕ отлоб (1848-1925) - німецький логік, математик і філософ. Професор Йенського університету. Зробив формуючий вплив на сучасну формальну логіку, підстави математики і аналітичний напрям філософії в 20 в. Основні праці: "Запис в поняттях" (1879), "Основи арифметики" (1884), "Значення і сенс" (1892), "Основні закони арифметики" (у двох томах, 1893-1903) і ін. Ф. перетворив символьний апарат логіки, сформулював принципи аксіоматичної побудови числень і на цій основі розробив першу аксіоматичну систему числення висловів. Він ввів круг понять, що отримали подальшу інтенсивну розробку і вживання. У логіці - це раніше.
Кожна вагома структурна частина курсової "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Колективне несвідоме - Центральне поняття у Юнга - це "колективне несвідоме". Він відрізняє його від "особового несвідомого", куди входять передусім витіснені протягом індивідуального життя уявлення. У особовому несвідомому скупчується все пригнічене і забуте. Цей темний двійник нашого Я (його тінь) був прийнятий Фрейд за несвідоме як таке. Тому Фрейд звертав основну увагу на раннє дитинство індивіда, в той час як Юнг вважав, що "глибинна психологія" повинна звернутися до куди більш віддаленим часам історії. Колективне несвідоме - підсумок життя роду, воно властиве всьому-людям, передається по спадщині і служить тією. ТЮТЧЕВ Федір Іванович - (23.11(5.12). 1803, з. Овстуг Орловської губ., нині Брянської обл.- 15(27).07.1873, Царське Село, нині м. Пушкин) - поет, один з найвидніших представників філософської лірики, по своїх соціально-політичних поглядах близький до слов'янофільства. Родовитий дворянин, закінчив отд. словесності Московського ун-та (1821). Потім став дипломатом, служив в русявий. місії в Мюнхене і Туріне. Як "російський виходець з Європи" (І. С. Аксаков), Т. був пов'язаний з нею і духом і спорідненістю (обидві його дружини відбувалися з ньому. аристократичних прізвищ). Він був близько знайомий з ньому. ЕЙНШТЕЙН Альберт - (14 березня 1879, Ульм, Німеччина - 18 квітня 1955, Прінстон, США) - фізик-теоретик, один з основоположників сучасної фізики. У 1900 закінчив Цюріхський політехнікум. У 1902 - 08 працював експертом в патентному бюро в Берні, в 1908 - 09 - приват-доцент в Бернськом університеті. У 1909 - 11 - професор Цюріхського університету, в 1911 - 12 - професор Німецького університету в Празі, в 1912 - 14 - професор Цюріхського політехнікума. У 1913 вибраний в Пруську академію наук. У 1914 - 33 - професор Берлінського університету і директор Інституту фізики. У 1933 емігрував в США, де до кінця життя працював в.
У вступі курсової "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕДУКЦІЯ - (від лати. deductio - виведення) - перехід від загального до приватного; в більш спеціальному значенні термін "дедукція" означає процес логічного висновку, тобто переходу за тими або інакшими правилами логіки від деяких даних пропозицій-посилок до їх слідств (висновкам). Термін "дедукція" вживається і для позначення конкретного виведення з посилок (т. е. як синонім терміну "висновок" в одному з його значень), і як родове найменування загальної теорії побудов правильних висновків. Науки, пропозиції яких переважно виходять як слідства деяких загальних.

ЛОГІЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ - основний напрям неопозитивизма. Виникло в 20-х роках XX в. під впливом ідей австрійського філософа Л. Вітгенштейна, який в своєму головному творі раннього періоду "Логико-філософський трактат" (1921 р., російський переклад 1958 р.) спирався на логічну систему, побудовану Б. Расселом і А. Уайтхедом. У численні висловлювання у нас є набір атомарних пропозицій, що володіють наступними властивостями: 1) кожна атомарна пропозиція є або істинним, або помилковим; 2) атомарні пропозиції незалежні один від одного, тобто істинність або помилковість одного з них ніяк не впливає на істинність або помилковість. ЗАКОН СПІВВІДНОШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ГАЛУЗЕЙ - всяка знову виникаюча господарська галузь, наприклад промисловість, може затвердитися і функціонувати на ринку, якщо витрати виробництва дозволять встановити такі ціни на її продукцію, які виявляться прийнятними для виробників раніше чого склався галузей, наприклад сільського господарства, якщо вони полічать для себе прийнятними цінові співвідношення між своєю продукцією і продукцією нової галузі. Наприклад, влітку 1917 року селяни не прийняли форму зв'язку з промисловістю, для якої вартість підкови була еквівалентна одному пуду хліба. У подібній ситуації нова галузь, наприклад промисловість.
Список літератури курсової "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" - більше 20 джерел. НЕБО - символ помешкання богів і інших вищих істот. Одним із загальновизнаних способів зображення небес є картина на тему "всі святі", що охоплюють як канонізованих святих, так і тих, хто залишився невідомим за житті і тому не шановний. У всіх культурах небеса протиставляють землі і пеклу або підземному царству. Символіка неба отримала різне трактування в релігіях світу. У Ветхому Заповіті небом назване житло бога Яхве. Але оскільки сам Яхве є творцем небес, він стоїть вище за їх. Аж до II-III вв. до н. е. іудеї вважали, що всі вмерлі - як праведники, так і грішники - сплять в Шеоле. БУТТЯ-ДЛЯ-ІНАКШОГО І В-САМ-БУТТЯ - (німий. Sein-fur-Anderes і Ansichsein) - категорії "Науки логіки" Гегеля. Вводяться у 2-й розділі 1-го розділу. Категориальная група, в яку входять ці поняття, означається словом "реальність" (Realitat). Зв'язок цих категорій Гегель обкреслює таким чином: спочатку виявляється єдність чистого буття і ніщо, що фіксується категорією становлення; потім здійснюється перехід до готівкового буття (Dasein). "Готівкове буття як таке є безпосереднє, безвідносне... Але готівкове буття як включаюче в себе небуття є певне буття, що зазнало всередині себе заперечення, а.

РЕСКИН - (Ruskin) Джон (1819 - 1900) - англ. мислитель, естетик і худож, критик,. публицист. Концепція иск-ва і краса Р. (близька англ. романтизму) заснована на релігійно-ідеалістичному, пантеїстичному переконанні на мир. Прекрасне, краса ("друк бога на його витворах") є, по Р., об'єктивна властивість, властива природі (включаючи і людини), не спотвореній машинною цивілізацією. У цьому значенні дійсність вище за иск-ва. Її красу (єдність духа і матерії, істини і добра, гармонію і досконалість форм) індивід розпізнає за допомогою естетичного почуття (смаку), до-ой не можна ототожнити ні з.
Посилання в тексті роботи "Уніфікація міжнародної торгової практики у сфері міжнародної купівлі-продажу товарів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАПІТАЛІЗМ - (фр. capital - гл. майно або сума) - суспільно-економічна формація, що засновується на приватній власності на засоби виробництва і експлуатації найманого труда. К. проходить різні стадії свого розвитку. Вільна конкуренція, характерна для першої стадії До., внаслідок розвитку продуктивних сил, вдосконалення техніки, концентрації і усупільнення виробництва поступово приводить до утворення монополій і імперіалізму, коли створюються передумови для переходу до соціалізму. Однак, як підкреслював Маркс, "жодна суспільна формація не гине раніше, ніж розвинуться всі продуктивні сили, для яких вона. Конфуций (551 79 до Р.Х.) - видатний філософ Древнього Китаю що заклав основи цілого напряму в китайській філософії - конфуцианства. Конфуций народився в знатній, але сім'ї, що збідніла Йому приписують авторство самих різних творів? -Книги змін". "Книги пісень" і інш.), але найбільш вірним джерелом його поглядів є книга "Бесіди і думки ( Лунь юй ), представляючий собою запис висловлювання Конфуция і його учнів Центрі всієї філософської системи Конфуция - проблеми етики і виховання. Головним поняттям для Конфуция виступає гуманність (жень). Жень - це закон, який визначає соціальне і етичні взаємовідносини людей. НЕОБАРОККО - ( "нове барокко" - приблизно від португал. perola barroca - перлина химерної форми або від лати. barroco - мнемонічне позначення одного з видів силогізму в схоластичній логіці) - термін, уживаний в рамках постмодернизма для позначення стану західного суспільства кінця 20 в., при якому всупереч розширенню массовизации і уніфікації на макроуровне домінують дезинтеграционні процеси при одночасному посиленні інтеграційних тенденцій на рівні микрогрупп. Одним з перших поняття "Н." використав іспанський філософ Х.Р.де Вентос. На думку представників постмодернизма, основні риси світовідчування.

СВЯТА СВЯТИХ - Ассиріологи, египтологи і взагалі ориенталисти вказують, що таке місце існувало в кожному храмі древності. У великому храмі Бела-Меродаха, стіни якого були звернені до чотирьох країн світла, в самому кінці знаходилася "Свята Святих", прихована від профанів завісою: тут "на початку року "восседает сам божественний цар неба і землі, владика небес "." Згідно Геродоту, там знаходилося золоте зображення бога із золотим столиком перед ним, схожим на єврейський столик для принесення хлібів, і на нього, видимо, ставили їжу. У деяких храмах була також "невелика металева скриня або ковчег з двома. АПОРИЯ - трудноразрешимая проблема, пов'язана звичайно з суперечністю між даними спостереження і досвіду і їх уявним аналізом. Найбільш відомі А., висхідні до інш.. філософу Зенону Елейському. У А. "Про множинність віщу" говориться про можливість уявного представлення речей у вигляді множин, причому Зенону приписується думка про суперечність такого уявлення: оскільки для розділення двох речей потрібна третя річ і т. д., то кожна річ може мислитися у вигляді нескінченної безлічі речей, але тоді вона - всупереч очевидності - або повинна мати нескінченні розміри (якщо становлячі речі мають. "ДІАЛЕКТИКИ ПРИРОДИ" - твір Ф. Енгельса, в до-ром дане діалектико-материалистич. узагальнення важливих досягнень природознавства вт. третини 19 в., освітлені ключові проблеми діалектики як теорії і методу пізнання. "Д. п." не була закінчена автором. Рукопісь "Д. п." складається з 10 статей і 169 отд. нотаток і фрагментів. Осн. частина "Д. п." була написана Ф. Енгельсом в 1873-1882. Опублікована "Д. п." уперше повністю в СРСР в 1925 на ньому. і русявий. мовах. У змісті "Д. п." можна виділити 3 осн. раз1 поділа: природознавство і філософія; класифікація наук і диалектич. ИБН СИНА Абу Алі аль-Хусейн ибн Абдаллах, - латинізоване - Авіценна (980 - 1037) - вчений-енциклопедист, лікар і філософ, представник східного аристотелизма. Естетичні, як і общефилософские, ідеї І. С. в значній мірі є продовженням відповідних концепцій Фарабі. У історії арабо-мусульманської поетики стало класичним належне І. С. визначення поезії як "мови, діючої на уяву, складеної з висловлювання з співпадаючими ритмами, рівновеликого, що повторюється по своєму розміру і схожих по звуках своїх концовок". Естетичне значення вираження "діюча на уяву", згідно І. С., полягає в тому, що воно виступає.